Lån som student

Noen ganger skjer det uforutsette ting som fører til behov for ekstra penger. Det kan også skje i studietiden. Her forteller vi om student lån og noen ekstra finansieringsmuligheter for studenter.

Statens Lånekasse for Utdanning hjelper studenter med både stipender og studielån.

De fleste norske studenter baserer utdanningen sin på støtte derfra. Likevel strekker det ofte ikke til for hele utdannelsen. Mange har derfor ekstrajobber ved siden av studiene.

Fokus på studiene

Det er imidlertid ikke alltid mulig eller tilrådelig å jobbe mye når man studerer. Tross alt skal tiden brukes til å lese til eksamen, slik at man ender opp med en god utdannelse og får en tilfredsstillende jobb.

Særlig rundt eksamenstider kan det derfor være utfordrende å ta på seg ekstra jobb, dersom uforutsette utgifter dukker opp. Her ser vi på andre muligheter til å skaffe penger når man får behov for en mer fleksibel privatøkonomi.

Noen finansieringsmuligheter er:

 • Låne av venner eller foreldre
 • Dele på utgifter
 • Kredittkort
 • Forbrukslån
 • Utsettelse av betaling av studielån
Studenter kan også få uforutsette utgifter, som de trenger hjelp med å klare.

#1. Låne av venner eller foreldre

Det enkleste er gjerne å låne penger av egne foreldre. Som regel er de velvillige til å hjelpe til med barns utdannelse, så langt de kan. Imidlertid vil det for de fleste være noe begrenset hvor mye de har anledning til å bidra med, særlig hvis de har flere barn.

Mens noen foreldre kanskje har nedbetalt eget boliglån og har en romslig økonomi, kan andre fortsatt slite med egne lån og høye utgifter.

Dersom det ikke er snakk om veldig store beløp kan det også være mulig å be venner om et lån. Likevel er det viktig å være forsiktig med slike lån, for å unngå at de skaper problemer i venneforholdet. Ikke minst er det viktig å lage en skriftlig avtale om tilbakebetaling, og holde seg nøye til den. Du kan lese tips om å skrive en privat låneavtale på nettet, f.eks. hos AdvokatSmart.no.

Å dele bolig betyr å dele på faste utgifter, noe som fungerer fint for mange studenter.

#2. Dele på utgifter

Dersom man ser at inntekten man får fra Lånekassen ikke vil være tilstrekkelig for å dekke studiene, kan det være lurt å se på muligheter for å dele på en del faste utgifter.

Mange studenter bor i kollektiv, eller deler leiligheter. På den måten kan de dele på mange faste utgifter, ikke minst strømutgiftene og kommunale avgifter.

Dersom du ikke kjenner noen å dele bolig med, kan du forsøke å finne andre i samme situasjon gjennom studiestedets studentorganisasjon og deres sosiale medier.

#3. Kredittkort som lån for student

Dersom du vet at en uforutsett utgift kun er kortvarig, kan du finansiere den med kredittkort. Kredittkortet er gratis å bruke, så lenge du betaler regningen i tide. Etter forfall påløper det imidlertid relativt høye renter.

Derfor er det en god, men kortsiktig, løsning. Det varierer hvor lang tid det går til forfall av kredittkortregninger, men som regel er det rundt 30-50 dager.

På den måten kan det være til hjelp umiddelbart. Så kan du finne en mer langsiktig løsning før kredittkortregningen forfaller, hvis du ser at du har behov for det.

#4. Forbrukslån som lån til student

En mer langsiktig løsning kan være et forbrukslån. Det stilles krav til både alder og inntekt for å ta opp forbrukslån. Samtidig er ofte kravene ikke høyere enn at det er mulig også for studenter å ta opp forbrukslån.

Generelt har forbrukslån noe høyere rente enn f.eks. boliglån. Det er fordi de gis uten sikkerhet. Da er det en noe høyere risiko for banken, og derfor tar de seg litt mer betalt.

Når det er sagt, så er det viktig å merke seg at de likevel som regel har lavere rente enn renten på forfalt kredittkortgjeld.

Det er hovedgrunnen til at man bør vurdere å søke om et forbrukslån hvis man ser at en kredittkortregning ikke vil bli betalt på flere måneder, eller år. Når man har et kredittkort, trenger man ikke søke for hver gang man bruker det. Dermed er det lett å bruke kredittkortet, og pådra seg gjeld. Da kan det i etterkant være lurt å ta jobben med å søke om et forbrukslån i stedet.

For å unngå at man får betalingsproblemer er det da viktig å begrense den videre bruken av kredittkortet, slik at man i fremtiden ikke ender med både forbrukslån og forfalt kredittkortgjeld.

#5. Utsettelse av betaling av studielån

Lånekassen er en svært fleksibel utlåner, og du kan lett søke om utsettelse på betalinger der.

Hvis man har vært student noen år, kan det hende man allerede har begynt å betale ned på studielånet sitt. Det kan særlig gjelde ved mastergrader og videreutdanning. Da kan det bli tøft å klare både nedbetaling og andre utgifter, ved siden av studier.

Lånekassen er imidlertid en av de mest fleksible utlånerne i Norge. Der er det enkelt å søke om utsettelse av betaling. Det gjør du raskt på deres nettsider.

Du kan faktisk utsette regningen fra Lånekassen hele 36 ganger, noe som tilsvarer tre år, uten å oppgi noen som helst grunn.

Krav til lånsøker ved studentlån

Selv om kravene til lånsøker ved opptak av studentlån varierer noe, stiller de fleste bankene følgende krav:

 • Aldersgrense
 • Fast inntekt
 • Ingen betalingsanmerkninger
 • Ingen åpne inkassosaker

Hos f.eks. Ikano Bank stiller de krav om at søker må ha fylt 25 år, og ha 200 000 kroner i fast inntekt.

Mange som skal ta etterutdanning kan oppfylle disse kravene. Hvis du likevel faller utenfor, kan du finne andre banker med lavere krav. Let litt rundt, og finn den som passer deg.

Sett opp et budsjett før du tar opp lån som student

Sett alltid opp et budsjett før du tar opp et lån slik at du vet hvor mye du bør låne og hvor lang tid det vil ta å betale ned lånet.

Når du søker om et forbrukslån, skal du også søke om hvor lang tid du bruker på nedbetalingen. Da bør du aller først starte med å sette opp et budsjett, for å se hvor mye du klarer å betale ned hver måned.

Det vil være avgjørende for hvor mye det er forsvarlig for deg å låne. Vær nøye med å føre opp alle inntekter og utgifter. Du kan sjekke kontoutskriftene dine for de siste månedene, for å få en realistisk oversikt over hvor mye du bruker hver måned.

Hvis du ønsker å ha lave månedlige utgifter til forbrukslånet, kan du sette opp en lengre nedbetalingstid. Da er det viktig å huske på at totalkostnaden av lånet blir høyere, fordi renten løper over en lengre periode.

Tips: Se også vårt artikkel om lån til kjøp av aksjer.

Oppsummering av studentlån

 • Også studenter kan oppleve uforutsette utgifter, og ha behov for ekstra penger noen ganger. Dersom det er vanskelig å låne penger fra foreldre, kan det være nyttig å søke om et forbrukslån for studenter.
 • Mange velger å bruke kredittkortet dersom de trenger ekstra penger. Det kan være en god løsning på kort sikt, men kredittkortgjeld har som regel høyere rente enn forbrukslån. Derfor er et lån ofte bedre dersom man trenger litt lengre tid på å betale tilbake.
 • Det er imidlertid viktig å være nøye med å ikke låne mer enn du er sikker på å klare å betale hver måned.