Refinansiering av billån

Ønsker du å få ned utgiftene du har til bilhold? Her viser vi deg hvordan du kan gå frem for å refinansiere billånet ditt.

Hvorfor refinansiere billånet

Utgangspunktet for å refinansiere er som regel at man ønsker å få lavere rente, slik er det også med billån.

Man kan ha ulike typer billån:

 • Lån med sikkerhet i bilen
 • Lån uten sikkerhet, såkalt kaskofritt billån
 • Lån med sikkerhet i annen eiendom, som for eksempel bolig
Det kan godt hende du kan få ned bilutgiftene dine ved å refinansiere billånet. Ved å søke til mange banker, finner du det lånet med lavest mulig rente

Refinansiere lån med sikkerhet i bilen

Når man har et billån hvor banken har pant i bilen må vanligvis noen kriterier være oppfylt for at man skal kunne refinansiere:

 • Samme låntaker må stå ansvarlig for lånet
 • Det må være samme lånebeløp som det opprinnelige lånet
 • Sikkerheten må være den samme som på det opprinnelige lånet
 • Dato for innfrielse av lånet må være den samme som på det opprinnelige lånet

Refinansiere kaskofritt billån

Dersom man har et kaskofritt billån, altså et lån hvor det ikke er stilt sikkerhet i bilen, slipper man unna disse kravene. Da kan man refinansiere slik man selv ønsker.

Det kan være at man da for eksempel ønsker å slå det sammen med et annet lån, eller ønsker å endre nedbetalingstiden.

Ved en refinansiering kan man da slå sammen mange lån og kreditter man betaler på, til et større lån. Det lønner seg som regel, dersom man betaler på forbruksgjeld av ulike typer.

Det er fordi man da vanligvis vil oppnå lavere rente, fordi banker ofte tilbyr lavere rente på et større lån enn på et lite lån.

Dessuten er det slik at vanlige refinansieringslån ofte gir mulighet til å søke om lengre nedbetalingstid, opptil 15 år. Hvis man har problemer med å klare månedlige kostnader, kan det i noen tilfeller være til hjelp.

Tips: Les også refinansiering med betalingsanmerkning i denne artikkelen.

Refinansiere billån med sikkerhet i fast eiendom

Har man fast eiendom, som egen bolig, kan det lønne seg å bake billånet inn i boliglånet.

Dette kan være fordelaktig fordi et boliglån som regel har en god del lavere rente enn et billån. Da er det imidlertid viktig å passe på nedbetalingstiden. Den er mye lengre på et boliglån enn et billån. Et boliglån kan ha nedbetalingstid over 20 – 25 år. Hvis du betaler på billånet så lenge, vil rentebesparelsen forsvinne. Det er fordi selv om renten er lavere, så betaler du på den lengre.

Derfor er det lurt å betale større avdrag på boliglånet en periode, til du har betalt inn et beløp tilsvarende billånet.

Hvis du skal refinansiere billånet ditt ved å ta det inn i boliglånet, må du også huske på at det ikke er anledning til å låne mer enn 85 % av boligens verdi.

Dersom boligen din allerede er fullt belånt, kan du dermed ikke benytte boligen som sikkerhet for ytterligere lån.

Samtidig er det slik at boligprisene har steget. Hvis du har eid boligen din en stund, kan det godt hende at den har steget i verdi. Når du vurderer en refinansiering, vil det derfor være lurt å samtidig be om en ny verdivurdering av boligen din.

Å refinansiere billånet ved å ta det inn i boliglånet vil i mange tilfeller gi de beste betingelsene. Det fordrer imidlertid at boligen ikke allerede er fullt belånt.

Hvordan refinansiere billånet best mulig

Hvis du planlegger å refinansiere billånet ditt, bør du sørge for å finne den banken som gir deg lavest rente. Det gjør du ved å søke til mange banker.

Da må du søke med samme lånebeløp, og samme nedbetalingstid til alle bankene. Så mottar du tilbud, som du lett kan sammenligne. Det er viktig at du sammenligner den effektive renten, siden den tar med alle kostnadene ved lånet.

En enda enklere måte å gjøre det på, er å benytte lånemeglere. Da trenger du bare å fylle ut en søknad. Så sender de denne søknaden til en rekke banker de samarbeider med. Bankene sender deretter tilbudene til deg.

Begge måter å søke på er både uforpliktende og kostnadsfrie.

Tips: Se også vår artikkel om refinansiering med sikkerhet i bolig her.

Refinansiering til ny og brukt bil

Svært mange lånetilbydere tilbyr billån og refinansiering av billån til både nye og brukte biler. Nedbetalingstiden for et billån er som regel opptil fem år. Når du refinansierer er det viktig at du ikke velger en nedbetalingstid som er lengre enn bilens verditap.

Hos noen banker, som Bank Norwegian og Sbanken, er det også mulig å søke om såkalt Grønt Billån. Det er et lån til bruk ved kjøp av nullutslippsbiler.

Da kreves det at man i etterkant kan legge frem dokumentasjon på at man har kjøpt en bil som er nullutslippsbil. Hos Bank Norwegian kan man låne opptil 350 000 kroner i et slikt grønt billån.

Oppsummert

Refinansiering kan ofte gi lavere rente, og bør derfor vurderes ved jevne mellomrom. Hvis du har anledning til å bake billånet inn i et boliglån, vil det som regel gi best betingelser.

Du bør uansett søke om refinansiering til mange banker, slik at du kan velge den som tilbyr deg lavest rente.

Hvis du har et billån med pant i bilen, er det vanligvis knyttet noen betingelser til å refinansiere. Da må refinansieringen ha:

 • Samme låntaker
 • Samme beløp
 • Samme sikkerhet
 • Samme nedbetalingsdato som det opprinnelige lånet.