Lån uten kredittsjekk

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 600 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Se her for flere banker

Har du tenkt å søke om lån og lurer på om det foretas en kredittsjekk? Svaret på det er ja. Alle banker og kredittytere er pålagte å gjøre en kredittvurdering av den som søker om å få låne penger.

I denne artikkelen går vi gjennom hva du bør vite om hvordan en kredittvurdering foregår. Vi går i dybden på hvordan sjekken bestemmer lånemulighetene dine, og hvordan den også påvirker rentebetingelsene på et lån.

 • Ingen banker gir lån uten kredittsjekk.
 • Dine reelle lånemuligheter.
 • Slik skaffer du deg mange lånetilbud.
 • Søknadsprosessen og utbetaling av lånet.
 • Slik foretas kredittsjekken.
 • Kredittscorens betydning for rentebetingelsene.
 • Nyttig å vite om kredittvurdering.
 • Derfor får du avslag på lånesøknaden.
 • Løsninger når du får avslag.
 • Viktig om smålån
 • Tips for bedre kredittscore.

Derfor får du ikke lån uten kredittsjekk

Bankenes lovpålagte plikt til å foreta en kredittsjekk når du søker om lån gjelder også dersom du utvider lånet senere. Opplån betyr ny kredittsjekk.

I Norge er det faktisk slik at en bank eller kredittyter ikke har lov til å yte lån uten kredittsjekk. Dette reguleres av Finansavtalelovens paragraf 46b som også spesifiserer nærmere hvordan sjekken skal gjøres.

Årsaken er todelt:

 • For det første plikter bankene å forsikre seg at du som låner klarer de økte utgiftene, og dermed ikke risikerer å havne i gjeldsproblemer. Banken har plikt til å fraråde dersom det er rimelig å anta at du vil slite med tilbakebetalingen. De plikter også å avslå søknaden dersom risikoen for mislighold er høy.
 • For det andre er det naturligvis også i bankens interesse at du ikke får betalingsproblemer. Et misligholdt lån betyr merarbeid for banken. De vil sannsynligvis også tape penger på misligholdet. Derfor ville en bank uansett foretatt en kredittsjekk før de yter et lån, selv om dette ikke var et lovmessig krav.

Lavere krav til usikrede lån

At du ikke får lån uten kredittsjekk betyr ikke nødvendigvis at det er vanskelig å skaffe finansiering uten sikkerhet. Denne typen lån vil alltid være enklere å få innvilget enn for eksempel boliglån. Dette skyldes blant annet at kravene til inntekt er lavere siden lånesummene også er relativt lave. De lave lånesummene er på sin side en av årsakene til at bankene ikke krever at du stiller med pant for lånet.

Hvordan lånesøknaden vurderes og hva vurderingen betyr skal vi se nærmere på lenger ned i artikkelen. Først tar vi for oss de reelle lånemulighetene og hvordan du bør gå frem for å finne det billigste lånet.

At det ikke innvilges lån uten kredittsjekk er til din fordel. Risikoen for å havne i gjeldsproblemer reduseres når bankene gjør en grundig vurdering.

Mange lånemuligheter

Antallet banker som yter lån uten sikkerhet er temmelig høyt. I tillegg til at mange sparebanker tilbyr denne typen finansiering, er det omtrent 30 nisjebanker i landet som fokuserer kun på forbrukslån. Du kan med andre ord søke om et lån uten sikkerhet fra minst 50 utlånere i Norge.

Utfordringen er å finne den banken som gir de det mest gunstige rentetilbudet. For å finne de beste tilbudene blir du nødt til å ha et tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag. Det betyr i praksis at du bør sende søknad til så mange utlånere som det er praktisk mulig.

Låneagenter er snarveien

Bankene varsler deg på SMS når de har sendt epost med svar på søknaden. Svaret vil inkludere et lånetilbud dersom søknaden ble godkjent.

