Er forbrukslån på dagen mulig?

Forbrukslån med svar på dagen

Bankene innhenter alle relevante opplysninger om søkeren automatisk på nett. Dette gjelder blant annet; betalingshistorikk, kredittscore, skatteopplysninger, gjeld med tinglyst pant og relevante opplysninger fra Gjeldsregisteret.

Ettersom alt dette er digitalisert, er det mulig for en bank å foreta kredittvurderingen på dagen når de mottar søknaden.

Banker som tilbyr lån på dagen

låne penger på dagne
At søknaden blir vurdert av selvlærende programvare gjør prosessen betydelig raskere. Det er også lavere sjanse for at datamaskinene anbefaler en søknad fra noen som egentlig ikke er kredittverdig.

Det er flere banker og låneagenter i Norge som tilbyr forbrukslån med svar på dagen i en eller annen variant. Noen få tilbyr smålån på opptil 20 000 eller 30 000 kroner, mens litt over halvparten har 500 000 kroner som øverste lånegrense.

Med få unntak vil de fleste banker kunne gi deg et svar på dagen om du får innvilget et forbrukslån. Teoretisk sett kan utbetalingen skje på dagen om du søker tidlig nok, men i mange tilfeller skjer utbetalingen 1-2 dager etter at du søkte.

Hvis du skal bruke pengene til forbruk kan du få inntil 5 års nedbetalingstid. Nedbetalingstiden velger du selv, men den kan bli begrenset dersom lånesummen er veldig lav.

Du vil for eksempel neppe få 5 års nedbetalingstid når lånesummen er 5 000 kroner.

Sammenlign tilbud på forbrukslån uten sikkerhet

Låneagenter kan være et godt hjelpemiddel når du skal søke lån uten sikkerhet. En låneagent kan enkelt samle inn tilbud fra mellom 10 og 20 banker.

Du bør vurdere å skaffe deg mange tilbud før du bestemmer deg. Dette gjør du enkelt ved å bruke en låneagent.

Disse selskapene samarbeider ofte med 15 til 25 banker, og du kan potensielt motta lånetilbud fra samtlige. Da finner du også frem til tilbudet med de laveste rentene du kan få basert på din kredittscore.

Fordeler med låneagenter:

 • Du sparer tid.
 • Du får et godt sammenligningsgrunnlag når du søker om å låne penger på dagen.
 • Du får råd eller hjelp om du trenger det fra selskapets kundesenter.
 • Låneagentens tjenester er gratis for deg som søker om lån på dagen.
 • Alle tilbudene er uforpliktende.

Et lånetilbud er som regel gyldig i 30 dager. Etter dette må du søke på nytt, og bankene vil foreta en ny kredittvurdering.

Rentebetingelser på forbrukslån med svar på dagen

Rentebetingelsene du vil få hos de ulike bankene varierer ganske betydelig. I grove trekk ligger tilbudene på omtrent disse nivåene;

 • Banker med mikrolån inntil 30 000 kroner – Effektiv årsrente er ofte fra omtrent 40% og oppover. Rentene er som regel like uansett hvem som søker.
 • Banker med større lån på dagen – Effektiv rente ligger ofte mellom cirka 5% og 15%. Rentene fastsettes individuelt basert på søkerens kredittscore og lånesummens størrelse. Høy score og større lån gir bedre renter enn lav score og små lån.

Søker du for eksempel om et forbrukslån på dagen på 100 000 kroner fra banker en bank i Norge vet du ikke hva rentene blir før du mottar tilbudet.

De fleste banker som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet på flere hundre tusen, har enten 5 000 kroner eller 10 000 kroner som laveste lånesum. Generelt er det dyrere å låne fra banker som kun tilbyr smålån og mikrolån.

søknad forbrukslån på dagen
Lånesøknaden er enkel å utfylle. Kun de nødvendigste opplysninger trengs å fylles ut.

Søknaden om lån på dagen

Selve søknaden om forbrukslån er relativt simpel. Opplysningene det bes om er vanligvis personnummer, kontonummer, telefonnummer og e-postadresse.

