Tips når du skal sammenligne forbrukslån

Å sammenligne forbrukslån når du trenger penger er et smart valg. Om du kun søker lån fra én enkelt bank vil du nesten garantert gå glipp av tilbud som er billigere. Her får du 5 effektive tips som gjør deg i stand til å finne det mest gunstige lånet. Vi forklarer også et par ting du bør være klar over om kostnadene på lån uten sikkerhet, og hva du kan gjøre for å redusere disse.

Tips 1 – Bruk rett fremgangsmåte

Grunnregelen når du skal sammenligne forbrukslån for å finne det billigste er enkel. Vi kan summere måten du bør gå frem på slik, uansett hvilken form for finansiering du trenger:

 • Skaff deg flest mulig lånetilbud.
 • Sammenlign lånenes betingelser.
 • Velg det billigste alternativet.

Det kan være andre faktorer som vil påvirke vurderingen din. Alle banker tilbyr ikke det helt samme produktet.

For eksempel:

 • Medlåner – Skal du låne sammen med partneren din? Det er ikke alle banker som aksepterer medlåner.
 • Låneforsikring – Vil du forsikre lånet? Prisen og betingelsene på forsikringen kan varierer en god del mellom bankene.
 • Avdragsfrihet – Antar du at du vil trenge en eller flere perioder med avdragsfrihet? Ikke alle banker tilbyr dette. Lengden på avdragsfritaket du får tilgjengelig kan også variere.
 • Betalingsfritak – Samme problemstillingen som for Avdragsfrihet. Forskjellen på de to er at avdragsfrihet betyr at du må betale de påløpte rentene, mens betalingsfritak betyr at du får utsatt også rentebetalingen.

De aller fleste søker om forbrukslån uten særskilte behov, kanskje unntatt dette med medlåner. Prinsippet blir det samme uansett. Du vil selvsagt ha det billigste alternativet, og da må du sondere mest mulig av markedet.

Avdragsfrihet og betalingsfritak gjør lånet dyrere og bør unngås. Har du likevel utsatt nedbetalingen kan du forsøke å betale inn ekstra avdrag senere.

Tips 2 – Finne tilbudene på forbrukslån

Om du vil ha flere lånetilbud enn de 10 til 20 låneagentene skaffer, kan du supplere med direkte søknader til banker som agenten ikke samarbeider med.

Du har mange banker å velge blant når du skal ta opp lån uten sikkerhet. I tillegg til omtrent 30 nisjebanker som kun driver med forbrukerfinansiering, har de fleste sparebankene også forbrukslån å tilby.

Får å innhente mange tilbud må du kjenne til bankene det er snakk om. Snarveien på dette punktet er enten å bruke en låneagent eller søke direkte til hver enkelt bank. Vi skal se på begge metodene, og først dette med låneagenter.

Tilbud på forbrukslån via låneagent

En låneagent er et selskap som samarbeider med et visst antall banker. Ordningen foregår slik at du søker om lånet via agenten, som deretter kontakter alle partnerbankene. Bankene utarbeider et lånetilbud dersom de anser deg som kredittverdig. Du mottar selv tilbudene, og agenten har ingen innvirkning på hvilket av de du eventuelt velger å slå til på.

Fordeler med låneagenter:

 • Du kan potensielt motta veldig mange tilbud.
 • Du taper ikke tid i forhold til om du søker selv til hver enkelt bank.
 • Du betaler ikke agenten for jobben. Alle som formidler lån får provisjon fra bankene i steder.

Alle banker med forbrukslån kan hjelpe deg om du vil refinansiere andre lån og kreditter. Husk å oppgi i søknaden at du skal bruke pengene til refinansiering dersom dette er formålet.

Sammenligne forbrukslån – direkte fra bankene

Lånte penger og valuta
Lånesummene fra de ulike bankene varierer. Av de omtrent 30 nisjebankene i landet har cirka 22 av de forbrukslån fra noen få tusenlapper til opp mot 400 000 til 500 000 kroner

Hvis du vil gjøre jobben selv med alle søknadene trenger du en nettside som gir deg oversikt. Du kan også bruke for eksempel oversikten på Finansportalen. Svakheten med Finansportalen er at den lister også en rekke banker du neppe vil sende søknaden til. For eksempel sparebanker som krever pant for lånet, eller som kun yter lån til eksisterende kunder.

Vær oppmerksom på at mange sparebanker tilbyr de samme rentene til alle kundene sine. Hos en god del av de er rentene gjennomgående høye. Hos nisjebankene får du rentetilbud som er individuelt beregnet. Det vil si at du sannsynligvis kommer billigere ut av det dersom du har god nok kredittscore. Dette ser vi nærmere på lenger ned i artikkelen.

Tips 3 – Sammenligne forbrukslån

Når du skal sammenligne forbrukslån fra forskjellige banker må grunnlaget være likt.

 • Lik lånesum – Husk at ulike lånesummer vil kunne gi ulike renter.
 • Lik nedbetalingstid – Et lån med lenger nedbetalingstid vil bli dyrere enn tilsvarende sum med kortere nedbetalingstid.

Dette er ikke en aktuell problemstilling dersom du søker via en låneagent. Da snakker vi kun om én enkelt søknad uansett. Ha det i mente dersom du i stedet velger å søke selv til hver enkelt bank du kjenner til.

Tilbudene kan heller ikke være forskjellig i for eksempel det at hos bank A søkte det sammen med en medlåner, mens søknaden til bank B var uten medlåner.

Det viktigste du må huske er at du må sammenligne totalkostnadene den dagen lånet er fullt nedbetalt. Det er ikke nok å sammenligne kun de nominelle rentene du tilbys hos hver bank. Forskjeller i størrelsen på gebyrene vil gi ulike effektive renter.

