SMS lån i Norge

Digitaliseringen av samfunnet har gjort det enklere å bruke banktjenester. Du kan nå sende inn en lånesøknad i løpet av ett minutt, og banken vil sannsynligvis vurdere søknaden omtrent like raskt.

At slike tjenester blir tilgjengelige på mobiltelefonen er naturlig.

Her får du en enkel innføring i hvordan SMS lån, mobillån, smålån og kortidslån fungerer, med fokus på disse emnene.

Hva er et SMS-lån?

For noen år tilbake var det et fåtall av banker som reklamerte med såkalte SMS lån på dagen.

Idéen var at du skulle kunne sende en tekstmelding til banken, og deretter motta et lån omtrent umiddelbart. Lånene det var snakk om var som regel på kun noen få tusenlapper.

I praksis var prosessen for å få et SMS lån i Norge mer omfattende enn disse bankene ga inntrykk for. En låneavtale måtte signeres og avtalen ble normalt tilsendt per e-post.

Dermed var det egentlig ingen vesentlig forskjell fra måten du skaffer deg forbrukslån på i dag.

Dagens forenklede skjema på bankens nettside er ikke mer tidkrevende enn det er å sende en SMS. Skjemaet til banken har du også tilgjengelig på mobiltelefonen.

Se alternativer til SMS-lån i videoen under

SMS lån må ses på som markedsføring

SMS-lån eksisterer ikke i Norge lenger, men blir fremdeles brukt i markedsføring.

At navnet SMS lån på dagen fortsatt er i bruk kan du se på som et rent markedsføringsgrep. De fleste seriøse banker unngår å bruke slike betegnelser.

Dette har blant annet sammenheng med reglene for hvordan forbrukslån kan markedsføres. Å fremheve hvor enkelt det er å få et usikret lån bryter nemlig med retningslinjene fra myndighetene.

Misvisende om kredittsjekk

Et annet moment som også brøt med myndighetenes retningslinjer var at noen aktører indikerte tidligere at du kunne få små og raske lån uten kredittsjekk. Dette stemmer ikke. I henhold til norsk lovgivning er en bank eller kredittyter lovpålagt å foreta en kredittvurdering av søkeren.

Les lenger ned i artikkelen om hva kredittsjekken betyr for rentene du får på lånet.

SMS lån er som regel dyre

Det er like lett å søke i nettleseren på mobilen, som på en PC.

Det er viktig å sette seg inn i betingelsene når du skal ta opp lån, også når det er snakk om små summer. Statistisk sett er det nemlig en sammenheng mellom såkalte SMS lån og risikoen for gjeldsproblemer.

Risikoen skyldes flere forhold, men i bunn ligger det faktum at alle små lån uten sikkerhet har høye renter.

Små lånesummer skal vanligvis betales tilbake i løpet av kort tid. Dersom du da ikke betaler av en eller annen grunn, vil rentekostnadene på SMS lån raskt kunne bli problematiske.

Slik ser kostnadene ut på et mobillån

I Norge er det noen få nisjebanker som kun fokuserer på de aller minste lånesummene. Dette er blant annet Folkia og Ferratum Bank. Disse bankene tilbyr SMS lån på henholdsvis inntil 20 000 og 30 000 kroner. Den lengste nedbetalingstiden du kan få er 12 måneder.

Rentene på såkalte SMS-lån og mikrolån kan bli sjokkerende høye. Personer som tar opp flere slike lån er ofte gjengangere blant de med betalingsanmerkninger.

Eksempler på kostnader for såkalte SMS lån i Norge

LånesumTidEffektive renterRentekostnaderEtableringTotal tilbakebetaling
6 0002 mnd324%.7173507 157
6 0006 mnd173%.1 4923507 932
10 000 3 mnd224%.1 60935012 094
10 000 12 mnd96%.3 52335014 053
20 000 12 mnd87%3 52335027 477

Som vi ser er dette høye renter. Rentene blir høyere jo mindre du låner og når nedbetalingstiden reduseres.

Selve summen lånet koster deg kan likevel beskrives som noenlunde akseptabel. Banken skal tross alt kunne leve av å låne ut pengene.

De høye prosentene skyldes fortrinnsvis det at renter alltid beregnes på årsbasis, selv om lånet skal tilbakebetales på for eksempel kun 2 måneder.

Gjeldsproblemer når du ikke betaler tilbake i tide

Om du tar opp et enkelt SMS lån eller mikrolån er sjansen for at du misligholder lånet eller får gjeldsproblemer ganske lav.

De fleste klarer å betale tilbake småsummer i gjeld, spesielt når avdragene foregår over en kort periode.

