Sammenlign smålån uten sikkerhet

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Filtrer for:
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder
Se her for flere banker

Har du behov for å låne en liten sum penger? Et såkalt smålån er betegnelsen mange banker bruker på vanlige forbrukslån med relativt lav lånesum. Kostnadene på slike lån varierer veldig, og du bør bruke tid på å sette deg inn i alternativene.

I denne artikkelen får du oversikt over alt du bør vite før du sender inn lånesøknadene.

Å finne de beste rentebetingelsene kan bli vanskelig dersom du ikke kjenner til alle banker som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet. Lånemeglere er en enkel og grei snarvei.

Hva regnes som smålån?

Et smålån er et helt vanlig forbrukslån, men med en lavere lånesum. Det er litt forskjellig hvordan bankene definerer grensene på dette.

Noen kaller det smålån når lånesummen er under 50 000 kroner, mens andre bruker inntil 75 000 kroner.

Betegnelser som minilån og mikrolån brukes også, men da som regel for de minste lånesummene under 20 000 kroner.

Lånemegler betyr økt konkurranse

Det kan være rimelig å anta at du får bedre rentebetingelser når søknaden din kommer via en lånemegler. Da vet bankene at de er én av kanskje så mange som 20 aktører som kjemper om den samme kunden. Er du kredittverdig vil naturligvis alle bankene gi deg lån.

Skal de vinne konkurransen må de nødvendigvis også gi deg det beste rentetilbudet.

Du kan også utnytte konkurransesituasjonen ved å prute. Mottar du mange lånetilbud kan du vurdere å først plukke ut de mest lovende, og deretter kontakte disse bankene. Si for eksempel at du velger deres bank dersom de forbedrer rentetilbudet.

Felles for alle typer usikrede lån

Utenom lånesummen er det lite som skiller betegnelsene fra hverandre. Det følgende gjelder for stort sett alle bankers lån til forbruk, uansett lånesum:

 • Banken krever ikke pant som sikring for lånet.
 • Banken stiller ikke krav til hva de lånte pengene kan brukes til, i motsetning til når du låner med pant.
 • Rentene er høyere enn pantesikrede lån. Dette både fordi lånesummene er lavere, og fordi banken ikke har sikkerhet.
 • Som regel må du betale et etableringsgebyr, samt et termingebyr for hver innbetaling av renter og avdrag.
 • Alle forbrukslån kan innfris førtids uten at det tilkommer ekstra omkostninger.
 • Du kan betale ekstra avdrag om du vil, og dermed korte ned lånetiden, uten ekstra omkostninger.

Høyt utvalg av banker

mange-banker

Du har mange banker å velge blant når du trenger et smålån. Om du synes det er vanskelig å vite hvilken bank du skal søke hos, kan en lånemegler være den beste løsningen.

Per i dag regner vi med at det er omtrent 25 til 30 nisjebanker i Norge som tilbyr lån uten sikkerhet.

De aller fleste av disse har lån på inntil flere hundre tusen, der en halv million som regel er øverste lånegrense. Den laveste lånegrensen varierer også. Noen få har 5 000 som minste lånesum, noen har 25 000, mens de fleste ligger på 10 000 kroner.

Det finnes også noen få banker som kun tilbyr smålån og mikrolån. Her kan minste lånesum være helt nede i 1 000 kroner, og høyeste lånesum i disse bankene er på omtrent 20 000 til 30 000 kroner.

Et mikroån på noen tusen kroner får som regel skyhøye effektive renter. Relativt dyre gebyr vil komme på toppen av allerede høye nominelle renter.

Unngå helst de dyreste smålånene

Unngå bankene som kun tilbyr lave lånesummer, der er det ofte svært høyre renter.

Generelt vil vi ikke anbefale lån fra bankene som kun tilbyr de minste lånesummene. Årsaken er kort og godt den at rentene de krever som regel er svært høye.

Dette skyldes imidlertid ikke bare bankenes egne krav til inntjening på lånene sine, men også det at lånet skal tilbakebetales raskt.

