Sammenlign smålån uten sikkerhet

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 600 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling

glass med penger

Smålån gir deg fleksibilitet og muligheten til å skaffe finansiering på kort varsel.

Smålån er betegnelsen på forbrukslån som har lav låneramme, og oftest er maksimum lånebeløp 50 000 kroner. Det finnes imidlertid smålån der du kan låne helt opp til 100 000 kroner, og minste lånebeløp er gjerne 5 000 kroner. Denne typen lån betegnes forøvrig også ofte som minilån eller mikrolån.

Flere banker og finansselskaper markedsfører seg med at de tilbyr små lån til privatpersoner, og nedbetalingstiden er vanligvis kortere enn ved andre forbrukslån. Maksimum nedbetalingstid er som oftest satt til 5 år, men du kan også velge å betale ned gjelden raskere.

Fleksibelt

Velg en bank som ikke krever høye gebyrer. Slik kan du spare mye penger på et smålån.

Et smålån kan brukes til akkurat det du selv vil. Det inkluderer oppussing av boligen, ny vaskemaskin, reise, en større reparasjon på bilen eller andre utgifter.

De fleste smålån har en høyere rente enn større lån uten sikkerhet, og den effektive renten ligger gjerne fra 12,50% og oppover.

Minstekravene for å kunne søke om smålån er ofte mindre strenge enn om du ønsker et høyere lånebeløp. Som regel kreves det at du har fylt 23 år, men enkelte banker opererer med 18 års aldersgrense.

Det kreves også at du har en fast inntekt og beløpet varierer mellom 100 000 til 300 000 kroner. I tillegg kan du ikke ha betalingsanmerkninger.

Ulike lån og betegnelser

Hva som kalles et smålån varierer fra bank til bank. Teknisk sett ville det vært like hensiktsmessig å bare kalle alle typer usikrede lån for forbrukslån, uavhengig av lånesum. Likevel opererer bankene med ulike begreper, mest av hensyn til deres egen markedsføring. Vi kan bruke definisjoner som er omtrent slik:

  • Smålån – Forbrukslån fra omtrent 20 000 kroner, og opp til omtrent 75 000 kroner.
  • Mikrolån – De minste smålånene, med maksimal låneramme på omtrent 20 000 kroner.
  • Forbrukslån – Alle typer lån til forbruk, men dersom banken skiller mellom lånestørrelsene, definerer de vanligvis at forbrukslån er fra omtrent 75 000 kroner og oppover til 500 000 kroner.

Fordeler

Ung kvinne

Bankene stiller lavere krav til innvilgelse av små lånebeløp.

Det er oftest lavere terskel for å få innvilget søknaden om et smålån sammenlignet med et større lån. Det stilles heller ikke like strenge krav til lånesøkers inntekt og alder.

I tillegg er søknadsprosessen oftest raskere, sammenlignet med større forbrukslån. Til forskjell fra større forbrukslån velger flere banker å behandle søknader om smålån automatisk, uten at en kundebehandler involveres.

Mindre papirarbeid gjør at smålån ofte kan utbetales raskt til lånesøker, gjerne samme dag eller dagen etter at banken mottok søknaden.

Ulemper

Det finnes også noen ulemper du bør kjenne til. En av disse er at du må regne med å betale en høyere rente enn for et større lån uten sikkerhet. En annen ulempe er at nedbetalingstiden er kort, og varierer mellom 1 og 5 år.

Det er også en ulempe at enkelte banker opererer med de samme høye gebyrene på smålån som på alminnelige forbrukslån. Enkelte tilbydere har derimot lavere etableringsgebyr på smålån i forhold til forbrukslån med høy lånesum.

Nedbetalingstiden

Dersom nedbetalingstiden er kort, vil definitivt de effektive rentene bli høyere. Dette fordi gebyrene vil påvirke mer, ettersom antallet avdrag er færre. Du kan også forvente at banken vil tilby høyere nominelle renter når du velger kort nedbetalingstid. Dette fordi de må beregne en viss inntjening på lånet.

Variasjoner mellom bankene

Selv om bankene til dels følger hverandre når det gjelder både rentenivåene, og hvordan rentetilbudene utformes, er det naturligvis en viss variasjon. Det er imidlertid vanskelig å utpeke hvilke banker som er de rimeligste.

Derfor anbefaler vi at du innhenter flere tilbud, og deretter sammenligner totalkostnadene. Her er det viktig å ikke se seg blind på de nominelle rentene som oppgis, fordi gebyrkostnader kommer på toppen. Samtlige tilbud skal vise klart og tydelig hvor mye lånet koster totalt, i tillegg til hva det månedlige avdraget blir.

Vi kan samtidig slå fast at det finnes banker som normalt er dyrere enn gjennomsnittet. Enkelte sparebanker tilhører denne gruppen. Flere av de har en gjennomgående høy rente som tilbys til alle søkere, uavhengig av søkerens kredittscore og betalingsevne.