Hovedproblemet med disse lånene er at mange tar opp flere av de på én og samme tid. Kanskje har vedkommende også kredittkort som brukes hyppig. Totalt vil da de månedlige lånekostnadene kunne bli svært høye.

Dersom det går tregt med tilbakebetalingen er veien til misligholdt gjeld og inkassosaker kort. Dette ser vi også i kredittopplysningsbyråenes oversikter. Personer med mange smålån og kredittgjeld er gjengangere blant de som får betalingsanmerkninger.

En betalingsanmerkning betyr at du vil ikke få innvilget SMS-lån og annen kreditt. Du kan også risikere å bli avskåret fra andre kredittbaserte tjenester, blant annet mobilabonnement.

Kostnadene på vanlige forbrukslån fremfor SMS lån

Har du en høy kredittscore vil du kunne få lavere renter.

Et forbrukslån fra banker som Bank Norwegian, Brabank og Santander Consumer Bank har vanligvis effektive renter mellom cirka 5% og cirka 20%. Hvilke renter du får avhenger av flere faktorer:

 • Har du høy kredittscore og god betalingsevne vil du kunne få lave renter.
 • Et stort lån har normalt lavere renter enn et lite lån.
 • Et lån med lang nedbetalingstid har vanligvis lavere renter enn tilsvarende lånesum med kortere nedbetalingstid.

Dette vurderes individuelt for hver søker.

Typiske rentenivåer ser gjerne slik ut:

 • Lån på inntil cirka 20 000 kroner – de effektive rentene blir ofte mellom 20% og 30%.
 • Lån fra cirka 20 000 til cirka 50 000 kroner – de effektive rentene blir ofte mellom 15% og 20%.
 • Store lån på inntil 500 000 kroner – de effektive rentene blir ofte mellom 5% og 13%.

Gebyrenes innvirkning på effektive renter for SMS lån

De effektive rentene i eksemplene ovenfor inkluderer et etableringsgebyr og månedlige termingebyr. Dersom lånesummen er lav og etableringsgebyret høyt, vil gebyret gjøre at de effektive rentene øker ganske betydelig.

Et vanlig etableringsgebyr er rundt 900 kroner.

Noen banker krever omtrent en slik sum uansett hvor mye du låner, mens andre har lavere gebyr for de minste lånene. Du må også betale et månedlig termingebyr på omtrent 40 til 50 kroner.

Til sammenligning har et SMS lån fra de dyreste småbankene ofte etableringsgebyr på rundt 300 til 400 kroner, mens de månedlige termingebyrene kan ligge på tett opp mot 200 kroner.

Se også: https://ikanobank.no/lan/sms-lan

Nominelle renter kan være misvisende dersom gebyrene er høye. Sammenlign alltid effektive renter og totalkostnader!

Blir et vanlig forbrukslån billigere enn et SMS-lån?

Jo flere tilbud du innhenter, desto større blir sjansene for at du finner det billigste lånet. Sammenlign alltid hva totalkostnadene er på lånene den dagen de er nedbetalte.

Tar du opp et forbrukslån på 20 000 kroner over ett år i en av de større bankene, vil du høyst sannsynligvis komme billigere unna enn om du låner fra banker med mikrolån og SMS lån.

Dette til tross for at etableringsgebyret kan være høyere i noen tilfeller.

Så lenge forskjellen på rentene er stor nok vil størrelsen på etableringsgebyret få mindre innvirkning. Du vil også betale langt lavere månedlig termingebyr.

Du bør innhente flere tilbud

Vi anbefaler alltid at folk som skal låne penger innhenter så mange tilbud som mulig. Det er rundt 30 banker i Norge som tilbyr forbrukslån og SMS lån av ulike størrelser. Derfor vil det alltid være store forskjeller på hvilke renter en og samme person kan oppnå i de forskjellige bankene.

Oppskriften på hvordan du bør gå frem:

 • Søk om sms-lån fra så mange banker som mulig.
 • Vent til du har mottatt tilbud fra alle.
 • Sammenlign totalkostnadene for hvert enkelt lån.
 • Velg det billigste alternativet.

Ikke forhast deg med SMS lån på dagen eller minuttet

Så godt som alle av de rundt 30 nisjebankene behandler lånesøknadene automatisk. Det vil si det er programvare som innhenter opplysningene de trenger, og som foretar kredittvurderingen.

Resultatet er at bankene kan gi deg raskt svar på søknaden. Mange banker gir deg svar innen en time eller to.

Du vil i alle tilfeller motta svar med eventuelt lånetilbud innen 24 timer, uansett hvilken bank du søker hos.

Kredittvurderingen av lånesøknader foretas som regel av bankenes selvlærende programvare. Derfor kan svaret være klart innen kun noen minutter.

