Lån til ferie og reise

I denne artikkelen forklarer vi fordeler og ulemper med ferielån og hvordan du kan gjøre denne typen lån billigst mulig. Til slutt vil du se tips til hvordan du kan gjøre selve ferien billigere.

Fordeler med et ferielån

Et ferielån er det samme som et forbrukslån uten sikkerhet. Du finner disse lånene i omtrent 30 ulike låneformidlere og banker i Norge, samt hos de fleste sparebanker.

Dette er de største fordelene med et lån til ferie:

 1. Du får lån uten å måtte stille med pant.
 2. Du disponerer pengene helt fritt.
 3. Du kan låne fra 5 000 kroner og opp til 600 000 kroner.
 4. Kravene for å få ferielån er lavere enn for eksempel kravene til et boliglån og billån.
 5. Det tar relativt kort tid å få avklart om du får lånet innvilget.
 6. Utvalget av banker som tilbyr lån uten sikkerhet er høyt. Dermed er det også konkurranse mellom utlånerne, noe som kan bety bedre rentebetingelser.

Ulemper med et ferielån

Pass på at ikke ferien koster mer enn den smaker. Tar du opp ferielån bør du sørge for å skaffe deg så lave renter som mulig.

Det at et ferielån er tilgjengelig for de fleste er også det som gir låneformen de viktigste ulempene. Selv om du får de mest gunstige rentebetingelsene vil nødvendigvis rentene være relativt dyre.

Ulempene med et ferielån:

 1. Rentene er høyere enn på lån hvor banken har pantesikkerhet.
 2. Kostnadene for ferien blir høyere på grunn av rentene du betaler på lånet.
 3. Låner du mye kan det ta lang tid å få betalt hele ferien.
 4. Har du høy gjeld fra før risikerer du å få betalingsproblemer om du låner mer.

Sjekk økonomien din før du tar opp et reiselån

Det er viktig å ikke pådra seg unødvendig gjeld, og spesielt ikke gjeld som kan resultere i betalingsproblemer.

Selv om banken foretar en kredittvurdering, og dermed avdekker om du har økonomi til å låne pengene, er din egen vurdering også avgjørende.

Lag gjerne en oversikt over hva du har i utgifter sammenlignet med hva du har i inntekter. Har du råd til å betale avdragene og rentene på ferielånet? Vil økonomien din bli ekstra sårbar på grunn av de økte utgiftene?

Tenk også nøye igjennom hvor mye du eventuelt skal låne.

 • Kan du gjøre ferien billigere?
 • Kan du spare opp deler av de pengene du trenger?

For å vurdere dette må du sette deg inn i hva lånet kan komme til å koste deg, og hva du selv kan gjøre for å holde lånekostnadene nede. Det får du hjelp til i de neste avsnittene.

Innhente lånetilbud

Når du først låner penger til reise eller ferie er det selvsagt om å gjøre å betale minst mulig i renter og gebyrer. Den biten er ikke alltid like enkel å få til. Markedet for usikrede lån kan oppleves som ganske uoversiktlig.

Antallet banker og kredittytere er høyt, og mange av de er finansselskap som de færreste har hørt om. Forskjellene på rentetilbudene deres kan også være markante.

Jobben med å innhente tilbud blir langt enklere om du bruker en finansagent. Meglerforetakene innhenter tilbudene på dine vegne fra det antallet partnerbanker de samarbeider med.

Du betaler ikke for hjelpen, og alle tilbudene du mottar er uforpliktende.

Svar på dagen

Du får som regel svar på lånesøknaden samme dag.

Å bruke en lånemegler betyr ikke at det tar lenger tid før du får høre fra bankene. I dag er det meste av søknadsbehandlingen og kredittvurderingen digitalisert og automatisert.

Derfor får du som regel svarene og eventuelle tilbud fra bankene kun noen timer etter at søknaden ble sendt inn.

Det vil imidlertid ta litt tid før lånet kan utbetales. Først skal du bestemme deg for hvilket tilbud du ønsker å slå til på. Deretter skal låneavtalen signeres, noe som foregår på bankens nettside.

Signeringen må du foreta med BankID. Bankene krever også at du sender inn kopi av siste lønnsslipp og skattemelding via nettsiden deres (du får instruksjon om dette).

Totalt må du regne med at det tar fra 1 til 3 dager før lånet er overført til kontoen din.

Du får et personlig rentetilbud

Rentene på ferielånet bestemmes individuelt gjennom en kredittsjekk. Hver enkelt bank ser på kredittscoren og betalingsevnen din og fastsetter et rentetilbudet ut i fra disse.

