Bedre kredittscore gir bedre rente på forbrukslån

rente på lån

En god kredittscore er den sikreste måten å få lavere rente på. Her forteller vi deg hvordan du kan heve kredittscoren din, og dermed få et lån til betydelig lavere totalkostnad.

Mange fordeler med god kredittscore

I tillegg til at du kan oppnå bedre rente på lån dersom du har en god kredittscore, er det også flere fordeler. Kredittverdigheten din blir nemlig sjekket ved en rekke andre anledninger enn kun når du søker om lån.

Hvis du skal tegne et nytt mobilabonnement eller strømabonnement sjekker selskapet først din kredittscore for å se om du regnes som en trygg betaler. Det er fordi slike tjenester gjerne betales i etterkant. Dermed gis du en kreditt, og selskapet vil være sikre på at du kommer til å betale regningen når de sender deg den.

Det samme gjelder for eksempel hvis du skal tegne en forsikring, bestille et kredittkort eller kjøpe varer på avbetaling.

Hvis du har en god kredittscore slipper du å lure på om slike ting går i orden. Da går alle søknader som regel raskt og automatisk igjennom, og du får kjøpe den varen eller tjenesten du ønsker uten noen forsinkelser.

Derfor er en god kredittscore viktig. Her kan du lese hvordan du kan forbedre din dersom den ikke er så bra.

Slik påvirker kredittscoren renten du får på lån

Selv om kredittscoren din er god nok til å få kjøpe varer og tjenester på avbetaling, så er det ikke sikkert den er god nok til å oppnå lavest mulig rente. Du blir tilbudt lån, men risikerer å ende opp med å betale mer enn du hadde behøvd å gjøre dersom kredittscoren din var bedre.

Kredittscoren tar hensyn til din totale gjeldsbyrde, derfor tar Gjeldsregisteret med all forbruksgjeld.

Hvilken rente en kunde blir tilbudt varierer. Selv om banker og finansinstitusjoner alltid fører opp et renteeksempel i sin informasjon, så er det kun et eksempel.

Alle låneinstitusjoner er pålagt å behandle hver lånesøknad individuelt. Det er fordi betalingsevnen og den totale gjeldsbyrden til hver enkelt søker skal tas i betraktning når det vurderes å gi et lånetilbud. Det er også bakgrunnen til at to personer som søker om samme lånebeløp i samme bank kan motta helt ulike rentetilbud.

Når en lånesøknad skal vurderes innhenter derfor bankene informasjon om eksisterende gjeldsbyrde for søkeren. Når det gjelder forbruksgjeld får de den informasjonen fra Gjeldsregisteret.

Alle tilbydere av forbruksgjeld plikter å melde fra om alle lån og kreditter til Gjeldsregisteret, slik at de til enhver tid er oppdatert på all forbruksgjeld i Norge.

Hva er kredittscore?

En kredittscore er en samlet vurdering av din evne til å betale gjeld. Den er satt sammen av faktorer som blant annet din inntekt, alder og betalingshistorikk.

Kredittscoren din blir satt etter at det er gjort en kredittsjekk av deg. Det gjøres av et kredittratingbyrå. I Norge finnes det flere slike byråer.

Vanligvis setter de da en score mellom 1 og 100, hvor det beste er 100. For å få bra score, og dermed gode rentebetingelser, bør du altså ha så høy score som mulig.

En generell inndeling av hvordan scoren rangeres er om lag slik:

 • 1 – 20: Lav score. Det betyr høy risiko, og det anbefales å avslå lånesøknad.
 • 21 – 21: Fortsatt lav score, hvor det antas å være høy risiko. Det anbefales å gjøre manuell kontroll av kunden før lån vurderes.
 • 30 – 50: Dette er et mellomsjikt hvor det gjerne anbefales å gi lån, men først etter en ekstra, manuell vurdering.
 • 5 – 70: Dette er en god kredittscore, hvor det anbefales at kunden blir tilbudt lån. Likevel er det ikke i toppsjiktet, og kunden kan ikke forvente de beste rentebetingelsene.
 • 71 – 100: Det er i det høyeste sjiktet, og det ansees som svært lav risiko å tilby lån. Dermed kan også kunden forvente å bli tilbudt en av de beste rentebetingelsene banken har.
Kredittratingbyråene lager en kredittvurdering av kunder, på en skala fra 1 til 100. Les videre hvordan du kan komme så høyt som mulig.

Ulike vurderinger i bankene

I verste fall fører en lav kredittscore til at en kunde ikke får tilbud om lån.

Det er viktig å være klar over at bankene gjør egne vurderinger av kundenes kredittscore. Det er hovedgrunnen til at det alltid er lurt å søke til mange banker når man vurderer å ta opp et lån. De vil kunne tilby ulike rentenivåer, basert på hvordan de vurderer risikoen ved å låne ut penger til nettopp deg.

Dersom din kredittscore ligger i det lave sjiktet kan det være at en del banker ikke vil tilby deg lån. Spesielt gjelder dette dersom du ligger lavt fordi du har åpne inkassosaker eller betalingsanmerkning.

