Hva er hurtiglån?

Hurtiglån kan være raskt og praktisk og ta opp, men det kan også være kostbart å betale tilbake. Her forklarer vi hva hurtiglån er, og hvilke forhold du bør ta hensyn til når du vurderer å ta opp et hurtiglån.

Begrepet hurtiglån

«Hurtiglån» er en løs betegnelse på lån som du kan søke om, og få utbetalt, på kort tid. Hva som menes med kort tid, kan variere. Men som regel er det da snakk om å få penger på konto samme dag som man søker om lån.

Det finnes en rekke finansinstitusjoner som tilbyr lån, og en del av disse har spesialisert seg på nettopp hurtiglån.

Hvordan de ulike tilbyderne definerer sine lån, og hvilke krav de stiller, er noe ulikt. Likevel er det en del likhetstrekk, som:

 1. Behandlingen av søknaden skjer fort
 2. Det stilles ikke krav til sikkerhet
 3. Det dreier seg om relativt lave lånebeløp
 4. Det settes en kort nedbetalingstid
 5. Den effektive renten er høy
 6. Utbetaling av lån på dagen

Hvorfor hurtiglån?

Det kan være ulike grunner til at man ønsker å ta opp et hurtiglån. Ofte er det på grunn av akutte uforutsette hendelser. Det kan være en fryser full av mat som brått går i stykker, eller annet utstyr som må byttes eller repareres. Ofte kan man i slike tilfeller benytte kredittkort, men det er ikke alltid det lar seg gjøre.

Siden hurtiglån kan komme dyrere ut enn en del andre forbrukslån, er det tilrådelig å sjekke andre betalingsmåter hvis man skal finansiere forbruk som strengt tatt ikke haster så mye.

Det som først og fremst skiller hurtiglån fra andre forbrukslån er den raske saksbehandlingstiden, samt at det er snakk om relativt lave lånebeløp. Dessuten må man regne med en høy rente på slike lån.

Er hurtiglån uten kredittsjekk?

Alle finansinstitusjoner er pålagt å utføre en individuell vurdering av hver enkelt låntaker. Derfor utføres det alltid en kredittsjekk i forbindelse med en lånesøknad. Det gjelder også når det søkes om hurtiglån.

Samtidig er det slik at en stor del av kredittsjekken av kundene i dag skjer automatisk og elektronisk. Banken innhenter en kredittscore av en lånesøker.

Hvis resultatet av kredittscoren er bra, kan en lånesøknad bli avgjort raskt. Hvis kredittscoren derimot er lav, kan det ta lengre tid. Det er fordi søknaden da vil bli sendt til en saksbehandler, for nærmere vurdering. Da kan det være vanskelig å få den avgjort i løpet av samme dag som det søkes.

Dersom man ønsker å ha mulighet til å søke om hurtiglån, er det derfor en fordel å sørge for å ha så høy kredittscore som mulig. Du kan selv sjekke din kredittscore, for eksempel hos Creditsafe.

Blant opplysningene som bankene innhenter er oversikt over inntekt og eksisterende gjeld.  Det inkluderer både boliglån, og forbruksgjeld, som forbrukslån, kredittkortgjeld og nedbetalingsordninger. Forbruksgjeld er notert hos Gjeldsregisteret.

På den måten kan banken danne seg et bilde av hvor høye utgifter en søker har, i forhold til inntektene. Da kan de gjøre en vurdering av hvor mye låntakeren klarer å betale tilbake på et lån hver måned.

Banken har et visst medansvar for at låntakeren skal klare å betale gjelden sin over tid. De ønsker også å være sikre på å få tilbakebetalt lånet. Siden hurtiglån er lån som gis uten sikkerhet, er en slik vurdering i forkant avgjørende viktig, også for banken.

Siden en stor del av kredittsjekken nå foregår elektronisk og automatisk, er det enklere for finansinstitusjoner å utføre raske vurderinger av mange av kundene de har. Det er bakgrunnen for at det i det hele tatt er mulig å tilby hurtiglån.

Høy effektiv rente på hurtiglån

Når vi skal sammenligne lån, er det viktig å se på den effektive renten. Den inkluderer eventuelle gebyrer, og er derfor den reelle prisen på et lån.

Generelt kan vi si at hurtiglån har høy effektiv rente. Det vil variere fra bank til bank, men vil som regel ligge i det øvre sjiktet.

Det henger sammen med to ting:

 1. Det stilles ikke sikkerhet
 2. Det lånes ut lave beløp

1. Det stilles ikke sikkerhet

Siden det ikke stilles sikkerhet når man tar opp hurtiglån, løper banken en betydelig risiko ved å låne ut penger. Denne risikoen gjenspeiles i rentesatsen.

Renten er den betalingen man betaler for å låne penger. Jo større risiko en bank løper ved utlånet, jo høyere rente krever de.

Dette er en grunn til at boliglån gjerne har lavere rente enn ulike usikrede forbrukslån. Ved boliglån stilles boligen som sikkerhet. Hvis lånet ikke betales tilbake, kan banken i verste fall kreve at boligen blir solgt. En slik sikkerhet har ikke banken når det gjelder hurtiglån.