Rentene oppgis alltid per år

Rentene på alle lån, uansett lånesum, skal oppgis per år, uansett om du kun låner over noen få måneder. Derfor vil et smålån med veldig lav lånesum kunne se svært dyrt ut. Rentene fordeles nemlig på et meget begrenset antall terminer.

Kostnaden i kroner og ører trenger ikke bli så voldsom, men selve prosenttallet for renter blir veldig høyt.

Likevel bør du tenke deg nøye om før du tar opp denne typen lån. Bruker du lenger tid på tilbakebetalingen vil totalkostnadene kunne bli svært høye. Dette ser vi nærmere på lenger ned i artikkelen.

Eksempel på dyrt smålån

Forholdet mellom de høye rentene, og det du reelt kommer til å betale, illustreres best med et par eksempler.

Her kan du se de omtrentlige rentene og kostnadene på et lån på 10 000 kroner, fra banker som blant annet Folkia.

 • Lånetid – 3 måneder.
 • Nominelle renter – 95%.
 • Etableringsgebyr – 350 kroner.
 • Fakturagebyr – 135 kroner.
 • Effektive renter – 225%
 • Totalkostnad – 2 100 kroner.
hoye-renter

Banker som tilbyr såkalte mikrolån har de desidert høyeste rentene. For eksempel kan et lån på 5000 kroner få effektive renter på flere hundre prosent.

Rentene er som vi ser svært høye, mens totalkostnaden likevel ikke blir så avskrekkende. De effektive rentene blir betydelig høyere enn de nominelle, fordi etableringsgebyret og fakturagebyrene har nå veldig stor innvirkning.

Øker du nedbetalingstiden til 12 måneder, vil kostnadene og rentene se omtrent slik ut:

 • Lånetid – 12 måneder.
 • Nominelle renter – 59%.
 • Etableringsgebyr – 350 kroner.
 • Effektive renter – 96%.
 • Totalkostnad – 4 100 kroner.

De effektive rentekostnadene dobler seg altså, fra omtrent 2 100 til 4 100 kroner, når du bruker 9 måneder lenger på tilbakebetalingen. Her har gebyrkostnadene noe mindre å si for de effektive rentene, fordi etableringsgebyret fordeles på flere måneder. Prosentvis er uansett lånet fortsatt å regne som dyrt.

Velg alltid kortest mulig nedbetalingstid når du låner små summer. Se også opp for lån som har høye gebyrkostnader. Gebyrene kan noen ganger utgjøre større kostnader enn rentene.

Fleksibelt lån fra Ferratum

Ferratum er et annet alternativ blant de få nisjebankene som kun tilbyr lave lånesummer.

Deres lån er også noe annerledes. Dette er egentlig en kreditt der du selv til dels kan bestemme avdraget for hver termin. Avdragene må likevel være høye nok til at lånet gjøres opp innen maksimalt fem år.

Dette lånet har både fordeler og ulemper. Fordelen er at det løper ikke renter på den delen av kreditten du ikke bruker. Ulempen er at fordi lånesummene er såpass lave, blir rentene høye.

Som beskrevet ovenfor trenger ikke dette bety så mye om du er rask med tilbakebetalingen. Er du derimot treg med tilbakebetalingen, blir kostnadene ganske drøye.

Betingelser på Fleksilån fra Ferratum:

 • Lånesum – fra 1 000 til 30 000 kroner.
 • Effektive renter – omtrent 260%.
 • Uttaksavgift – 12,5%.
 • Krav til låntaker – minimum 20 år og maksimum 70 år, ingen betalingsanmerkninger, adresse i Norge (Folkeregistrert).

Den største faren med dyre smålån

Årsaken til at vi mener det finnes bedre løsninger enn bankene med de minste lånesummene, er at disse lånene er mer risikable. Det er også en tendens til at folk som tar opp små forbrukslån, har gjerne flere av disse.

