Refinansiering med betalingsanmerkning

Hvis du søker om refinansiering med betalingsanmerkning vil du som oftest få avslag.

Du kan også få avslag hvis du har inkassosaker. Å komme seg ut av betalingsproblemene kan dermed bli vanskelig.

Her går vi gjennom alternativene dine, og viser hvordan du kvitter deg med dyr og problematisk gjeld.

Betalingsanmerkningen blir stående lenge

En betalingsanmerkning kan først registreres 30 dager etter at du har fått varsel om det. Dette skjer i forbindelse med at kreditor har gått til rettslige skritt for å drive inn gjelden.

Betalingsanmerkningen vil deretter stå registrert i kredittopplysningsbyråenes databaser helt til gjelden er gjort opp.

Anmerkningen skal riktignok slettes etter 4 år selv om gjelden ikke er gjort opp, men dette betyr ikke at kreditor har tapt pengene sine. Vanligvis vil kreditoren da iverksette nye rettslige skritt. Det igjen vil føre til at en ny betalingsanmerkning blir registrert.

Hvis du trenger refinansiering med betalingsanmerkning så har du to muligheter.

Hvis du trenger en begrenset sum for å få refinansiert med sikkerhet i boligen din vil det sannsynligvis holde at banken har andreprioritet i pantet. I så fall slipper du å flytte hele boliglånet.

Mulighet 1 – Refinansiering med sikkerhet

Det finnes noen spesialbanker og meglere i Norge som tilbyr refinansieringslån med betalingsanmerkning. Dette er i motsetning til samtlige sparebanker og bankene som fokuserer på forbrukslån uten sikkerhet. De svarer som oftest nei i slike tilfeller.

Spesialbankene det her er snakk om er blant annet Bluestep, Uno Finans, Axo Finans, Mybank, Svea Finans og Bank2. Rentebetingelsene starter på omtrent 4% nominelt hos de fleste.

Er refinansieringsbehovet ditt lavt vil sannsynligvis rentene bli noe høyere. I alle tilfeller blir løsningen billigere dersom gjelden du vil refinansiere er fra forbrukslån og kredittkort.

Sikkerheten for refinansieringslånet

Personer som kan stille sin egen bolig som sikkerhet har tilgang til billigere refinansiering. Hvis du ikke eier boligen må du skaffe refinansiering etter at du har kvittet deg med betalingsanmerkningen.

Som sikkerhet krever disse bankene at du enten har bolig eller fritidseiendom som kan pantsettes, eller at du stiller med kausjonist.

Hvis summen du trenger er begrenset vil det ikke bli behov for å flytte boliglånet til spesialbanken.

Eksempel når du har betalt ned nok på boliglånet:

 • Du trenger 400 000 kroner for å få refinansiert gjeld med betalingsanmerkning.
 • Verdien på boligen er 2,5 millioner kroner.
 • Du kan låne inntil 85% av boligens verdi, som i dette tilfellet tilsvarer 2 125 000 kroner.
 • Boliglånet ditt fra før kan dermed være på maksimalt 1 725 000 kroner for at du skal få låne de 400 000 kronene du trenger.

I et slikt tilfelle vil en spesialbank kunne akseptere å ha andreprioritet i den pantsatte boligen.

Eksempel når belåningsgraden er for høy:

 • Boligens verdi er den samme som i eksemplet over (2,5 millioner kroner).
 • Boliglånet er på 1,7 millioner, og du har dermed kun 25 000 kroner igjen før belåningsgraden er på 85%.
 • Du får derfor ikke låne 400 000 kroner til refinansiering med boligen som sikkerhet.

I dette tilfellet vil du kunne løse problemet ved å stille med kausjonist. Siden summen er relativt lav vil spesialbanken sannsynligvis akseptere andreprioritet i pantet som kausjonisten stiller som sikkerhet.

Det er også vanlig at sikkerheten er en sum som settes på sperret konto.

Har du mottatt purringer på lån eller kreditter? Ta kontakt med kreditorene tidlig. Skaff deg oversikt og sørg for å betale nok til at du unngår inkasso. 

Mulighet 2 – Betal gjelden

Du vil sannsynligvis kunne få låne til for eksempel refinansiering så snart betalingsanmerkningen er slettet. Vi kan gi et ganske vanlig eksempel på denne typen situasjon.

 • Du skylder 30 000 kroner fra et kredittkort. Gjelden er misligholdt og du har betalingsanmerkning for dette forholdet.
 • Du har i tillegg 3 forbrukslån som ikke er misligholdte.
 • Gjelden på forbrukslånene er totalt 150 000 kroner.

For å få refinansiert gjelden fra forbrukslånene dine må du først gjøre opp de 30 000 kronene du skylder kredittkortselskapet.

Du kan eventuelt høre om denne kreditoren er villig til å sørge for at anmerkningen slettes tidligere, for eksempel etter at du har betalt en del av kravet.

Så snart anmerkningen er registrert slettet kan du søke om refinansiering for av resten av gjelden.

Refinansiering med betalingsanmerkning uten sikkerhet

En betalingsanmerkning vil gi deg svakere kredittscore. Når anmerkningen er slettet forbedres scoren. Da er lånemulighetene langt bedre, og rentebetingelsene blir også mer gunstige.

Uten en registrert betalingsanmerkning vil de fleste kunne få refinansiering uten sikkerhet. Dette er løsningen for de som ikke har bolig eller annen eiendom som kan stilles som pant.

De rimeligste effektive rentene på en refinansiering ligger på ca. 5%.

