Forbrukslån med medsøker

Forbrukslån med medsøker betyr at én eller flere personer stiller personlig garanti for gjelden din.

Banken gir deg en lavere rente.

Økt sjanse for at søknaden godkjennes.

Du kan låne mer penger enn hvis du søker alene.

2 aktører som tilbyr lån med medsøker

Vi anbefaler deg å teste ut Lendo. Det er en regulert finansagent som henter inn 16 pristilbud på dine vegne.

 • Du får tilbud fra flere forskjellige banker.
 • Motta pengene innen 24 – 48 timer.
 • Lån beløp fra 10.000 kr. Øverste grense er 500.000 kr.
 • Signer online med bank-id.

Lendo har et felt i søknaden sin hvor du kan fylle inn info om medsøker/kausjonist. Det vil tas med i vurderingen til bankene.

For å kunne søke hos Lendo må du ha fylt 20 år, og ha en inntekt på minst 120 000 kr i året.

Mulighet nummer to er Norwegian Bank. De tilbyr også forbrukslån med kausjonist, på lik linje med Lendo.

 • Søk om usikret finansiering fra 5.000 kr. Maks lånesum er 600.000 kr.
 • De gir lån med effektiv rente fra 8,38%.
 • Du slipper å betale gebyr for etablering hvis du låner under 15.000 kr. Beløp opptil 25.000 kr har kun halvt etableringsgebyr.

Aldersgrensen for å søke er 23 år. Du må bevise at du har fast inntekt.

Fakta: De fleste søknader om finansiering med kausjonist går til oppussing av hjemmet.

Hvem kan være medsøker på forbrukslånet?

Medsøker er som oftest en ektefelle, samboer eller øvrig familiemedlem. Enkelte banker stiller faktisk krav om at medsøker er enten ektefelle eller samboer.

Andre banker er mer fleksible da de godtar både familiemedlemmer og venner som kausjonist.

Bankene er i hovedsak opptatt av privatøkonomien til den du søker sammen med. Har personen en stabil inntekt og god gjeldsgrad? Da vil dere få bedre vilkår på lånet.

Kredittsjekk av de som søker

Når du søker sammen med noen blir begges inntekt vurdert. Lav gjeld og høy inntekt vil gi en høy kredittscore.

Selve søknadsprosessen er enkel og du krysser kun av på skjemaet for at du ønsker medsøker. Deretter fyller du ut de obligatoriske feltene for navn, bosted, alder, inntekt m.m.

Når du er ferdig med å fylle inn feltene blir du bedt om å signere med bankID.

Viktig: Banken vil alltid kredittsjekke både deg og den du søker sammen med.

Både du og kausjonisten vil gjennomgå en kredittsjekk.

Da ser bankene på slike ting som:

 • Hvor mye penger dere skylder til andre långivere.
 • Hvilken type gjeld dere har.
 • Hvorvidt en av dere har betalingsanmerkning: Vær obs på at medsøker ikke kan ha anmerkning.
 • Deres samlede inntekt: En høy inntekt kombinert med lav gjeld gjør at kredittscoren din styrkes.

Få benytter seg av ordningen

Mange vet kanskje ikke om muligheten for å søke med kausjonist ved forbrukslån.

Bruken av medsøker er ikke særlig utbredt blant de som søker om forbrukslån. Det skyldes muligens at mange ikke er klar over at muligheten finnes.

Derimot er det veldig vanlig å bruke kausjonist blant de som søker om boliglån. Da vil som regel foreldre eller besteforeldre stille kausjon for barna, slik at de kommer seg inn på boligmarkedet.

Anbefalt artikkel: Dine rettigheter og plikter som kausjonist (ekstern link).

Mange velger også medsøker når de skal skaffe seg et lån med sikkerhet til bil eller båt. Det avhenger av prisen og hvorvidt gjenstanden skal deles med andre (f.eks ektefelle).

Se også her hva du kan gjøre om du har fått avslag på lånesøknaden.

Andre ting du bør vite

Sjansen er større for en lavere rente om du har en medsøker med god betalingsevne.

En reduksjon i rentenivået forutsetter at den som kausjonerer har god betalingsevne. Det vil si:

 • En høy kredittscore.
 • akseptabel gjeldsgrad.
 • stabil privatøkonomi.

Særlig i de tilfellene hvor du behov for et høyere forbrukslån (gjerne over 150 000 kroner), kan det være fordelaktig å ha en medsøker.

Det vil da være lettere å oppfylle bankens inntektskrav. Sjansen for at du oppnår en lavere rente på lånet er også stor.

Banken vil da vurdere den samlede inntekten til både deg og den du søker sammen med.

Ulempen blir at medsøkeren påtar seg økonomisk risiko på din vegne, hvis du skulle ende opp med å misligholde lånet.

Ansvaret til den du søker sammen med

Kausjonisten må være klar over ansvaret det ved å være medsøker på lånet.

Det er viktig at medsøkeren er gjort kjent med hvilke forpliktelser vedkommende påtar seg.

Hvis forbrukslånet misligholdes kan banken gjøre sine krav gjeldende også overfor medsøkeren.

Er misligholdet betydelig kan banken kreve hele gjelden innfridd av både hovedlåntaker og medsøker.

Det er derfor nødvendig at medsøker setter seg godt inn i betingelsene før låneavtalen undertegnes.

Obs: Hvis du ikke betaler lånet som avtalt vil medsøkeren være rettslig ansvarlig for å betale.

Meny