Generelle vilkår for å søke om et forbrukslån

vilkår for lån

Generelle vilkår for å søke om forbrukslån varierer mellom hver långiver. Alle banker og finansselskaper opererer også med visse minstekrav. Her tar vi en nærmere titt på noen av de viktigste kravene som stilles fra långivers side:

  • Aldersgrense.
  • Årlig minimumsinntekt.
  • Søker kan ikke ha betalingsanmerkninger.
  • Krav til statsborgerskap.
  • Krav til gjeldsgrad.

De fleste banker benytter i dag automatiserte systemer, hvor søknadene sorteres ut av en datamaskin. Fordelen med dette er at søknadene tar kortere tid å behandle.

For å lese mer om hva som inngår i en kredittvurdering anbefaler vi deg å lese denne artikkelen: Hva er en kredittsjekk? 

Alderskravet

Laveste aldersgrense for å søke om forbrukslån er i dag 18 år, men den grensen finnes kun hos et fåtall banker. Majoriteten av norske långivere har en aldersgrense på mellom 23 og 25 år.

Via finansagenten Sambla kan du søke om forbrukslån som 18-åring, ettersom de samarbeider med et knippe banker som opererer med dette kravet.

Blant de bankene som har en grense på 23 år finner vi kjente navn som Bank Norwegian, Instabank og Easybank.

Bilde av ungdommer.
Generelle vilkår for å søke om forbrukslån varierer mellom hver bank. Hos Sambla kan du søke om forbrukslån fra du har fylt 18 år.

Minimumskrav til inntekt

Minstekravet til inntekt ligger vanligvis et sted mellom 120 000 og 250 000 kroner per år. Blant de bankene som stille minstekrav til inntekt vil du få automatisk avslag på søknaden hvis du ikke oppfyller kravet.

Med fast inntekt menes poster som:

  • Vanlig lønn.
  • Pensjon.
  • Uføretrygd.
  • Inntekt som selvstendig næringsdrivende.

Noen banker stiller ingen minstekrav, men gjør heller en totalvurdering av økonomien din. Barnetrygd og andre offentlige støtteordninger (med unntak av uføretrygd) regnes ikke som fast inntekt.

Betalingsanmerkninger

De fleste banker som tilbyr forbrukslån til privatpersoner setter som minstekrav til lånesøker at vedkommende ikke har betalingsanmerkninger eller inkassokrav mot seg. Dersom en person søker om lån til forbruk til tross for at han eller hun har betalingsanmerkninger, vil det som oftest føre til avslag.

Det finnes imidlertid unntak for denne regelen. Sambla og Axo Finans er eksempler på to aktører som tilbyr lån med betalingsanmerkninger.

Enkelte låneagenter tilbyr også refinansiering med betalingsanmerkning der personer har gjeldsproblemer eller inkassosaker mot seg. Da kreves det at lånesøker kan stille fast eiendom som sikkerhet for lånet. Eksempel på en slik tilbyder er Uno Finans.

Statsborgerskap og antall år du har liknet til Norge

Statsborgerskap er et krav som stilles av majoriteten av bankene. Noen av bankene tilbyr også lån til utenlandske statsborgere, under den forutsetningen at de er fast bosatt i landet.

Det vil også stilles krav om at låntaker har liknet til landet i et visst antall år (som regel 3 år). Med ordet “liknet” mener vi at lånesøker har arbeidet i Norge og betalt skatt til landet.

Bankene kan enkelt sjekke dette via innholdet i skattemeldingen.

Velg lånebeløp: 123
Meny