Lån 50 000 kr

Et forbrukslån kan være en god hjelp i flere situasjoner. Her ser vi på hva som kreves for å låne 50 000 kr, og hva du bør være klar over for å gjøre det billigst mulig for deg selv.

Ulike grunner til å låne 50 000 kr

Noen ganger opplever man uforutsette hendelser som medfører ekstra kostnader. Det kan være en lekkasje på badet, skade på bilen eller et tannlegebesøk som viser seg å føre til lengre behandling enn man hadde sett for seg.

Uansett årsak, noen ganger kan man trenge mer økonomisk frihet enn man har. Et forbrukslån uten sikkerhet kan da være en rask og enkel løsning.

Men for at ikke nedbetalingen av lånet skal føre til økonomiske problemer, er det noen forhold det er viktig å sette seg inn i først.

Det kan være mange grunner til å låne 50 000 kr. Ofte er uforutsette utgifter som bilskader og vannlekkasjer en årsak.

Rentekostnader ved lån på 50 000 kr

Et forbrukslån på 50 000 kr regnes som et litt større lån. Da er det viktig å huske at renten regnes av hele beløpet.

Det betyr at et lån på 50 000 kr er dyrere å ha over lengre tid, enn et lån på 10 000 kr. Derfor er det lurt å planlegge nedbetalingstiden nøye, og gjøre den så kort som mulig.

Når du søker om et lån, skal du samtidig føre opp hvor lang nedbetalingstid du ønsker å ha. Da bør du på forhånd ha satt opp et budsjett, slik at du vet hvor mye du kan betale tilbake hver måned. Du kan finne flere maler til budsjett på internett, blant annet på nettsidene til Intrum.

Du kan dessuten betale ned ekstra på lånet en måned, hvis du ser at du har råd til det.

Det lønner seg å betale ned forbrukslån så raskt som mulig. Derfor bør du betale inn ekstra en måned, dersom du har råd til det.

Krav for å låne 50 000 kr

Forbrukslån uten sikkerhet betyr at man får låne penger uten at man må stille fast eiendom, som bolig, som sikkerhet. Det gjør at de fleste har anledning til å søke om slike lån.

Likevel stilles det noen krav også når man søker om lån på 50 000 kr uten sikkerhet. Det inkluderer:

  • Aldersgrense. Noen banker krever at man er 25 år, mens andre kun krever 18 år.
  • Fast inntekt. Kravet kan være ned til 10 000 i måneden, mens noen banker krever mer.
  • Bosatt i Norge. Man må være folkeregistrert i Norge, men hvor lenge man må ha bodd her varierer fra ett år til tre år.
  • Betalingshistorikk. Man bør ikke ha betalingsanmerkninger. Dessuten bør man ikke ha åpne inkassokrav mot seg når man søker om forbrukslån.

Betalingsanmerkning

Mange banker krever at man ikke har en betalingsanmerkning hvis man skal søke om lån. En slik anmerkning fører da automatisk til avslag.

Imidlertid finnes det banker som spesialiserer seg nettopp på å hjelpe slike kunder. Da kan det være at de vil kreve en medsøker eller kausjonist på lånet.

Uansett så kan det i slike tilfeller være lurt å kontakte banken, og forklare situasjonen sin. En betalingsanmerkning ses som et varsel om at kunden har problemer med privatøkonomien sin. Hvis man forklarer bakgrunnen for disse problemene, kan det hende man kan finne en vei ut av de sammen med bankens rådgiver.

Tips: Se også vår side om lån 100 000.

Laveste mulig rente

For å finne den banken som tilbyr deg den laveste renten bør du søke til mange banker samtidig. Da må du søke om nøyaktig samme beløp, og med samme nedbetalingstid, til alle bankene.

Deretter sammenligner du tilbudene du mottar. Da er det viktig at du ser på effektiv rente. Den inkluderer alle de ekstra kostnadene ved lånet, som etableringsgebyr og termingebyrer, i tillegg til renteutgiftene. Derfor er det den reelle kostnaden, som dermed gir best sammenligningsgrunnlag.

Hva gjør en låneformidler

En låneformidler kan gjøre mye av denne jobben for deg. Det er kostnadsfritt og uforpliktende å benytte slike låneformidlere.

Låneformidlere samarbeider med en rekke banker. De vil sende din søknad til alle sine samarbeidspartnere, kostnadsfritt for deg.

Dermed trenger du kun å fylle inn en søknad, og så får du den vurdert av en rekke finansinstitusjoner.

Du forplikter deg ikke til noe, før du eventuelt velger et av tilbudene du mottar, og inngår avtale med den aktuelle banken.

Oppsummert

Et lån på 50 000 kr regnes som et litt større forbrukslån. Det vil si at det vil påløpe større rentekostnader enn ved mindre lån. Derfor er det viktig å sette opp en raskest mulig nedbetalingsplan.

De fleste kan søke om lån på 50 000 kr, dersom de oppfyller følgende krav:

  • Over 18 år
  • Fast inntekt, helst over 200 000 kr
  • Bosatt i Norge minimum et år
  • Helst ingen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker