Renters rente

Effekten av renters rente kan gjerne sammenlignes med måten en snøball legger på seg når du ruller den i kram snø. I sammenheng med sparing betyr effekten at du tjener renter også på det du tidligere har hatt i renteinntekter.

For et lån er effekten negativ, det vil si renters rente fører til at kostnadene dine blir en smule høyere etterhvert. Effekten er ikke spesielt viktig så lenge du betaler avdrag, men du bør uansett kjenne til den.

Les mer om dette, og få tips om hva du bør tenke på når det gjelder rentekostnadene på lånet ditt.

Renters rente enkelt forklart

Enkelt forklart er renters rente det at det beregnes renter også av tidligere renter. Vi kan illustrere dette med et eksempel der vi tenker oss at du setter inn 10 000 kroner på en sparekonto. Du får 5% renter fordi dette er en BSU-konto med lukrative betingelser.

 • Innskudd 10 000 kroner.
 • Renter 5%.
 • Etter 1 år er saldoen dermed 10 500 kroner.
 • Neste år beregnes det 5% renter av 10 500 kroner, det vil si 525 kroner.
 • Saldoen er nå 11 025 kroner. Du har nå fått
 • Året etter beregnes det 5% av 11 025 kroner, det vil si 551,25 kroner.
 • Og så videre.

Rentes rente-effekten er som vi ser det at du hele tiden tjener noen ekstra kroner i renter også på det du tidligere tjente i renter. Dersom du sparer over lang tid, og summene er relativt store, vil renters rente kunne utgjøre svært mye penger.

Video som forklarer renters rente effekten

Betydningen av kapitalisering

Såkalt kapitalisering er når banken beregner og legger til det du har tjent i renter på den opprinnelige saldoen, dersom det er snakk om et sparing. Kapitalisering på et lån er når banken beregner de påløpte rentene du skal betale. Dette skjer i bestemte intervaller, og kan være årlig, halvårlig, kvartalsvis, eller månedlig. Jo oftere kapitaliseringen skjer desto større effekt blir det av renters rente.

I vårt eksempel ovenfor tok vi utgangspunkt i at banken kapitaliserer kun én gang i året. For et lån er det ikke uvanlig at kapitaliseringen skjer månedlig, det vil si ved terminforfall.

I sammenheng med sparing vil du helst at banken skal kapitalisere ofte, slik at du får mer ut av renters rente-effekten. For et lån er det motsatt. Jo oftere banken kapitaliserer desto mer renter betaler du.

Lavere effekt av renters rente på lån

Renters rente-effekten er mest viktig for de som sparer langsiktig, for eksempel i fond eller pensjonssparing. Når innskuddene forrentes i lang tid blir det mye penger til slutt.

De fleste banker og kredittselskap kapitaliserer som regel lån og kreditter ved hver terminbetaling, altså månedlig. De tjener dermed noen kroner mer på rentene på et lån, enn det de betaler i renter på et innskudd dersom renteprosenten hadde vært den samme.

På et lån er likevel ikke dette spesielt viktig. Renters rente og kapitalisering er inkludert i de effektive rentene som banken bruker, og du har ikke noe skjulte kostnader å bekymre deg for.

Effekten av renters rente vil uansett utebli så lenge du betaler renter og avdrag. Dette igjen gjør at summen du betaler i renter synker for hver termin, mens avdraget utgjør en stadig større andel av terminbetalingen.

Avdragsfritak eller betalingsutsettelser gjør at totalkostnadene på et lån øker, både fordi rentene da løper lenger og fordi du må betale et gebyr.

Dyrere dersom du ikke betaler avdrag

Renters rente er en viktig faktor så snart du ikke betaler renter og avdrag. Gjelder dette for eksempel et kredittkort eller smålån med effektive renter på omkring 25%, vil det å ikke betale avdrag kunne bli ekstra dyrt.

Jo høyere rentene er i utgangspunktet, og jo større lånesummen er, desto mer effekt.

Dette kan også illustreres enkelt. Tenk deg at du skylder 100 000 kroner fra kredittkort der årsrenten er 25%. Av en eller annen grunn lar du være å betale renter og avdrag i 12 måneder. Kredittkortselskapet kapitaliserer månedlig.

 • Første måned koster dette deg 25% av 100 000 kroner delt på 12 måneder = 2 083 kroner.
 • Neste måned beregnes det renter av 102 083 kroner delt på 12 måneder = 2 126 kroner.
 • Slik fortsetter det hver måned, og etter 12 måneder skylder du kredittselskapet i overkant av 128 000 kroner.
 • Renters rente her utgjør med andre ord over 3 000 kroner når kreditor kapitaliserer månedlig.
 • Hadde kreditor kapitalisert kun én gang i året ville rentekostnadene blitt cirka 3 000 kroner lavere.

Husk at eksempelet kun er relevant for å illustrere effekten av renters rente og intervall for kapitalisering.

I den virkelige verden ville det å ikke betale ned på gjelden vært mislighold, og dermed ført til rettslig inndrivelse.

Det igjen ville gjort gjelden enda dyrere, og du ville nok endt opp med en plagsom betalingsanmerkning i tillegg.

Hva er viktig når det gjelder renter på lån?

Pass deg for såkalte mikrolån med høye renter, selv om du har tenkt å betale tilbake raskt. Hvis du ikke klarer rentene og avdragene vil grunnrenter og renters rente-effekten bli høy på disse lånene.

Det er greit å være klar over renters rente også i sammenheng med lån, men så veldig viktig er det ikke. Det som koster deg penger er grunnrentene, og spesielt hvis det er snakk om lån uten sikkerhet.

Tips: Se også vår oversikt over lån med laveste rente på denne siden.

På et forbrukslån kan de effektive rentene være alt fra 5% til flere hundre prosent, alt ettersom hvem du er, hvor du har lånt, og hvor mye penger det er snakk om.

Ditt fokus når du skal låne bør ligge på det å få så lave grunnrenter som mulig. Det betyr i praksis å innhente et høyt antall lånetilbud, og deretter velge det rimeligste alternativet. For at sammenligningen av tilbud skal være reell må lånesummen og nedbetalingstiden være den samme på alle søknader.

Det du må sammenligne er effektiv rente og totalkostnader. Nominelle renter kan være misvisende.

Oppsummering

 • På en sparekonto eller fondskonto vil renters rente bety at du får renter også på det du allerede har tjent i renter. På lang sikt vil denne andelen kunne utgjøre en betydelig mengde penger.
 • På et lån har renters rente en negativ effekt. Hvis grunnbeløpet vokser fordi du ikke betaler renter og avdrag vil det etter hvert bli beregnet renter på allerede påløpte renter. Summen av kostnadene fra renters rente kan da bli høy dersom også grunnrentene er høye.
 • Når du søker om forbrukslån, billån, boliglån og så videre, vil du få oppgitt effektiv rente på lånet. Effektiv rente er den reelle kostnaden på lånet, og du trenger derfor ikke forholde deg til andre tall.
 • For låntakere er det viktigst å fokusere på å skaffe så lave grunnrenter som mulig ved å sammenligne lån.