Forbrukslån med medsøker

  1. Hjem
  2. chevron_right
  3. Lån
  4. chevron_right
  5. Forbrukslån med medsøker
låne medsøker

Forbrukslån med medsøker er det samme som å søke med kausjonist. I prinsippet betyr det kun at én eller flere personer stiller personlig garanti for gjelden, i tillegg til hovedlåntaker.

I de fleste tilfeller kan bruken av medsøker øke sjansen for at lånesøknaden innvilges. Det vil også kunne premiere deg med et lavere rentenivå.

Hvem kan være medsøker?

Medsøker er som oftest en ektefelle, samboer eller et øvrig familiemedlem. Enkelte banker stiller krav om at medsøker er hovedlåntakers ektefelle eller samboer.

Andre banker er mer fleksible da de godtar både familiemedlemmer og venner som kausjonist.

Selve søkeprosessen er enkel. Du krysser av på søknadsskjemaet for at du ønsker medsøker. Deretter fyller du ut de obligatoriske feltene for navn, bosted, alder, inntekt m.m.

Logo Bank Norwegian

Hos Bank Norwegian kan du enkelt søke om lån sammen med medlåntaker. Klikk her for å lese mer.

Med et forbrukslån fra Bank Norwegian kan du f.eks legge inn et ønske om medsøker i søknaden uten å måtte be banken om ekstra papirer.

Ikke alle långivere tilbyr denne muligheten.

Ønsker du å vite hvor mye du kan låne? Klikk her.

Fordeler og ulemper

Bruken av kausjonist er ikke særlig utbredt blant de som søker om forbrukslån. Det skyldes at mange ikke kjenner til muligheten, men også at løsningen forbindes med mye risiko.

En reduksjon i rentenivået forutsetter at kausjonisten har solid betalingsevne. Det vil si en god kredittscore, akseptabel gjeldsgrad og stabil privatøkonomi.

Særlig i de tilfellene hvor du behov for et høyere forbrukslån (gjerne over 150 000 kroner), kan det være fordelaktig å ha en medsøker.

Det vil da være lettere å oppfylle bankens inntektskrav. Sannsynligheten for at du oppnår en lavere rente på lånet er også stor.

Banken vil da vurdere den samlede inntekten til hovedlåntaker og medsøker. Ulempen er derimot at medsøker påtar seg økonomisk risiko på en annen persons vegne.

mann søker kreditt på internett

Forbrukslån med medsøker (kausjonist) passer best når lånet skal dekke et felles gode. F.eks å pusse opp boligen.

Medsøkerens ansvar

Det er viktig at medsøkeren er gjort kjent med hvilke forpliktelser vedkommende påtar seg. Dersom lånet blir misligholdt, kan banken gjøre sine krav gjeldende også overfor medsøker.

Er misligholdet betydelig kan banken kreve hele gjelden innfridd av både hovedlåntaker og medsøker. Det er derfor nødvendig at medsøker setter seg godt inn i betingelsene før låneavtalen undertegnes.

Meny