Forskjellen på nominell og effektiv rente

Her forklarer vi forskjellen på nominell og effektiv rente, og viser deg hvordan du raskt kan finne ut hva et lån vil koste deg totalt. På den måten kan du lett finne det lånet som er billigst for deg.

Nominell rente

Når banker markedsfører de ulike lånene sine benytter de ofte uttrykket «nominell rente». Det viser kun til hva rentekostnaden er.

Det den ikke forteller deg er hva lånet vil koste deg totalt. Når du tar opp lån i en bank må du betale ulike gebyrer, som etableringsgebyr og terminomkostninger. Dette vil til sammen kunne utgjøre en betydelig kostnad på et lån som løper over mange måneder og år.

Effektiv rente

Den effektive renten viser hva lånet koster, inkludert alle disse utgiftene. Den effektive renten er altså rentekostnadene og alle gebyrer lagt sammen.

Det er derfor alltid den effektive renten du bør forholde deg til når du skal vurdere hvor mye du har råd til å låne. Det er også den effektive renten du bør se på når du skal sammenligne kostnadene ved ulike lånetilbud du mottar.

Forskjellen er altså at den nominelle renten kun viser til rentekostnadene, mens den effektive renten inkluderer alle kostnadene ved et lån.

Hva er renter?

Renter er kostnaden du betaler for å låne penger av lånegiver.

For å forstå forskjellen på nominell og effektiv rente hjelper det også å se på hva renter faktisk er.

Rente kan ses på som en pris for å låne penger. Den som låner ut penger gjør det mot en betaling, og den betalingen er renten.

I tillegg til at renten er en pris for å få låne penger skal den også kompensere långiver for den risiko långiver løper ved å låne ut pengene. Dette er hovedgrunnen til at man som regel blir tilbudt bedre rente jo bedre kredittscore man har. Fordi långiver da regner risikoen som desto lavere.

På nettsidene til Nordea kan du lese mer om hva rente er, og hvordan banker fastsetter sine rentenivåer.

Rente på forbrukslån

Siden renten skal dekke opp for den risikoen bankene løper ved å låne ut penger er det vanlig at såkalte usikrede lån har noe høyere rente enn sikrede lån.

Lån med sikkerhet er når du stiller fast eiendom som pant for lånet.

Lån kalles «sikrede» når det stilles fast eiendom i pant. Det vanligste eksempelet på det er boliglån, hvor banken tar sikkerhet i boligen som kjøpes. Det kan også gjelde lån til hytte eller båt, hvor eiendommen stilles som sikkerhet.

Lån uten sikkerhet

Usikrede lån er for eksempel forbrukslån som man kan ta opp og bruke til hva man vil. Da stilles det ikke noen form for sikkerhet. Banken tilbyr da lån kun på bakgrunn av kredittvurderingen av kunden.

Når man søker om slike lån lønner det seg derfor å sørge for at man har en solid kredittscore. Det er samtidig viktig å søke til mange ulike banker. Da kan man motta mange tilbud, og lehertt vurdere hvilket som er best.

Hos oss kan du raskt søke hos mange banker samtidig, og dermed føle deg trygg på at du finner det beste tilbudet. Du finner også lånekalkulatorer som hjelper deg med å se hva et lån vil koste deg i måneden og totalt.

Les også: Se forbrukslån med lav rente her.

Video som forklarer forskjellen på effektiv og nominell rente

Høyere effektiv rente ved mindre lån

Det er ofte slik at den effektive renten er høyere ved mindre beløp. Samtidig er den gjerne lavere ved store lån, som boliglån.

Dette kommer av at utgifter som etableringsgebyrer og termingebyrer er de samme både for små og store lån.

Dermed blir gebyrene forholdsvis større ved små lån enn ved store.

Lånets nedbetalingstid

Nedbetalingstiden har stor innvirkning på lånets effektive rente.

Nedbetalingstiden har også stor innvirkning på lånets effektive rente, og de kostnadene du ender opp med å betale.

Et paradoks er at den effektive renten faller jo lenger nedbetalingstid du velger, samtidig som de totale rentekostnadene stiger.

Av den grunn er det viktig å velge kortest mulig nedbetalingstid på lånet.