Vanskelig å få refinansiering

Refinansiering av eksisterende gjeld er ofte et godt skritt på veien til å få bedre økonomi. Men i en del tilfeller kan det være vanskelig å få refinansiering. Her kan du lese om hva du bør gjøre hvis du har problemer med å refinansiere, og hvordan du oppnår lavest mulig rente.

Hvorfor er det vanskelig å få refinansiering?

Når det er vanskelig å få refinansiering henger det ofte sammen med uforutsette hendelser og utfordrende livssituasjoner. Samtidig kan refinansiering være til stor hjelp nettopp da.

Heldigvis finnes det som regel en løsning. Problemene med refinansiering henger ofte sammen med forhold som:

 1. Betalingsanmerkninger
 2. Åpne inkassosaker
 3. Lav betalingsvilje
 4. Låntaker har høy gjeld
 5. Låntaker har lav inntekt

#1. Betalingsanmerkninger

Mange banker har et krav om at man ikke har betalingsanmerkning, for at de skal behandle en lånesøknad fra en kunde.

Det betyr at hos disse bankene vil man ikke bli vurdert dersom man har en slik anmerkning, uansett hvor motivert man er for å bedre sin egen privatøkonomi. Da blir det viktig å finne frem til finansinstitusjoner som er villige til å vurdere søknader om refinansiering selv med betalingsanmerkning.

Bankene utfører automatisk en kredittsjekk av alle lånekunder. Dersom man får lav kredittscore, kan det være vanskelig å få innvilget et lån. Imidlertid finnes det nisjebanker som har spesialisert seg nettopp på kunder med vanskelig privatøkonomi.

#2. Åpne inkassosaker

Det samme gjelder også dersom man har åpne inkassosaker. Begge disse forholdene har bakgrunn i ubetalte regninger.

Derfor anser mange banker at risikoen er for høy ved å låne ut under slike forhold. Det vil kunne sees som en betydelig fare for at vedkommende kunde ikke kommer til å betale regningene sine også i fremtiden.

#3. Lav betalingsvilje

Når banken kredittsjekker en ny kunde, kan de også gjøre en vurdering av betalingsviljen gjennom betalingshistorikken til kunden. Dette kan være både negativt og positivt.

Hvis man har en historikk med å la regninger gå til inkassosaker, vil dette kunne telle negativt.

Hvis man i motsatt fall kan vise til at selv om man ikke har klart å betale regningene, så har man tatt kontakt med kreditor og gjort forsøk på å betale i alle fall deler av gjelden sin.

#4. Låntaker har høy gjeld

Utlånsforskriften legger føringer for hvor mye en bank har lov til å låne ut til en privatperson. I utgangspunktet kan man låne inntil fem ganger egen inntekt. For de fleste vil et boliglån utgjøre en stor del av et slikt beløp. Du kan lese mer om det hos Huseierne.

Eventuell forbruksgjeld kommer da i tillegg til boliglån. Den totale gjelden må fortsatt være innenfor fem ganger inntekten. Derfor skal all usikret gjeld meldes inn til Gjeldsregisteret.

Finansinstitusjoner gjør alltid en sjekk der, for å fastslå hvor mye gjeld en lånekunde har.

Når man vurderer en refinansiering har man nødvendigvis allerede gjeld. Det skilles da mellom gjeld med sikkerhet, og gjeld det ikke er stilt sikkerhet for.

Dersom det er stilt sikkerhet for gjelden man har, vil den som regel ikke trekke veldig ned på en kredittsjekk. Det er likevel viktig å merke seg at utlånsforskriften også begrenser hvor mye man kan belåne fast eiendom.

Derfor vil tilgangen til sikrede lån, som boliglån, også være begrenset selv om man eier egen bolig. Det er ikke tillatt å låne mer enn opptil 85 % av boligens verdi.

Hvis man har mye usikrede lån, i form av forskjellig forbruksgjeld, kan det telle negativt inn på kredittscoren. Derfor kan det være utfordrende å få lån når forbruksgjelden er svært høy. Det kan også gjelde lån som går til refinansiering.

Samtidig finnes det nisjebanker som spesialiserer seg på å gi lån også når forbruksgjelden har blitt svært høy. En refinansiering vil da kunne gi lavere månedlige utgifter, fordi refinansieringslån kan betales over langt flere år enn vanlige forbrukslån, inntil 15 år.

Den samlede kostnaden for hele lånet vil imidlertid bli høyere jo lengre man har lånet.

Hvis man har svært høy gjeld, og spesielt hvis mye av gjelden er usikret, vil mange banker være skeptiske til å innvilge lån. Det er litt annerledes når det gjelder refinansiering. Imidlertid kan det også være vanskelig hos en del banker, særlig hvis man har dårlig betalingshistorikk.