Det kan virke urettferdig, men det er faktisk slik at de som har svakest økonomi får de høyeste rentene. Årsaken er kort og godt den at jo svakere økonomi du har, desto større risiko er det for banken å låne deg penger.

Dette er også en god grunn til å bruke en lånemegler. Så lenge du er kredittverdig vil naturligvis hver enkelt bank at du låner fra nettopp dem.

Når de så mottar søknaden via en megler vet banken at de ikke er de eneste som konkurrerer om kunden. I noen tilfeller kan dette resultere i at en bank tilbyr lavere renter enn de ellers ville gjort.

Sammenlign totalkostnadene som oppgis i lånetilbudene du mottar! Lånet med de laveste nominelle rentene er ikke alltid det billigste.

Lånesummens innvirkning

Det er også slik at rentene blir forskjellige alt ettersom hvor mye penger du låner til ferie. Banken må nødvendigvis tjene på utlånet. De kan derfor ikke gi de samme rentene på smålån som på store lån.

Tenk deg at du tar opp et ferielån på 10 000 kroner som skal nedbetales over 5 måneder.

Dersom lånet hadde fått effektive årsrenter på for eksempel 8%, ville bankens renteinntekter sannsynligvis blitt betydelig lavere enn bankens administrative utgifter.

De omtrentlige rentene på usikrede lån ser gjerne slik ut i forhold til lånesum:

LånEffektive renter
10 000 til 50 000 kr.fra 18% til 30%
50 000 til 150 000 kr.14% til 18%.
160 000 - 600 000fra 5% til 12%

Når du mottar lånetilbudene vil de nominelle rentene, de effektive rentene, og de totale lånekostnadene komme klart frem.

Viktig om renter i forhold til nedbetalingstid

Bankene plikter å oppgi renter på årsbasis selv om lånetiden skulle være kortere enn 12 måneder. Om du låner en liten sum til ferien, der nedbetalingstiden er på kun noen få måneder (under 1 år), vil årsrentene virke noe misvisende.

De typiske smålånene med kort nedbetalingstid kan ha årsrenter på for eksempel 40%, men det betyr ikke at den reelle kostnaden er 40% av summen du lånte. Med andre ord må du ikke betale tilbake 14 000 kroner dersom du låner 10 000 kroner.

I kroner og ører vil du betale en del mindre. Dette fordi den rentebærende gjelden reduseres for hvert avdrag, og fordi antallet avdrag er få.

De nøyaktige lånekostnadene er ikke nødvendigvis de du tror. Du må huske å trekke fra skattefradraget for gjeldsrenter.

Dette krever bankene av søkeren på reiselån

Samtlige banker krever at søkeren er norsk eller bosatt og skattepliktig i Norge. Er du av utenlandsk opprinnelse må du ha hatt registrert adresse i minst 3 år, og norsk fødselsnummer (d-nummer).

Bankenes krav til alder og inntekt ser slik ut:

Alder

 • 18 år er laveste aldersgrense.
 • 20, 21 eller 23 år er de vanligste aldersgrensene.
 • 25 år er den strengeste aldersgrensen.
 • Mange banker har også en øvre aldersgrense, og som regel 70 eller 75 år.

Inntekt

 • Noen banker oppgir ikke et krav til årlig inntekt annet enn at inntekten må være registrert og fast.
 • De fleste krever at du har en inntekt mellom 100 000 og 150 000 kroner per år.
 • Det strengeste inntektskravet er 250 000 kroner.
 • Inntekten din vil uansett innvirke på hvor stort ferielån du kan få.

Du kan sjekke selv hvilken kredittscore du har ved å henvende deg til kredittvurderingsselskap som Experian og Bisnode.

Er du kredittverdig?

For å få lån til ferie må banken også anse deg som kredittverdig. De innhenter en rekke opplysninger om deg og økonomien din, inkludert den såkalte kredittscoren din.

Scoren er den som blir mest avgjørende. Den forteller banken om hvilken risiko de tar når de låner deg pengene.

Noen kredittvurderingsbyråer har en score som går fra 0 (null) og 1000, mens andre har en skala fra 0 (null) til 100. Når scoren går opp til 1000 er byråenes anbefalinger omtrent slik:

 • Score under 300 – Veldig høy risiko, og søknaden bør avslås.
 • Score mellom 300 og 400 – Relativt høy risiko, og søknaden bør vurderes manuelt av en bankansatt.
 • Score mellom 400 og 750 – Lav til medium risiko, og søknaden kan aksepteres.
 • Score mellom 750 og 1000 – Veldig lav risiko, og søknaden kan aksepteres.
 • Gjennomsnittsscoren i Norge ligger på mellom 500 og 600 (varierer fra byrå til byrå).