Å sende søknader til mange banker tar tid. Det kan også være en utfordring å finne frem til alle bankene som tilbyr det lånet du trenger. En effektiv snarvei er å sende lånesøknaden via en såkalt låneagent.

Låneagenter er et bindeledd mellom deg og alle bankene som agenten samarbeider med. Tjenestene til agenten er gratis, tilbudene du mottar er uforpliktende, og du taper ikke tid på å sende søknaden via en agent. Snarere tvert i mot.

Gode og dårlige låneagenter

For inntil et par år siden fantes det en rekke selskap på markedet som i våre øyne ”latet som” at de var låneagenter. De hadde en enkel nettside der du kunne søke om lån, og så ble søknaden videresendt til et knippe banker. Utover dette gjorde ”agentene” lite for å hjelpe søkeren med å skaffe finansiering.

Disse nettsidene forsvant etter at Finanstilsynet foretok innskjerpelser av reglene for hvordan forbrukslån kan markedsføres. Det vi sitter igjen med i dag er stort sett de mest seriøse selskapene.

Låneagenter mottar provisjon fra bankene de representerer. Dette vil ikke innvirke på dine tilbud, og du vil selv kunne velge hvilken bank du ønsker å låne fra.

Kjennetegn på de beste låneagentene:

 • Låneagenten samarbeider med et høyt antall partnerbanker.
 • Bankene agenten samarbeider med har et dekkende utvalg av lånesummer.
 • Låneagenten bruker kort tid på å innhente tilbudene.
 • Låneagenten har et effektivt kundesenter med erfarne rådgivere.
 • Agentens kundesenter har lang åpningstid.

Norges beste låneagenter

Selv om det i dag er kun reelle låneagenter som opererer i markedet for forbrukerfinansiering er det også visse forskjeller mellom selskapene. Den viktigste er at enkelte samarbeider med bare noen få banker, mens andre har et høyt antall partnere.

Nedenfor ser du en enkel oppstilling av fire av selskapene vi ofte anbefaler. Her har vi tatt med de viktigste faktorene som gjør at disse agentene anses som blant de beste. Hvis du vil ha mer informasjon om selskapene kan du lese vår omtale av hver enkelt ved å klikke på lenken i navnet.

Skaff deg mange lånetilbud

Lendo innhenter som regel inntil 15 tilbud på lån, selv om antallet partnerbanker er noe høyere. Dette skyldes blant annet at noen få av bankene tilbyr lån med sikkerhet ment for søkere som har betalingsanmerkning.

 • Antall partnerbanker – 18 banker
 • Lånesum – fra 10 000 kroner til 500 000 kroner
 • Alderskrav – 20 år
 • Inntektskrav – 120 000 kroner per år

Zmarta samarbeider for tiden med 15 banker hvorav samtlige tilbyr forbrukslån uten sikkerhet. Hvor mange tilbud du vil kunne motta via agenten avhenger av lånesummen du søker om og bankenes ulike krav.

 • Antall partnerbanker – 15 banker
 • Lånesum – fra 5 000 kroner til 500 000 kroner
 • Alderskrav – 20 år
 • Inntektskrav – 120 000 kroner per år

Sambla innhenter potensielt like mange lånetilbud som antallet partnerbanker. Også her er det par banker som er mest aktuelle dersom du har betalingsanmerkning og kan stille med pantesikkerhet for lånet.

 • Antall partnerbanker – 15 banker
 • Lånesum – fra 5 000 kroner til 500 000 kroner
 • Alderskrav – 18 år
 • Inntektskrav – 10 000 kroner per måned

Axo Finans utmerker seg som det selskapet som samarbeider med flest banker. Noen av bankene tilbyr relativt lave lånesummer, for eksempel Thorn som har en lånegrense på 100 000 kroner. For et normalt forbrukslån er Axo blant agentselskapene som innhenter flest tilbud i gjennomsnitt.

