Kan du søke forbrukslån på dagen?

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 600 000 kr

Noen aktører innen lån hevder at de kan tilby forbrukslån på dagen. I denne artikkelen ser vi på alle faktorer som påvirker søknadsbehandlingen. Sett deg inn i disse hvis det haster med å skaffe finansiering. Merk deg spesielt hvordan rentebetingelsene fastsettes i de ulike bankene, slik at du unngår å ta opp lån med unødvendig høye kostnader.

Banker som tilbyr forbrukslån med svar på dagen

Det er omtrent 30 nisjebanker i Norge som tilbyr forbrukslån med svar på dagen i en eller annen variant. Noen få tilbyr smålån på opptil 20 000 eller 30 000 kroner, mens litt over halvparten har 500 000 kroner som øverste lånegrense. Med få unntak vil samtlige av nisjebankene teknisk sett kunne yte et lån innen et døgn.

Hvis du skal bruke pengene til forbruk kan du få inntil 5 års nedbetalingstid. Nedbetalingstiden velger du selv, men den kan bli begrenset dersom lånesummen er veldig lav. Du vil for eksempel neppe få 5 års nedbetalingstid når lånesummen er 5 000 kroner.

Rentebetingelser på lånet

Rentebetingelsene du vil få hos de ulike bankene varierer ganske betydelig. I grove trekk ligger tilbudene på omtrent disse nivåene:

 • Banker med mikrolån inntil 30 000 kroner – Effektiv årsrente er ofte fra omtrent 60% og oppover. Rentene er som regel like uansett hvem som søker.
 • Banker med større forbrukslån – Effektiv rente ligger ofte mellom cirka 8% og 18%. Rentene fastsettes individuelt basert på søkerens kredittscore og lånesummens størrelse. Høy score og større lån gir bedre renter enn lav score og små lån.

Søker du for eksempel om et forbrukslån på 100 000 kroner fra banker en bank i Norge vet du ikke hva rentene blir før du mottar tilbudet.

De fleste banker som tilbyr forbrukslån på flere hundre tusen, har enten 5 000 kroner eller 10 000 kroner som laveste lånesum. Generelt er det dyrere å låne fra banker som kun tilbyr smålån og mikrolån.

Sammenligne tilbud på lån

Låneagenter skaffer tilbud på forbrukslån fra alle banker de samarbeider med. Dermed slipper du å lete på nett etter alle aktørene.

Du bør vurdere å skaffe deg mange tilbud før du bestemmer deg. Dette gjør du enkelt ved å bruke en låneagent. Disse selskapene samarbeider ofte med 15 til 20 banker, og du kan potensielt motta lånetilbud fra samtlige. Da finner du også frem til tilbudet med de laveste rentene du kan få basert på din kredittscore.

Fordeler med låneagenter:

 • Du sparer tid.
 • Du får et godt sammenligningsgrunnlag.
 • Du får råd eller hjelp om du trenger det fra selskapets kundesenter.
 • Låneagentens tjenester er gratis for deg som søker om lån.
 • Alle tilbudene er uforpliktende.

Et lånetilbud er som regel gyldig i 30 dager. Etter dette må du søke på nytt, og bankene vil foreta en ny kredittvurdering.

Finne rett låneagent

I vår oversikt ser du de vi mener er landets beste låneagenter. Dette har vi vurdert ut i fra de kriteriene vi mener er viktigst.

 • En dyktig låneagent bør samarbeide med et høyt antall banker.
 • Bankene bør ha et bredt spekter av lånetilbud.
 • Låneagenten bør ha effektive kunderådgivere.
 • Selskapet bør også ha et veldrevet kundesenter med erfarne rådgivere.

Du bør ikke sende søknad til flere enn én låneagent. Årsaken er at mange banker samarbeider med flere låneagenter. Søker du gjennom flere låneagenter kan dermed enkelte banker komme til å motta to søknader fra deg. Det vil å så fall medføre uklarhet om hvilken av søknadene de skal forholde seg til, noe som igjen betyr mer tidsbruk.

Derfor er det mulig å få forbrukslån på dagen

At søknaden blir vurdert av selvlærende programvare gjør prosessen betydelig rasere. Det er også lavere sjanse for at datamaskinene anbefaler en søknad fra noen som egentlig ikke er kredittverdig.