Slike renter er imidlertid ikke vanlige, og gis fortrinnsvis til personer med høy kredittscore.

Lånesummen kan heller ikke være for lav. I gjennomsnitt for refinansiering på rundt 100 000 kroner eller mer er effektive renter på omtrent 12% mer vanlig.

Det er også forskjeller mellom bankene. Totalt kan du søke om refinansiering fra cirka 30 ulike finansieringsselskap når du ønsker å refinansiere.

Sett deg inn i hvilke låneagenter som samarbeider med flest partnerbanker. Jo flere banker du får tilbud fra desto bedre. 

Tilbud på refinansieringslån med betalingsanmerkning

Den enkleste måten å innhente lånetilbud på er å bruke en låneagent. Fordelen er at du kan motta mange tilbud basert på kun den ene søknaden. Når du har mange tilbud blir det enklere å finne et rimelig alternativ.

Dette må du vite om låneagenter:

 1. Låneagenter videreformidler den ene søknaden du sender inn til alle banker de samarbeider med.
 2. De beste låneagentene innhenter ofte rundt 25 tilbud på refinansiering.
 3. Låneagenten har ikke anledning til å kreve deg for betaling.
 4. Agentene mottar i provisjon fra de bankene de formidler lån for.
 5. Søkner du via en låneagent vil du normalt motta alle tilbudene innen 24 timer.
 6. Du velger selv hvilket av lånetilbudene du eventuelt vil akseptere.
 7. Mange låneagenter har kundesentre der du kan få hjelp eller råd dersom du trenger det.
 8. Du bør helst ikke søke via mer enn ett agentselskap. Gjør du dette vil enkelte banker motta flere tilbud fra deg, fordi de representerer noen av de samme bankene.
 9. Du kan søke om refinansiering uten sikkerhet på inntil 600 000 kroner.

Du kan kontakte kredittopplysningsbyråene selv og sjekke om du har betalingsanmerkninger. Dette kan være smart å gjøre før du søker om lån.

Refinansiering av forbruksgjeld er vanlig

Ukritisk bruk av kredittkort er en gjenganger blant de som til slutt får problemer med å betjene gjelden. Mister du kontrollen kan inkassosakene komme på rekke og rad.

Gjeld fra forbrukslån og kredittkort kan bli ganske dyrt, spesielt hvis du har flere lån og kreditter på samme tid.

Folk med denne typen gjeld er også overrepresenterte blant de som pådrar seg inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Myndighetene har i de senere årene tatt flere grep for å få redusert forbruksgjelden i befolkningen. Et av grepene er å gjøre det lettere å få lån til refinansiering fremfor til rent forbruk.

Du kan få refinansiering med inkasso

På bankenes nettsider opplyser de som regel at de som søker om refinansiering ikke kan ha betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. Dette stemmer ikke alltid for inkassosaker som foreløpig ikke har gått for langt.

Søker du om å få refinansiert gjelden din før du får betalingsanmerkning vil de fleste banker være velvillige.

Dette vil likevel avhenge av resultatet når de foretar kredittvurderingen.

Enklere å få et refinansieringslån

Du har på sett og vis myndighetene på din side når du refinansierer. De lar nemlig bankene fravike fra noen av kravene i Finanstilsynets retningslinjer som regulerer når bankene kan yte lån.

Normalt kan du for eksempel ikke ta opp et lån dersom din totale gjeld blir på mer enn 5 ganger inntektene.

Med refinansierings så kan du låne mer enn fem ganger inntektene i tillegg til at du også får lenger nedbetalingstid.

For at bankene skal kunne se bort fra Finanstilsynets krav må lånet være slik:

 • Refinansieringen må føre til at låneutgiftene dine reduseres.
 • Beløpet du søker om må brukes til kun refinansiering.
 • Nedbetalingstiden kan være inntil 15 år, men ikke lenger enn den lengste nedbetalingstiden du har igjen på de lånene som refinansieres.

Effektive renter på kredittkort er vanligvis mellom 25% og 35%. Til sammenligning ligger gjennomsnittsrentene på lån uten sikkerhet rundt 11% – 14% når lånesummen er omtrent 100 000 kroner.

Refinansier forbruksgjeld før du får betalingsanmerkning

Det er ikke uvanlig at folk vegrer seg for å ta tak i betalingsproblemene. Reagerer du tidlig har du bedre mulighet til å få kontroll på situasjonen.

Mulighetene for å få lån til refinansiering reduseres drastisk av en betalingsanmerkning.
Derfor er det viktig å reagere tidlig dersom du har betalingsproblemer.

Typiske situasjoner der du bør vurdere å refinansiere:

 • Når du har flere dyre forbrukslån.
 • Når du skylder kredittkortselskap mer penger enn du kan gjøre opp inne et par måneder.
 • Når du mottar purringer på lån og kreditter.

Oppsummering

 1. Å få refinansiering med betalingsanmerkning er vanskelig, med mindre du kan stille med sikkerhet.
  Som sikkerhet menes enten egen bolig, fritidseiendom eller kausjonist.
 2. Alternativet til de fleste som er i slike situasjoner er å først bli kvitt betalingsanmerkningen. Det betyr som regel at den underliggende gjelden må gjøres opp.
  Så snart kreditoren har fått pengene sine skal anmerkningen slettes. Deretter er det mulig å få refinansiering av eventuell annen gjeld.
 3. Å refinansiere forbruksgjeld kan spare deg for mye penger, særlig når gjelden er fra usikrede lån og kreditter.
  Når mange gjeldsposter samles blir som regel rente- og gebyrkostnadene betydelig lavere.