Lån uten kredittsjekk på dagen

Alle banker og kredittytere er pålagte å gjøre en kredittsjekk av den som søker om lån. Du finner dermed ikke lån uten kredittsjekk i Norge. Det finnes allikevel flere alternativer som du finner i denne artikkelen.

Her går vi også gjennom hvordan en kredittvurdering foregår. Du vil også se hvordan kredittsjekken bestemmer lånemulighetene dine og rentebetingelsene på et lån.

Derfor får du ikke lån uten kredittsjekk

I Norge har en bank eller kredittyter ikke har lov til å tilby lån uten kredittsjekk. Dette reguleres av Finansavtalelovens paragraf 46b som også spesifiserer nærmere hvordan sjekken skal gjøres. Årsaken er todelt:

 • For det første plikter bankene å forsikre låntaker klarer de økte utgiftene, og dermed ikke risikerer å havne i gjeldsproblemer. Banken har plikt til å fraråde dersom det er rimelig å anta at du vil få vansker med tilbakebetalingen. De plikter også å avslå søknaden dersom risikoen for mislighold er høy.
 • For det andre er det naturligvis også i bankens interesse at du ikke får betalingsproblemer. Et misligholdt lån betyr merarbeid for banken. De vil sannsynligvis også tape penger på misligholdet. Derfor ville en bank uansett foretatt en kredittsjekk før de tilbyr et lån.
Bankenes lovpålagte plikt til å foreta en kredittsjekk når du søker om lån gjelder også dersom du utvider lånet senere. Opplån betyr ny kredittsjekk.

Lavere krav til lån uten sikkerhet

At du ikke får lån uten kredittsjekk betyr ikke nødvendigvis at det er vanskelig å skaffe lån uten sikkerhet. Denne typen lån vil alltid være enklere å få innvilget enn for eksempel boliglån.

Dette skyldes blant annet at kravene til inntekt er lavere siden lånesummene også er relativt lave. De lave lånesummene er på sin side en av årsakene til at bankene ikke krever at du stiller med pant for lånet.

Hvordan lånesøknaden vurderes og hva vurderingen betyr skal vi se nærmere på lenger ned i artikkelen. Først tar vi for oss de reelle lånemulighetene og hvordan du bør gå frem for å finne det billigste lånet.

At det ikke innvilges lån uten kredittsjekk er til din fordel. Risikoen for å havne i gjeldsproblemer reduseres når bankene gjør en grundig vurdering.

Mange alternativer til lån uten kredittsjekk

Antallet banker som tilbyr lån uten sikkerhet på dagen er høyt. I Norge kan du søke om et lån uten sikkerhet fra minst 50 tilbydere.

Utfordringen er å finne den banken som gir de det mest gunstige rentetilbudet.

For å finne de beste tilbudene blir du nødt til å ha et tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag. Det betyr i praksis at du bør sende søknad til så mange utlånere som det er praktisk mulig.

Låneagenter er snarveien som alternativ til lån uten kredittsjekk

Bankene varsler deg på SMS når de har sendt epost med svar på søknaden. Svaret vil inkludere et lånetilbud dersom søknaden ble godkjent.

Å sende søknader til mange banker tar tid. Det kan også være en utfordring å finne frem til alle bankene som tilbyr det lånet du trenger. En effektiv snarvei er å sende lånesøknaden via en såkalt låneagent.

Låneagenter er et bindeledd mellom deg og alle bankene som agenten samarbeider med. Tjenestene til agenten er gratis, tilbudene du mottar er uforpliktende, og du taper ikke tid på å sende søknaden via en agent. Snarere tvert i mot.

Låneagenter mottar provisjon fra bankene de representerer. Dette vil ikke innvirke på dine tilbud, og du vil selv kunne velge hvilken bank du ønsker å låne fra.

Kjennetegn på de beste låneagentene;

 • Låneagenten samarbeider med et høyt antall partnerbanker.
 • Bankene agenten samarbeider med har et dekkende utvalg av lånesummer.
 • Låneagenten bruker kort tid på å innhente tilbudene.
 • Låneagenten har et effektivt kundesenter med erfarne rådgivere.
 • Agentens kundesenter har lang åpningstid.

Du får like raskt svar fra bankene selv om søknaden sendes via en låneagent. I dag bruker så godt som alle banker under et døgn på å behandle søknaden.

Slik søker du om forbrukslån fremfor lån uten kredittsjekk

Før du sender in lånesøknader bør du bruke tid på å vurdere hvor mye du har råd til å låne. Skaff deg oversikt over andre utgifter du har, og sett gjerne opp et budsjett.

Enten du søker via en låneagent eller direkte til hver bank du har sett deg ut, vil søknadsprosessen foregå på omtrent samme vis;

 • Du velger først lånesum og ønsket nedbetalingstid.
 • Du oppgir personnummer eller D-nummer dersom du er av utenlandsk opprinnelse.
 • Du oppgir epostadresse og telefonnummer.
 • Noen selskap ber deg oppgi om du er norsk statsborger eller ikke.

