Hva avgjør renten på et forbrukslån?

Her kan du lese om hva som påvirker renten du blir tilbudt når du søker om forbrukslån. Dermed kan du også lære hvordan du skal gå frem for å få lavest mulig rente.

Vurderingskriterier for rente på forbrukslån

De fleste bankene følger i stor grad samme type vurderinger når de skal avgjøre om de vil tilby deg lån, og eventuelt hvilken rentesats de tilbyr deg.

Disse vurderingene kan deles inn i følgende fire kategorier:

  • Inntekt
  • Nedbetalingsevne
  • Nedbetalingsvilje
  • Risiko og sikkerhet

Inntekt

Bankene sjekker først og fremst inntekten til kunder som søker om lån. Kunder som har fast jobb, og gjerne god inntekt, har god mulighet til å få innvilget et lån.

De ligger også best an til å bli tilbudt en lav rente, fordi banken anser det som svært sannsynlig at de vil kunne gjøre opp for seg.

Samtidig er det fullt mulig å få lån selv om du er student eller ikke har fast jobb. Da er det imidlertid viktig å ha god orden i privatøkonomien.

Inntektsgrunnlaget ditt har den største påvirkningen på om du får lån og renten du vil bli tilbudt.

Nedbetalingsevne

Nedbetalingsevnen din handler om hvor mye du er i stand til å betale på et lån hver måned. Det vil si hvor mye du sitter igjen med etter at alle faste utgifter er betalt.

Selv om du har en god inntekt kan du oppleve å få avslag på en lånesøknad. Dersom du allerede har høy gjeld, eller du har store faste utgifter, kan banken anse det som at du ikke tåler mer gjeld.

Hvis du har mye gjeld, eller andre store utgifter, kan det likevel hende du blir tilbudt lån. Banken vil imidlertid kunne vurdere det slik at det medfører en høyere risiko å låne ut til deg. Da vil du ende opp med en høyere rente enn om du ikke hadde hatt de store utgiftene.

En måte å unngå det på er derfor å betale ned på annen gjeld før du søker om et forbrukslån.

Nedbetalingsvilje

I tillegg til inntekt og nedbetalingsevne så har din nedbetalingsvilje også påvirkning på renten du vil bli tilbudt.

Din kreditthistorie vil også påvirke hvilken rente du vil bli tilbudt på et forbrukslån. Dersom du har betalt alle regninger i tide, og/eller er en god kunde i banken fra før, så ligger du godt an.

Hvis du derimot stadig har overtrukket lønnskontoen din, og hvis du har hatt flere inkassosaker, vil det kunne påvirke lånesøknaden din negativt.

Det kan i verste fall føre til at du får avslag på lån, eller at du blir tilbudt en dyrere rente enn du ellers ville blitt.

Hvis du vet at du har en dårlig historikk kan det derfor lønne seg å vente litt med å søke om lån, og i mellomtiden sørge for å være punktlig med betalinger og unngå overtrekk.

Det vil kunne vise at selv om du har gjort feil før, så har du lært, og har nå en bedre betalingsvilje.

Risiko og sikkerhet med lån uten sikkerhet

Forbrukslån gis vanligvis ut uten at det stilles sikkerhet, et såkalt usikret lån. Det gjør at alle kan søke om et slikt lån, uavhengig av om de eier fast eiendom eller ikke.

Likevel fører det at det ikke stilles sikkerhet til at bankene beregner en høyere rente på usikrede lån enn på sikrede lån, som for eksempel boliglån. Det er fordi ved et sikret boliglån kan banken i verste fall ta over eiendommen dersom de ikke får tilbakebetalt det de lånte ut.

Det er grunnen til at du vil kunne oppnå bedre rente også på et forbrukslån dersom du stiller fast eiendom som sikkerhet. Du vil også kunne låne et høyere beløp enn uten sikkerhet.

Dette forutsetter imidlertid at eiendommen som skal belånes, ikke allerede er fullt belånt.

Forøvrig så vil låneverdien av en eiendom være 20% lavere enn verdivurderingen av eiendommen. Det er fordi banken sikrer seg mot svingninger i boligmarkedet.

Generelle forhold som påvirker rentenivået på alle lån

Alle kriteriene over er vurderinger som banken gjør individuelt av hver enkelt kunde. I tillegg påvirkes rentenivået av forhold som ikke styres av hver enkelt kunde, men av finansmarkedet, politikk og makroøkonomi.

Styringsrenten

I nyhetene hører vi ofte omtale av den såkalte «styringsrenten».  Det er et verktøy som Norges Bank har til å påvirke finansmarkedet. Du kan lese mer om dette verktøyet på nettsidene til Norges Bank.

I motsetning til det mange tror er ikke styringsrenta den renten bankene betaler for å låne penger fra Norges Bank.

Banker kan risikofritt plassere penger i Norges Bank, på styringsrenten, eller de kan velge å låne pengene ut til kunder. Styringsrenten er den renten bankene får på deler av innskuddene i Norges Bank, ifølge Sparebank1.

Under Covid-19 ble styringsrenten satt ned til 0% av Norges Bank.

Grunnen til at utlånsrenten fra ulike banker ikke direkte følger styringsrenta er først og fremst at bankene henter inn sine penger hovedsakelig fra andre steder enn Norges Bank. De pengene de låner ut har de for eksempel hentet inn i pengemarkedet, fra andre banker, investorer og pensjonsforetak. Det kan også være innskudd fra kunder.

Derfor har ikke styringsrenten direkte sammenheng med kostnadene bankene har av å låne ut penger. Det er grunnen til at styringsrenta og bankenes utlånsrente ikke bli den samme.

Dette så vi eksempel på under Covid-19. Da satte Norges Bank ned styringsrenten til rekordlave null prosent. Samtidig førte de uforutsigbare tidene til at pengemarkedet ble urolig med tidvis høye kostnader.

Sammendrag

  • Kort oppsummert kan vi si at man har større sjanse til å få innvilget lån, og få gode rentebetingelser, jo stødigere privatøkonomi man har.
  • Likevel er det viktig å huske at selv om man har høy inntekt er det ikke gitt at man får de beste betingelsene.
  • Dersom man har store utgifter, og allerede mye gjeld, vil det kunne telle negativt.
  • Det beregnes høyere rente på lån uten sikkerhet enn lån med sikkerhet på grunn av risikonivået banken tar.
  • Også makroøkonomiske faktorer påvirker renten som for eksempel en krig eller Covid-19.