I tillegg oppgir du selvsagt lånesum og ønsket nedbetalingstid. Søknadsskjemaet er omtrent det samme hos låneagentene som hos bankene.

Du kan bli bedt om å oppgi formål for lånet, selv om forbrukslån uten sikkerhet er til fri bruk. Dette skyldes at bankene er pliktige til å forsikre seg om at lånet ikke blir bruk til noe ulovlig, for eksempel hvitvasking.

Om du oppgir for eksempel «kjøp av bil» som formål gjør du ikke noe galt om du i stedet bruker pengene til «oppussing».

Du trenger heller ikke kontakte banken om at du har ombestemt deg.

Lånesummen kan påvirke søknadsbehandlingen

lån på dagen med lav lånesum
Det er større sjanse for at et lån innvilges og utbetales på dagen dersom lånesummen er lav.

Selv om det meste skjer automatisk finnes det flere forhold som kan forsinke prosessen. En viktig faktor er hvor mye du søker om å få låne.

De fleste banker vil sannsynligvis kunne godta aller avslå søknaden innen få minutter om lånebeløpet er under 50 000 kroner. I en slik situasjon kan det godt hende alt foretas automatisk, uten at en ansatt i banken er involvert.

Søker du imidlertid om å få låne 500 000 kroner i samme bank kan det hende rutinene deres er at en av bankens kundebehandlere ser igjennom søknaden.

Denne delen kan også gå raskt, men det vil naturligvis måtte bli gjort i bankens kontortid.

Vanlig tidsbruk for lån på dagen

Svaret på søknaden din kan i noen tilfeller komme i løpet av få minutter. Enkelte banker bruker kanskje to til fire timer, og omtrent alle gir deg svar før det er gått et døgn.

Bankene opplyser ofte selv at det tar mellom 1 og 3 dager fra du søker til lånet står på kontoen din forutsatt at søknaden blir innvilget. Dette skyldes også det at det er forskjell på om søknaden sendes på en mandag kontra en fredag.

Søker du for eksempel om et lån uten sikkerhet på slutten av uken kan det hende selve overførselen til kontoen din ikke kan foretas før på mandagen etter.

Overføringer innenlands mellom ulike banker skjer fem ganger i døgnet på hverdager. Første tidspunkt er 05.45 mens siste tidspunkt er 15.45. Lånet vil stå på kontoen din 15 minutter etter at banken iverksatte overføringen.

Dokumentasjon på inntekt når du skal låne penger

Dersom du søker om en høyere lånesum så vil bankene i noen tilfeller etterspør siste lønsslipp for å forsikre seg om at du kan betale tilbake lånet.

En annen faktor som kan påvirke tidsbruken når du søker om lån på dagen er at bankene ofte krever dokumentasjon på inntekt. Har du ikke dette klart vil det naturligvis kunne gå mer tid før lånesøknaden innvilges.

Bankene vil som regel ha dokumentasjon dersom lånesummen overstiger en viss grense.

Riktignok vet bankene omtrentlig din inntekt fra en kredittsjekk, men i noen tilfeller vil en bank forsikre seg om at det ikke har forekomt noen endringer.

Opplysninger som kreves:

 • Kopi av siste lønnsslipp (noen banker ber om kopier for de siste 3 månedene).
 • Kopi av siste skattemelding.
 • Er du selvstendig næringsdrivende kreves det ofte kopi av både næringsoppgave og godkjent regnskap for siste 3 år.

Dokumentasjonen på inntekt sender du inn i nettbanken (du får instruksjon), samtidig som du aksepterer låneavtalen med BankID.

Få med eventuelle inntekter fra barnebidrag, utleieinntekter, inntekter fra hobbyvirksomhet, eller lignende. Jo høyere inntekt du har desto større sjanse er det for at lånet innvilges. 

