Lån til aksjer? Er det lurt?

Mange investerer i aksjer, enten som eneste spareform eller i tillegg til sparekonto. I denne artikkelen forteller vi deg hva du da bør tenke på før du eventuelt tar opp lån til kjøp av aksjer.

Ulike måter å kjøpe aksjer på

Aksjer i en bedrift kan enten kjøpes direkte fra et selskap, hvis de utvider kapitalen, eller i andrehåndsmarkedet. Det betyr at du handler fra eksisterende eiere, som ønsker å selge.

Som aksjeeier får du rett til en del av overskuddet i bedriften. I tillegg får du vanligvis også stemmerett på generalforsamlingen til selskapet.

Når du handler i aksjemarkedet kan det være fornuftig å få hjelp enten av en aksjemegler eller en nettmegler. Deres jobb er å følge med på markedet, og de vil kunne gi deg råd basert på faglige vurderinger.

Du kan også selv bruke tid på forhånd til å sette deg inn i markedet. Å vite hvilke aksjer som kan være smarte å kjøpe, handler om å forstå markedet og skaffe seg informasjon om enkelte selskaper.

Kanskje er du selv i en posisjon der du kjenner til enkelte markeder eller nisjer, og kan gjøre egne vurderinger av bestemte selskaper.

Oversikt over egen økonomi

Aksjehandel omtales ofte som langsiktig sparing. Det tar ofte flere år før man får en god avkastning.

Sånn sett handler aksjehandel om å ha oversikt over næringer og økonomien til bestemte selskaper. Samtidig er det like viktig at du har oversikt over egen økonomi.

Aksjesparing blir av eksperter omtalt som en langsiktig sparing. Selv om man i enkelte tilfeller kan ha rask avkastning på investeringen, så er det vanlige at man må være forberedt på å vente flere år.

Det er derfor viktig å ikke bruke av penger man kanskje vil trenge neste måned, eller om et halvt år.

Enkelte aksjesparere setter av et fast beløp hver måned til å bruke på aksjehandel. Det kan man gjøre hvis man har penger til overs etter at alle faste utgifter er betalt, og dersom man har en ekstra buffer til uforutsette utgifter.

Men hva hvis man ikke har det, og likevel ønsker å investere i aksjemarkedet – lønner det seg da å låne penger til det?

Penger til aksjer må du kunne tape

For det første er det viktig å slå fast at aksjesparing alltid medfører en risiko. Det er grunnen til at mange eksperter sier at penger man investerer i aksjer bør være penger man i teorien har råd til å tape.

Samtidig varierer det mye hvor stor risiko de enkelte aksjene og aksjefondene har. Likevel vil det være en grunnregel at du kan komme til å tape pengene.

Det er det grunnleggende argumentet mot å låne penger til aksjekjøp – dersom du går på et tap, vil du likevel måtte betale tilbake lånet.

Når du regner på om et lån lønner seg i forhold til hva du får i avkastning på aksjesparing vil utgiftene til lånet være fast, mens avkastningen på aksjesparingen aldri vil være en konstant verdi. Dette gjør at regnestykket er vanskelig, og aldri har en sikker fasit.

Bedre avkastning i aksjer? – Se videoen under

Låne penger til aksjer eller innbaking i boliglånet?

Man må gjøre individuelle vurderinger med tanke på hvor mye du ønsker å låne, nedbetalingstid, når man skal avgjøre om man ønsker å låne penger til aksjekjøp.

Dersom du har et boliglån du kan bake lånet til aksjekjøp inn i, vil det være lettere å få en avkastning på aksjekjøpet som forsvarer lånekostnadene. Det vil som regel fordre at du øker innbetalingene på boliglånet ditt, for å unngå at du betaler på lånet over hele nedbetalingstiden til boliglånet.

Hvis du ikke har mulighet til å stille sikkerhet i en bolig eller annen fast eiendom, blir alternativet å ta opp et forbrukslån uten sikkerhet. Det har generelt langt høyere rente enn boliglån.

Da blir det tilsvarende vanskelig å sikre tilstrekkelig avkastning til å betjene kostnadene ved lånet.

Lån til aksjer uten sikkerhet er ikke forsvarlig på grunn av rentenivået

Renten på forbrukslån ligger i gjennomsnitt over forventet avkastning på aksjer. Det anbefales derfor ikke å ta opp lån til dette formålet så langt du ikke får en særdeles god rente på lånet, eller du har veldig god forståelse for aksjer.

Aksjesparing har, ifølge Lendo, i gjennomsnitt gitt en avkastning på 12 prosent siden 80-tallet.

Dette kan tyde på at det gir bedre avkastning å investere i aksjer enn å spare i en sparekonto. Likevel inkluderer dette både dårligere og bedre investeringer. For å være blant de som oppnår 12 prosent avkastning eller bedre, har de fleste god kompetanse.

Det er viktig å være klar over at effektiv rente på forbrukslån uten sikkerhet generelt ligger rundt 12 prosent. Da sier det seg selv at det blir vanskelig å tjene på å ta opp forbrukslån for å investere i aksjer ettersom avkastningen er noenlunde lik effektiv rente på lånet.

Selv om det er tilbydere som kan gi ned mot 5 prosent rente på lån uten sikkerhet over fem år, så er det mer vanlig at den effektive renten ligger på 12 prosent eller høyere. Hvilken rente man blir tilbudt er imidlertid individuelt, avhengig av blant annet kredittscore og eksisterende gjeldsbyrde.

I tillegg vil det alltid være noen ekstra utgifter ved aksjesparing, som gebyrer ved aksjekjøp og eventuelle utgifter til megler. Dette bør også tas med i beregningen.

Oppsummert – forbrukslån til aksjer

  • Vanligvis er det ikke er å anbefale å ta opp forbrukslån for å investere i aksjemarkedet.
  • Grunnen er at det vil være vanskelig å oppnå større avkastning på investeringen enn det som er rentenivået for forbrukslån.
  • Dersom man derimot har mulighet til å ta opp lån med sikkerhet i bolig, kan regnestykket i noen tilfeller kunne svare seg. Imidlertid vil det alltid medføre en risiko. Det er derfor viktig å være klar over at man kan tape pengene, men at lånet fremdeles skal betales tilbake.