Hva er realrente?

Når man tar opp lån, er det mange begreper å forholde seg til. Renten er grunnleggende viktig for kostnaden av et lån. Her forklarer vi hva begrepet realrente er, og hvilken betydning den har for ditt lån.

Forklaring av begrepet realrente

Selve navnet «realrente» gjør at man lett kan tro at det handler om hva et lån faktisk koster. Det er imidlertid litt misvisende. Realrenten viser til forskjellen mellom den nominelle renten og inflasjonen.

Realrenten er i praksis den nominelle renten, korrigert for skatt og for inflasjon. Det vanlige er at det er rentene på boliglån som er utgangspunktet for beregningen av realrenten i et land.

Begrepet inflasjon er en betegnelse på økningen i prisnivået, og fallet i verdien av penger. Det kan i utgangspunktet derfor virke som realrenten vil øke når inflasjonen stiger. Likevel er det ikke slik.

Når inflasjonen øker, går realrenten ned.

På den måten får man da lavere rente, men samtidig blir prisen på tjenester og varer man kjøper dyrere.

Realrenten er derfor et begrep som brukes for å forklare kostnaden av et lån reelt sett. Likevel forklarer den ikke kostnaden av et lån på kort sikt.

På samme måte benyttes realrenten som en forklarende faktor ved sparing. Da viser realrenten til den reelle avkastningen man har, når det er tatt hensyn til skatt og inflasjon.

Vanligvis benyttes konsumprisindeksen når det skal justeres for inflasjon ved slike beregninger.

Realrente viser til rentenivået i et land, korrigert for skatter og inflasjon. I perioder når inflasjonen øker, er det vanlig at realrenten går ned.

Slik beregnes realrente

Det er utarbeidet en litt forenklet formel som kan forklare realrenten. Den er:

R=N-I

Da er R realrenten, N er nominell rente og I er inflasjon.

Vi kan bruke et eksempel med 4,5 prosent nominell rente og en inflasjon på 2,5 prosent. Da vil realrenten ende på 2 prosent.

Med denne formelen er det ikke tatt hensyn til realavkastningens kjøpekraft, men fortsatt gir den en god pekepinn i forhold til reell kostnad av et lån på lengre sikt.

Sammenheng mellom realrente og beste rente

Sammenhengen mellom den renten man betaler på et lån eller får på en sparekonto, og realrente, er ikke alltid like lett å se.

Likevel kan et eksempel belyse det litt. I 2016 lønte det seg å ha boliglån fordi realrenten etter at skatt var hensyntatt var lav hele året. Boligprisene steg også kraftig.

Realrenten etter at skatt er hensyntatt er det samme som den nominelle renten etter at inflasjon og eventuelle skatter er trukket fra. Derfor er det slik at dersom dette resultatet blir negativt lønner det seg å ha lån.

For de som har gjeld, vil det kunne være positivt at landet opplever en negativ realrente. Tilsvarende kan det være negativt for dem som sparer penger at realrenten er negativ.

Positivt ned negativ realrente ved lån

Rent praktisk betyr det at et lån blir mindre for hvert år dersom realrenten er negativ.

Dersom det forespeiles at realrenten i tiden fremover vil være positiv kan man forvente at kostnaden av et lån vil gå saktere nedover, enn det man kan forvente dersom det forespeiles at realrenten vil være negativ. Har man lån, kan det derfor være gunstig med en negativ realrente.

Tips: Les også vår artikkel om renters rente.

Negativt med negativ realrente ved sparing

Naturlig nok vil det motsatte være tilfelle dersom man sparer penger, i stedet for å betale på lån.

Når det er lavere rente blir det lavere avkastning av pengene man sparer i banken. Sparepengene vil bli mindre verdt når det er negativ realrente enn når den er positiv.

Det er uansett en generell anbefaling at man betaler ned lån, før man tenker på å spare. I tider hvor det er negativ realrente er dette enda mer relevant.

Realrenten kan fortelle oss en del om hva vi kan forvente av kostnaden ved å ha et lån på lang sikt, og hvordan det vil påvirke kjøpekraften vår. Samtidig er det den effektive renten du tilbys i dag, som forteller deg hva lånet vil koste deg i kroner og øre på kort sikt.

Finn den beste effektive renten

Når man skal ta opp et lån er det uansett viktig å finne den aller beste renten. Selv om det generelle rentenivået er bra, vil det kunne være store forskjeller mellom de ulike bankene. Det kommer av at bankene gjør ulike vurderinger av kunder og risikobilder, i tillegg til at de ofte spesialiserer seg innenfor ulike nisjer.

Det er derfor viktig å søke om lån til mange banker. Da kan man potensielt motta flere tilbud, og lett velge det lånet som har lavest rente.

Samtidig er det da viktig å huske på at man må sammenligne den effektive renten.

Den inkluderer både den nominelle renten, og alle gebyrer som kommer i tillegg. Derfor viser den den totale kostnaden av lånet, både månedsvis og totalkostnaden av hele lånet.

Det gjør at man får et godt sammenligningsgrunnlag.

Man kan selv søke til mange banker samtidig. Hvis man ønsker å gjøre prosessen litt enklere, kan man benytte lånemeglere eller sammenligningsportaler som Forbrukslån.no. Begge deler er kostnadsfritt og uforpliktende.

Oppsummert

Realrenten er en utregning av rentekostnader over tid, hensyntatt inflasjon og skatt. I tider hvor det er negativ realrente synker kostnadene av et lån raskere enn når det er positiv realrente.

Realrenten er derfor viktig for kostnaden av et lån på lang sikt. På kort sikt bør man være nøye med å sjekke den effektive renten før man tar opp et lån. Den gir et svært godt sammenligningsgrunnlag fordi den inkluderer:

  • Den nominelle renten
  • Alle gebyrer