 • Antall partnerbanker – 21 banker
 • Lånesum – fra 10 000 kroner til 500 000 kroner
 • Alderskrav – 23 år
 • Inntektskrav – du må ha registrert og liknet inntekt

Du får like raskt svar fra bankene selv om søknaden sendes via en låneagent. I dag bruker så godt som alle banker under et døgn på å behandle søknaden.

Slik søker du om lån uten sikkerhet

Før du sender in lånesøknader bør du bruke tid på å vurdere hvor mye du har råd til å låne. Skaff deg oversikt over andre utgifter du har, og sett gjerne opp et budsjett.

Enten du søker via en låneagent eller direkte til hver bank du har sett deg ut, vil søknadsprosessen foregå på omtrent samme vis.

 • Du velger først lånesum og ønsket nedbetalingstid.
 • Du oppgir personnummer eller D-nummer dersom du er av utenlandsk opprinnelse.
 • Du oppgir epostadresse og mobiltelefonnummer.
 • Noen selskap ber deg oppgi om du er norsk statsborger eller ikke.

I tillegg har søknadsskjemaene ofte disse elementene:

 • Du velger om lånet skal brukes til refinansiering eller ikke.
 • Dersom du skal refinansiere vil banken du får det nye lånet fra innfri gjelden på dine vegne. For å kunne gjøre dette trenger de informasjon om hvilke kreditorer det er snakk om, samt størrelsen på gjelden.
 • Dersom banken eller lånemegleren aksepterer medlåner vil du få denne valgmuligheten i skjemaet.
 • En eventuell medlåner må også oppgi personnummer og kontaktinformasjon.

Bankene vil starte behandlingen av søknaden så snart du har sendt den inn. Svaret vil så godt som alltid komme innen 24 timer, og som regel lenge før dette. De raskeste bankene lar høre fra seg før det er gått en time.

Svaret kommer på epost

Svaret fra banken vil inneholde et lånetilbud dersom søknaden innvilges. I lånetilbudet vil du få spesifisert lånesum, nedbetalingstid, nominelle renter, prisen på etableringsgebyr og terminomkostninger, effektive renter og totalkostnad.

Når du sammenligner for å finne det billigste lånet er det totalkostnadene du må se på. Et lån som har de laveste nominelle rentene kan fortsatt bli det dyreste dersom summen av gebyrer er mye høyere enn hos konkurrentene.

Det er ikke mulig å få lån uten å ha BankID. Den elektroniske signaturen gir deg økt sikkerhet, og gjør det enkelt å sende søknader uansett hvor du befinner deg.

Aksept av tilbud og påkrevd dokumentasjon

Når du har bestemt deg for hvilken bank du vil låne fra aksepterer du tilbudet ved å signere på en låneavtale. Dette foregår som regel i nettbanken til den utlåneren du valgte. Du får instrukser om hvordan du går frem. Selve signeringen av avtalen foretas med BankID. En eventuell medlåner må også signere på samme vis.

For at lånet skal utbetales må du fremvise dokumentasjon på inntekt. Dette gjøres også i nettbanken der du laster opp digitale kopier. Kopiene bør du ha klare på datamaskinen din.

 • De fleste banker ber deg laste opp kopi av siste lønnsslipp.
 • Noen banker ber om kopi av de siste tre måneders lønnsslipp.
 • Bankene ber også om kopi av siste skattemelding.
 • Er du selvstendig næringsdrivende (ENK) må du normalt sende inn kopi av næringsoppgaven for de siste 3 årene. Noen banker krever også kopi av regnskap så langt for inneværende år.

Utbetaling av lån

I dag må du ha BankID for å kunne ta opp lån uten sikkerhet. Du kan ha BankID på smarttelefonen din, noe som gjør at du kan identifisere deg og signere låneavtaler uansett hvor du befinner deg.

Så snart låneavtalen er signert med BankID og påkrevd dokumentasjon er mottatt av banken, vil lånet kunne utbetales. Tidsmessig kan du regne med at det tar fra 2 til 3 dager fra søknaden sendes til pengene står på din egen konto.

