Omstartslån

Her kan du lese om såkalte omstartslån, som er spesielt tilpasset de som har betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker. Da kan det være vanskelig å få lån, men her viser vi hvordan det likevel kan la seg gjøre.

Omstartslån som refinansiering

Hvis man har fått en vanskelig privatøkonomi, kan det ofte lønne seg å refinansiere gjelden sin. Imidlertid gir mange banker automatisk avslag på lån, hvis man har betalingsanmerkning eller uavsluttede inkassosaker.

Da blir det vanskelig å gjøre strukturelle endringer i gjeldssituasjonen.

Et omstartslån er et refinansieringslån som gis mot sikkerhet, og som det også er mulig å få selv om man har betalingsanmerkninger. Det skal kun benyttes til å betale ned eksisterende gjeld, inkludert den som har ført til betalingsanmerkninger. Det kan ikke brukes til videre forbruk.

Derfor er slike lån ofte en god hjelp på veien til å få en bedre privatøkonomi.

Hvis man har betalingsanmerkning eller en åpen inkassosak, vil mange banker automatisk gi avslag på lån. Likevel kan det være mulig å refinansiere gjelden sin med et såkalt omstartslån, fra de bankene som tilbyr det.

Krav til omstartslån

Banker som tilbyr omstartslån stiller noen krav til låntaker:

  1. Sikkerhet
  2. Fast inntekt

1. Sikkerhet

Det innebærer en risiko for bankene å låne ut penger. Det gjenspeiler seg i renten de tilbyr hver enkelt låntaker. Når det gjelder refinansiering av gjeld som har gått til inkasso og som har ført til betalingsanmerkninger, blir risikoen vurdert til ekstra høy.

Derfor krever de en sikkerhet i fast eiendom for å gi et omstartslån.

For de fleste vil det si pant i egen bolig. Dersom man eier boligen man bor i, vil ikke det være et problem for de fleste. Likevel er det viktig å huske på at man ikke har anledning til å belåne en eiendom mer enn opptil 85 prosent av verdien. Derfor er det viktig at boligen ikke allerede er fullt belånt.

Hvis det er tilfelle, kan det være nyttig å be om en ny verdivurdering av boligen. De siste årene har boligprisene steget kraftig. Dersom verdivurderingen er noen år gammel, kan verdien i dag være høyere.

Noen banker innhenter uansett en egen takst på boligen, for å vite at de forholder seg til dagens verdi.

2. Fast inntekt

Man må dokumentere en egen, fast inntekt. Det er ikke lov å låne mer enn fem ganger egen årlig inntekt. Hvis man for eksempel har et høyt boliglån i tillegg til forbruksgjelden som skal refinansieres, kan det være et problem.

I så fall bør du snakke med banken, og se på hvor mye av gjelden du kan refinansiere, slik at du holder deg innenfor fem ganger inntekten din.

Forskjell på forbrukslån og omstartslån

De viktigste forskjellene på omstartslån og forbrukslån handler om:

  1. Maksimal lånesum
  2. Lengden på nedbetalingstiden
  3. Lavere rente
Et omstartslån skiller seg fra vanlige forbrukslån på flere måter. Det er generelt bedre betingelser, men til gjengjeld kan det kun benyttes til å betale eksisterende gjeld. Det skal ikke brukes til videre forbruk.

1. Maksimal lånesum

Et omstartslån gir anledning til å låne et langt høyere beløp enn ved et vanlig forbrukslån. Det er fordi det stilles sikkerhet, og fordi det er ment til å dekke inn flere ulike gjeldsposter fra forbrukslån og kredittkortgjeld.

Maksimal lånegrense på omstartslån er så høyt som 20 000 000 kroner.

Dersom du er usikker på hvor mye du trenger å låne, og hvor mye gjeld du har, så kan du finne ut det på nettsidene til Gjeldsregisteret. Alle som låner ut usikrede lån i Norge, plikter å melde fra om det dit. Det er kostnadsfritt å sjekke sine egne opplysninger der.

2. Lengden på nedbetalingstiden

Vanlige forbrukslån skal i utgangspunktet tilbakebetales innen fem år. Et omstartslån kan man ha mye lengre. På den måten kan de månedlige terminbeløpene bli langt lavere.

Et omstartslån kan man ha i opptil 30 år, selv om det ofte settes til 15 år eller mindre.

Det er viktig å huske på at jo lengre den rentebærende perioden er, jo dyrere blir totalkostnaden av lånet. Derfor lønner det seg å betale det tilbake så raskt som mulig.

For mange kan det være en god løsning å sette en lang nedbetalingstid i starten, for å få lavere månedlige utgifter. Hvis man senere får bedre råd, kan man heller betale inn mer etter hvert.

3. Lavere rente

Som regel oppnår man lavere rente når man refinansierer med et omstartslån. Ved å stille med sikkerhet for gjelden, tar bankene lavere risiko. Da senker de renten.

Det er også slik at større lån som regel har lavere rente enn smålån.

For å få et omstartslån stiller bankene noen krav. Det er viktig at man kan stille fast eiendom som sikkerhet, og man må ha en fast inntekt.

Søk til mange banker

Når du søker om omstartslån, bør du søke til mange banker. På den måten kan du motta så mange tilbud som mulig. Da kan du sammenligne, og finne det tilbudet som har lavest rente. Husk da å se på den effektive renten.

For å gjøre søkeprosessen enklere, kan du benytte lånemeglere.

Da behøver du kun å fylle inn en søknad, og så sender de den til alle bankene de samarbeider med. Det gjør prosessen enklere. En annen fordel er at de kjenner til hvilke banker som vil være mest aktuelle for deg.

Oppsummert

Et omstartslån kan være en god hjelp hvis man har for mye forbruksgjeld, og har fått betalingsanmerkninger. Åpne inkassosaker og betalingsanmerkninger fører ofte direkte til avslag på lån. Men man kan selv, eller gjennom lånemeglere, finne banker som tilbyr omstartslån.

Det er viktig å være forberedt på at de vil stille noen krav, for å refinansiere forfalt forbruksgjeld med et omstartslån. Det kreves:

  • Mulighet til pant i fast eiendom
  • At søker har fast inntekt