Prinsippet vil være omtrent det samme dersom kredittbyråets skala går til 100. En score på 40 vil da tilsvare en score på omtrent 400.

Lånesummen er også viktig i denne sammenhengen. Har du for eksempel en kredittscore på 400, er sjansene for å få et lite ferielån betydelig større enn tilsvarende sjanser for å få billån eller boliglån.

Skal du på ferie sammen med partneren din?

Det er som regel billigere å både reise sammen og å låne sammen. Sett deg likevel nøye inn i hva det vil si å være medlåner.

Nesten alle nisjebanker som tilbyr lån uten sikkerhet aksepterer at du låner sammen med en annen person.

Dette kalles å ha en medlåner eller medlåntaker. Medlåneren vil da ha like rettigheter til pengene, og likt ansvar for tilbakebetalingen.

Når du låner sammen med en annen person som også er kredittverdig, øker sjansene for at lånet innvilges. Det hender også at rentebetingelsene kan bli noe bedre enn om du søker alene.

Husk dette før du tar opp lån med medlåner:

 • Mange banker krever at medlåneren er ektefelle eller registrert samboer.
 • Dette fordi det er mindre sjanse for uenigheter mellom to personer som har felles økonomi, enn mellom for eksempel et vennepar.
 • Å være medlåner betyr at du har samme ansvar for tilbakebetalingen som hovedlåntakeren.
 • Medlåneren har også lik rett til å disponere pengene, og lik rett til skattefradraget for gjeldsrenter.

Kredittkort på ferie

Å bruke kredittkortet på ferien kan være et alternativ til å låne. Vær imidlertid oppmerksom på at rentene på de fleste kredittkort kan være høyere enn på ferielån uten sikkerhet.

 • De billigste kredittkortene har effektive renter på omtrent 20%.
 • Vanlige effektive renter på kredittkort ligger rundt 25% og oppover.
 • Dyre kredittkort kan ha effektive renter på 35% eller mer.

Dersom du trenger å låne så mye til ferien at det vil ta flere måneder å betale tilbake, er kredittkortene som regel en dyrere løsning enn ferielån.

Du bør likevel ha et kredittkort med på ferien da disse kortene anses som det sikreste betalingsmiddelet i utlandet. Du bør også vurdere å betale for selve reisen (flybilletter, pakketurer) eller oppholdet (hotell, AirBnB, etc.) med et kredittkort.

Pass deg for å ha flere smålån og gjeld fra kredittkort samtidig. Gjelder dette deg bør du vurdere å samle gjelden med et refinansieringslån.

Slik blir ferien billigere

Du kan bøte for rentekostnadene ved å gjøre en innsatts for at selve turen blir så billig som mulig.

Å kutte litt på reiseutgiftene er som regel ikke vanskelig, og litt nøkternhet trenger overhodet ikke gå ut over opplevelsene.

Ofte er det mer snakk om å planlegge godt, spesielt når det kommer til kjøp av flybilletter, pakketurer og hotellovernatting.

Her er noen tips du kan vurdere:

 1. Lag et reisebudsjett slik at du har kontroll på utgiftene.
 2. Reis til en by eller et land der levekostnadene er lave.
 3. Reis til destinasjoner som lavprisselskapene har flyruter til.
 4. Vurder i-siste-liten-reiser. Pakketurer som selges rett før reisedatoen er ofte betydelig rabatterte.
 5. Reis utenfor sesong og når fly, hotell og pakketurer er på sitt billigste.
 6. Pakk smart så du slipper å betale ekstra for bagasjen på flyet.
 7. Velg alltid lokal valuta dersom du betaler med bankkort eller kredittkort i utlandet.
 8. Pass på bruken av mobiltelefon i utlandet.
 9. Les litt om stedet du skal reise til. Du finner garantert en rekke severdigheter og opplevelser som er gratis.
 10. Del på utgiftene. Det er som regel billigere å reise sammen med en venn enn å reise alene.
 11. Betal reisekostnadene med kredittkort dersom du får med gratis reiseforsikring.
 12. Ikke ”spar penger” på å droppe reiseforsikring. Blir du svindlet eller utsettes for uhell kan du tape store summer dersom du ikke har forsikring.

