Bruttolønn – en enkel forklaring

Her kan du lese om hva bruttolønn er. Enkelt forklart er det lønnen du får, før skatt er trukket fra.

Bruttolønn og nettolønn

Det brukes gjerne to ulike begreper når man snakker om lønn:

  • Bruttolønn
  • Nettolønn

Bruttolønn er den inntekten du i utgangspunktet mottar fra arbeidsgiveren din. Når det for eksempel er oppgitt en lønn i en stillingsannonse, er det som regel bruttolønnen.

Det er likevel en lavere sum som blir betalt inn til lønnskontoen din. Det du faktisk får utbetalt kalles nettolønn.

Da er skatt og eventuelle andre fratrekk, som trekk til pensjonskasse og fagforening, trukket fra. Det kan også være andre ting som trekkes fra bruttolønnen din, før du får penger utbetalt til din konto. Det kan være beskatning for fordeler for ansatte, eller andre goder som myndighetene har bestemt at skal skattlegges.

Arbeidsgivere har plikt til å gjøre disse trekkene, før de betaler ut lønn til deg.

Bruttolønn er den lønnen du har avtalt med arbeidsgiveren at du skal få. Nettolønn er den lønnen du faktisk får utbetalt, etter at skatt og andre fratrekk er trukket fra.

Bruttolønn på lønnsslippen

Som regel får du tilsendt en lønnsslipp for hver utbetaling. Da skal både bruttolønn, fratrekk og nettolønn stå oppført.

Du kan i utgangspunktet også finne ut brutto månedslønn, ved å ta årslønnen din og dele på 12. Men det er slik at man i praksis får utbetalt månedslønnen i 11 måneder, og så får man feriepenger i en av sommermånedene.

Hvis du har fem uker ferie, trekkes det 12 prosent fra den brutto månedslønnen hver måned til feriepengene. Feriepengene er på den måten en «tvungen sparing» som arbeidsgiveren er pålagt å gjøre for hver arbeidstaker.

Du kan også selv regne ut bruttolønnen din fra nettolønnen. Hvis du ser på hvor mye du får utbetalt til lønnskontoen din hver måned, og vet hvor mye du skatter, kan du regne ut bruttolønnen.

Hvis du hver måned får utbetalt 25 000 kroner i nettolønn til lønnskontoen din, og skatter 35 prosent, blir regnestykket slik:

25 000 kroner x 100 / (100 – 35) = 38 462 kroner

Du ganger nettolønnen din med 100, og så deler du summen du får med 100 minus prosenten du betaler i skatt. Du kan lese mer om bruttolønn hos Fiken.

Brutto timelønn

Noen ganger er det snakk om hvor mye man tjener i timen, men det er det ikke alltid man vet. Likevel går også det an å regne ut, ut ifra en brutto årslønn.

Statistisk sentralbyrå beregner at man har 1950 arbeidstimer i året. Da deler man årslønnen sin på det tallet. Hvis man tjener 600 000 kroner i året, blir det:

600 000 / 1950 = 308 kroner

Disse regnestykkene blir uansett litt omtrentlige, siden de ikke tar høyde for andre fratrekk enn skatteprosenten.

Bruttoskatt ved lånesøknad

Når man søker om lån, er det en regel at man ikke kan låne mer enn fem ganger det man har i inntekt, det er omtalt i utlånsforskriften. Da er det bruttolønnen det handler om.

Hvis man har 400 000 kroner i bruttolønn, kan man derfor låne opptil 20 mill. kroner.

Det er viktig å da huske på at det gjelder alle lån. Hvis man for eksempel har studielån og kredittkortgjeld allerede, vil det bli trukket fra når man søker om boliglån.

Lesetips: Se også vår artikkel: Hva skal jeg betale i skatt?

Når du skal søke om lån, er det bruttolønnen du skal oppgi. Du har lov til å låne inntil fem ganger brutto inntekt.

Oppsummert

Vi bruker to ulike uttrykk om lønn:

  • Bruttolønn
  • Nettolønn

Bruttolønnen er den lønnen man i utgangspunktet har avtalt med arbeidsgiveren at man skal ha. Nettolønnen er den lønnen man faktisk mottar, når skatt og andre fratrekk er trukket fra.

Det er bruttolønnen man oppgir når man skal søke om lån.