I tillegg har søknadsskjemaene ofte disse elementene;

 • Du velger om lånet skal brukes til refinansiering eller ikke.
 • Dersom du skal refinansiere vil banken du får det nye lånet fra innfri gjelden på dine vegne. For å kunne gjøre dette trenger de informasjon om hvilke kreditorer det er snakk om, samt størrelsen på gjelden.
 • Dersom banken eller lånemegleren aksepterer medlåner vil du få denne valgmuligheten i skjemaet.
 • En eventuell medlåner må også oppgi personnummer og kontaktinformasjon.

Bankene vil starte behandlingen av søknaden så snart du har sendt den inn. Svaret vil så godt som alltid komme innen 24 timer, og som regel på minuttet. De raskeste bankene lar høre fra seg før det er gått en time.

Les også: Svar om lån på minuttet i denne artikkelen.

Grunnlaget for en kredittvurdering

Du får altså ikke lån uten kredittsjekk, men selve sjekken tar ikke spesielt lang tid. Bankene innhenter automatisk opplysninger om gjelden din, inntektene dine, eventuelle pantsatte objekter, og forsikrer seg om identiteten din.

Sammen med retningslinjene fra myndighetene vil opplysningene brukes til å bestemme om du får lånet innvilget. Retningslinjene som er relevante i denne sammenhengen kan oppsummeres slik;

 • Du må ha inntekter nok til å klare både låneutgifter og utgifter til livsopphold. Herunder skal du ha inntekter nok til å tåle en renteøkning på 5% på all gjeld.
 • Banken kan ikke gi deg lån som gjør at din samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekten din.
 • Banken skal kreve faste månedlige avdrag.
 • Lånet skal ikke ha lenger nedbetalingstid enn 5 år.
 • Lån til refinansiering kan ha lenger nedbetalingstid, og maksimalt 15 år.

Dette kan føre til avslag på lån uten kredittsjekk

En lav kredittscore vil i de fleste tilfeller tilsi avslag på lånesøknaden,

Vi skal se nærmere på de vanligste årsakene til at lånesøknader avslås. Dette vil illustrere mer konkret hvilke resultater en kredittsjekk gir, og hvilke løsninger som finnes.

 • Du oppfyller ikke bankens minstekrav – Bankene opererer med ulike minstekrav til alder og inntekt. De fleste tilbydere har en aldersgrense på forbrukslån på 20 år.
 • Kredittscoren er for lav – Kredittopplysningsbyråenes anbefalinger tilsier at en lav score bør føre til avslag på en søknad om lån eller kreditt. Når skalaen går fra 0 til 1000 er grensen som regel rundt 200 poeng dersom lånesummen er lav. Går skalaen til 100 er den gjerne rundt 20 poeng. Er lånesummen høy bør også kredittscoren være høyere.
 • Lånesummen er for høy – Den vanligste årsaken til avslag er at søkeren ikke har tilstrekkelig låneevne. Dette kan både være at den samlede gjelden blir på over 5 ganger inntektene, eller at inntektene ikke gir tilstrekkelig betalingsevne.
 • Du har inkassosaker – I utgangspunktet blir søknaden avslått dersom du har en aktiv inkassosak. Det gjøres likevel unntak, for eksempel dersom lånet skal brukes til å innfri gjelden (refinansiering) som er tilknytter inkassosaken. Det gjøres også unntak dersom inkassosaken er av mindre betydning, for eksempel der kravet er på en liten sum som kan gjøres opp raskt.
 • Du har betalingsanmerkninger – Har du en betalingsanmerkning vil søknaden om lån som regel avslås.

Løsninger når du får avslag på lån uten kredittsjekk

Husk at dersom du ikke får opplyst hvorfor søknaden avslås bør du be banken om en begrunnelse. I noen tilfeller er det småting som må justeres.

 • En av de vanligste løsningene er at du søker om en lavere lånesum. Mange banker opplyser om dette i avslaget, og gir deg deretter et tilbud om lån på en lavere størrelse.
 • I noen tilfeller vil det hjelpe å ha en medlåntaker. Banken har da økt sikkerhet i og med at begge låntakere blir ansvarlige for tilbakebetalingen av pengene.
 • Enkelte får avslag fordi de søkte om penger til både refinansiering av annen gjeld, og til generelt forbruk. Kanskje vil banken kunne akseptere en søknad om lån til kun refinansiering.
 • Har du fått avslag på grunn av en betalingsanmerkning er det som regel kun en utvei. Det er å betale den gjelden som forårsaket anmerkningen. Så snart dette er gjort forplikter kreditor seg til å be om at anmerkningen skal slettes. Deretter vil du kunne få aksept på en ny lånesøknad.
 • Sett deg også inn i de ulike bankenes minstekrav. Selv om det gjøres unntak vil det ofte føre til avslag dersom du ikke oppfyller kravene til alder og inntekt. Løsningen er å finne de bankene som har krav du oppfyller, eller søke via en låneagent som representerer mange ulike banker.