Dersom du skulle slite med de månedlige avdragene på en kreditt fra blant andre Ferratum, kan du til slutt komme til å betale tilbake flere ganger mer enn summen du faktisk lånte.

Blir en kreditt på 10 000 kroner tilbakebetalt over for eksempel 4 år, vil totalkostnadene bli cirka 40 000 kroner.

Om du får problemer med de månedlige avdragene kan du risikere og måtte betale tilbake flere ganger summen du opprinnelig lånte.


Se etter banker som har reduserer størrelsen på etableringsgebyret ettersom lånesummene blir lavere. Her kan en lånemegler være til god hjelp.

Større banker med smålån

Banker som Santander, Easybank, Komplett Bank, samt flere av sparebankene, har naturligvis også små forbrukslån.

Rentebetingelsene i disse bankene er som regel mye bedre. Derfor mener vi at slike banker er de folk bør søke hos først, og deretter heller vurdere de minste bankene ved et eventuelt avslag.

Husk likevel at et avslag fra for eksempel Easybank eller Santander, betyr vanligvis at du egentlig ikke bør låne penger.

Avslagene bunner som regel ut i det at du enten ikke har god nok betalingsevne, eller at du allerede har for mye gjeld.

Betingelser fra de større bankene

Om vi ser bort i fra bankene med de minste lånene, har de fleste aktørene følgende betingelser på lånene sine:

 • Banken har ofte en laveste og en høyeste rentesats.
 • Som regel er de nominelle rentene på smålån mellom cirka 8% og 20%.
 • Noen banker har lavt eller ingen etableringsgebyr, mens andre krever inntil cirka 900 kroner for etablering av lånet.
 • Termingebyret er som regel rundt 50 kroner.

Generelt sett vil de nominelle rentene bli lavere desto mer du låner.

Derfor kan samme person få tilbud om renter på for eksempel 17% når lånet er på 30 000 kroner, og kanskje 12% når lånet er på 80 000 kroner. Rentene vil også avhenge av to andre viktige faktorer.

Kredittscore og betalingsevne

forbrukslån

Det lønner seg å regne over hva du har råd til i renter og avdrag, før du søker om lån. Deretter er det om å gjøre å finne det billigste alternativet.

I motsetning til banker som Ferratum og Folkia, gir nesten alle de andre bankene rentetilbud som er beregnet individuelt.

Har du god betalingsevne, det vil si lite gjeld og lave faste utgifter i forhold til inntekten din, samt høy kredittscore, kan du regne med gode rentetilbud. Er situasjonen den motsatte, vil ofte de nominelle rentene du tilbys kunne komme opp mot mellom 15% og 20%.

I nesten alle tilfeller vil lån fra bankene med større forbrukslån som regel bli billigere.

Derfor bør du innhente mange tilbud

Formaningen innledningsvis om dette med å innhente flere lånetilbud skyldes flere forhold. For det første øker sjansene for at du ender opp med det (for deg) rimeligste alternativet.

Selv om de fleste banker beregner rentene på samme vis, vil det naturligvis være forskjeller mellom de.

Du øker også sjansene for å faktisk få lånet tildelt. Bankenes ulike krav tilsier dette. Dette vil gjelde spesielt dersom inntektene dine er helt på grensen til hva bankene krever, eller det tilsvarende med alderen din.

Har du flere smålån fra før?

I de tilfellene folk har ett eller flere smålån fra før, og ønsker å låne mer, er det som regel ikke lurt å ta opp enda et lån.

Hvert enkelt smålån har normalt høyere renter enn et stort lån, og i tillegg betaler du terminomkostninger for samtlige.

Da er det vanligvis langt bedre å samle disse lånene. Trenger du samtidig kapital til et eller annet, kan du heller låne ekstra. Slik vil du normalt få betydelig lavere rentekostnader, og du sparer en god del kroner på å bare ha et enkelt termingebyr.

Bedre oversikt over økonomien

samle-lån

Samler du lån og kreditter i en refinansiering vil du som regel spare på både rentene og antallet gebyrer. I tillegg får du oversikt og mindre stress.