I dag innhenter bankene alle relevante opplysninger om søkeren automatisk på nett. Dette er blant annet opplysninger fra Folkeregister, betalingshistorikk og kredittscore, skatteopplysninger, gjeld med tinglyst pant, og opplysninger om usikret gjeld fra Gjeldsregisteret.

Fordi alt dette er digitalisert er det mulig for en bank å foreta kredittvurderingen omtrent umiddelbart når de mottar søknaden. Denne biten bruker mange av de selvlærende programvare til. Teknisk sett er det faktisk mulig å bestemme om lånet skal innvilges i løpet av noen få minutter.

Har du kredittkort med kredittramme som overstiger 25 000 kroner? Husk at kredittrammen vil i så fall bli tatt med i beregningen av gjelden din, uavhengig av hvor mye av kreditten du har benyttet deg av. 

Søknaden om lån

Selve søknaden er særdeles enkel og grei. Opplysningene det bes om er vanligvis kun personnummer eller D-nummer, kontonummer hvor lånet skal overføres, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg oppgir du selvsagt lånesum og ønsket nedbetalingstid. Søknadsskjemaet er omtrent det samme hos låneagentene som hos bankene.

Du kan bli bedt om å oppgi formål for lånet, selv om forbrukslån er til fri bruk. Dette skyldes at bankene er pliktige til å forsikre seg om at lånet ikke blir bruk til noe ulovlig, for eksempel hvitvasking. Om du oppgir for eksempel «kjøp av bil» som formål gjør du ikke noe galt om du i stedet bruker pengene til «oppussing». Du trenger heller ikke kontakte banken om at du har ombestemt deg.

Lånesummen kan påvirke søknadsbehandlingen

Det er større sjanse for at et lån innvilges og utbetales på samme dag du søker dersom lånesummen er lav. Hvis summen er høy betyr dette større risiko for bankene, og da gjør de gjerne en mer grundig vurdering.

Selv om det meste skjer automatisk og digitalisert finnes det flere forhold som kan forsinke prosessen. En viktig faktor er hvor mye penger du søker om å få låne. For eksempel vil Bank Norwegian sannsynligvis kunne si ja eller nei etter noen minutter på en søknad om et lån på 30 000 kroner. I en slik situasjon kan det godt hende alt foretas automatisk, uten at en ansatt i banken er involvert.

Søker du imidlertid om å få låne 300 000 kroner i samme bank kan det hende rutinene deres er at en av bankens kundebehandlere ser igjennom søknaden. Denne delen kan også gå raskt, men det vil naturligvis måtte bli gjort i bankens kontortid.

Vanlig tidsbruk for lån på dagen

Svaret på søknaden din kan i noen tilfeller komme i løpet av få minutter. Enkelte banker bruker kanskje to til fire timer, og omtrent alle gir deg svar før det er gått et døgn.

Bankene opplyser ofte selv at det tar mellom 1 og 3 dager fra du søker til lånet står på kontoen din hvis den ble innvilget. Dette skyldes også det at det er forskjell på om søknaden sendes på en mandag kontra en fredag. Søker du for eksempel om et lån på slutten av uken kan det hende selve overførselen til kontoen din ikke kan foretas før på mandagen etter.

Overføringer innenlands mellom ulike banker skjer fem ganger i døgnet på hverdager. Første tidspunkt er 05.45 mens siste tidspunkt er 15.45. Lånet vil stå på kontoen din 15 minutter etter at banken iverksatte overføringen.

Dokumentasjon på inntekt

Hvis lønnsslippen din er på papir er det bare å scanne den inn op datamaskinen din. Da slipper du å sende dokumentasjonen med vanlig postgang.

En annen faktor som kan påvirke tidsbruken er at bankene ofte krever dokumentasjon på inntekt. Har du ikke dette klart vil det naturligvis kunne gå mer tid. De vil som regel ha dokumentasjon dersom lånesummen overstiger en viss grense. Dette vil de å så tilfelle be om etter at de har akseptert søknaden. Riktignok vet de omtrent hva du tjener fordi de har fjorårets skatteopplysninger, men de vil sikre seg i tilfelle det er kommet endringer.

Opplysninger som kreves:

 • Kopi av siste lønnsslipp (noen banker ber om kopier for de siste 3 månedene).
 • Kopi av siste skattemelding.
 • Er du selvstendig næringsdrivende kreves det ofte kopi av både næringsoppgave og godkjent regnskap for siste 3 år.