Husk at et avslag som regel betyr at du ikke har sterk nok økonomi til å låne. Da er det i din egen interesse at banken sier nei.

Viktig om smålån uten kredittsjekk

Et mikrolån har som regel svært høye effektive renter. Bruker du lang tid på å betale tilbake flere slike lån vil totalkostnadene kunne bli et problem.

Spørsmålet om det er mulig å få lån uten kredittsjekk dukker som regel opp i sammenheng med relativt lave lånesummer.

Dette er ikke så rart i og med at enkelte useriøse utlånere brukte uttrykket før myndighetene skjerpet reglene for markedsføring av lån. Disse bankene var gjerne de som kun tilbyr såkalte mikrolån og smålån uten kredittsjekk.

Dersom lånebehovet ditt er på kun noen få tusen kroner bør du være ekstra påpasselig med hvem du låner fra.

Banker som tilbyr kun lave lånesummer, for eksempel inntil 20 000 eller 30 000 kroner, har normalt de desidert dyreste rentene. De kan komme best ut i enkelte tilfeller, men som regel finnes det rimeligere alternativer.

Undersøk alltid alternativene

De største og mest populære bankene tilbyr også forbrukslån på små summer, selv om de største lånene kan være på inntil 600 000 kroner. Felles for alle bankene i eksemplene under er at de har effektive renter mellom cirka 5% og 20%.

Dette vil si at deres effektive renter vil alltid være lavere enn det du finner hos banker som tilbyr kun smålån og mikrolån.

Imidlertid kan høyere etableringsgebyrer utjevne dette i noen tilfeller. Hva som lønner seg finner du ut av ved å sende en søknad, og deretter sammenligne de uforpliktende tilbudene. Søk for eksempel til alle banker som tilbyr den summen du trenger, eller via en låneagnet.

Når du samler flere små lån og kreditter vil du kunne spare på både rentene og antallet termingebyrer.

Unngå å ha flere smålån uten sikkerhet

En skulle tro at det å ha smålån var mindre risikabelt enn å ha større lån. Rent isolert stemmer nok dette, men statistikken gir ofte et annet bilde.

Gjengangerne blant de med betalingsproblemer og mye gjeld er folk som har tatt opp flere smålån. Da er det gjerne snakk om gjeld til kredittkortselskap samtidig. Samlet sett blir dette ofte svært dyrt fordi rentene på hvert lån og hver kreditt er høye.

Eksempel på typiske rentenivåer:

 • Kredittkort – effektive renter mellom 25% og 40%
 • Smålån – effektive renter mellom 20% og 35%
 • Mikrolån – effektive renter kan bli på flere hundre prosent*

Når slik gjeld samles i et større lån vil du kunne spare store summer. Det er ikke uvanlig at et forbrukslån uten sikkerhet har effektive renter på mellom 9% og 12% når lånesummen er høy. Gjennomsnittsrentene på lån til 100 000 kroner er ofte mellom 10% og 14%.

* Årsaken til at mikrolånene har så høye renter er at lånene skal tilbakebetales inne få måneder, mens rentene oppgis på årsbasis. Disse lånene blir særdeles dyre når de ikke gjøres opp i henhold til avtalt nedbetalingsplan.

Oppsummering av lån uten kredittsjekk

 1. Det er ikke mulig å få innvilget et lån uten kredittsjekk i Norge. Alle banker og kredittytere er lovpålagte å foreta en grundig kredittvurdering før de yter låne eller kreditter. Dette gjøres både for å redusere søkerens risiko for gjeldsproblemer, og for å sikre bankene mot tap.
 2. En kredittsjekk baseres på offentlig tilgjengelige opplysninger om søkerens gjeld, inntekt, eventuelle pantede objekter, og betalingshistorikk. Herunder brukes en såkalt kredittscore som utarbeides av kredittopplysningsbyråer. Kredittscoren bestemmer både om du får lånet innvilget, og hvilke rentebetingelser banken vil gi deg. Høy score betyr lavere renter.
 3. Du kan forbedre din egen kredittscore og kredittverdighet. Dette vil gi deg økte lånemuligheter og mer gunstige rentebetingelser på sikt.
 4. De som søker om lån uten kredittsjekk er ofte de samme som tar opp flere smålån. Dette bør unngås fordi de totale rentekostnadene kan bli høye. Har du flere usikrede lån og kreditter bør disse samles i en refinansiering. Å samle gjeld betyr som regel lavere rentekostnader og færre gebyrer.