Forbrukslån 18 år

Velg lånebeløp: 123
10 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Se her for flere banker

Du kan få forbrukslån når du er 18 år, men ikke i alle banker. I tillegg til å være myndig, stiller bankene krav til blant annet inntekt, bosted og nasjonalitet, samt betalingshistorikk. Her kan du lese om hva som skal til for at lånet innvilges.

Låneagenter med 18-års alderskrav

En låneagent er et selskap som innhenter flere lånetilbud på vegne av søkeren. De beste agentene kan skaffe helt opp til 20 tilbud fra ulike banker.

Merk deg at dersom en bank har 23 år som alderskrav, og du er for eksempel 20 år, vil du sannsynligvis ikke motta lånetilbud fra denne banken. Dette uansett om du søker direkte eller via en låneagent.

Her er to av de beste låneagentene i Norge, og som begge har 18 år som alderskrav. Begge disse to agentene har egne kundesentre med rådgivere som sørger for at søknadene blir behandlet effektivt:

Sambla

sambla logo

Sambla tilbyr lån til 18 åringer

Sambla er en ganske nytt selskap, og ble etablert i Norge i 2014. Når dette skrives, samarbeider agenten med 15 forskjellige banker i Norge. Gjennom Sambla kan du søke om forbrukslån mellom 5 000 og 500 000 kroner, i tillegg til lån til refinansiering og billån.

Aconto

aconto lånemegler

TIlbyr lån til personer over 18 år

Låneagenten Aconto er et av de eldste selskapene i Norge som formidler forbrukslån uten sikkerhet. Per i dag samarbeider agenten med 15 ulike banker. Lånesummene du kan søke om er de samme som hos Sambla, det vil si fra 5 000 til 500 000 kroner.

Viktig om låneagenter

  • Låneagentene i Norge mottar konsesjon fra Finanstilsynet, og er underlagt strenge retningslinjer.
  • For låntakeren er det gratis å bruke en låneagent. Agentene mottar godtgjørelse fra bankene de samarbeider med.
  • Det er helt uforpliktende å søke gjennom en agent, på samme vis som om du søkte direkte til en bank.
  • Husk at agenten ikke har noe ansvar i forbindelse med selve lånet, men er kun en formidler av det.
  • Etter at du har signert en låneavtale og mottatt pengene, er det banken du må forholde deg til i alle sammenhenger.
  • Du bør unngå å søke om forbrukslån fra to forskjellige agenter på samme tid. Dette for å unngå at en bank mottar to søknader fra samme person, via to ulike agenter (enkelte banker samarbeider med flere agenter).
  • Du taper normalt ingen tid på å bruke en låneagent.
  • Alle agenter sender deg samtlige lånetilbud de mottar fra bankene, slik at du selv kan velge det beste.

Det er gratis å bruke en låneagent for lånetakeren.

Krav til alder for forbrukslån

Selv om norsk lovgivning tilsier at alle myndige personer kan låne penger i banker, kan bankene selv sette egne krav til låntakernes alder. Når det gjelder forbrukslån finnes det et knippe banker som aksepterer søkere som er 18 år. Det vanligste kravet er at du må være minst 20 år, mens noen er enda strengere og setter grensene til 23 eller 25 år.

Krav til inntekt

Kravet til inntekt varierer fra bank til bank, men inntektene må som regel være faste. I denne sammenhengen anses både lønn fra arbeid og trygdeytelser som inntekt. De strengeste bankene krever en brutto årsinntekt på 250 000, mens de fleste ligger et sted mellom dette og 100 000 kroner.

Merk deg at inntektene dine vil være en av flere faktorer som innvirker på hvilken lånesum du kan få.

Inntekt dersom du er selvstendig næringsdrivende

Når det gjelder inntekt er det vanlig at bankene er strengere med personer som er selvstendig næringsdrivende. Om du driver for deg selv i et enkeltpersonforetak, kreves det som regel at du må fremvise inntekter for de siste tre årene. Viktigheten av dette beror likevel på hvor stort forbrukslån du søker om. Skal du låne lite, vil det ha mindre å si hvor inntektene kommer fra, og hvor mye du tjener.

Kravene til inntekt er strengere for selvstendig næringsdrivende.

Andre krav

Selv om det ikke alltid oppgis på bankenes nettsider, må låntakeren være enten norsk, eller bosatt og skattepliktig i Norge.

Det viktigste kravet du må oppfylle er at du ikke kan ha betalingsanmerkninger. En anmerkning vil så godt som alltid føre til at lånesøknaden avslås. Bankene krever som regel også at du ikke kan ha aktive inkassosaker, men det hender det gjøres unntak her dersom lånet skal gå til å refinansiere den aktuelle gjelden.

Hvor mye får du låne?

Den laveste lånesummen på normale forbrukslån er 5 000 kroner hos noen banker, mens andre har opptil 25 000 kroner som minstelån. Den høyeste lånesummen er 500 000 kroner hos en rekke banker, og 600 000 kroner hos Bank Norwegian.

Hvor mye du får låne uten å stille med sikkerhet avhenger av blant annet betalingsevnen din, og hva du har i gjeld fra før. Bankene kan ikke gi deg lån som gjør at den samlede gjelden overstiger fem ganger årsinntekten. De skal også ta hensyn til at du har inntekter nok til å betjene det nye lånet.

Krav til inntekt er normalt 100 000 kroner og oppover

Hva koster lånet?

Normalt krever bankene at låntakeren betaler et etableringsgebyr, pluss månedlige termingebyr. Dette skal dekke bankens administrative kostnader med lånet. Størrelsen på gebyrene varierer, men de ligger ofte rundt 900 kroner for etablering, og 50 kroner per termin.

I tillegg kommer rentene. De fastsettes individuelt for hver låntaker, basert på søkerens kredittscore, betalingsevne og størrelsen på lånet.

Anses du som en sikker betaler blir rentene bedre enn om det motsatte er tilfelle.

Er lånet stort blir rentene normalt lavere enn om lånesummen er lav.

Medlåntaker på forbrukslån

Det er ganske vanlig at søkere på forbrukslån stiller med en såkalt medlåntaker. Medlåntakeren må selv være minst 18 år, i tillegg til å møte bankens krav til inntekt og bosted. Medlåntakeren kan naturligvis heller ikke ha betalingsanmerkninger.

Mange banker krever at medlåntakeren er ektefellen din. Årsaken til dette kravet er at det er lavere risiko for at lånet misligholdes når ektefeller låner sammen.

Oppsummering

Selv om aldersgrensen for å ta opp lån i Norge er 18 år, har mange av bankene strengere grenser på forbrukslån. Det finnes likevel finansieringsselskap som tilbyr lån til de som akkurat er blitt myndige, og også låneagenter som formidler lån i slike tilfeller. Kravene til en medlåntaker er alltid de samme som til hovedlåntakeren. I tillegg til at du må være myndig, er det betalingsevnen din og kredittverdigheten som avgjør om du får låne, og hvor stort lån du kan få.

Meny