Angrerett på forbrukslån og andre finansielle tjenester

Du har angrerett på forbrukslån. Her forteller vi deg hva du skal være oppmerksom på for å kunne benytte den.

Unngå gebyrer ved å bruke angreretten

Det er viktig å være klar over at angreretten ikke er det samme som å rett og slett betale tilbake lånet.

Dersom du benytter deg av angreretten får du tilbakebetalt etableringsgebyret og termingebyr.

Angrerett for finansielle tjenester

Du har 14 dagers angrefrist på forbrukslån. Dette gjelder selv om lånesummen har blitt utbetalt til din konto.

Du har 14 dagers angrerett. Retten til å angre seg på et kjøp av en vare eller tjeneste er i Norge lovbestemt i Angrerettsloven. Der er rettighetene forbrukere har ved avtaleinngåelse gjennom fjernsalg eller utenfor fast salgssted bestemt.

Det vil si at dersom du handler noe for eksempel på internett har du fortsatt mulighet til å angre deg, selv om det ikke finnes en fysisk butikk hvor du kan gå tilbake og levere varen, eller klage på tjenesten.

Der samme gjelder for tjenester kjøpt over nett, også finansielle tjenester.

Skriftlig henvendelse

For å benytte deg av den må du sende en skriftlig beskjed til banken eller finansinstitusjonen du tok opp lånet hos.

Det holder som regel at du sender en e-post til din kontaktperson der, hvor du meddeler at du angrer på avtalen.

Du kan også sende inn et angrerettskjema. Som regel får du det tilsendt når du tar opp et forbrukslån.

Uansett hvordan du velger å gjøre det, så er det viktig at du tar var på en kopi av all korrespondanse med låneinstitusjon. Hvis det oppstår uklarheter eller uenigheter i etterkant vil det kunne hjelpe deg til å underbygge at du har overholdt fristen.

Husk at du trenger ikke å oppgi noen grunn for at du angrer på lånet, selv om banken spør om det.

Angrerettloven

Formålet med angrerettloven er at den skal ivareta rettighetene til forbrukerne overfor profesjonelle motparter, som finansinstitusjoner.

Den gjelder imidlertid ikke i alle sammenhenger. For eksempel gjelder den ikke ved aksjehandel, fordi verdien av objektet der svinger raskt. Det er også andre unntak, som for eksempel handel som knytter seg til pengespill og lotteri.

Men den gjelder for forbrukslån. Imidlertid er det viktig å være klar over at den kun gjelder ved fjernsalg, og for avtaler som er inngått utenfor faste salgslokaler, typisk over internett.

Det kan også dreie seg om salg via telefon, på SMS, og salg under ulike messer eller gatesalg.

Du kan lese mer om angrerettloven her. Utformingen av lovteksten er utført i samråd med regelverket i EU, og gjelder for hele Norge. Forbrukerrådet gir også utfyllende informasjon om angreretten, og hvordan man som kunde skal gå fram dersom man angrer på et kjøp.

Når du har mottatt alle opplysninger fra banken begynner de 14 dagene du har som angrefrist å telle.

Gjelder fra utbetaling

Perioden for angreretten gjelder fra tidspunktet da du fikk pengene utbetalt, og når du har mottatt all informasjon om avtalen.

Dersom det går mer enn 14 dager anses den inngåtte avtalen, altså gjeldsbrevet ditt, å være bindende.

Hvis du etter den tid finner ut at du ikke ønsker å beholde lånet, kan du velge å betale det tilbake.

Da må du imidlertid også betale etableringsgebyret og påløpte termingebyrer. Disse kostnadene unngår du dersom du benytter deg av angreretten.

Nettooppgjør

Hvis du angrer på låneopptaket så må du betale tilbake pengene du lånte. Banken har da krav på et såkalt «nettooppgjør».

Det betyr at de beregner renter på lånet fra og med den dagen det ble betalt ut til kontoen din. For et mindre forbrukslån vil ikke dette dreie seg om store summer for noen dager. Imidlertid til det bli større renteutslag for større lån. Et forbrukslån på kr 500 000 kan medføre et betydelig renteutslag, selv på kort tid.

Dersom du angrer på et lån bør du derfor betale det tilbake umiddelbart.

Les også: Hvem tar opp forbrukslån?

Dersom du angrer på lånet så må du tilbakebetale hele beløpet i tillegg til renter og gebyrer.

En måned

Angrerettloven sier at låntaker har 30 dager på seg til å betale tilbake hele den utestående saldoen på lånet. Dette er inklusive de to ukene med angrefrist.

Det betyr at du har to uker på å angre deg, og deretter to uker på å betale alt tilbake.

Hvis du ikke har betalt alt tilbake innen den tid vil det bli ansett som at du har fraveket retten til å angre.  Hvis du likevel ønsker å betale tilbake hele lånet vil du da måtte betale alle gebyrer i tillegg.

Oppsummert

  • Gjør en nøye vurdering på forhånd om du ønsker å låne og hvor mye, før du inngår en låneavtale.
  • Dersom du angrer på lånet bør du reagere raskt for å unngå kostnader.
  • Hvor mye du sparer på å benytte deg av angrefristen avhenger av hvor store gebyrer banken krever. Du vil uansett spare mye på å betale tilbake lånet innen angrefristen.