Generelle betingelser og vilkår for å søke om et forbrukslån

Du må oppfylle flere krav for å få forbrukslån, men disse er på ingen måte uoverkommelige. I grove trekk skal banken forsikre seg om at du ikke får betalingsproblemer. Banken skal også påse at de selv ikke tar for høy risiko når de låner deg pengene.

Her kan du sette deg inn i hva som skal til for å få et forbrukslån uten sikkerhet. Vi bruker enkle eksempler, og gir tips som øker sjansene for at du får søknaden godkjent.

Krav til alder for å få forbrukslån

Alle som er myndige kan ta opp lån. Likevel er det ikke alle banker som tilbyr lån uten sikkerhet til 18-åringer. Bankene foretrekker at søkeren har en viss betalingshistorikk, noe som betyr at aldersgrensen ofte settes litt høyere.

 • Laveste krav – Noen få banker har 18 år som laveste aldersgrense.
 • Vanlig krav – Majoriteten av bankene har 21 år eller 23 år som krav til alder.
 • Strengeste krav – Et par av bankene har 25 år som alderskrav.

Alderen din er mindre viktig enn andre faktorer. Mange banker gir lån til søkere som ikke oppfyller alderskravet, fordi søkeren ellers anses som en sikker betaler.

Eksempel:

 1. Du er 21 år og søker om lån fra en bank som har alderskrav på 23 år.
 2. Inntekten er stabil og relativt god.
 3. Du har lite eller ingen gjeld fra før.
 4. Lånesummen du søker om er ikke for høy.

Dette er en typisk situasjon hvor sjansene er større for at banken sier ja. De vurderer helheten i søkerens økonomi, og gir som regel lån når risikoen for mislighold er lav.

Bankene har vanligvis et øvre krav til alder, og ofte 70 år. Her også gjøres det unntak, men du får som regel ikke lang nedbetalingstid dersom du er eldre enn bankens øverste aldersgrense.

Krav til inntekt for å få forbrukslån

En person med høy inntekt vil vanligvis kunne få større lån, så fremt gjelden ikke er for høy. Banken beregner hvor store terminkostnader du klarer, og dette må ses i forhold til dine øvrige utgifter.

Inntektene dine er viktigere enn alderen, blant annet fordi du ikke må stille med sikkerhet på et forbrukslån. Minstekravet er ofte slik:

 • Inntekten må være fast.
 • Du må tjene minst 120 000 kroner per år.

Selv om du oppfyller kravet banken stiller, kan du ikke regne med at du får automatisk ja på søknaden. For eksempel kan du få lån hvis du tjener rundt 120 000 til 150 000 kroner i året, men lånesummen vil bli begrenset.

Som vi skal se nærmere på må bankene forsikre seg om at du klarer å betjene lånet.

Forbrukslån uten inntekt fra ansettelse

Du kan søke om forbrukslån selv om du ikke har ansettelse noe sted, men du må ha inntekt. Denne listen viser deg hva som er vanlig praksis i de fleste banker.

 • Uføretrygd – Anses som fast inntekt, og du søker på lik linje med personer i jobb.
 • Arbeidsledighetstrygd – Mange banker vil avslå søknaden.
 • Arbeidsavklaringspenger – Gir som regel avslag.
 • Student – Studenter kan få forbrukslån, men de bør ha fast inntekt fra for eksempel helgejobb.
 • Selvstendig næringsdrivende – Får som regel forbrukslån, men må dokumentere inntekt for de siste tre årene (næringsoppgave, regnskap og skattemelding).

Personer med lav inntekt vil ha større sjanse for å få lånet innvilget dersom de har en medlåntaker.

Dette kan for eksempel være en student som har ektefelle eller samboer med fast inntekt. Økonomien til begge to blir vurdert, og den sammenlagte inntekten vil som regel være nok til at lånet innvilges.

Husk at begge parter blir ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet når du låner sammen med en annen person. Sett dere nøye inn i hvilket ansvar dere har før dere signerer låneavtalen.

Tips: Les også vår artikkel om lån uten fast inntekt.

Krav til betalingshistorikk

En ryddig betalingshistorikk gjør at du får høyere kredittscore. Da er lånemulighetene bedre, og sjansene større for at du får gode rentetilbud.

Alle som er myndige og økonomisk aktive har en betalingshistorikk. Det vi si du betaler regninger, og du betaler avdrag på lån og kreditter.

Hvis du til stadighet er sen med betalingene, vil banken anse deg som en mindre pålitelig betaler.

Derfor får du som regel avslag hvis du har dette:

 • Aktive inkassosaker.
 • Betalingsanmerkninger.

Flere banker gir likevel lån selv om du har inkassosaker, men det kommer an på hvor alvorlig saken er. Vanligvis må lånet da brukes til refinansiering av gjelden som inkassosaken er tilknyttet.

Betalingsanmerkninger anses som mer alvorlige. Det gjøres unntak der også, men dette er mer sjeldent.

Betalingsanmerkninger skal slettes så snart den underliggende gjelden er gjort opp. Deretter vil anmerkningen ikke ha innvirkning på en eventuell ny søknad om lån.

Krav til nasjonalitet og bosted for å få forbrukslån

For å få et lån i en norsk bank må du enten være norsk statsborger, eller bosatt og skattepliktig i landet. Søkere av utenlandsk opprinnelse må som regel ha bodd i Norge i minst to år.

Husk at du må oppgi det såkalte D-nummeret ditt i søknaden, dersom du ikke er norsk statsborger.

Myndighetenes krav for forbrukslån

Betjeningsevnen din er det samme som din likviditet. Det vil si pengene du har til overs når alle utgifter er betalt. Jo bedre betjeningsevne, desto større lån kan du få.

Norske banker er pålagte å følge Finansavtaleloven og retningslinjer fra Finanstilsynet.

Den relativt nye Utlånsforskriften bestemmer bankenes utlånspraksis for forbrukslån og boliglån.

De felles reglene for begge typer lån ser slik ut:

 • Betjeningsevne – Banken må forsikre seg om at låntakeren kan betjene lånet. Du skal også tåle en eventuell renteøkning på 5%.
 • Gjeldsgrad – Banken kan ikke gi deg et lån som gjør at den totale gjelden din blir på mer enn 5 ganger det du tjener i året.

Utlånsforskriften inneholder to bestemmelser som gjelder spesifikt for forbrukslån:

 1. Lånet skal ha faste månedlige avdrag.
 2. Nedbetalingstiden skal ikke være lenger enn 5 år.

Merk deg at bankene kan fravike disse kravene dersom du skal bruke et forbrukslån til refinansiering.

Krav for å få lån uten sikkerhet til refinansiering

I korte trekk er det enklere å få forbrukslån dersom formålet med lånet er refinansiering av annen gjeld. Årsaken er at myndighetene ønsker å redusere sjansene for at folk får betalingsproblemer.

Dette er nemlig den vanligste effekten av en refinansiering. Gjeldskostnadene reduseres når du samler lån og kreditter, og det blir enklere å klare utgiftene.

I praksis:

 • Du kan få lån selv om gjeldsgraden din er for høy (mer enn 5 ganger årsinntekten).
 • Nedbetalingstiden kan økes til 15 år.

Dette betyr også at noen banker gir forbrukslån til refinansiering, selv om søkeren har en inkassosak eller betalingsanmerkning.