Hva er serielån

Når man skal ta opp et lån får man ofte valget mellom enten annuitetslån eller serielån. Særlig hvis det gjelder boliglån, er det mest vanlig å velge annuitetslån. Likevel kan serielån passe godt for mange, og her forklarer vi hvorfor.

Serielån og andre typer lån

Hvorvidt man ønsker å ta opp et serielån eller annuitetslån handler om hvilken måte man ønsker å betale tilbake lånet på.

Det viktig å tenke nøye over hva som passer for en selv, siden lånekunder kan ha svært ulike situasjoner med tanke på egen privatøkonomi.

Her skal vi vise forskjellene på serielån og annuitetslån, og se nærmere på fordelene med et serielån.

Lånekunder har ulik privatøkonomi, og derfor er det viktig at hver enkelt tenker over hvilken låneform som passer dem best.

Slik fungerer serielån

Hvis man velger nedbetaling med serielån betaler man et fast avdrag hver måned, mens rentedelen varierer.

Etter hvert som lånebeløpet blir mindre, blir det et lavere beløp å beregne rente av. Dermed blir rentedelen gradvis mindre. Det betyr at terminbeløpet blir lavere etter hvert.

Dersom man i stedet velger annuitetslån, betaler man et likt beløp hver måned. Da går det meste av terminbeløpet til renter i starten. Dermed kommer man senere i gang med å betale ned selve gjelden.

Ved serielån betaler man et noe høyere terminbeløp i starten av nedbetalingen, enn om man velger annuitetslån. Dette er en årsak til at mange velger annuitetslån.

Likevel vil serielån passe godt til mange. Det gjelder særlig for dem som har økonomi til å betale litt ekstra hver måned. Det finnes mange lånekalkulatorer på nettet, hvor man raskt kan regne ut forskjellene på terminbeløp og totalkostnad på serielån og annuitetslån, for eksempel hos Statens pensjonskasse.

Fordeler med serielån

Vi skal se på særlig tre fordeler ved å velge serielån som nedbetalingsform:

  1. Gjelden blir raskere redusert.
  2. Kan gi bedre kredittscore raskere.
  3. Lavere totalkostnad.
Ved serielån betaler man et fast avdrag av gjelden hver måned. Dermed reduseres gjelden raskere, og totalkostnaden blir lavere.

#1. Gjelden blir raskere redusert

Som vi var inne på, så begynner man umiddelbart å betale ned på selve gjelden når man velger serielån. Det betyr at dette er den raskeste måten å kvitte seg med gjelden sin på.

Man setter et fast avdragsbeløp for hver måned, og dette beløpet betaler man gjennom hele nedbetalingstiden.

I tillegg til avdrag, må man alltid betale renter. Renteutgiften på lånet kommer i tillegg til avdraget.

Avdrag og renter utgjør til sammen det som kalles terminbeløp.

#2. Kan gi bedre kredittscore raskere

Det at man umiddelbart begynner å betale ned på gjelden, vil kunne virke positivt på kredittscoren. En kredittscore tar alltid hensyn til hvor mye gjeld man har.

I tillegg vil det kunne telle positivt at man ikke har lånt mer enn at man klarer å betjene lånet som et serielån.

Hvilken kredittscore man oppnår er viktig, særlig hvis man har behov for å ta opp andre typer lån. Det kan for eksempel være i forbindelse med bilkjøp eller finansiering av hytte eller oppussing.

#3. Lavere totalkostnad

Den store økonomiske fordelen av å velge serielån, er at det rett og slett er billigere.

Ved å betale fulle avdrag umiddelbart, blir den rentebærende gjelden redusert helt fra starten av. Jo raskere den rentebærende gjelden går ned, jo mindre renter betaler man totalt.

Dermed blir rentekostnadene gradvis mindre, og totalkostnaden lavere.

Serielån og renteendringer

Et serielån anses gjerne å være mindre renteutsatt enn andre nedbetalingsformer. Årsaken til det er at man har mest kontroll på hvor høy renten vil være i den nærmeste tiden etter at man har tatt opp lånet.

Når man betaler ned mye på lånet de første årene man har det, har gjelden allerede blitt lavere dersom renten heves på et senere tidspunkt.

Samtidig er det slik at man vil kunne merke en renteøkning noe kraftigere ved serielån enn ved annuitetslån.

Det er fordi ved serielån betaler man hele tiden et fast avdrag. Renten kommer i tillegg, på toppen av avdraget. Når renten heves, heves dermed hele terminbeløpet, fordi avdragsdelen ikke kan gjøres mindre.

Hva passer best for deg

Hvis du snakker med rådgivere i banker, kan det hende at de vil anbefale et annuitetslån. Det er verdt å huske på at selv om det er lettere å betjene i starten, så er totalkostnaden av det dyrere. Det vil si at banken tjener mest på at kundene velger annuitetslån.

Samtidig er det viktig at man velger en låneform man klarer å betjene.

Terminbeløpet bestemmes ut ifra hvor mye man låner, hvilken rente man får og nedbetalingsformen. Det er derfor fornuftig å se dette under ett.

Når er serielån særlig lurt

Det er to tilfeller hvor man særlig bør vurdere om serielån er å foretrekke:

  1. Lån til ting som forringes raskt i verdi.
  2. Lån når man forventer nedgang i inntekten.

 #1. Lån til ting som forringes raskt i verdi

Hvis man låner penger for å kjøpe noe som forringes i verdi raskt, kan det være spesielt fordelaktig å velge serielån. På den måten kan man unngå å måtte betale gjeld som er høyere enn verdien på det man brukte lånet på.

Hvis du skal låne penger til noe som forringes i verdi relativt raskt, som bil eller båt, er det fornuftig med serielån. På den måten kan du betale ned lånet innen det du har kjøpt har tapt seg betydelig i verdi.

I slike tilfeller kan det være lurt å heller gå ned på beløpet, dersom innbetalinger til et serielån blir for høye.

#2. Lån når man forventer nedgang i inntekten

Hvis man forventer å få lavere inntekt i fremtiden, mens man fortsatt betaler på lånet, er serielån en fordel. Det kan gjelde hvis man for eksempel nærmer seg pensjonsalder, eller hvis man planlegger å ta en jobbpause for å videreutdanne seg.

Siden serielån er dyrest i starten, men billigere etter hvert, vil det da være lettere å betjene lånet når man senere får lavere månedlige inntekter.

Oppsummert

Serielån er dyrere enn annuitetslån å betjene i starten, men blir billigere å betjene senere. Samtidig har det en del klare fordeler fremfor andre låneformer. De viktigste er:

  • Raskere reduksjon av gjelden.
  • Bedre kredittscore raskere.
  • Lavere totalkostnad.