Slik blir ferielånet billigere

Å reise billig er ikke vanskelig. Ta for eksempel en ferie innenlands. Du kan også kutte kostnadene på ferielånet etter at du kommer hjem.

Det vil alltid være muligheter for å redusere lånekostnadene i etterkant. Låneavtalen du underskrev regulerer bare hva du forplikter deg til å betale tilbake innen spesifikke terminer. Avtalen kan på sett og vis ses på som en minimumsforpliktelse.

Heri ligger mulighetene for å redusere kostnadene. Du har nemlig rett til å betale tilbake et ferielån raskere dersom du klarer det. Du har også rett til å innfri lånet i sin helhet når som helst innenfor låneperioden, om så dagen etter at du mottok pengene.

Spørsmålet er om du har penger til dette. Her de vanligste situasjonene som gir muligheter til å kutte lånekostnadene:

 • Feriepenger
 • Bonusutbetalinger
 • Forskudd på lønn
 • Arv
 • Penger tilbake på skatten

Se også vår forbrukslånkalkulator som beregner kostnadene på lånet utifra forventet rente.

Fått penger igjen på skatten? Å betale ned på gjeld er en av de beste investeringene du kan gjøre.

Eksempler på hvordan du sparer på reiselån

Du må selv regne ut hva du konkret sparer ved å betale ekstra avdrag eller ved å innfri lånet førtids. Reduksjonen i kostnader vil naturligvis avhenge av både lånets størrelse, rentene og gebyrene, og hva du har råd til å betale ekstra.

Det viktige her er at banken kan ikke kreve at du betaler mer enn påløpte renter og gebyrer. Dette til tross for at du forserer den opprinnelige nedbetalingsplanen du aksepterte da du signerte låneavtalen.

Her får du et par eksempler som illustrerer poenget:

Ekstra avdrag

 • Du lånte 40 000 kroner til ferie, med avtalt nedbetaling over 24 terminer (2 år).
 • De nominelle rentene er 18%, etableringsgebyret er 900 kroner, og termingebyrene er 50 kroner.
 • Totalkostnadene på lånet vil bli omtrent 10 000 kroner om du følger den avtalte nedbetalingsplanen.

Du har penger til overs og bestemmer deg for å betale 20 000 kroner i ekstra avdrag. Du ber samtidig banken om å redusere antallet terminer slik at den resterende gjelden vil være oppgjort om et år.

 • Lånet er nå på 20 000 kroner.
 • Lånet skal betales tilbake i 12 terminer.
 • Om du foretok den ekstra innbetalingen i begynnelsen av låneforholdet, vil kostnadsreduksjonen kunne bli på omtrent 6 000 kroner eller mer.

Førtids innfrielse

 • Vi tar utgangspunkt i det samme lånet på 40 000 kroner.
 • Du har allerede betalt for eksempel 5 avdrag på til sammen cirka 7 000 kroner.
 • Så langt har lånet kostet deg til sammen 1 150 kroner i gebyrer (900 i etableringsgebyr, og 250 kroner for 5 termingebyr).
 • Rentekostnadene for 5 måneder er omtrent 3 000 kroner.
 • Resterende hovedstol er nå 33 000 kroner.
 • Du har penger nok til å innfri hele den resterende lånesummen.
 • Totalkostnadene for hele lånet blir da cirka 4 150 kroner.

En innfrielse av ferielånet før avtalt tid etter fem måneder på et lån med disse betingelsene vil med andre ord spare deg for nesten 6 000 kroner.

Oppsummering av reiselån

 1. Fordelene med et ferielån er fortrinnsvis at du slipper å stille med sikkerhet, du mottar tilbudene raskt, og du disponerer pengene fritt. Har du god kredittscore kan du også få relativt lave renter.
 2. Ulempene er at rentene er høyere enn på et lån der banken har sikkerhet, for eksempel billån og boliglån. Å låne til ferie betyr også at ferien blir dyrere enn om du sparte opp til ferien på forhånd.
 3. Du bør innhente mange lånetilbud før du bestemmer deg. Da først får du muligheten til å finne det rimeligste alternativet. Lånemeglere gjør denne jobben enklere, og tjenestene deres er gratis og uforpliktende.
 4. Du kan redusere lånekostnadene i etterkant ved å betale større avdrag, eller innfri lånet i sin helhet. Feriepenger, arv, bonuser, forskudd og lignende gir gode muligheter for å kutte ned på den rentebærende gjelden.