Skattefradrag på forbrukslån og gjeldsrenter

Du kan kreve skattefradrag for rentene du betaler på et forbrukslån.

Regelen gjelder for alle gjeldsrenter du betalte i løpet av fjoråret. Den er omtalt på Skatteetatens nettside under overskriften “Fradrag for gjeldsrenter (rentefradrag)”.

Beløpene skal stå i post 3.3.1 i selvangivelsen og vil være forhåndsutfylt. Likevel er det viktig å sjekke at tallene er korrekte samt føre opp fradrag som av en eller annen årsak ikke står der.

Hva får du skattefradrag for?

Du får kun fradrag for etableringsgebyret dersom hensikten er å refinansiere eksisterende gjeld.

Fradraget i 2023 er satt til 22%.

Her følger et enkelt regneeksempel:

Betalte du inn 10 000 kroner i renter i løpet av fjoråret, vil du i skattemeldingen kunne kreve fradrag for totalt 2 200 kroner.

Særlig for de som sitter med store huslån er dette en viktig økonomisk fordel.

Video fra Skatteetaten som forklarer fradrag for gjeldsrenter

Hva kan ikke trekkes fra?

Lånets gebyrer er kun fradragsberettiget ved refinansiering av gjeld. Du kan heller ikke kreve fradrag for renter som enda ikke er innbetalt.

Inkassosalær, rettsgebyr og øvrige omkostninger får du heller ikke fradrag for. Det inkluderer derfor kostnadene forbundet med namsmannen og tvungen inndriving av gjeld.

Les også: Hva er et forbrukslån?

Slik finner du oversikt over innbetalte renter

I årsoppgaven fra banken finner du tallene for innbetalte renter i løpet av fjoråret. Du får som regel tilsendt årsoppgaven i løpet av januar måned. Beløpet vil du finne igjen i Skattemeldingen under post 3.3.1.

Det er viktig å sjekke at forbrukslånet (inklusive andre lån) er ført opp og at summen stemmer overens med årsoppgaven.

Er beløpene feil eller glemt må du selv foreta en såkalt «manuell justering». Det gjøres i post 3.3.1.

Husk i tillegg å føre opp gjeldsrenter du har betalt på eventuelle lån i utlandet. Disse tallene blir ikke automatisk ført opp på skattemeldingen.

Les også: Hva er en betalingsanmerkning?

Husk å sjekk tallene i skattemeldingen hvert år, slik at alle renteutgiftene kommer med i fradragsposten for gjeldsrenter

Reglene for de som bruker medsøker ved skattefradrag

Har du tatt opp et forbrukslån med kausjonist er det i utgangspunktet kun du som kan kreve rentefradraget. Dette skjer automatisk når banken sender inn opplysningene til Skatteetaten.

Det er likevel mulig å fordele fradraget dersom medlåntaker har dekket deler av lånets renteomkostninger. Da må du foreta en manuell justering av skattemeldingen. I tillegg må du dele opplysninger om hvor lånet er tatt opp, rentenivået, årsaken til endringen og navnet på medlåntakeren.

Det er viktig at det totale gjeldsfradraget ikke kreves «dobbelt opp». Skatteetaten er kjent for å sjekke disse posteringene ekstra nøye.

Ektefeller kan imidlertid fordele gjeldsrenter som de ønsker seg imellom så lenge totalsummen av gjeldsrentene er den samme. Dersom du endrer, sletter eller tilføyer summer i post 3.3.1, må du kunne dokumentere at endringene er korrekte.

Skatteetaten kan nemlig be om dokumentasjon på et senere tidspunkt.