Lånemegler i stedenfor å ta opp et SMS lån

Å innhente mange lånetilbud kan bli vanskelig dersom du ikke har oversikt over alle banker som fokuserer på forbrukerfinansiering.

En snarvei her er å bruke en lånemegler til jobben. Lånemeglere samarbeider ofte med inntil 20 ulike banker.

Du kan potensielt motta tilbud fra alle partnerbanker megleren representerer, såfremt de faktisk tilbyr den lånesummen du er på jakt etter.

Velg riktig lånemegler

De beste meglerne har erfarne rådgivere som hjelper deg når du lurer på noe.

Lånemeglerne som er listet opp på vår forside er blant de beste på dette området. Om du vil favne så bredt som mulig kan du først søke via én megler. Deretter kan du supplere med direkte søknader til banker som megleren ikke samarbeider med.

Dette har disse lånemeglerne til felles:

 • Lånemeglerne innhenter ofte 20 eller flere tilbud på én gang.
 • Bankene meglerne representerer gir et variert utvalg av lånetilbud.
 • Meglerne har kundesentre som er åpent lenge om kveldene og i helgene.
 • Meglerne behandler søknadene om lån raskt og effektivt.

Kravene for å få et SMS lån på dagen

At banken har det lånet du er ute etter er ikke den eneste faktoren som begrenser hvor mange tilbud du kan motta. Bankene opererer med ulike minstekrav som også kan få innvirkning.

 • Er du gammel nok? Noen banker har 18 år som alderskrav, de fleste har 20 år som alderskrav, og de strengeste har 25 år som alderskrav. Mange banker krever også at du ikke er mer enn 70 eller 75 år.
 • Tjener du nok? Det strengeste kravet til minimumsinntekt er 250 000 kroner. De fleste banker har et lavere inntektskrav, for eksempel 100 000 eller 150 000 kroner per år.
 • Som inntekt regnes vanlig lønn du får gjennom ansettelse, trygdeytelser, og inntekt fra næringsvirksomhet.

De aller fleste oppfyller minstekravet til inntekt når det er snakk om smålån og SMS-lån. Summen du skal låne vil vanligvis være den avgjørende faktoren. Dette henger sammen med kravene som myndighetene stiller til din betalingsevne.

Fått avslag på søknaden? I noen tilfeller skyldes det at lånesummen er for høy.

Forskrift for forbrukslån

I tillegg til at bankene har sine egne krav til søkeren, er de også nødt til å forholde seg til retningslinjer fra myndighetene.

Forskriftet ble sist oppdatert i februar 2019 og sier følgende;

 • Banken kan ikke gi deg et lån dersom du ikke har inntekt nok til å betale for nødvendig livsopphold (mat, husleie, forsikring, etc.), i tillegg til lånekostnadene.
 • Du skal også ha inntekt nok til å tåle en renteøkning på minst 5% på den samlede gjelden din.
 • Banken kan heller ikke gi deg et lån som gjør at din samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntektene dine.
 • Lånet skal ha faste månedlige avdrag, og det kan maksimalt ha fem års nedbetalingstid.
 • Det kan gis spesifikke unntak fra disse retningslinjene dersom lånet skal brukes til refinansiering.

Har du flere SMS lån nå?

En av de største tabbene du kan gjøre dersom du allerede har ett eller flere sms lån er å ta opp ytterligere lån uten sikkerhet. Fordi smålån alltid har høyere renter enn større lån vil det i stedet være smartere å samle gjelden i et større lån med lavere renter.

Da vil du også spare en del på å kutte ned på antallet månedlige termingebyrer.

Husk at om du allerede sliter med høye lånekostnader fra SMS-lån, bør du vurdere å ikke låne mer enn det du trenger til å refinansiere gjelden.

Refinansiering av kredittgjeld og smålån er et effektivt grep for å unngå betalingsproblemer!

Flere alternativer til SMS lån og smålån

En eller annen gang i livet vil nok de fleste havne i situasjoner der det er fristende å ta opp et lite lån. Det er ofte når noe uforutsett skjer at vi låner, og gjerne samtidig som det er lenge til neste lønning. Det finnes alternativer som noen ganger kan være bedre enn å låne i bank. Her er noen forslag:

