Refinansiering med lav rente

Dersom du har dyr gjeld til flere kreditore vil det som regel lønne seg å samle all gjelden i ett refinansieringslån. Rentesatsen er som regel en del høyere på for eksempel kredittkortgjeld og smålån enn på feks. et større forbrukslån. Hvis du har kredittkortgjeld som du ser at du ikke klarer å betale i sin helhet ved forfall, kan det også lønne seg å refinansiere. Dersom du samler all gjelden i ett lån, er det også langt enklere å holde oversikt. Her viser vi deg hvordan du kan oppnå lav rente på refinansiering.

Hvordan fastsettes renten ved refinansiering?

Når du skal refinansiere er det flere forhold som påvirker hvilken rente du blir tilbudt.

  • Det generelle rentemarkedet
  • Størrelsen på lånet
  • Risikoen ved å låne ut til deg, din kredittverdighet
  • Bankens spesialisering

Generelle faktorer som rentenivået kan du i utgangspunktet ikke gjøre noe med. Likevel er det viktig å huske på, særlig hvis rentenivået går ned.

Når det gjelder størrelsen på lånet, så er det slik at banker ofte gir litt lavere rente på høyere lån enn på smålån.

Din kredittverdighet er svært viktig for renten du tilbys. Jo større risiko banken mener de tar ved å låne ut penger, jo høyere setter de renten. Denne risikoen vurderes ut i fra din kredittscore.

Dersom de anser den risikoen til å være relativt lav, vil de kunne tilby deg en god rente. I motsatt fall, hvis de mener risikoen er høy, vil de tilby en noe høyere rente. I enkelte tilfeller vil en vurdering om høy risiko kunne føre til avslag på en lånesøknad. For eksempel vil en del banker unnlate å tilby lån til personer med betalingsanmerkning, og også i noen tilfeller ved åpne inkassosaker.

Dette handler om hvilken nisje banken retter seg inn mot.

Tips: Se også vår hovedside om refinansiering her.

Finn en bank med lav rente på refinansiering

Før bankene gir deg et lånetilbud vil de vurdere hvor stor risiko det er forbundet med å låne ut penger til deg. Dette vil påvirke hvilken rentesats de tilbyr.

Når du begynner å lete etter lån for å refinansiere gjelden din, vil du se at mange banker tilbyr slike lån. Det kan derfor være vanskelig å vite hvilken finansinstitusjon man bør velge.

Likevel skiller de seg ofte litt fra hverandre, fordi de gjerne spesialierer seg innen ulike nisjer. Dette bør du undersøke, fordi du har best mulighet til å få gode betingelser når du finner banken som ser etter nettopp slike kunder som deg.

Noen banker har mest fokus på å refinansiere høye forbrukslån. De vil ikke gi deg den beste refinansieringen på smålån og lav kredittkortgjeld. Da vil det være bedre å finne en bank som spesialiserer seg på nettopp å refinansiere mindre gjeld, som for eksempel Lendo.

Det kan også være godt å vite at det finnes finansinstitusjoner som spesialiserer seg på å refinansiere gjeld selv om kunden har betalingsanmerkning. Det er viktig, fordi hos mange banker fører det i seg selv til avslag på lånesøknaden.

Dersom man har fått en betalingsanmerkning er det som regel et tegn på at man har problemer med privatøkonomien. En god refinansiering er da ofte ekstra viktig å få til. En bank som kan tilby den type refinansiering er for eksempel Okida.

Mange banker spesialiserer seg på å refinansiere forbrukslån med sikkerhet. Det betyr at du kan få en laverere rente på gjelden din, hvis du har fast eiendom å stille som sikkerhet. Dette kan være viktig dersom du for eksempel har dyre avbetalingsordninger eller kredittkortregninger du ikke klarer å betale med en gang. Da vil det som regel lønne seg å endre den gjelden til lån med sikkerhet.

Fire trinn for å oppnå lav rente på refinansiering

#1. Få oversikt over gjelden og lag et budsjett

Når du skal vurdere en refinansiering må du først sette opp en oversikt over alle lånene dine. Deretter lager du et budsjett. Der tar du med lånene, men også alle andre utgifter du har. Så fører du opp alle inntektene. Hvis du trenger tips til hvordan du skal sette opp et budsjett, kan du finne mange maler for det på internett. For eksempel på nettsidene til Intrum.

Budsjettet ditt vil vise deg hvor mye du klarer å betale på et lån i måneden.

#2. Søk et lån som dekker all gjeld og velg kort, men realistisk nedbetalingstid

Deretter kan du søke om et lån som dekker all gjelden din. Samtidig som du søker om lånet skal du sette opp en nedbetalingstid.

Det lønner seg alltid å betale et lån så raskt som mulig, fordi det da regnes renter over en kortere tid. Samtidig er det svært viktig å finne en realistisk nedbetalingstid, slik at du klarer å betale regningen som kommer hver måned. Det er uansett slik at du når som helst kan betale inn ekstra på lånet, dersom du en måned ser at du har råd til det.

Før du søker om refinansiering bør du sette opp et budsjett, med alle utgifter og inntekter.

#3. Send søknaden til flere banker for å oppnå laveste rente

For at du skal være sikker på at du får lavest mulig rente på lånet ditt til refinansiering må du søke samtidig hos mange banker. Da er det viktig at du søker om nøyaktig samme beløp og med samme nedbetalingstid.

På den måten vil du kunne motta flere lånetilbud, slik at du enkelt kan velge det som har lavest rente på refinansiering.

Pass på å sammenligne den effektive renten.

Det er fordi det er den som viser de reelle kostnadene, og som dermed er korrekt å sammenligne hos de ulike bankene.

Nominell rente viser kun den rene rentesatsen. Den effektive renten har inkludert alle øvrige kostnader, som etableringsgebyr, termingebyr og øvrige utgifter. Siden dette kan variere mye mellom bankene er det derfor den effektive renten som er det beste sammenligningsgrunnlaget.

#4. Søk sammen med noen

Dersom du søker med en medlåntaker, så vil du mest sannsynligvis få tilbud om bedre rente på din refinansiering. Dette gjelder spesielt om medlåntakeren er i en bedre økonomisk situasjon enn du selv er. Vær imidlertid oppmerksom på at medlåntakeren også blir økonomisk og juridisk ansvarlig for lånet

Oppsummert

Dersom du har forbruksgjeld fordelt på flere kreditorer, eller du har en kredittkortregning du ikke klarer å betale alt på, vil det som regel lønne seg å refinansiere. På den måten vil du kunne oppnå lavere rente.

For å få så lav rente som mulig bør du følge noen enkle trinn:

  • Sett opp et budsjett
  • Finn et lån som dekker hele gjelden. Velg en kort nedbetalingstid
  • Send søknaden inn til flere banker
  • Søk sammen med noen