Kvitt deg med gjelden

  1. Hjem
  2. chevron_right
  3. Refinansiering
  4. chevron_right
  5. Kvitt deg med gjelden

Mange av oss lever i et gjeldsuføre der hverdagen preges av angst og ubekvem. En følelse av skam er vanlig og det bidrar til at man ikke ønsker å snakke med venner eller familie om situasjonen.

Her tar vi en nærmere titt på hvordan det er mulig å komme seg ut av gjeldsuføret. Innholdet kan oppsummeres med disse punktene:

  • Hvordan du får kontroll over situasjonen.
  • Behovet for en nedbetalingsplan og refinansiering.
  • Gjeldsordning og rådgivning fra det offentlige.
  • Litt om kredittsperre og hva det innebærer.

1. Få kontroll over situasjonen

Å få kontroll over situasjonen er første prioritet. Det innebærer en møysommelig gjennomgang av alle utestående krav og fordringer. Her anbefaler vi deg samtidig å lese guiden vår til hvordan du setter opp et budsjett.

Se gjennom alle fakturaer og lag en oversikt over det du skylder. Et tips er at du setter opp et elektronisk regneark hvor du noterer ned alle forfallsdatoer, beløp og øvrig informasjon.

Har du en litt rotete økonomi? Du kan sjekke betalingsanmerkninger gratis ved å logge deg inn hos et av landets kredittbyrå (f.eks Bisnode eller Experian).

Du kan i tillegg kontakte inkassobyråene og spørre hvilke saker de har registrert på navnet ditt.

Be om hjelp dersom du føler at du ikke har evne til å få kontroll over situasjonen på egenhånd. Et alternativ er søke hjelp hos en offentlig gjeldsrådgiver (noe vi kommer vi tilbake til senere).

steiner balanserer økonomisk

Å oppnå balanse mellom inntekter og utgifter er et viktig grep for å komme seg ut av gjeldsuføret.

2. Nedbetalingsplan og refinansiering

Nedbetalingsplanen er veikartet som viser hvordan du kommer deg ut av gjeldsuføret. Den legger frem konkrete tall over månedlige nedbetalinger og hvordan du blir kvitt gjelden.

Å ha en konkret nedbetalingsplan er viktig når du kontakter kreditorene dine. Det vil være langt enklere å be om at kun deler av gjelden innfris, hvis kreditor ser at du ikke klarer å dekke det opprinnelige kravet.

Vurder i tillegg å søke om refinansiering, så fremt du ikke står registrert med en betalingsanmerkning. Det kan være en god del penger å spare for de som samler flere smålån og kreditter under én gjeldspost.

Her kan du sammenligne ulike refinansieringstilbud.

Ikke vent med å kontakte kreditorene dine dersom du får betalingsproblemer.

3. Gjeldsordning og rådgivning

De som har havnet i et gjeldsuføre kan få økonomisk rådgivning gjennom det offentlige. Tjenesten er gratis og leveres av ditt lokale NAV kontor.

gjeldsordning med kronestykker tannhjul

Med gjeldsordning vil du fortsatt ha nok penger til at privatøkonomien går rundt.

For de som har havnet i et gjeldsuføre kan det også være aktuelt å søke om enten frivillig eller tvungen gjeldsordning. Det bakenforliggende målet med en gjeldsordning er at privatpersoner skal få kontroll på privatøkonomien sin, samtidig som mest mulig av gjelden innfris.

Du kan inngå frivillig gjeldsordning med kreditorene dine, hvor dere avtaler størrelsen på kravet og hvor mye som skal innbetales. Er ikke kreditorene villige til å samarbeide kan domstolene gjøre en gjennomskjæring.

Når domstolen involveres kalles det tvungen gjeldsordning. Det betyr f.eks at en långiver blir tvunget til å akseptere en nedbetalingsplan som domstolen mener er rettferdig for begge parter.

For å lese flere detaljer omkring gjeldsordning anbefaler vi deg å besøke domstolenes hjemmeside.

Inngå en frivillig kredittsperre

Å opprette en frivillig kredittsperre kan være et lurt alternativ for de som ønsker å komme seg ut av et gjeldsuføre.

En kredittsperre fungerer på den måten at långivere ikke lenger kan kredittsjekke deg. Ettersom lån innvilges på bakgrunn av en kredittsjekk, blir du derfor sperret ute fra lånemarkedet.

Dette er en smart løsning for de som ønsker å unngå impulsive kjøp på kreditt og lignende. Les mer om frivillig kredittsperre hos Bisnode her.

Meny