Effektive renter beregnes av de nominelle rentene pluss alle vanlige gebyrer. På et forbrukslån betaler du et engangs etableringsgebyr i tillegg til månedlige termingebyrer.

Tips 4 – Bruk tiden godt

Hele søknadsprossen kan i noen tilfeller være unnagjort på sekunder og minutter. Bankene har automatisert dette og bruker selvlærende programvare når de gjør en kredittvurdering.

Selv om du kanskje har hastverk med å skaffe finansiering så bør du ta tiden til hjelp. Vent til alle tilbud er mottatt før du skal sammenligne forbrukslån fra de forskjellige bankene.

Gangen i søknaden og tiden det tar er som regel slik:

 • Søknad – Søknadsskjemaet er enkelt og tar omtrent 2 minutter å fylle ut. Tenk igjennom på forhånd hvilken nedbetalingsplan og lånesum du trenger.
 • Svar fra bankene – Du får svarene tilsendt på e-post direkte fra hver bank, også når du søker via en låneagent. Noen banker svarer i løpet av minutter, andre i løpet av noen timer.
 • Tilbud – Dersom banken mener du er kredittverdig vil et tilbud være inkludert i svaret. Sjekk lånesum, effektive renter og totalkostnader.
 • Låneavtale – Når du har funnet det mest gunstige tilbudet vil du som regel kunne underskrive låneavtalen i nettbankløsningen til banken du valgte. Dette guides du frem til. Husk at du må ha BankID for å signere avtalen elektronisk.
 • Dokumentasjon – Det er vanlig at bankene krever dokumentasjon på inntekt. Dette lastes opp i nettbanken, eller du kan sende det med e-post. Dokumentasjonen er kopi av siste lønnsslipp (eller trygdeutbetaling) og kopi av siste års skattemelding.
 • Utbetaling av lånet – De fleste banker betaler ut lånet så snart avtalen er signert og dokumentasjon på inntekt er sendt inn.
 • Penger på konto – Regn med at det går mellom 2 til 3 dager totalt fra du søker til pengene er disponible på kontoen din.

Et tilbud på forbrukslån uten sikkerhet er normalt gyldig i 30 dager etter at du mottok det. Etter dette må du eventuelt sende inn en ny søknad.

Tips 5 – Utnytt mulighetene for billigere forbrukslån

Rentebetingelsene du får på et forbrukslån vil avhenge av flere faktorer. Dette har mest med det å gjøre at bankene ikke krever pantesikkerhet for lånet. Måten de i stedet sikrer seg på er å foreta en grundig kredittvurdering av søkeren.

Rentebetingelsene dine vil ligge mellom omtrent disse nivåene:

 • Billigste forbrukslån – Nominelle renter på 7%.
 • Dyreste forbrukslån – Nominelle renter på opp mot 20%.
 • Gjennomsnittlig rente – Ofte mellom 11% og 14%.

Jo bedre kredittscore og betalingsevne du har desto høyere er sjansene for å få lave renter. Lånesummen vil også påvirke dette. Et lite lån på for eksempel 20 000 kroner vil vanligvis ha noe høyere nominelle renter enn et lån på 200 000 kroner, selv om søkeren er samme person.

Dette gir lavere lånekostnader

Et forbrukslån kan bli betydelig billigere hvis du fokuserer på å betale pengene tilbake raskt. Bruk for eksempel bonuser og feriepenger hvis du klarer. Alt du betaler nå vil spare deg for renteutgifter i fremtiden.

Du vil kunne få lavere renter dersom banken anser det som sikrere å låne deg penger. Lånet vil også bli billigere dersom du betjener det smart. Her er noen tips om hva du kan gjøre:

 • Søk sammen med partneren – Dersom du er gift eller samboer kan dere søke sammen om lånet. Dette øker bankens sikkerhet, og dermed gir de vanligvis bedre rentetilbud.
 • Forbedre kredittscoren – Det kan ta tid å forbedre kredittscoren, men noe kan også gjøres relativt kort tid før du søker. Unngå for eksempel å eie flere kredittkort, unngå å ha mange smålån på samme tid, og sørg for å betale regninger fra banker og kredittselskap i tide. Har du en inkassosak gående bør du få avsluttet saken før du søker om forbrukslån.
 • Få med alle inntekter – Husk å dokumentere eventuelle ekstra inntekter, for eksempel barnebidrag, utleieinntekter, og lignende som ikke er med i skattelikningen. Dette vil påvirke både lånemulighetene og rentetilbudene.
 • Betal ned lånet raskt – Det kanskje aller viktigste du kan gjøre for å redusere lånekostnadene er å betale tilbake så raskt som mulig. Du har rett til å betale ekstra avdrag når som helst, og du kan innfri lånet i sin helhet dersom du har penger til det. Banken kan aldri kreve noe utover påløpte renter og gebyrer.

På forsiden finner du oversikt over flere av de beste låneagentene og bankene som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet.

Oppsummering

Skal du finne det billigste alternativet må du sammenligne forbrukslån fra så mange banker som mulig. Sammenligningsgrunnlaget må også være likt, det vil si like lånesummer med like nedbetalingstid.

En låneagent kan være til god hjelp for å skaffe tilbudene. De beste agentselskapene har mellom 15 og 20 partnerbanker de representerer.

Et forbrukslån kan bli både relativt rimelig og relativt dyrt. Sett deg inn i faktorene som bestemmer hvilke rentetilbud du vil motta. Fokuser også på å betale tilbake lånet så raskt som mulig. Har du flere lån bør du vurdere å samle disse.

Velg lånebeløp: 123
Meny