Forskjellen på nominell og effektiv rente

Rentenivået er av stor betydning for de som låner penger. Her forklarer vi forskjellen mellom nominell og effektiv rente, samt hvilke punkter du bør være ekstra oppmerksom på. Du vil også kunne lese mer om følgende:

  • Forholdet mellom lånets rente, gebyrer og nedbetalingstid.
  • Hvordan du bør forholde deg til hvert rentenivå.
  • Nyttige tips til deg som skal låne penger.

Nominell rente

Nominell rente er den isolerte rentekostnaden, og beregnes på bakgrunn av lånets hovedstol.

Den inkluderer verken gebyrer eller andre typer kostnader. Den refereres også noen ganger til som lånets grunnrente.

Den nominelle renten er et uttrykk for hvilken risiko banken påtar seg ved utlån av penger.

Enkelt forklart vil du premieres med et lavere nominelt rentenivå dersom du har en stabil og trygg privatøkonomi.

Det er årsaken til at lån med sikkerhet har et lavere nominelt rentenivå enn f.eks forbrukslån, ettersom banken ikke tar pant i dine private eiendeler.

Effektiv rente

Effektiv rente inkluderer alle gebyrer, pluss den nominelle renten. Derfor bør du alltid forholde deg til denne rentesatsen når du søker om et forbrukslån, samlelån eller andre typer kreditt.

For å finne effektiv rente på et lån uten sikkerhet konverteres alle gebyrene til en prosentsats, justert for nedbetalingstiden:

Etableringsgebyret dekker bankens kostnader for å opprette gjeldsbrevet.

Termingebyret dekker bankens vedlikeholdskostnader per måned*.

Fakturagebyret vil i noen tilfeller inkluderes. Kun et mindre antall banker krever i dag gebyr for efaktura.

Depotgebyr og tinglysningsavgift vil også legges til i noen tilfeller. Det gjelder derimot kun for lån med pantesikkerhet, og tilhører en diskusjon for senere tid.

*Terminbeløpet innbetales som regel hver måned, men det finnes unntak. Kan også være per kvartal eller halvår.

Person studerer forskjellen mellom effektiv og nominell rente på en dataskjerm.

Ta alltid utgangspunkt i den effektive renten når du skal sammenligne forbrukslån.

Lånets nedbetalingstid

Nedbetalingstiden har stor innvirkning på lånets effektive rente.

Nedbetalingstiden har stor innvirkning på lånets effektive rente, og de kostnadene du ender opp med å betale.

Et paradoks er at den effektive renten faller jo lenger nedbetalingstid du velger, samtidig som de totale rentekostnadene stiger. Av den grunn er det viktig å velge kortest mulig nedbetalingstid på lånet.

I de to eksemplene nedenfor låner vi samme beløp, med identiske gebyrer og vilkår.

Legg merke til hvordan de totale rentekostnadene stiger med 6 484 kroner, kun fordi vi utvider nedbetalingstiden fra 1 til 2 år.

Eksempel 1
Lån:100000Total kostnad:108251
Termingebyr:50Renter & Gebyrer8251
Løpetid (mnd):12Rente:11,00%
Terminer pr. år: 12Eff. rente:15,95%
Terminbeløp:9021Etableringsgebyr:1500
Eksempel 2
Lån:100000Total kostnad:114735
Termingebyr:50Renter & Gebyrer14735
Løpetid (mnd):24Rente:11,00%
Terminer pr. år: 12Eff. rente:14,44%
Terminbeløp:4781Etableringsgebyr:1500

Hvor nøyaktig er bankens eksempelrente?

Eksempelrente er noe du ofte ser i forbindelse med annonser for forbrukslån og andre typer usikret kreditt.

Det er lovpålagt og har til hensikt å gi deg et overblikk over lånets totale kostnader.

I realiteten ender de færreste opp med å betale den renten som oppgis i annonsen. Noen mottar tilbud om en lavere rente som følge av god kredittscore, mens andre må belage seg på en høyere rente.

Lånets nominelle rente gir uttrykk for den risikoen banken påtar seg med å låne ut penger.

Sakens kjerne er at du som låntaker ikke burde forholde deg til den renten som oppgis i annonser.

Den eneste måten å finne den ekte renten er å sende inn en søknad til banken. Her kan det lønne seg å benytte en finansagent, som vi kommer tilbake til i neste avsnitt.

Den eneste måten å finne den ekte renten er å sende inn en søknad til banken.

Meny