2. Det lånes ut lave beløp

Hurtiglån dreier seg ofte om små lånebeløp. Generelt er det slik at banker tar høyere rente for små beløp enn for store. Dette gjelder de fleste typer forbrukslån, ikke kun hurtiglån.

En del banker har det som sin nisje å låne ut små beløp. Hvis du finner frem til en slik bank, kan det godt være at den har det beste tilbudet til deg.

Man må uansett belage seg på å betale høye renter på slike lån.

I tillegg til høy rente, kan det være et problem at hurtiglån kun gir en midlertidig løsning på et problem. Hvis man søker om et slikt lån, kan det derfor samtidig være lurt å gjøre en vurdering av egen privatøkonomi. Ved å sette opp en langsiktig plan, kan man inkludere sparing som vil kunne avhjelpe fremtidige uforutsette kostnader.

Generelt tilbyr bankene lavere rente jo høyere beløp man låner. Hurtiglån handler om små beløp, og dermed er renten relativt høy. Siden det er rask behandling og det ikke stilles sikkerhet, tar bankene en relativt høy risiko. Det fører til at det settes ekstra høye renter.

Hurtiglån og vanlige forbrukslån

Det vi som regel tenker på som vanlige forbrukslån, kan være usikrede lån med til dels store beløp. Enkelte banker tilbyr opptil 600 000 kroner i forbrukslån. Dette krever imidlertid en nøyere vurdering enn det som gjøres ved hurtiglån.

Hurtiglån er derfor kun mulig å søke om hvis man trenger mindre beløp.

Det er ingen fast grense for hvor mye man kan søke om i hurtiglån. Likevel ser vi at tilbydere gjerne setter den på 50 000 kroner, men det kan forekomme høyere.

Hurtiglån har raskere nedbetalingstid enn andre forbrukslån. Det er fornuftig, siden de gjerne har høyere rente.

Dessuten er det snakk om mindre beløp, som man lettere vil kunne betale tilbake raskere.

Utfordringer med tilbakebetalingen?

Hvis det er vanskelig å betale tilbake et hurtiglån raskt, vil det sjelden være en god løsning å ta opp et nytt hurtiglån for å komme seg ut av pengeknipen.

I de tilfellene hvor man ikke klarer å spare opp ekstra, og i stedet sliter med å betale alle regninger hver måned, kan det være bedre med en refinansiering.

Det er flere grunner til at det kan være til hjelp, deriblant:

 1. Et større lån har lavere rente enn flere små lån.
 2. Med all forbruksgjeld samlet i ett lån får man mer oversiktlig privatøkonomi.

Med et refinansieringslån kan man velge lengre nedbetalingstid og få lavere utgifter i måneden.

Hvis man tar opp et hurtiglån, men sliter med å betale det tilbake, kan det være fornuftig å vurdere egen privatøkonomi. Det kan ofte være til hjelp å refinansiere forbruksgjelden sin, for å få lavere rente og bedre oversikt.

Ikke reklame for hurtiglån

Det er også verdt å være klar over at myndighetene har lagt begrensninger på markedsføringen av hurtiglån, noe du kan lese mer om hos E24. Det er ut ifra en intensjon om at forbrukere skal ta veloverveide valg i sin privatøkonomi. Å være (for) hurtig med låneopptak er sett på som å kunne være problematisk for enkelte.

I en forskrift fra Justis- og beredskapsdepartementet heter det derfor at det ikke skal fremheves i annonsering av lån at man kan få raskt svar på lånesøknaden, eller at man kan få pengene raskt inn på konto.

Myndighetene ønsker ikke det som omtales som «aggressiv markedsføring» av hurtiglån. Derfor er det ikke lov å fremheve at man behandler lånesøknader raskt og utbetaler penger raskt, når man markedsfører forbrukslån.

Slik refinansierer du hurtiglån

Hvis du har flere hurtiglån eller annen forbruksgjeld kan du slå den sammen. Først må du sette opp en oversikt over gjelden, inkludert alle lån, kredittkortgjeld og eventuelle nedbetalingsordninger. Da ser du hvor mye du må låne for å refinansiere gjelden.

Deretter kan du lage et budsjett, hvor du tar med alle inntekter og utgifter som du har hver måned. Det finner du maler til på nett, hos Intrum og andre. Da kan du finne ut hvor mye du klarer å betale ned på et refinansieringslån hver måned. Det hjelper deg å bestemme nedbetalingstiden.

Det er alltid billigere jo raskere du betaler ned et lån. Samtidig er det fornuftig å ikke beregne for høye nedbetalinger hver måned, fordi det kan føre til betalingsproblemer. Husk at dersom du får bedre råd etter hvert, kan du når som helst betale inn ekstra på et lån.

Du kan bruke en lånekalkulator til å beregne hva et lån vil koste deg i måneden, og den totale kostnaden av lånet.

Lesetips: Se også vår artikkel om refinansiering på dagen.

Oppsummert

Hurtiglån er en betegnelse på lån som særlig kjennetegnes ved:

 • Relativt lave beløp
 • Rask saksbehandling og utbetaling
 • Høy rente

Slike lån kan være til hjelp i akutte situasjoner, men kan bli kostbare over tid. Hvis man ikke klarer å betale de raskt tilbake, kan det være fornuftig å vurdere refinansiering av forbruksgjelden man har.