Et annet moment som må ses i sammenheng med det å samle gjeld er at du får bedre oversikt over økonomien. Har du mange kreditorer får du også mange regninger i innboksen hver måned. Det igjen gjør det lettere å forglemme seg, og dermed pådras purregebyr og ekstra rentekostnader. Du unngår mye av denne risikoen når du samler gjeld.

Det er også et psykologisk aspekt ved dette. Mange blir stressede og urolige av å skylde penger til flere banker og kredittselskap.

Kravene for å få låne

Vi kan skille mellom to typer krav for de som søker om forbrukslån uten sikkerhet. Det første er bankenes minstekrav, og som vanligvis ser slik ut:

 • Alder – minimum 18 til 25 år, avhengig av bank.
 • Inntekt – minimum fast inntekt, og opp til 250 000 per år, avhengig av bank.
 • Som inntekt regnes lønn eller faste trygdeutbetalinger.
 • Bosted – søkeren må enten være norsk statsborger, eller være bosatt og skattepliktig i Norge.
 • Betalingshistorikk – de fleste banker avslår søknaden dersom søkeren har en betalingsanmerkning. Inkassosaker kan også føre til avslag, men ikke nødvendigvis dersom lånet skal gå til en refinansiering av annen gjeld.

Inntektene vil også ha innvirkning på hvor stort lån du kan få. Bankene må her forholde seg til retningslinjene og kravene fra Finanstilsynet.

De mest relevante av disse er følgende:

 • Gjeldsgrad – Banken skal ikke innvilge et lån som gjør at den totale gjelden din blir på mer enn 5 ganger årsinntekten din.
 • Betalingsevne – Du skal ha inntekter nok til å tåle en renteøkning på minst 5% på all gjeld. I tillegg skal banken ta hensyn til at du skal ha inntekter nok til øvrig livsopphold, ved siden av lånekostnadene dine.
 • Nedbetalingstid – Et lån uten sikkerhet skal ikke ha lenger nedbetalingstid enn 5 år. Det kan gis unntak dersom lånet i sin helhet går til å refinansiere annen gjeld, så fremt refinansieringen fører til lavere kostnader.

Krav når du søker via en lånemegler

Lånemeglernes minstekrav til søkeren kan fravike fra de tilsvarende kravene hos enkelte av bankene de representerer. For eksempel kan megleren oppgi at du må være minst 23 for å søke, mens enkelte av bankene i porteføljen har en aldersgrense på 18 år.

I slike tilfeller kan du til dels se bort fra lånemeglerens krav. Det er først og fremst bankenes retningslinjer som er de viktigste. Har du stabil og høy nok inntekt er det gode sjanser for at søknaden aksepteres, selv om du kanskje er et år eller to yngre enn alderskravet.

Medlåner på smålån

Det er mulig å ha en medlåntetaker på smålån, da fortrinnsvis ektefelle eller samboer.

Selv om det ikke er like vanlig som for store forbrukslån, og lån til refinansiering, vil de fleste banker akseptere at du har en medlåner på et smålån.

Ordningen fungerer slik at du for eksempel søker sammen med ektefellen eller samboeren din. Begge to blir da ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet.

Effekten er at rentetilbudene ofte blir bedre, og sjansene for at lånet innvilges blir høyere. Merk deg at enkelte banker krever at medlåneren er ektefellen din, eller samboer i registrert forhold.

Hvis du skal låne sammen med en venn bør dere vurdere å sette opp en skriftlig avtale på forhånd. Avtalen bør avklare alle ansvarsforhold, og hvordan eventuelle uenigheter skal løses. Tenk også på hvordan skattefradraget for gjeldsrenter skal fordeles.

Trenger du forsikring på et smålån?

En låneforsikring kan være en klok investering når lånet er stort. Forsikringen virker slik at den dekker månedlige renter og avdrag en viss periode dersom du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert. Grensene her er ofte inntil 12 måneder per tilfelle, og inntil 36 måneder dersom frafallet av inntekter inntreffer flere ganger.