De aller dyreste smålånene

De dyreste smålånene finner du som oftest hos banker som kun tilbyr små lånesummer, slik som Folkia og Ferratum Bank. Ofte er lånerammen begrenset til 20 000 kroner, det vil si at de gjerne kalles mikrolån. Hos flere av disse selskapene kommer det ganske høye etableringsgebyr og termingebyr på toppen.

Nedbetalingstiden er kort, og maksimalt på 12 måneder. Resultatet av lav lånesum og kort nedbetalingstid, er at de effektive rentene gjerne er på flere hundre prosent.

Det skal sies at en bank ville aldri kunne overlevd dersom de tilbydde små lån med lave renter. Skulle de tatt for eksempel 5% renter for et lån på 10 000 kroner, nedbetalt over ett år, ville inntjeningen deres vært mye lavere enn kostnadene. Samtidig er det åpenbart at enkelte aktører kan beskrives som særdeles dyre.

Oppsummering

Bankene bruker begrepet smålån om lån som er på inntil cirka 75 000 kroner. Dette er vanlige forbrukslån som det ikke kreves sikkerhet for. De nominelle rentene på små lånesummer er som regel en del høyere enn på større lån, og ligger ofte fra 10% og opp til over 20%. De effektive rentene blir høyere, alt ettersom hvor store gebyrer banken krever. Gebyrene du betaler er som regel etableringsgebyr og termingebyr. Du bør unngå banker som kun tilbyr de minste lånesummene, fordi rentene der er de høyeste.

Bank Norwegian

Bank Norwegian sin logo.

Med et smålån fra Bank Norwegian kan du låne fra 5 000 kroner og oppover.

Banken er kjent for å behandle søknader om minilån effektivt, og hele søknadsprosessen skjer på nett.

Med et smålån fra Bank Norwegian drar du i tillegg nytte av et par unike fordeler:

  • Ingen etableringsgebyr på lån mellom 5 000 og 15 000 kroner.
  • Halvt etableringsgebyr (450 kroner) på lån mellom 15 000 og 25 000 kroner.

Etableringsgebyret er som kjent den viktigste årsaken til at smålån har høy rente. Derfor lønner det seg å velge et lånetilbud som enten har et fleksibelt etableringsgebyr.

L’easy

L’easy har vært på markedet siden 2001, og tilbyr i dag smålån opp til kr. 50.000,-. Laveste lånesum er kr. 10.000,-, og maksimum nedbetalingstid på lånet er 6 år.

Den effektive renten på et smålån fra L’easy starter fra 12,53%, og strekker seg oppover til 26,62%.

L’easy har et svært kortfattet søknadsskjema på internett der man velger ønsket lånebeløp og ønsket nedbetalingstid, og fyller inn navn, adresse, telefonnummer, personnummer og kontonummer.

Kort tid etter at søknaden er sendt, vil man bli kontaktet av en saksbehandler. Blir lånesøknaden innvilget, vil man få lånedokumentet tilsendt på e-post, og det er mulig å signere dem elektronisk med Bank-ID.

L’easy stiller ingen minimumskrav til årsinntekt, men lånesøker må ha fylt 25 år. I tillegg må lånesøker ikke ha betalingsanmerkninger.

Thorn

Thorn Privat Finans AS har tilbudt smålån til privatpersoner siden 2011. Minste lånesum er kr. 10.000,-, og høyeste lånesum er satt til kr. 100.000,-.

Du kan velge mellom 3 ulike lånetyper, der alle har sin spesielle profil; Privatlån Pluss, TryggLån eller PauseLån.

TryggLån er et typisk smålån som har en maksimum lånesum på kr. 50.000,-, og her får man opp til 5 års nedbetalingstid. Den effektive renten ligger fra 16,37% og opp til 30,69%.

Du har mulighet for å tegne betalingsforsikring på TryggLån, dersom dette er ønskelig.

Både Privatlån Pluss og PauseLån har maksimum nedbetalingstid på 6 år, og den effektive renten er noe lavere enn på TryggLån.

Thorn har et meget enkelt søknadsskjema som man sender inn online, og man får raskt svar på lånesøknaden.

For å kunne søke om et lån fra Thorn må du ha fylt 25 år og ha en fast årsinntekt. Du kan heller ikke ha registrerte betalingsanmerkninger.

KlikkLån

KlikkLån er en del av Thorn Privat Finans AS, og tilbyr små lån fra kr. 10.000,- og opp til kr. 40.000,-. Maksimum nedbetalingstid på lånet er 72 måneder (6 år).

Et smålån fra KlikkLån har en effektiv rente fra 13,0% og oppover til 27,06%.

Søknadsprossen på nettsiden til KlikkLån er rask og effektiv, og man får svar på lånesøknaden umiddelbart etter at skjemaet er innsendt. Dersom man få innvilget sin søknad, vil pengene betales raskt ut til lånesøkers bankkonto.

Det tilkommer et etableringsgebyr på kr. 695,- på smålån hos KlikkLån, og termingebyret er kr. 45,-.

KlikkLån opererer med visse minimumskrav for å kunne søke lån hos dem, og det eneste som kreves er fast inntekt, ingen betalingsanmerkninger samt at lånesøker er 25 år eller eldre.

Meny