Hvis du ikke har BankID når du skal låne penger

BankID er en elektronisk identifikasjon som kan brukes til blant annet å signere elektronisk på en låneavtale. Systemet anses som sikrere enn signaturer med penn, i tillegg til at det går langt raskere.

Teknisk sett gjør BankID det mulig å inngå låneavtaler fra hvor som helst og når som helst.

Hvis du ikke har BankID kan du skaffe deg dette ved å kontakte den banken du bruker til daglig. Alternativet er å signere på låneavtalen på gammelt vis.

Dette vil i så fall bety at du ikke får forbrukslån på dagen. Det er heller ikke alle banker som aksepterer annet enn signatur med BankID.

Krav for å få forbrukslån på dagen

 • Bankens minstekrav til søkerne varierer noe når det gjelder alder og inntekt. Hos noen holder det at du er 18 år, men et alderskrav på enten 20 eller 23 år er mer vanlig.
 • Du må som regel ha fast inntekt på rundt 120 000 kroner i året, men dette avhenger veldig av hvor stort lån du søker om. Her må Den totale gjelden din kan ikke overgå fem ganger inntektene dine.
 • Søkeren må også være norsk eller ha norsk D-nummer. Er du av utenlandsk opprinnelse er det vanlig at banken krever at du har bodd og betalt skatt i Norge i tre år.

Skal du søke sammen med en medlåntaker? Husk at bankens krav til inntekt, alder, bosted/nasjonalitet og betalingshistorikk gjelder for begge låntakere. 

Søknad om forbrukslån på dagen med betalingsanmerkning

Hvis du har en betalingsanmerkning må du vanligvis stille med sikkerhet for lånet. Det betyr enten pant i eiendom eller kausjonist.

En betalingsanmerkning fører normalt til avslag på søknaden. De få unntakene som gjøres er når lånet skal brukes til refinansiering av den aktuelle gjelden, og når alvorsgraden av anmerkningen anses som lav.

Inkassosaker skal også i utgangspunktet føre til avslag, men her gjøres det oftere unntak. Igjen kommer det blant annet an på hvor stor gjelden som har gått til inkasso er, og antall inkassosaker.

Lån til refinansiering på dagen

Det er også mulig å få forbrukslån på dagen til refinansiering av annen gjeld. Den praktiske forskjellen på det å låne til forbruk og til refinansiering er det at ved refinansiering er det banken som står for oppgjøret av den gamle gjelden.

Du får med andre ord ikke pengene overført til kontoen din.

Derfor må du opplyse i søknaden at du skal refinansiere, og hvilke kreditorer og summer det er snakk om. Så snart lånet innvilges vil banken din sjekke med kreditor at gjelden stemmer. Dette gjøres også enkelt i dag, og med full klaff kan gjelden innfris samme dag du søkte.

Oppsummering av lån på dagen

Hvis det haster med å skaffe et lån uten sikkerhet anbefaler vi denne fremgangsmåten.

 1. Send søknaden tidlig på en hverdag.
 2. Vær nøye med å oppgi korrekte opplysninger i søknaden.
 3. Bruk en låneagent som representerer mange banker når du søker lån på dagen.
 4. Vent til du har mottatt mange nok tilbud.
 5. Sammenlign rentebetingelsene og velg det rimeligste alternativet.
 6. Ha klart kopier av lønnsslipp og skattemelding (eventuelt regnskap og næringsoppgave dersom du er selvstendig næringsdrivende).
 7. Kopiene kan sendes digitalt (lastes opp i nettbanken).
 8. Ha klar BankID.

Vær oppmerksom på at et forbrukslån på dagen kan ha både høye og lave renter. Tenk nøye igjennom lånebehovet på forhånd, og unngå å låne på impuls. Pass også på å ikke ta opp større lån uten sikkerhet enn det du klarer å betjene.

Vurderinger:

Gjennomsnitt: 4,6/5

Strong Testimonials form submission spinner.

Required

Hva er ditt navn?
Skriv inn en passende overskrift for din vurdering
rating fields
Gi oss fra 1 til 5 stjerner hvor 5 er best