Går det lenger tid skyldes dette som regel at banken foretar en manuell gjennomgang av søknaden. Dette kan skje dersom du søker om en høy lånesum, dersom du har lav kredittscore, eller dersom det er uklarheter omkring for eksempel dokumentasjonen du sendte inn.

Alle lån og kreditter uten sikkerhet blir registrerte i Gjeldsregistrene. Dette inkluderer den samlede kredittrammen du har fra kredittkort.

Grunnlaget for en kredittvurdering

Du får altså ikke lån uten kredittsjekk, men selve sjekken tar ikke spesielt lang tid. Bankene innhenter automatisk opplysninger om gjelden din, inntektene dine, eventuelle pantsatte objekter, og forsikrer seg om identiteten din. Opplysningene hentes fra blant annet Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene, Gjeldsregisteret, Skatteetaten, Statens kartverk og kredittopplysningsbyråene.

Sammen med retningslinjene fra myndighetene vil opplysningene brukes til å bestemme om du får lånet innvilget. Retningslinjene som er relevante i denne sammenhengen kan oppsummeres slik:

 • Du må ha inntekter nok til å klare både låneutgifter og utgifter til livsopphold. Herunder skal du ha inntekter nok til å tåle en renteøkning på 5% på all gjeld.
 • Banken kan ikke gi deg lån som gjør at din samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekten din.
 • Banken skal kreve faste månedlige avdrag.
 • Lånet skal ikke ha lenger nedbetalingstid enn 5 år.
 • Lån til refinansiering kan ha lenger nedbetalingstid, og maksimalt 15 år.

Kredittscoren bestemmer rentebetingelsene på et lån

Kredittopplysningsbyråene som er nevnt ovenfor er analyseselskap som regner ut din såkalte kredittscore. Dette gjør de basert på en rekke faktorer som alder, sivilstatus og bosted, men der betalingshistorikken din er mest avgjørende.

I korte trekk er det slik at en for lav score vil føre til avslag på søknaden. Dersom søknaden godkjennes brukes den samme scoren til å bestemme hvilke renter banken er villig til å gi deg. I så tilfelle vil en høy score kunne gi deg gode rentebetingelser, mens en lav score vil bety det motsatte. Her vil banken også ta hensyn til lånesummen. Små lån får som regel høyere renter enn store lån.

Eksempel når skalaen for kredittscore er mellom 0 og 1000:

 • Banken har nominelle renter mellom 6% og 18%.
 • Din kredittscore er 400 – Dine renter på et lån på 100 000 kroner blir 13%.
 • Din kredittscore er 400 – Dine renter på et lån på 50 000 kroner blir 17%.
 • Din kredittscore er 800 – Dine renter på et lån på 100 000 kroner blir 10%.
 • Din kredittscore er 800 – Dine renter på et lån på 50 000 kroner blir 13%.

Merk deg at dette er vilkårlige tall. De reelle rentene kan bli annerledes, men prinsippet for hvordan bankene fastsetter rentetilbudet er omtrent slik eksempelet illustrerer.

God kredittscore kan gi deg lavere renter også når du søker om boliglån, selv om graden av egenkapital er viktigst i denne sammenhengen.

Kredittvurdering også i andre sammenhenger

Betalingsanmerkninger er det du bør passe deg for mest. En anmerkning kan føre til at du ikke får jobben du søker på.

Du kredittsjekkes også om du søker om kredittkort eller vil kjøpe noe på avbetaling. De fleste som selger en vare eller tjeneste med et kredittelement gjør det samme, for eksempel abonnementer for mobiltelefoni, strøm og TV-kanaler.

En arbeidsgiver kan også ha rett til å foreta en kredittsjekk av en person som søker om jobb, eller dersom en ansatt skal tiltre i en ny stilling. Dersom stillingen det er snakk om innebærer økonomisk ansvar vil det i mange tilfeller være klokt å undersøke den ansattes økonomiske historikk. Har du for eksempel betalingsanmerkninger kan dette bety at du ikke får jobb som innebærer tilgang til selskapets kontoer.

