Hva betyr gjeldsgrad?

Når man skal låne større beløp, som til en bolig, må man regne med at banken vil snakke om gjeldsgrad. Her forklarer vi hva det er, og hvordan gjeldsgraden i praksis påvirker hvor mye du kan låne.

Gjeldsgrad viser forholdet mellom inntekt og gjeld

Gjeldsgrad er et tall eller en prosent som enkelt skal vise forholdet mellom gjeld og egenkapital. Det gjelder både for bedrifter og privatpersoner. På den måten er det et redskap for banken, i deres vurdering av hvor mye gjeld en kunde kan tåle å låne.

For privatpersoner vil gjeldsgraden vise til hvor mange ganger inntekten sin kunden kan låne.

Gjeldsgraden er et tall som enkelt beskriver hvor mye gjeld man har i forhold til hvor mye inntekt og egenkapital man har.

Hvordan påvirker gjeldsgrad boliglånet

Dermed er gjeldsgraden avgjørende for hvor stort lån du kan få, og altså hvor dyr bolig du kan kjøpe.

Boligprisene har steget mye i Norge de seneste årene. Derfor har vi også hørt om at gjeldsgraden har økt. Det er fordi stadig flere har måttet ta opp maksimalt med lån, for å klare å kjøpe en bolig.

Dersom gjeldsgraden er svært høy kan det være bekymringsverdig, fordi det da kan bli vanskelig å betjene lånet hvis renten blir satt mye opp.

Lesetips: Se også vår artikkel om gjeldsproblemer

Hvordan beregnes gjeldsgrad

Gjeldsgraden regnes gjerne ut ved å dele gjelden på inntekt.

Hvis man for eksempel ønsker å låne 3 000 000 kr, og har 500 000 kr i inntekt, blir gjeldsgraden 6.

Det er en høy gjeldsgrad, og over det som tillates i Utlånsforskriften. Der står det at en låntakers samlede gjeld ikke må være mer enn fem ganger inntekten. Det tilsvarer en gjeldsgrad på 5.

Dette er for at låntakeren skal kunne ta høyde for økte renter. Et boliglån løper gjerne over 20 – 25 år, og på den tiden vil det nødvendigvis være en del svingninger i renten. Det vil si at hvis man har en inntekt på 500 000 kr kan man låne opptil 2 500 000 kr.

Gjeldsgrad og egenkapital

Boliglånsforskriften slår dessuten fast at man ikke har anledning til å låne mer enn inntil 85 % av verdien på den eiendommen man skal kjøpe.

Det vil si at låntaker må kunne skaffe minst 15 % av kjøpesummen selv, utenom boliglånet.

I tillegg til at gjeldsgraden skal holdes under 5, må man altså ha tilstrekkelig egenkapital for å kjøpe bolig. Jo mer egenkapital man klarer å stille med ved et boligkjøp, jo lavere gjeldsgrad vil man ha.

Klarer man å stille så mye som 25 % av eiendommens verdi som egenkapital, vil gjeldsgraden være tilsvarende lavere, og man kan som regel da få en bedre rente.

Beregnes av all gjeld

Gjeldsgraden viser dessuten ikke kun til boliglån. Dersom en kunde har annen type gjeld, regnes den også med. Det kan være:

  • Studielån
  • Billån
  • Kredittkortgjeld
  • Avbetalingsordninger

Hvis man har ulike smålån som til sammen utgjør en betydelig sum, virker det negativt inn for den samlede gjeldsgraden.

I slike tilfeller kan det være en fordel å vurdere refinansiering av denne gjelden. Ofte vil det kunne føre til en raskere og rimeligere nedbetaling av gjelden.

Slik kan du påvirke din egen gjeldsgrad

Mange forsøker å forbedre gjeldsgraden sin, slik at de kan låne tilstrekkelig til å kjøpe boligen de ønsker. Det finnes noen grep man kan vurdere. Det kan for eksempel være:

  • Kausjonist, som stiller tilleggssikkerhet i egen eiendom. Da er det viktig å være klar over at en kausjonist er juridisk ansvarlig, og vil måtte betale tilbake lånet dersom låntaker ikke klarer det.
  • Medlåntaker, som står medansvarlig for lånet med sin inntekt. Dersom medlåntaker har egen inntekt, vil det føre til senking av gjeldsgraden og dermed bedre muligheten for å få tilstrekkelig lån.
  • Privat lån, fra familie eller venner. Ved private lån, særlig ved større lån, er det viktig å sette opp en skriftlig, bindende avtale.
  • Forskudd på arv. En del foreldre deler ut forskudd på arv for å hjelpe egne barn inn på boligmarkedet. Også ved slike tilfeller er det viktig med en bindende avtale, særlig dersom det er flere barn som mottar ulike beløp.
En del foreldre gir barna forskudd på arv, for at de skal få ned sin gjeldsgrad og komme inn på boligmarkedet.

Oppsummert

Gjeldsgrad er en vurdering av forholdet mellom inntekt og gjeld, både for privatpersoner og foretak. Bankene gjør en vurdering av kunders gjeldsgrad når de søker om lån.

For privatpersoner ser de da på inntekten, for å vurdere hvor stort lån de mener det vil være mulig for kunden å betjene. Dersom lånebeløpet er lavere enn det banken anser at en kunde kan låne, så er det større sjanse for å få bedre rentebetingelser.

Tillatt gjeldsgrad styres også av bestemmelser i Utlånsforskriften, hvor det vises til at banker ikke skal låne ut mer enn:

  • Fem ganger kundens inntekt
  • 85 % av verdien på en eiendom som stilles som sikkerhet