Hva er en betalingsanmerkning?

Her forklarer vi deg det du trenger å vite om betalingsanmerkninger, og hvordan du bør gå fram for å bli kvitt en slik anmerkning.

Få bedre privatøkonomi

Det er mange ulike grunner til at privatpersoner får økonomiske problemer. Uansett hva som er bakgrunnen, så finnes det konkrete tiltak du kan gjøre for å komme på fote igjen.

Hvis du ender med å få en betalingsanmerkning, bør du følge noen enkle og klare råd om hvordan du kommer ut av uføret. Det beste er likevel å ta grep før det går så langt.

Dersom du får et inkassovarsel i posten, så er det en varselslampe. Da bør du enten betale gjelden din, eller ta kontakt med de du skylder for å komme fram til en betalingsavtale.

Hva er en betalingsanmerkning?

For det første er det viktig å forstå hva en betalingsanmerkning innebærer.

Dersom en bank eller en annen utlånsinstitusjon ikke får betalt tilbake det de har lånt ut, så kan det bli sendt et varsel om at en person ikke har betalt gjelden sin. Da skal det først ha vært gjort flere forsøk på å få gjelden betalt.

Det vil si at den som skylder penger har mottatt både betalingspåminnelse og inkassovarsel. Det blir også sendt ut et varsel om at det er i ferd med å bli notert en betalingsanmerkning.

Varselet om manglende betaling registreres av kredittopplysningsbyråene. Det er enten inkassobyråer, namsmenn, forliksråd, Statens Kartverk, Løsøreregisteret eller Statens innkrevingssentral som gir kredittopplysningsbyråene beskjed om at en skyldner ikke viser vilje til å gjøre opp for seg.

Video om betalingsanmerkning

Vilje til å betale

Det at den skyldige part ikke viser vilje til å betale gjelden sin kan ofte være avgjørende for at det sendes inn en betalingsanmerkning.

Det betyr i praksis at hvis du ikke klarer å betale en regning bør du så raskt som mulig ta kontakt med banken og forklare situasjonen. Når det vises genuin vilje til å betale kan man ofte komme fram til en betalingsordning som er overkommelig. Det kan også være aktuelt med en avdragsutsettelse dersom man opplever kortsiktige økonomiske problemer.

En forlengelse av nedbetalingstiden fører som regel til at gjelden blir dyrere å betale totalt. Likevel kan det være å foretrekke framfor å få en betalingsanmerkning.

Ikke det samme som inkassovarsel

Hvis du mottar et inkassovarsel så betyr ikke det at det blir levert en betalingsanmerkning på deg.

Et inkassovarsel er tvert imot en påminnelse om at du må ordne opp i gjelden din. Da bør du snarest betale det du skylder, eller ta kontakt med utlåner for å avtale en nedbetalingsmåte du klarer å følge.

Frist for å unngå betalingsanmerkning

Du vil få en varsel før du får betalingsanmerkning. Du har 30 dager på å gjøre opp for deg før anmerkningen blir registrert på navnet ditt.

Som privatperson får du et forvarsel fra kredittopplysningsbyråene om at det er levert en anmerkning om deg. Da har du 30 dager på deg til å ordne opp i saken, før det faktisk blir notert et varsel på deg.

Konsekvenser av en betalingsanmerkning

Når det sendes så mange varsler før det faktisk noteres en betalingsanmerkning er det fordi en slik anmerkning kan ha store konsekvenser for en privatperson.

En slik anmerkning påvirker kredittscoren din. Det vil si at det vil være vanskelig for deg å få lån, siden finansinstitusjoner sjekker din kredittscore når de vurderer om de skal tilby deg lån.

Det vil dessuten være vanskelig å søke om kreditt i ulike former. I dagens samfunn kan det skape store problemer. Når du skal bestille mobilabonnement eller strømabonnement blir du først kredittsjekket. Det samme gjelder hvis du skal leie en leilighet eller tegne en forsikring.