Imidlertid koster en låneforsikring en viss prosent av den gjenstående gjelden. Dermed vil forsikringspremien gjøre lånet en del dyrere.

Denne vurderingen blir opp til hver enkelt låntaker, men generelt anbefales det ikke å ha låneforsikring når lånesummene er lave. I alle tilfeller bør du sette deg godt inn i avtalevilkårene før du eventuelt inngår en forsikringsavtale.

Viktig med kort nedbetalingstid

I denne sammenhengen er det viktig å huske at du har rett til å innfri lånet førtids. Teknisk sett kan ikke banken nekte deg å betale tilbake hele lånesummen samme dag du mottok den, selv om dette neppe er vanlig.

En førtids innfrielse skal ikke koste deg noe i form av ekstra renter eller gebyrer. Banken vil kun kreve påløpte renter (og eventuelt påløpt termingebyr) frem til den datoen lånet innfris.

Du har også rett til å betale større avdrag enn det du opprinnelig avtalte. Husk at i begge tilfeller bør du kontakte banken på forhånd, slik at banken kan fortelle deg hvordan du går frem.

Jo kortere tid du bruker på å nedbetale et lån, desto lavere blir kostnadene.

Dette gjelder spesielt for smålån, siden rentene her er blant de høyeste.

Så mye sparer du

Blant de mest effektive måtene å redusere gjeldskostnadene på er å samle smålån og kreditter, og å velge kortest mulig nedbetalingstid.

Viktigheten av å ha kort nedbetalingstid kan vi illustrere med et  eksempel. Lånesummen vi bruker vil kunne betegnes som innenfor definisjonen av smålån. Rentene er imidlertid noe vilkårlig. Vi bruker et cirka gjennomsnitt som du finner i bankenes låneeksempel. De reelle rentebetingelsene kan derfor bli en del annerledes. Likevel vil du se klart og tydelig effekten av rask nedbetaling.

Eksempel:

 • Du låner 50 000 kroner.
 • Nominelle renter er 14%.
 • Etableringsgebyr er 900 kroner.
 • Termingebyr er 50 kroner.

Dersom nedbetalingstiden er 4 år blir dette resultatet:

 • Effektive renter er 18,37%.
 • Lånets totalkostnader er cirka 18 900 kroner.

Dersom nedbetalingstiden på lånet er 2 år blir dette resultatet:

 • Effektive renter er 19,53%.
 • Lånets totalkostnader er cirka 9 700 kroner.

Dersom nedbetalingstiden på lånet er kun 1 år blir dette resultatet:

 • Effektive renter er 21,48%.
 • Lånets totalkostnader er cirka 5 400 kroner.

De effektive rentene blir høyere når lånetiden går ned fordi gebyrkostnadene fordeles på færre terminer. Totalkostnadene blir imidlertid redusert kraftig når lånetiden blir kortere. Konklusjonen er enkel: du kan spare store summer på å prioritere nedbetalingen av lånet.

Dersom du betaler ekstra avdrag på et lån bør du be banken redusere den gjenstående lånetiden. Da får du best effekt av det økte avdraget.

Oppsummering

Du har over 25 alternative nisjebanker å velge blant når du skal ha et smålån. Generelt sett finner du de dyreste lånene i de bankene som tilbyr de laveste lånesummene.

Banker som tilbyr forbrukslån på inntil en halv million kroner kan også yte lån på lave summer. Den nedre lånegrensen hos disse varierer som regel mellom 5 000 og 25 000 kroner.

Vurder å bruke en lånemegler når du skal innhente tilbud. Da mottar du potensielt rundt 15 tilbud, noe som gjør det enklere å finne det rimeligste alternativet.

Har du flere smålån på samme tid bør du vurdere å samle alle lånene. En refinansiering gir som regel lavere renter og du kutter ned på gebyrkostnadene.

Meny