Dokumentasjonen på inntekt sender du inn i nettbanken (du får instruksjon), samtidig som du aksepterer låneavtalen med BankID.

Få med eventuelle inntekter fra barnebidrag, utleieinntekter, inntekter fra hobbyvirksomhet, eller lignende. Jo høyere inntekt du har desto større sjanse er det for at lånet innvilges. 

Hvis du ikke har BankID

BankID er en elektronisk identifikasjon som kan brukes til blant annet å signere elektronisk på en låneavtale. Systemet anses som sikrere enn signaturer med penn, i tillegg til at det går langt raskere. Teknisk sett gjør BankID det mulig å inngå låneavtaler fra hvor som helst og når som helst.

Hvis du ikke har BankID kan du skaffe deg dette ved å kontakte den banken du bruker til daglig. Alternativet er å signere på låneavtalen på gammelt vis. Dette vil i så fall bety at du ikke får forbrukslån på dagen. Det er heller ikke alle banker som aksepterer annet enn signatur med BankID.

Krav for å få forbrukslån på dagen

Bankens minstekrav til søkerne varierer noe når det gjelder alder og inntekt. Hos noen holder det at du er 18 år, men et alderskrav på enten 20 eller 23 år er mer vanlig. Du må som regel ha fast inntekt på rundt 120 000 kroner i året, men dette avhenger veldig av hvor stort lån du søker om.

For eksempel oppgir flere banker at du må tjene minst 120 000 kroner i året. Du vil likevel ikke få et lån på flere hundre tusen kroner innvilget selv om du skulle tjene mer enn dette. Her må banken forholde seg til retningslinjer fra myndighetene som sier at du ikke skal få lån som gjør at den totale gjelden din blir mer enn 5 ganger inntektene dine.

Søkeren må også være norsk eller ha norsk D-nummer. Er du av utenlandsk opprinnelse er det vanlig at banken krever at du har bodd og betalt skatt i Norge i tre år.

Søknad om lån med betalingsanmerkning

Hvis du har en betalingsanmerkning må du vanligvis stille med sikkerhet for lånet. Det betyr enten pant i eiendom eller kausjonist.

En betalingsanmerkning fører normalt til automatisk avslag på søknaden. De få unntakene som gjøres er når lånet skal brukes til refinansiering av den aktuelle gjelden, og når alvorsgraden av anmerkningen anses som lav.

Inkassosaker skal også i utgangspunktet føre til avslag, men her gjøres det oftere unntak. Igjen kommer det blant annet an på hvor stor gjelden som har gått til inkasso er, og antall inkassosaker.

Skal du søke sammen med en medlåntaker? Husk at bankens krav til inntekt, alder, bosted/nasjonalitet og betalingshistorikk gjelder for begge låntakere. 

Lån til refinansiering på dagen

Det er også mulig å få lån på dagen til refinansiering av annen gjeld. Den praktiske forskjellen på det å låne til forbruk og til refinansiering er det at ved refinansiering er det banken som står for oppgjøret av den gamle gjelden. Du får med andre ord ikke pengene overført til kontoen din.

Derfor må du opplyse i søknaden at du skal refinansiere, og hvilke kreditorer og summer det er snakk om. Så snart lånet innvilges vil banken din sjekke med kreditor at gjelden stemmer. Dette gjøres også enkelt i dag, og med full klaff kan gjelden innfris samme dag du søkte.

Oppsummering – forbrukslån med svar på dagen

Hvis det haster med å skaffe et lån anbefaler vi denne fremgangsmåten.

 • Send søknaden tidlig på en hverdag.
 • Vær nøye med å oppgi korrekte opplysninger i søknaden.
 • Bruk en låneagent som representerer mange banker.
 • Vent til du har mottatt mange nok tilbud.
 • Sammenlign rentebetingelsene og velg det rimeligste alternativet.
 • Ha klart kopier av lønnsslipp og skattemelding (eventuelt regnskap og næringsoppgave dersom du er selvstendig næringsdrivende).
 • Kopiene kan sendes digitalt (lastes opp i nettbanken).
 • Ha klar BankID.

Vær oppmerksom på at et forbrukslån kan ha både høye og lave renter. Tenk nøye igjennom lånebehovet på forhånd, og unngå å låne på impuls. Pass også på å ikke ta opp større lån enn det du klarer å betjene.

Meny