Mange banker har en regel om å ikke låne ut til kunder med betalingsanmerkning i det hele tatt.

På den andre siden finnes det finansinstitusjoner som har spesialisert seg på å låne ut nettopp til de kundene som sliter med å få lån andre steder, inkludert de som har betalingsanmerkning. Da vil som regel renten som tilbys gjenspeile risikoen de mener å ta.

Sjekk kredittscoren din selv

For å vite om du bør forbedre kredittscoren din er det bra å vite hvordan du ligger an. Du kan enkelt sjekke kredittscoren din selv, hos kredittratingbyråer. For eksempel på nettsidene til Bisnode kan du som privatperson gjøre det gratis.

Der kan du også lese mer om hva kredittscore er, og hvordan den blir beregnet.

Når andre bedrifter sjekker din kredittscore, vil det bli sendt informasjon til deg om at det er gjort, og hvem som har bedt om kredittsjekk av deg.

Forbedre kredittscoren og få bedre lånebetingelser

Dersom du har behov for å bedre kredittscoren din, er det lurt å gå systematisk til verks. Her er trinnene du bør ta for å styrke privatøkonomien din, og dermed kredittverdigheten din.

 1. Betal ned eksisterende gjeld
 2. Spar opp egenkapital
 3. Fast inntekt
 4. Unngå inkassovarsler
 5. Unngå betalingsanmerkninger
 6. Unngå ugunstige lån

1. Betal ned eksisterende gjeld

Dette handler først og fremst om kortsiktig forbruksgjeld og kredittkortgjeld. Det sier seg selv at du ikke kan betale ned boliglånet på kort tid.

Men dersom du har kredittkortregninger som du ikke har betalt, eller du har dyr forbruksgjeld, så bør du se på om du kan betale den ned raskt.

Sett opp et budsjett over inntekter og utgifter, og se om du kan kutte utgiftene i noen måneder. Når du vet at målet er å styrke kredittscoren din har du noe konkret å jobbe mot. Det kan hjelpe på motivasjonen.

Husk at dersom du har flere forbruksgjeldsposter kan det lønne seg å refinansiere, og dermed gjøre det enklere å betale ned raskt.

2. Spar opp egenkapital

Dersom du ikke har forbruksgjeld og samtidig klarer å ha noe igjen av inntekten hver måned, så er du i en god posisjon.

Da bør du spare opp egenkapital. Det kan være for å ha en buffer i tilfelle uforutsette utgifter, eller det kan være at du sparer til noe bestemt.

Det vil uansett alltid telle positivt inn på kredittscoren at du har penger spart.

3. Fast inntekt

Hvordan du jobber kan også påvirke kredittscoren din. Det beste i forhold til kredittscoren er som regel å ha en fast inntekt.

Det vil telle positivt at du har en fast jobb. Hvis du ikke har det, men ønsker å få best mulig kredittscore, bør du vurdere å søke en fast stilling.

Dette gjelder særlig hvis du skal søke om et stort lån, som boliglån. Da vil totalkostnaden av litt bedre rente kunne gi et stort økonomisk utslag. Et boliglån går over mange år, og det er en veldig lang rentebærende tid.

Du vil uansett kunne endre situasjonen igjen senere. Dersom du ikke misligholder lånet vil det ikke bli endret i ettertid selv om du endrer din jobbsituasjon. Imidlertid justeres renten jevnlig etter markedet og rentejusteringene i Norges Bank.

4. Unngå inkassovarsler

Åpne inkassosaker teller negativt inn på kredittscoren din. Det bør du derfor unngå. Får du en inkassosak mot deg, bør du raskest mulig ta tak i den. Det vil kunne gi deg ytterligere kostnader, med høyere gebyrer og eventuelt høyere rente dersom du lar saken fortsette.

5. Unngå betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger gir et svært dårlig utslag på kredittscoren din. Mange banker vil ikke vurdere søknader fra kunder som har en betalingsanmerkning.

Det finnes imidlertid banker som spesialiserer seg på å gi lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning, men da er som regel renten tilsvarende høyere.

Derfor bør du gjøre det du kan for å få fjernet betalingsanmerkninger.

6. Unngå ugunstige lån

Det er relativt stor forskjell på renten som tilbys kunder, og det er mange lånetilbydere.

Som kunde er det derfor viktig å sjekke vilkårene hos mange banker, og på den måten sørge for at man får lavest mulig rente.

Det er alltid viktig å sette opp et realistisk budsjett over hva et lån vil komme til å koste. I det budsjettet bør det ligge inne en buffer for uforutsette utgifter.

Det er den beste måten for å unngå å få problemer i privatøkonomien, og dermed få lav kredittscore.

Oppsummert

 1. For å heve kredittscoren din bør du holde god oversikt over inntekter og utgifter i privatøkonomien, slik at du ikke får betalingsproblemer.
 2. En fast inntekt er en god sikring for å holde kredittscoren høy.
 3. Unngå inkassovarsler og betalingsanmerkning.
 4. Ikke ta opp lån med høye renter som er urealistisk høye å betale tilbake.