Hvem kan kredittsjekke deg?

For å foreta en kredittsjekk sier loven at det må foreligge en saklig grunn. Naturligvis er alle søknader om lån og kreditter å anse som saklig grunn, samt dette aspektet som inntreffer i sammenheng med visse typer arbeidsansvar. Offentlige instanser har også rett til å kredittsjekke deg, for eksempel dersom du søker om ettergivelse av gjeld eller gjeldsordning.

Du trenger ikke bekymre deg for at du blir kredittsjekket helt vilkårlig. Kranglete naboer, forsmådde ekser, og alle andre nysgjerrige har ikke anledning til å innhente opplysninger om din økonomiske historikk.

Du vil alltid motta et gjenpartsbrev dersom du blir kredittsjekket. Brevet vil vise hvem som foretok kredittvurderingen og hvilke opplysninger som ble gitt.

:

Unntaket er deg selv

Den eneste privatpersonen som kan kredittsjekke deg uten at det foreligger en saklig grunn er deg selv. Du har rett til å få innsyn i alle opplysninger som er lagret på ditt eget navn hos kredittopplysningsbyråene.

Det er flere slike byråer i Norge, men for privatpersoner er det fortrinnsvis Experian og Bisnode som er relevante. De andre kredittopplysningsbyråene er mest aktuelle når det gjelder kredittsjekk av selskaper og organisasjoner.

Når du kredittsjekker deg selv hos Experian eller Bisnode:

 • Du må ha fødselsnummer og godkjent elektronisk signatur (BankID) for å logge inn.
 • Du får oppgitt eventuelle registrerte inkassosaker og betalingsanmerkninger.
 • Du kan opprette en kredittsperre på ditt eget navn.
 • Du kan fjerne en kredittsperre på ditt eget navn dersom du selv opprettet sperren.
 • Du kan be om å få tilsendt et gjenpartsbrev der alle registrerte opplysninger fremkommer.
 • Du kan be om å få oppgitt din egen kredittscore (denne tjenesten koster omtrent 50 kroner).

Er du usikker på om du er kredittverdig? Ta en kredittsjekk på deg selv før du søker om lån.

Dette kan føre til avslag

Er du over 25 år og tjener minst 250 000 kroner oppfyller du minstekravene til samtlige nisjebanker i Norge som tilbyr forbrukslån.

Vi skal se nærmere på de vanligste årsakene til at lånesøknader avslås. Dette vil illustrere mer konkret hvilke resultater en kredittsjekk gir, og hvilke løsninger som finnes.

 • Du oppfyller ikke bankens minstekrav – Bankene opererer med ulike minstekrav til alder og inntekt. Er du 19 år og søker om lån hos en bank der alderskravet er 23 år, vil du normalt få avslag.
 • Kredittscoren er for lav – Kredittopplysningsbyråenes anbefalinger tilsier at en lav score bør føre til avslag på en søknad om lån eller kreditt. Når skalaen går fra 0 til 1000 er grensen som regel rundt 200 poeng desom lånesummen er lav. Går skalaen til 100 er den gjerne rundt 20 poeng. Er lånesummen høy bør også kredittscoren være høyere.
 • Lånesummen er for høy – Den vanligste årsaken til avslag er at søkeren ikke har tilstrekkelig låneevne. Dette kan både være at den samlede gjelden blir på over 5 ganger inntektene, eller at inntektene ikke gir tilstrekkelig betalingsevne. Avslaget kan også skyldes at kredittscoren anses som for lav i forhold til lånesummen.
 • Du har inkassosaker – I utgangspunktet blir søknaden avslått dersom du har en aktiv inkassosak. Det gjøres likevel unntak, for eksempel dersom lånet skal brukes til å innfri gjelden (refinansiering) som er tilknytter inkassosaken. Det gjøres også unntak dersom inkassosaken er av mindre betydning, for eksempel der kravet er på en liten sum som kan gjøres opp raskt.
 • Du har betalingsanmerkninger – Har du en betalingsanmerkning vil lånesøknaden så godt som alltid avslås.

