Hva er en kredittsjekk?

En kredittsjekk er helt sentral i bankens avgjørelse om hvorvidt en søknad om lån skal innvilges eller ikke.

Resultatet uttrykkes i form av en kredittscore, som benyttes til å fastsette lånets nominelle rentenivå.

Dette ser banken på i en kredittsjekk

Banken har som mål å danne seg et bilde av betalingsevnen din. De ønsker å låne ut penger til personer som har en stabil privatøkonomi med lav sjanse for mislighold.

Særlig er det 3 ting bankene fokuserer på når de vurderer søknaden;

  1. Eksisterende betalingsanmerkninger og inkassosaker.
  2. Inntekt og eiendeler.
  3. Gjeldsforpliktelser (både kortsiktige og langsiktige).

Betalingsanmerkninger vil føre til at de fleste banker avslår søknaden. Her finnes det riktignok noen få unntak, men du vil til gjengjeld m å du som oftest stille sikkerhet i egen eiendom. Banken vil derimot kun se at du har utestående inkassokrav dersom det er rapportert til et av kredittbyråene.

Lånesøkers inntekt vil spores 3 år tilbake i tid. Banken får nå automatisk tilgang til søkerens selvangivelse, og kan derfor kontrollere at all informasjonen stemmer. Noen banker vurderer i tillegg verdien av eiendelene til den som søker.

Lån uten kredittsjekk – Dette er ikke mulig å søke lån uten kredittsjekk i Norge av overnevnte grunner.

Med andre ord: Har du lav inntekt, men mange verdifulle eiendeler kan det være nok til å få innvilget lån noen steder.

Gjeldsforpliktelser kan deles opp i langsiktige og kortsiktige lån, samt hvorvidt lånet er pantesikret.
Kredittsjekken vil returnere tall fra løsøreregisteret, panteboken og en rekke andre databaser.

Bankene er kjent for å fokusere på den kortsiktige gjeldens størrelse og hvilke type lån det er snakk om. For eksempel vil mye kortsiktig kredittkortgjeld ha langt større innvirkning på utfallet av søknaden enn et studielån.

Det kan være lurt å sjekke sin egen kredittscore. Dette gjør man enklest på nettsidene til kredittopplysningsbyråene Experian eller Bisnode.

Slik foretar du en gratis kredittsjekk av deg selv

Dersom du ønsker å motta informasjon om din egen kredittverdighet før du søker om lån kan du besøke Bisnode.no eller Soliditet. Her finner du opplysninger om din personlige kreditthistorie og hvorvidt du har registrerte betalingsanmerkninger. Et annet selskap som tilbyr denne typen tjenester er Experian.

Oppdager du feil i opplysningene til kredittbyrået er det viktig å be om at det korrigeres. Særlig hvis det er snakk om opplysninger som vil kunne ha en negativ innvirkning på din kredittscore.

Slik fungerer en kredittscore

En kredittscore er et numerisk uttrykk for resultatet av din kredittsjekk.
Bankene bruker resultatet av en kredittscore når de skal fastsette lånets rentenivå.

Kredittscore uttrykkes som en poengsum mellom 1 til 100. Hver bank benytter sin egen algoritme når de skal finne frem til denne poengsummen. Målet er å kartlegge risikoen for mislighold og hvilket rentenivå de bør tillegge lånet.

Som regel stiller bankene et minimumskrav, der f.eks alle søknader med en kredittscore under 40 vil avvises.

Desto høyere kredittscore du mottar, jo lavere vil banken sette de nominelle rentenivået. Vi kan derfor si at lånets rentetilbud og kredittscore har et omvendt proporsjonalt forhold.

Hva påvirker tallet negativt?

Mye usikret gjeld vil ha en negativ innvirkning på lånet sammenlignet med lån som er pantesikret. Disse tallene vil tydelig fremgå i bankens kredittsjekk. Utover dette finnes det også en del andre variabler som kan påvirke søknaden i negativ eller positiv retning:

  • Ditt kundeforhold hos banken
  • Hvorvidt du har fått avslag på søknader i samme bank tidligere
  • Din alder og inntektshistorie
  • Hvorvidt du driver som selvstendig næringsdrivende

Kundehistorikk i banken kan ha en negativ innvirkning på søknaden. Særlig i de tilfeller hvor du har misligholdt tidligere låneavtaler. Det vil også kunne være av betydning hvorvidt du har vist evne til å spare penger over tid.

Bankene har i tillegg lov til å føre historikk over hvilke søknader som er tidligere avvist på grunn av betalingsanmerkninger. Det vil kunne føre til at søknaden avslås, til tross for at betalingsanmerkningen er slettet på søketidspunktet.

Lav alder vil også kunne ha en negativ innvirkning på utfallet av søknaden. Det skyldes at personer mellom 18 og 25 år historisk sett har ligget på topp i statistikken over misligholdte lån og kreditter.

Inntektshistorien din vil også være av betydning, der stabil inntekt over tid vil premieres.

Selvstendig næringsdrivende vil ha en vanskeligere jobb med å få innvilget en søknad om lån. Det skyldes i hovedsak at bedriftseiere ofte ikke betaler trygdeavgift, og dermed ikke har krav på dagpenger dersom firmaet går konkurs. Det svekker igjen personens betalingsevne.

Velg lånebeløp: 123