Hva avgjør renten på et usikret lån?

rente på forbrukslån

Renten på et lån uten sikkerhet avgjøres på bakgrunn av en rekke ulike faktorer. Her kan du lese mer om hva bankene legger til grunn når de fastsetter rentenivået. Det inkluderer følgende:

  • Hva som inngår i en risikovurdering.
  • Hvordan alder, inntekt og gjeld påvirker renten.
  • Litt om kreditthistorie.
  • En kort oppsummering.

Risiko bestemmer renten på et usikret lån

Risiko er nøkkelordet når det kommer til hvordan bankene setter renten på et lån. Bankene forsøker å kartlegge hvilken risiko det er for at lånet misligholdes.

Ettersom forbrukslån ikke krever noen form for sikkerhet er risikoen høyere sett fra bankens side. Derfor ligger rentesatsen også høyere på forbrukslån enn på f.eks. boliglån.

Bankene foretar alltid en kredittsjekk av lånesøker, nettopp for å beregne risikoen med å låne ut penger til vedkommende.

Kredittsjekken er en analyse av lånesøkers personlige økonomi, der banken får opplysninger om lånesøkers kredittscore. Dette er et sluttpoengtall som går fra 0 – 100, der 0 er dårligste kredittscore.

Gjennomsnittlig score ligger mellom 50 og 60 poeng. Har en lånesøker under 10 poeng vil nærmest alle lånesøknader avslås. Jo høyere sluttpoengtall, jo bedre rente vil du få på forbrukslånet.

Les også: Tips når du skal sammenligne lån uten sikkerhet.

sparing liten gris

Har du vist evne til å spare over tid? Det kan gi deg et lavere rentenivå hos noen banker.

Alder og utdanning

Alder er en viktig del av bankenes vurderingsgrunnlag. Statistikk viser at yngre låntakere får avslag på søknaden oftere enn de eldre.

Ung alder kan også knyttes opp til inntektsmønsteret. Det er velkjent at nordmenn tjener mer penger på et senere stadium i livet sitt.

Av den grunn vil unge låntakere også betale et høyere nominelt rentenivå enn de eldre, for å demme opp for den ekstra risikoen bankene pådrar seg.

Utdanning utgjør en annen viktig del av bankenes vurderingsgrunnlag.

Har du lang utdanning vurderer banken det som mindre risikabelt å låne deg penger.

Det skyldes at en person med høy utdannelse lettere kan få seg ny jobb hvis vedkommende skulle bli arbeidsledig. Lav utdannelse gir derfor en høyere rente på forbrukslånet ut fra bankens risikovurdering.

Bilde av hånd som taster på kalkulator.

Lånesøkers betjeningsevne vurderes når renten på et usikret lån fastsettes.

Inntekt og gjeld

Inntekt har muligens størst innvirkning når bankene bestemmer renten på et usikret lån. Har du høy årsinntekt vil banken i utgangspunktet gi en lavere rente på lånet.

Inntekten må likevel vurderes i sammenheng med lånesøkers gjeld. Har du f.eks høy gjeld knyttet til kredittkort og andre typer lån uten sikkerhet vil renten mest sannsynlig settes høyere.

De aller fleste som søker om forbrukslån har flere gjeldsposter. Dette kan være boliglån og billån i tillegg til annen gjeld.

Står gjelden i forhold til lånesøkers inntekt, vil ikke det slå negativt ut på den effektive renten på et forbrukslån.

Det har også mye å si hvilken type gjeld man sitter med. 100 000 kroner i studielån vil ha langt mindre negativ effekt sammenlignet med det samme beløpet i kredittkortgjeld.

Inntekt ofte den største innvirkningen, når bankene bestemmer renten på et usikret lån.

Kreditthistorie

Det teller positivt på lånesøknaden om du har hatt et kundeforhold til banken over tid.

Lånesøkers kreditthistorie kan påvirke renten på forbrukslånet i høy grad. Har du søkt om lån hos banken tidligere (og fått avslag), har banken lov til å lagre denne informasjonen til senere.

Positiv vekt tillegges de søknadene hvor du har hatt et kundeforhold til banken tid. Banken ser etter evne til å spare, og hvorvidt du har betalt tilbake andre lån som avtalt.

Oppsummering

Alle de nevnte momentene i kredittvurderingen påvirker rentesatsen på et forbrukslån. I tillegg vil ønsket lånebeløp og nedbetalingstid også være faktorer som påvirker den endelige renten.

Har du mulighet for å ta med en medsøker på forbrukslånet? Det kan føre til at du får tilbud om en lavere rente. Det er fordi risikoen for banken blir lavere når to personer står ansvarlig for lånet.

Meny