#5. Låntaker har lav inntekt

Livet er fullt av endringer, og det kan også gjelde inntekten. Dessverre kan man oppleve å miste jobben, at langvarig sykdom fører til lavere inntekt, eller at inntekten av andre grunner blir lavere.

Ved slike tilfeller kan det bli vanskelig å betjene gjeld som man tidligere ikke hadde problemer med å betale. Da er det viktig å ta tak i problemet så raskt som mulig. En refinansiering vil være enklere hvis man gjør det før man har latt mange regninger gå til forfall og inkasso.

Det samme gjelder selv om man ikke har hatt høyere inntekt før, men rett og slett har tatt opp mer gjeld enn man burde gjort. Da kan en refinansiering bidra til at de månedlige kostnadene blir litt lavere.

Man får i utgangspunktet ikke låne mer enn fem ganger egen inntekt. Imidlertid kan inntekten gå ned, slik at man ender opp med mer gjeld enn man klarer å betjene. Da kan refinansiering være til hjelp, samtidig som man også må forsøke å heve inntekten igjen.

Hvordan øke sjansene for å få refinansiering

Det er noen grep du kan ta for å gjøre det lettere å få refinansiering. Du kan:

 1. Forbedre kredittscoren din
 2. Dokumentere inntekten din

#1. Forbedre kredittscoren din

Det beste du kan gjøre før en refinansiering er å forsøke å bedre kredittscoren din. Det kan du gjøre ved å:

 • Fjerne åpne inkassosaker og betalingsanmerkninger
 • Heve inntekten

For å klare det må du skaffe penger til å betale litt av gjelden du har.

Det kan du kanskje gjøre ved å ta en ekstrajobb i en periode. Hvis du har en jobb med vaktordninger, kan du kanskje ta noen ekstra vakter.

Dersom du ikke finner ekstra arbeid, kan det hende du kan selge ting. Kanskje du kan ta en opprydding på loftet, i boden og i garasjen, og selge ting du uansett ikke bruker.

Selv om dette ikke skaffer deg nok penger til å betale hele gjelden, så kan det være tilstrekkelig til at du kan betale noe. Samtidig kan du ta kontakt med kreditor, og forklare at du ønsker å betale gjelden din. Hvis du så betaler litt, kan det hende du kan få til en ordning med nedbetaling over tid på resten.

#2. Dokumentere inntekten din

Når du skal søke om refinansiering er det viktig å kunne dokumentere inntekten din godt.

Hvis du har en fast jobb, bør du vise til i alle fall de tre siste lønnsslippene. Du kan også legge frem din siste skattemelding.

For dem som ikke har fast inntekt, kan det være litt vanskeligere. Likevel er det godt mulig å dokumentere inntekten sin. I slike tilfeller er skattemeldingen viktig. Da kan du gjerne ta med for tre år tilbake. Du kan lese mer om skattemeldingen for selvstendig næringsdrivende hos Skatteetaten.

Hvis inntekten din kommer fra selvstendig næring, kan du legge frem regnskapet ditt. Du kan vise til fakturering du har gjort gjennom det siste året, for å sannsynliggjøre inntekten du vil ha i året fremover.

Dersom inntekten din kommer fra ytelser hos Nav, kan du legge frem dokumentasjon derfra. Navs utbetalinger til deg kommer frem på skattemeldingen. I tillegg spesifiseres den ved hver utbetaling. Så du kan legge den frem på lik linje med lønnsslipper fra en arbeidsgiver.

Refinansiering med lav kredittscore

Selv om du ikke klarer å bedre kredittscoren din betydelig, finnes det fortsatt muligheter for å refinansiere.

Når du har betalingsanmerkning eller åpne inkassosaker vil en del banker automatisk avslå en søknad om refinansiering. Det kan du ikke gjøre noe med. Men det betyr bare at færre banker er aktuelle for deg.

For det finnes likevel en del finansinstitusjoner som spesialiserer seg på å yte lån nettopp til de som har kommet opp i slike problemer med privatøkonomien.

Det er fortsatt forbundet med en høyere risiko å låne ut til kunder med betalingsanmerkning, og det vil som regel reflektere rentenivået disse bankene tilbyr.

Det finnes nisjebanker som har spesialisert seg på å tilby lån også til kunder med betalingsanmerkning. Dermed kan det være mulig å refinansiere også når privatøkonomien er ekstra vanskelig, og en refinansiering er ekstra viktig.

Samtidig vil de som regel ønske at låntaker stiller med enten

 • Sikkerhet i fast eiendom
 • Medlåntaker

Sikkerhet i fast eiendom

Fast eiendom vil ofte være egen bolig. Hvis du eier boligen du bor i, kan du stille den som sikkerhet. Da fordrer det også at boligen ikke allerede er fullt belånt.

Utlånsforskriften legger en god del føringer for hva som er tillatt innen utlånspraksis i Norge. Der slås det blant annet fast at man ikke har lov til å belåne en eiendom med mer enn 85 % av dens verdi.

