Hva er terminbeløp?

Når du skal søke om et lån er det mye snakk om terminbeløp, og det er et viktig begrep i planleggingen av privatøkonomien din. Her forklarer vi deg hva terminbeløp er og hvorfor det er viktig å forstå.

Terminbeløp er beløp per termin

For å forklare begrepet «terminbeløp» rask, kan vi si at det er det beløpet en låntaker må betale til långiver hver termin. En termin er som regel en måned. Men det kan også være andre tidsintervaller, som for eksempel hvert kvartal.

Det vil altså som regel si at terminbeløpet er det du må betale hver måned, helt til lånet ditt er nedbetalt.

Hva påvirker terminbeløpet

Terminbeløp er den summen du vil måtte betale for lånet i hver termin, som regel en måned, helt til det er nedbetalt.

Man sammenligner ofte terminbeløpene når man skal vurdere hvilket lånetilbud som er best. Størrelsen på terminbeløpet er avhengig av den renten man tilbys, men også andre forhold.

Terminbeløpet har tre komponenter:

  • Renter
  • Gebyrer
  • Avdrag

Renter

Selve renten er det vi kan kalle prisen banken tar for å låne ut penger. Bankene konkurrerer gjerne om kundene ved å vise til så lav rente som mulig. Imidlertid fastsetter de renten individuelt, så du må motta et tilbud fra banken før du vet sikker hvilken rente de tilbyr nettopp deg.

Ofte oppgir bankene nominell rente. Det vil si kun renten, uten andre kostnader. Når det er snakk om effektiv rente, vil det si renten og gebyrer.

Gebyrer

Gebyrer er noe vi støter på i mange sammenhenger. Det viser til kostnaden ved å administrere noe. Ved lån vil det si kostnaden ved å administrere opprettelsen av lånet, og innbetalingene ved terminforfall.

Det varierer en god del hvor mye banker tar i gebyrer. Noen tar ikke etableringsgebyr, men kan ta høyere termingebyrer enn andre, eller motsatt.

Hvordan du velger å betale vil ofte ha mye å si for gebyrene. Som regel er det rimeligere jo mer automatisert du gjør det. Men avtalegiro er det som regel billigere enn om du velger å motta papirfaktura.

Ifølge Finansportalen vet to av tre nordmenn ikke hva de betaler i gebyrer. De oppfordrer til å bli mer bevisst på gebyrer, og eventuelt bytte bank dersom man blir trukket mye i gebyrer. Du kan lese mer om det i deres artikkel om gebyrer på pensjonssparing.

Renter, gebyrer og avdrag er med på og påvirke terminbeløpet.

Avdrag

Avdraget er nedbetalinger på selve lånet. De kronene som går til å betale avdrag er med på å gjøre lånet litt mindre for hver innbetaling.

Hvis du har ekstra penger en måned vil det derfor være smart å betale inn et ekstra høyt avdrag, for å få ned restsaldoen på lånet ditt.

Nedbetalingstiden

I tillegg til at lånerenten påvirker størrelsen på terminbeløpet, er også nedbetalingstiden, nedbetalingsformen og størrelsen på lånet avgjørende for hvor stort terminbeløpet er.

Jo større beløp du søker om å låne, jo større er i utgangspunktet terminbeløpet.

Du har imidlertid mulighet til å få ned terminbeløpet noe, ved å velge lengre nedbetalingstid. Det er en vanlig løsning dersom man ønsker å låne en bestemt sum, men ser at det gir for høye terminbeløp. Da er det viktig å huske på at jo lengre man betaler på et lån, jo dyrere blir det totalt sett.

Når man betaler lengre på et lån betaler man flere termingebyrer. I tillegg løper renten på lånet over lengre tid. Dette tilsammen gjør at totalkostnaden blir høyere. Likevel kan det lønne seg fremfor å få så høye termingebyrer at man havner i betalingsproblemer.

Dette er en individuell vurdering hver enkelt låntaker må gjøre for seg selv. Det er også mulig å spørre om råd i banken. Som regel vil man også kunne be om å endre nedbetalingsplanen etter hvert, dersom man ser at det er behov for det.

Sammenlign mange banker

Renten har betydelig påvirkning på størrelsen på terminbeløpet. Derfor er det avgjørende viktig å sammenligne rentenivået når man skal vurdere hvilken låneinstitusjon som passer best til lånet man skal ta opp.

Siden bankene er pålagt å gi hver enkelt kunde individuell behandling vil samme kunde kunne få tilbud om ulike rentebetingelser i en og samme bank, selv ved lån på samme størrelse. Derfor er det viktig å søke om lån til mange ulike banker, og sammenligne terminbeløpene fra hver enkelt bank.

Bruk lånekalkulator for å vurdere terminbeløpet

Bruk en lånekalkulator for å se hva lånet vil koste deg per måned og per år.

Det er viktig å følge nøye med på hva terminbeløpet vil være for et lån du søker om. Du må være trygg på at du klarer å betale dette terminbeløpet hver måned frem til lånet er innfridd.

Når du skal søke om lån kan det derfor være svært nyttig å bruke en lånekalkulator, for å se hva lånet vil koste hver måned. Da kan du justere lånebeløpet opp eller ned, alt etter hva du har behov for og hva du trenger.

Oppsummert

Terminbeløpet viser deg hva et lån vil koste deg i måneden. Det inkluderer avdrag, renter og gebyrer. Hvis du vil beregne hvor høyt terminbeløp et lån vil gi deg, så kan du teste det i lånekalkulatoren.

Husk imidlertid at renten blir satt individuelt, så du bør uansett søke til mange banker for å motta mange tilbud du kan sammenligne. På den måten kan du sikre deg lavest mulig terminbeløp.