 • Spare – Om det du trenger penger til ikke haster, vil sparing være det klart beste alternativet. Unngå renter og gebyrer når du kan!
 • Låne privat – Å låne av et familiemedlem eller en venn er som regel rentefritt, og derfor en billigere løsning enn å låne i bank. Vær sikker på at du klarer å betale tilbake slik avtalt, så gjør du ikke skade på forholdet ditt til den du låner fra.
 • Låne fra arbeidsgiver – En velvillig arbeidsgiver kan yte rene lån til sine ansatte. Dersom lånet gir deg en rentefordel, skal du betale skatt av fordelen i henhold til egne bestemmelser. For små lånesummer vil denne skatten være ubetydelig. Arbeidsgiveren kan også gi deg et lån i form av forskudd på lønn, noe som ikke utløser den samme skatteplikten.
 • Kredittkort – Om du for eksempel trenger en liten sum til noe viktig, som PC, vaskemaskin, reparasjon av bilen eller lignende, kan kredittkortet være en bedre løsning enn å låne. Rentene på kredittkortene er omtrent de samme som på smålån fra de største forbrukslånbankene. Men, rentene løper ikke før forfall på neste kredittkortregning. Forutsetningen for at kredittkortet skal lønne seg er at du klarer å betale tilbake kreditten raskt nok.
 • Avbetaling – Å kjøpe noe på avbetaling kan i noen tilfeller være bedre enn å ta opp et lite lån. Det kommer an på hvilken av løsningene som gir deg de laveste rentekostnadene. Avbetalingsordninger har som regel effektive renter på over 30%, så vær nøye når du sammenligner.
 • Smart lån fra bank – I stedenfor SMS-lån, er det mulig å ta opp smålån i banker uten at det koster mer enn noen få kroner. Det gjør du ved å utnytte retten du har til førtids innfrielse av lånet.

Vurder en medlåntaker

Skal du først låne sammen med noen, bør dette være partneren din. Da er det også enklere å fordele skattefradraget for gjeldsrenter.

Majoriteten av norske banker aksepterer at du søker om lån sammen med noen, slik som samboeren eller ektefellen din. Fordelene med ordningen er at du øker sjansene for at lånet innvilges. Rentebetingelsene kan også bli bedre.

Om lånesummen er veldig lav, for eksempel under 20 000 kroner, er det likevel ikke spesielt hensiktsmessig å ha en medlåntaker. For det første vil de fleste som søker alene kvalifisere til å få smålån uansett.

For det andre vil en eventuell marginal rentefordel ikke oppveie risikoen for uklarheter som er der når to låner sammen.

Slik foregår søknadsprosessen

Om du er skuffet over at det ikke er mulig å få SMS lån slik betegnelsen tyder på kan du trøste deg med at prosessen likevel er lite komplisert.

Det vanlige er at søknadsskjemaet på bankens nettside ser slik ut:

 • Oppgi ønsket lånesum og ønsket nedbetalingstid.
 • Angi fødselsnummer, epost, og mobilnummer.
 • Du oppgir om du er norsk statsborger.

Nå søknaden om SMS lån er innsendt vil banken innhente alle opplysninger de trenger for å foreta en kredittvurdering. Dette skjer elektronisk, og tar som regel kun noen minutter. Deretter får du tilsendt en epost, og eventuelt en melding på mobilen om at eposten er sendt.

Eposten inneholder et lånetilbud dersom søknaden ble godkjent. Ønsker du å slå til på tilbudet foregår resten av prosessen slik:

 1. Du aksepterer tilbudet ved å signere med BankID.
 2. Du angir kontonummeret ditt.
 3. Det kan hende at banken krever dokumentasjon på inntekt.
 4. Dokumentasjonen er normalt kopi av siste lønnsslipp, og kopi av siste skattemelding.
 5. Dokumentasjonen laster du opp på bankens nettside (du får instruksjon om hvordan du gjør dette).

Så snart banken mottar dokumentasjon og signert låneavtale vil lånet utbetales til det kontonummeret du oppga. Det vanlig at det tar mellom 1 og 3 dager fra søknad er sendt, til pengene er registrert på konto.

Oppsummering SMS-lån

 • Et SMS lån bør ses på som et markedsføringsgrep. Dette er strengt tatt et låneprodukt som du ikke finner lenger i Norge. Lånene dreide seg om små summer som skulle kunne skaffes raskt via mobiltelefon. Rent teknisk er det liten forskjell på SMS lånene og måten du kan søke om lån uten sikkerhet på i dag.
 • Alle som tar opp lån blir kredittvurdert selv om lånesummen er lav. Låntakeren må signere en låneavtale med BankID, noe som også gjaldt den gangen enkelte banker tilbydde såkalte SMS lån.
 • Det er viktig å huske på at smålån har som regel høye renter. Det er også store forskjeller på rentenivåene som hver enkelt bank tilbyr. Vær oppmerksom på at det å ha flere smålån på samme tid kan bli svært dyrt.

Vurderinger:

Gjennomsnitt: 5/5

Strong Testimonials form submission spinner.

Required

Hva er ditt navn?
Skriv inn en passende overskrift for din vurdering
rating fields
Gi oss fra 1 til 5 stjerner hvor 5 er best