Hva er forbruksgjeld?

De fleste har til tider noe forbruksgjeld. Her ser vi på de ulike typene forbruksgjeld som finnes, og hvordan du på billigst måte kan bli kvitt den.

Ulike typer forbruksgjeld

Forbruksgjeld brukes gjerne som en samlebetegnelse på gjeld som det ikke er stilt sikkerhet for. Det motsatte er for eksempel boliglån, hvor man stiller fast eiendom som sikkerhet.

Fordi forbruksgjeld er gjeld det ikke er stilt sikkerhet for, har den vanligvis høyere rente enn sikret gjeld.

Forbruksgjeld kan komme fra:

Det er lån som er tatt opp for å kjøpe kapitalvarer eller betale for tjenester. Det kan være innkjøp av nye møbler eller for eksempel en ferietur. Ofte er de imidlertid brukt på uforutsette utgifter, som bytte av vaskemaskin eller reparasjon av en bil som er brutt sammen.

Samtidig er også betalinger gjort med kredittkort regnet som forbruksgjeld. Imidlertid er ikke den rentebærende så lenge man betaler kredittkortregningen i tide. Derfor regnes kredittkort som en sikker og smart måte å betale på, så fremt man ikke bruker det mer enn man har råd til.

Finansinstitusjoner er pliktig å melde all usikret gjeld til Gjeldsregisteret. Der kan alle selv sjekke hva som er registrert på dem. Det er viktig å merke seg at all innvilget kreditt der er ført opp som gjeld, selv om man ikke har benyttet denne kreditten.

Også kredittkortgjeld som ikke ennå er rentebærende, står oppført i Gjeldsregisteret.

Forbruksgjeld brukes som en samlebetegnelse på usikret gjeld. Det kan for eksempel være forbrukslån, avbetalingsordninger og kredittkortgjeld. Mye av økningen i forbruksgjeld den siste tiden kommer av økt rentebærende kredittkortgjeld.

Forbruksgjelden øker

Gjennom den siste tiden har forbruksgjelden økt i Norge. I juni var det en liten nedgang, noe som ifølge Gjeldsregisteret hang sammen med at mange brukte feriepengene til å betale forbruksgjeld.

Imidlertid var det fra juli til august 2023 en økning på hele 0,9 milliarder kroner i samlet forbruksgjeld. I august var den dermed på 155,5 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 3,8 prosent (5,7 milliarder kroner) sammenlignet med august 2022.

Økningen i august forklares til dels med at mange da må betale restskatt. I tillegg kommer økte utgifter for mange, på grunn av rentehevinger og generelt høyere priser.

Særlig når man har fått økte utgifter, kan det være tungt å betale på kostbar forbruksgjeld.

Slik kan du kvitte deg med forbruksgjeld

Det finnes måter å få ned, og kvitte seg helt, med dyr forbruksgjeld. Her er noen gode råd:

  1. Skaff deg oversikt
  2. Prioriter å betale ned på lån
  3. Refinansier forbruksgjelden
Hvis man har forbruksgjeld med flere ulike kreditorer, kan man miste oversikten. For å slippe følelsen av å stadig bli overrasket av regninger, kan man skaffe seg oversikt og refinansierer all gjelden.

1. Skaff deg oversikt

Du bør aller først få oversikt over alt du skylder. Da kan det være god hjelp å sjekke deg selv hos Gjeldsregisteret.

Sett deretter opp et budsjett med all gjeld og andre utgifter, samt alle inntekter.

2. Prioriter å betale ned på lån

Når du søker om et lån, setter du samtidig opp en nedbetalingsplan. Det er tillatt å ha opptil fem års nedbetalingstid på et forbrukslån.

Imidlertid er et lån mer kostbart, jo lengre du har det. Det er fordi den rentebærende tiden da blir lengre.

Derfor lønner det seg å betale det ned så raskt som mulig.

Du har alltid anledning til å betale inn mer, eller betale alt, dersom du ser at du har økonomisk evne til å gjøre det. Hvis du har fått mer penger enn forventet, bør de derfor først og fremst gå til å betale ned forbruksgjeld.

Se derfor nøye over alle utgiftene du har. Hvis det kan være mulig å kutte ned på en del forbruk, og heller betale ned på lånet, vil det være en god investering på lengre sikt.

Lesetips: Se også vår artikkel om kredittlån her: forbrukslån.no/kredittlån/

3. Refinansier forbruksgjelden

Hvis du fortsatt ikke klarer å betale hele forbruksgjelden, kan det være lurt å refinansiere den. Det vil som regel føre til:

  • Bedre oversikt over gjelden
  • Lavere utgifter
  • Du kan bli kvitt gjelden raskere

Hvis du velger å refinansiere, må du sette opp en oversikt over all gjeld, for å vite hvor stort refinansieringslån du trenger. Det gir deg bedre kontroll over økonomien din.

Refinansiering vil som oftest føre til lavere rente. Det er fordi bankene ofte tilbyr lavere rente ved større lån, enn ved smålån. Samtidig får du færre utgifter til betalingsgebyrer, fordi du kun trenger å betale på ett lån hver måned.

Det er også slik at refinansieringslån kan ha lengre nedbetalingstid, helt opptil 15 år. Hvis man bruker lengre tid, vil totalkostnaden for lånet bli større.

Imidlertid vil det gi lavere månedlige terminbeløp. Derfor kan det være en god ting en periode, for å komme over en vanskelig økonomisk situasjon. Når man er kommet på fote igjen, kan man når som helst velge å betale inn mer på lånet.

Det er ofte en fordel å refinansiere forbruksgjeld. En viktig grunn til det er at man ofte får bedre rentebetingelser på et større lån enn på smålån. Ved å samle flere lån til ett, større får man derfor både bedre oversikt og bedre økonomi.

Slik refinansierer du

Når du skal refinansiere forbruksgjelden din, er det en ting som er ekstra viktig å gjøre. Du må søke om lån til mange banker.

På den måten kan du motta flere tilbud, og lett sammenligne dem og finne hvilket som er best.

Du kan sende søknad til så mange banker du ønsker. Det er kostnadsfritt og uforpliktende å søke om lån. Hvis du synes det er tidkrevende å sende mange søknader, kan du velge å benytte en lånemegler.

Å bruke lånemeglere er også kostnadsfritt og uforpliktende. Fordelen med å benytte dem er at du kun trenger å sende en søknad. Så vil de sende den videre til en rekke banker.

Oppsummert

Forbruksgjeld er ulike typer usikret gjeld. Det kan være forbrukslån, avbetalingsordninger og kredittkortgjeld.

Hvis du har pådratt deg forbruksgjeld, og ikke har helt kontroll over privatøkonomien er det anbefalt å:

  • Få oversikt over alle utgifter og inntekter
  • Sett opp budsjett, og prioriter å betale ned forbruksgjelden
  • Refinansier forbruksgjelden for å minimere kostnaden av den