Løsninger når du får avslag

Husk at dersom du ikke får opplyst hvorfor søknaden avslås bør du be banken om en begrunnelse. I noen tilfeller er det småting som må justeres.

 • En av de vanligste løsningene er at du søker om en låvere lånesum. Mange banker opplyser om dette i avslaget, og gir deg deretter et tilbud om lån på en lavere størrelse.
 • I noen tilfeller vil det hjelpe å ha en medlåner. Banken har da økt sikkerhet i og med at begge låntakere blir ansvarlige for tilbakebetalingen av pengene. Merk deg at mange banker krever at medlåneren er din ektefelle.
 • Enkelte får avslag fordi de søkte om penger til både refinansiering av annen gjeld, og til generelt forbruk. Kanskje vil banken kunne akseptere en søknad om lån til kun refinansiering.
 • Har du fått avslag på grunn av en betalingsanmerkning er det som regel kun en utvei. Det er å betale den gjelden som forårsaket anmerkningen. Så snart dette er gjort forplikter kreditor seg til å be om at anmerkningen skal slettes. Deretter vil du kunne få aksept på en ny lånesøknad.
 • Sett deg også inn i de ulike bankenes minstekrav. Selv om det gjøres unntak vil det ofte føre til avslag dersom du ikke oppfyller kravene til alder og inntekt. Løsningen er å finne de bankene som har krav du oppfyller, eller søke via en låneagent som representerer mange ulike banker.

Husk at et avslag som regel betyr at du ikke har sterk nok økonomi til å låne. Da er det i din egen interesse at banken sier nei.

Viktig om smålån

Et mikrolån har som regel svært høye effektive renter. Bruker du lang tid på å betale tilbake flere slike lån vil totalkostnadene kunne bli et problem.

Spørsmålet om det er mulig å få lån uten kredittsjekk dukker som regel opp i sammenheng med relativt lave lånesummer. Dette er ikke så rart i og med at enkelte useriøse utlånere brukte uttrykket før myndighetene skjerpet reglene for markedsføring av lån. Disse bankene var gjerne de som kun tilbyr såkalte smålån og mikrolån.

Dersom lånebehovet ditt er på kun noen få tusen kroner bør du være ekstra påpasselig med hvem du låner fra. Banker som tilbyr kun lave lånesummer, for eksempel inntil 20 000 eller 30 000 kroner, har normalt de desidert dyreste rentene. De kan komme best ut i enkelte tilfeller, men som regel finnes det rimeligere alternativer.

Undersøk alltid alternativene

De største og mest populære bankene tilbyr også forbrukslån på små summer, selv om de største lånene kan være på inntil en halv million. Felles for alle bankene i eksemplene under er at de har nominelle renter mellom cirka 6% og 20%. Det vil si at deres nominelle renter vil alltid være lavere enn det du finner hos banker som tilbyr kun smålån og mikrolån.

Imidlertid kan høyere etableringsgebyrer utjevne dette i noen tilfeller. Hva som lønner seg finner du ut av ved å sende en søknad, og deretter sammenligne de uforpliktende tilbudene. Søk for eksempel til alle banker som tilbyr den summen du trenger, eller via en låneagnet.

Eksempler på lave minstelån:

 • 5 000 kroner som laveste lån – blant annet Bank Norwegian og Instabank.
 • 10 000 kroner som laveste lån – blant annet Easybank, Brabank og Re:member.
 • 30 000 kroner som laveste lån – blant annet Ikano Bank, yA Bank og Santander Consumer Bank.

Når du samler flere små lån og kreditter vil du kunne spare på både rentene og antallet termingebyrer.