Jobbsøknad

Det er også slik at enkelte arbeidsgivere gjør en kredittsjekk av nye søkere, så i verste fall kan en slik anmerkning stikke kjepper i hjulene hvis du søker ny jobb. Dersom du kommer i en slik situasjon er det fornuftig å være åpen om situasjonen, og vise at du jobber med å rette opp problemene dine.

Hvordan bli kvitt betalingsanmerkningen?

Du må betale all gjelden du skylder for at betalingsanmerkningen skal bli slettet. Det innebærer at du også må betale alle gebyrer og salærer som har påløpt i prosessen fram til anmerkningen ble notert.

Hvis du ikke har mulighet til å betale det du skylder er det viktig å ta kontakt med inkassobyrået eller den finansinstitusjonen du skylder penger snarest mulig. De vil kunne hjelpe deg med å få oversikt over gjelden din. I tillegg de kunne se på om det er mulig å sette opp en realistisk betalingsavtale for deg.

Inkassobyråer har kundebehandlere som vil kunne gi råd i den situasjonen du er. På nettsidene til for eksempel Lindorff kan du lett kontakte dem for å få gode råd.

Dersom du ikke tar grep for å betale gjelden din vil en betalingsanmerkning blir i utgangspunktet stående i fire år. Da blir den slettet, men de som sendte inn anmerkningen har også anledning til å ta nye rettslige skritt for å sende en ny anmerkning hvis de ønsker det.

Uansett er fire år en lang periode hvis du ikke får opprettet nytt mobilabonnement eller leid bolig. Derfor kan det være en fordel å søke hjelp når du ikke klarer å betale gjelden din. Ved å sette opp en langsiktig plan vil det som regel være mulig å snu en negativ utvikling i privatøkonomien.

Lån med betalingsanmerkning

Det er mulig å få lån med betalingsanmerkning, men renten er ofte også høyere på et slikt lån.

Det finnes låneinstitusjoner som spesialiserer seg på lån med betalingsanmerkning, men da vil det ofte være til en høyere rente enn dersom du ikke har en slik anmerkning. Dette kommer av at banken tilbyr lavere rente jo mindre risiko de vurderer det er med et lån.

Når en lånsøker har betalingsanmerkning vil vedkommende bli vurdert til å være en usikker betaler. Utlåner vil derfor se høyere risiko for at pengene betales tilbake.

Ofte vil det likevel kunne være en god løsning å søke om et lån for å refinansiere gjelden din hvis du har betalingsanmerkning. Da er det viktig å bruke det lånet til å betale hele gjelden som har ført til betalingsanmerkning.

Det er også viktig å sette opp en realistisk nedbetalingsplan, og holde seg til den. På den måten unngår du å havne i samme problemer igjen.

Bluestep er en av finansinstitusjonene som tilbyr lån til kunder med betalingsanmerkning. Du kan også finne mer informasjon både om lån med betalingsanmerkning og refinansiering på våre sider her.

Hvis du mener kravet er feil

Dersom du mener at det opprinnelige kravet er feil, må du sende en skriftlig klage til inkassobyrået så snart du får krav fra dem. Hvis et krav er omtvistet kan det ikke kreves inn gjennom en vanlig inkassosak.

Da vil kravet og klagen din bli sendt til forliksrådet. Forliksrådet er steget før en eventuell rettsak og kan hjelpe med å løse tvister gjennom megling.

Oppsummert

  1. Dersom du får en betalingsanmerkning bør du snarest ta kontakt med dem du skylder penger.
  2. Vis at du ønsker å betale gjelden din. Søk hjelp for å finne en betalingsordning som er realistisk for deg.
  3. Ved å ta tak i problemene umiddelbart sparer du deg for større problemer i fremtiden.
  4. Det er mulig å låne eller refinansiere dersom du har betalingsanmerkning. Noen få spesialbanker i Norge tilbyr denne løsningen.