Hva er annuitetslån?

Når man skal ta opp lån, må man samtidig vurdere hvordan man ønsker å betale tilbake lånet. Derfor er det viktig å være klar over hva de ulike type lånene betyr for deg. Her forklarer vi hva et annuitetslån innebærer.

Hvorfor er det viktig å kjenne til annuitetslån

Grunnen til at det er lurt å sette seg inn i de ulike nedbetalingsformene, er at det kan påvirke økonomien din både på kort og lang sikt.

Du bør derfor skaffe deg oversikt over hvordan din privatøkonomi er når du søker om lån, samt hvordan du regner med at den vil være fremover både på kort og lengre sikt. Det handler da først og fremst om hvor høyt terminbeløp du regner med å kunne betale hver måned.

Et annuitetslån gjør det ofte enklere å planlegge privatøkonomien. Det er fordi med et annuitetslån betaler man en fast sum hver måned, og unngår brå økninger ved rentehevinger.

Dette er annuitetslån

Det viktigste ved et annuitetslån, er at du betaler like mye hver måned. Den månedlige betalingen kalles et terminbeløp. For å unngå økonomiske problemer på lang sikt, er det avgjørende viktig å ikke ha høyere terminbeløp enn det man klarer å betale hver måned.

I noen tilfeller kan terminene være lengre, som hvert kvartal eller annenhver måned. For privatpersoner er det imidlertid i all hovedsak månedlige terminer på lån.

For å se hva et annuitetslån vil koste hver termin, kan man benytte annuitetslånekalkulator hos for eksempel Smarte Penger.

Dette er terminbeløp

Et terminbeløp inkluderer tre elementer:

  1. Avdrag
  2. Renter
  3. Gebyr

1. Avdrag

Avdraget er den delen av terminbeløpet som går til å betale ned på selve lånet, og gjør det mindre for hver termin. Dersom du kun betaler renter og gebyrer, vil ikke selve lånet minske.

Når du betaler ned avdrag, blir lånet litt og litt mindre. Dermed blir det rentebærende beløpet mindre, og rentebeløpet mindre. Siden terminbeløpet forblir det samme, betales det derfor litt og litt mer i avdrag for hver termin.

2. Renter

Renten er rentebeløpet som har påløpt siste måned. Etter hvert som det rentebærende beløpet betales ned, blir rentebeløpet lavere.

Lesetips: Se forskjellen på nominell og effektiv rente.

3. Gebyr

De fleste banker krever inn et termingebyr, som skal dekke omkostningene ved lånet. Når du vurderer lånetilbud fra banker, skal denne kostnaden være innbakt i den effektive renten som tilbys.

Du kan også lese nærmere beskrivelser av terminbeløp hos SNL.

Et terminbeløp består av tre deler, avdrag, renter og gebyr. Ved annuitetslån utgjør renten den største delen i starten. Den delen blir lavere etter hvert som man begynner å betale ned på selve lånet.

Annuitetslån har fast terminbeløp hver måned

At et lån kalles annuitetslån, viser altså til den måten lånet betales tilbake på.

Ved annuitetslån betaler man en lik sum hver måned. Til å begynne med betaler man mye renter. Men etter hvert dekker en større og større del av terminbeløpet avdrag på selve lånet.

Dette prinsippet gjelder uansett hva man har lånt til. Det kan være et boliglån, billån, forbrukslån eller annen type lån.

Fordelen et annuitetslån gir

Mange ser det som en fordel at man hele tiden betaler samme beløp hver måned. På den måten er det enkelt å planlegge fremover, fordi man hele tiden vet hvor store utgifter man har til et lån.

Det er rett og slett svært enkelt å sette inn i et budsjett.

En annen vanlig måte å betale tilbake et lån på er serielån. Da betaler man samme avdrag hver måned, i tillegg til renter. Da blir det ekstra dyrt i starten av nedbetalingen.

Det er fordi renter alltid må betales. I starten av en nedbetaling vil rentekostnadene være høyere, fordi det rentebærende beløpet fortsatt er høyt.

Med et serielån vil det imidlertid være lavere kostnader ved slutten av lånet.

Annuitetslån ved etablering

Det er mange ulike forhold som påvirker privatøkonomien vår. Derfor er det ikke en regel som gjelder for alle.

Likevel er det slik at for svært mange kan det være en fordel med annuitetslån dersom man er i en etableringsfase.

Når man kjøper bolig, og i tillegg kanskje har utgifter til bil, barnehage og oppussing, er kanskje ikke privatøkonomien veldig fleksibel. Da vil et annuitetslån gi den laveste «inngangsbilletten» på et lån. Derfor velges det ofte ved boliglån i etableringsfasen.

De som ikke velger annuitetslån, får ofte høyere kostnader i den første delen av nedbetalingstiden.

Renteendringer og annuitetslån

Når det gjelder høye lån, som boliglån, vil de også kunne bli til dels kraftig påvirket av renteendringer. Det er ikke noe man selv kan påvirke. Men da kan det føles betryggende å velge et lån hvor man har et fast terminbeløp å forholde seg til i budsjettet sitt. Renteendringene vil da i stedet påvirke hvor lenge man kommer til å ha lånet.

Når du har et annuitetslån, vil du ikke merke brå endring i den månedlige betalingen ved renteendringer. Du betaler stadig det samme beløpet.

Rentehevinger blir tatt inn i lånet ved en forskyvning mellom avdragsbeløpet og rentebeløpet. Det fører til at nedbetalingstiden kan bli forskjøvet, dersom du ikke senere velger å betale inn et større beløp.

Dette kan likevel ses som en fordel for mange, særlig dersom man har en stram privatøkonomi, og er opptatt av å unngå brå økninger i månedlige utgifter.

E24 har også skrevet om hvordan renteendringer påvirker boliglånet til lånekunder, det kan du lese om her.

Lesetips: Se også hvordan

Ved rentehevinger forblir terminbeløpet det samme når man har annuitetslån. Imidlertid forskyves forholdet mellom rente og avdrag, slik at nedbetalingstiden vil kunne bli forlenget.

Oppsummert

Mange velger å betale tilbake lån som et annuitetslån. En viktig fordel ved det er at man betaler et fast beløp hver måned. På den måten kan det være enklere å planlegge privatøkonomien fremover. Særlig ved store lån som boliglån, kan det være viktig. En annen viktig fordel er at et annuitetslån som regel fører til lavere innbetalinger i starten, enn et serielån.

Den månedlige innbetalingen består av tre elementer:

  • Avdrag
  • Renter
  • Gebyr

Når man har et annuitetslån, utgjør renter en stor del av den månedlige innbetalingen i starten. Etter hvert som man også begynner å betale mer i avdrag, senkes rentedelen fordi det rentebærende beløpet minsker.