Dersom du allerede har et lån som er så stort, vil det være vanskelig å bruke boligen som sikkerhet. Samtidig er det slik at boligmarkedet har steget mye de siste årene. Det kan derfor hende at verdien på boligen din har økt. Hvis det er mer enn et år siden du sist fikk en verdivurdering av boligen din, kan det derfor lønne seg å be om en ny.

Dersom verdien på boligen din har steget, kan det gi rom for å benytte den som sikkerhet ved en refinansiering.

Medlåntaker kan øke sjansene dine for refinansiering

Hvis du ikke kan stille fast eiendom som sikkerhet for lånet, kan en annen mulighet være å ha en medlåntaker på lånet. Det er i prinsippet det samme som en kausjonist.

Det er viktig å være klar over at medlåntakeren står like ansvarlig for lånet som hovedlåntaker. Hvis hovedlåntaker ikke betaler gjelden sin, vil medlåntakeren måtte betale. Dersom medlåntakeren stiller sin bolig som sikkerhet, vil i verste fall banken kunne tvangsselge den for å få tilbakebetalt lånet.

De fleste banker krever at medlåntaker er enten ektefelle eller samboer, eller familie i direkte linje, som foreldre.

Dette betyr at hovedlåntaker og medlåntaker bør kjenne hverandres økonomi godt, og stole på hverandre. I tillegg bør de ha en skriftlig avtale seg imellom, som spesifiserer hvordan de skal gå frem dersom en av dem får forverret økonomi.

Å stille sikkerhet for lånet, eller ha en medlåntaker, bedrer sjansene til å få lån til refinansiering. Det vil også kunne gi bedre rentebetingelser.

Nedbetalingsplan for refinansiering

Når du søker om lån, må du samtidig velge hvor lang tid du skal bruke på nedbetalingen. Generelt er det en fordel å betale tilbake et lån så raskt som mulig. Det er fordi renten da løper kortest mulig tid.

Jo lengre et lån er rentebærende, jo mer renter må man betale, og jo dyrere blir totalkostnaden av lånet.

Samtidig er det viktig at man setter opp en realistisk nedbetalingsplan. Det vil si at man ikke får større kostnader hver måned enn det man klarer å betale. Dette er ekstra viktig å ta hensyn til når man skal refinansiere for å rydde opp i privatøkonomien.

Da kan det være en fordel å velge en litt lengre nedbetalingstid. Når avdragene fordeles over lengre tid, blir hvert avdrag lavere, og de månedlige regningene blir tilsvarende lavere. For å sjekke ut hva et lån vil koste i måneden kan man benytte en lånekalkulator. Der ser man også enkelt hvor stor totalkostnaden av lånet vil være.

Når man får et lån for refinansiering gjelder det egne regler for tilbakebetaling. Da kan nedbetalingstiden være helt opptil 15 år.

Det er viktig å huske på at dersom man ser at man får bedre råd en måned eller flere, kan man når som helst betale inn ekstra på lånet. Når man har mulighet til det, er det økonomisk fornuftig å gjøre det.

Samtidig som du søker om lån, skal du også sette opp nedbetalingstid. Gjør en nøye vurdering av hvor mye du klarer å betale i måneden. Ved hjelp av lånekalkulator kan du se hvor mye lånet vil koste deg i måneden, med ulike nedbetalingslengder.

Finn det billigste refinansieringslånet

For å finne det lånetilbudet som er best for deg, bør du sende lånesøknad til mange banker samtidig. Du må passe på å søke om samme beløp, og samme nedbetalingstid, til alle. På den måten kan du motta flere tilbud, og velge det som har lavest effektiv rente.

Dersom du har slitt med å finne banker som tilbyr lån i din situasjon, kan det hende du har færre å sende søknaden til. Men det finnes flere banker som har spesialisert seg på å gi lån også til kunder med betalingsanmerkninger og inkassosaker. Så du vil som regel finne flere.

Du kan også benytte lånemeglere. Da sender de søknaden til flere banker samtidig. Det er enklere og raskere for deg, og de kjenner dessuten til hvilke banker som kan passe i din situasjon. Det er uforpliktende og kostnadsfritt å benytte lånemeglere.

Oppsummert

Hvis du sliter med å få lån til refinansiering er det noen grep du kan ta. Gjør for eksempel ditt ytterste for å skaffe penger til å betale eventuelle åpne inkassosaker. Årsaken til avslag fra en del banker kan være at du enten har

 • betalingsanmerkning
 • åpne inkassosaker
 • høy gjeld
 • lav inntekt

Likevel finnes det banker som spesialiserer seg på å gi lån i slike situasjoner. Det kan være lettere å finne frem til de gjennom en lånemegler, eller du kan selv søke etter dem på internett. For å få best mulig betingelser, bør du søke til flest mulig banker og sammenligne tilbudene du får.