Unngå å ha flere små lån uten sikkerhet

En skulle tro at det å ha små lån var mindre risikabelt enn å ha større lån. Rent isolert stemmer nok dette, men statistikken gir ofte et annet bilde. Gjengangerne blant de med betalingsproblemer og mye gjeld er folk som har tatt opp flere smålån. Da er det gjerne snakk om gjeld til kredittkortselskap på samme tid. Samlet sett blir dette ofte svært dyrt fordi rentene på hvert lån og hver kreditt er høye.

Eksempel på typiske rentenivåer:

 • Kredittkort – effektive renter mellom 25% og 40%
 • Smålån – effektive renter mellom 20% og 35%
 • Mikrolån – effektive renter kan bli på flere hundre prosent*

Når slik gjeld samles i et større lån vil du kunne spare store summer. Det er ikke uvanlig at et forbrukslån uten sikkerhet har effektive renter på mellom 9% og 12% når lånesummen er høy. Gjennomsnittsrentene på lån til 100 000 kroner er ofte mellom 10% og 14%.

* Årsaken til at mikrolånene har så høye renter er at lånene skal tilbakebetales inne få måneder, mens rentene oppgis på årsbasis. Disse lånene blir særdeles dyre når de ikke gjøres opp i henhold til avtalt nedbetalingsplan.

Tips om kredittscore

Boliglånet ditt blir også billigere om du har høy kredittscore, men prosentvis er effekten størst på forbrukslån uten sikkerhet.

Som vi har sett er kredittscoren din viktig både for lånemulighetene og rentebetingelsene. Scoren vil også ha betydning når du søker om andre typer finansiering, for eksempel boliglån, båtlån, MC-lån og billån.

Din økonomiske adferd over tid vil påvirke scoren, noe som betyr at du selv kan ta grep for å forbedre den. Her er noen tips som på sikt vil gi deg bedre lånemuligheter og lavere renter:

 • Unngå å betale regninger for sent, spesielt avdrag på lån og faktura fra kredittkortselskap.
 • Unngå å pådra deg inkassosaker og betalingsanmerkninger.
 • Dersom det er mulig bør du unngå å ha store variasjoner i inntektene dine.
 • Dersom det er mulig bør du unngå hyppige adresseforandringer.
 • Husk at kredittscoren til et ENK eller AS som du eier vil kunne påvirke din personlige score.
 • Høye gjeldskostnader vil innvirke negativt på kredittscoren din. Vurder å samle lån og kreditter dersom du har flere.
 • Antallet lån og kreditter har også innvirkning. Det er bedre med ett stort lån enn mange små.

Kredittscoren din blir som regel bedre ettersom du blir eldre. Dette fordi unge mennesker har kort betalingshistorikk, noe som gir et lavere utgangspunkt når scoren beregnes.

Oppsummering

Det er ikke mulig å få innvilget et lån uten kredittsjekk i Norge. Alle banker og kredittytere er lovpålagte å foreta en grundig kredittvurdering før de yter låne eller kreditter. Dette gjøres både for å redusere søkerens risiko for gjeldsproblemer, og for å sikre bankene mot tap.

En kredittsjekk baseres på offentlig tilgjengelige opplysninger om søkerens gjeld, inntekt, eventuelle pantede objekter, og betalingshistorikk. Herunder brukes en såkalt kredittscore som utarbeides av kredittopplysningsbyråer. Kredittscoren bestemmer både om du får lånet innvilget, og hvilke rentebetingelser banken vil gi deg. Høy score betyr lavere renter.

De som søker om lån uten kredittsjekk er ofte de samme som tar opp flere smålån. Dette bør unngås fordi de totale rentekostnadene kan bli høye. Har du flere usikrede lån og kreditter bør disse samles i en refinansiering. Å samle gjeld betyr som regel lavere rentekostnader og færre gebyrer.

Du kan forbedre din egen kredittscore og kredittverdighet. Dette vil gi deg økte lånemuligheter og mer gunstige rentebetingelser på sikt.

Meny