Søk forbrukslån gjennom en lånemegler

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Å bruke en lånemegler kan være en smart løsning når du skal søke om forbrukslån.

Det går raskere å innhente et høyt antall lånetilbud når du søker via en megler.

I denne artikkelen får du fullstendig oversikt over alt du bør kjenne til når du skal søke om lån uten sikkerhet via en lånemegler.

Riktig forbrukslån til riktig pris med lånemeglere

lånemegler kundeservice
Mange lånemeglere gir deg personlig oppfølging og guider deg gjennom prosessen.

Alle som tar opp lån er naturligvis opptatte av å holde rente- og gebyrkostnadene så lave som mulige.

Dette er ikke alltid like lett når det gjelder usikrede lån, i og med de store variasjonene i rentebetingelser.

Den beste løsningen er derfor å alltid innhente så mange tilbud som mulig. Da ser du selv hvilken av bankene som har det mest gunstige tilbudet.

Det er her lånemeglere kommer mest til sin rett.

Søknader om forbrukslån er uforpliktende

Du forplikter deg ikke til noe som helst når du søker om forbrukslån. Bankene vil heller ikke forsøke å presse deg til å signere låneavtalen på noe vis. Det samme gjelder når du sender søknaden via en lånemegler.

Megleren skaffer bare tilveie et høyt antall tilbud, slik at du selv kan foreta den beste vurderingen.

Det du bør være oppmerksom på er at tilbudene som regel gjelder i inntil 30 dager. Det vil si at dersom du aksepterer innen fristen, får du de rentene som er spesifisert i tilbudet.

Dersom du ønsker å låne etter at fristen er utgått må du sende inn en ny søknad. Deretter vil bankene foreta en ny kredittvurdering, og eventuelt gi deg et nytt tilbud.

Du kan få lavere renter med lånemeglere

En søker som er kredittverdig er naturligvis en attraktiv kunde for bankene. Det igjen gir bankene et insentiv til å tilby bedre renter til potensielle kunder som de gjerne vil ha.

Når søknaden da kommer via en lånemegler, vet bankene at de har konkurranse om kunden. Det igjen gjør at noen banker kan komme til å tilby lavere renter enn de kanskje ellers ville gjort.

Ved å søke gjennom en lånemegler vil du kunne motta tilbud fra inntil 23 banker innen kort tid

Det er gratis å låne gjennom en lånemegler

I henhold til Finansavtaleloven har ikke lånemeglerne rett til å kreve betalt for arbeidet de gjør for låntakere. All formidling av denne typen finansielle tjenester skal foregå vederlagsfritt. Meglerselskapene får i stedet en provisjon av bankene for formidlingen av hvert enkelt forbrukslån.

Dette betyr ikke at du trenger bekymre deg for at meglerne prioriterer de bankene som betaler høyest provisjon. Du vil alltid motta samtlige tilbud, og kan selv se hvilket av tilbudene som har de beste betingelsene.

Velge riktig lånemegler

De beste lånemeglerne i Norge har veldrevne kundesentre med erfarne rådgiver. Det er vanlig at kundesentrene er åpne til sent på kveld.

Det er relativt mange selskap som formidler forbrukslån i Norge. Alle er ikke like dyktige, og det kan være store forskjeller på hvilke lånetilbud de klarer å innhente.

Dette er faktorene du bør være oppmerksom på når du velger lånemegler:

 1. Hvor mange banker samarbeider megleren med? Antallet partnerbanker er den viktigste faktoren for hvor mange tilbud på lån du mottar. Du vil helst ha så mange som mulig. De beste lånemeglerne har et sted mellom 15 og 20 banker i porteføljen sin. Andre meglere kan samarbeide med et langt lavere antall, og i noen tilfeller representerer de kun 3 til 4 banker.
 2. Hvilke lån tilbyr bankene? Antallet banker er ikke det eneste du bør tenke på når du skal velge lånemegler. Det er naturligvis avgjørende at bankene tilbyr lån som du faktisk har behov for. Skal du for eksempel søke om 500 000 kroner, hjelper det lite om megleren kun representerer banker som tilbyr lave lånesummer. Gode meglerselskap samarbeider med banker som til sammen dekker de fleste behov.
 3. Hvilke krav stiller bankene? På samme vis som at bankene må tilby den lånesummen du trenger, er også minstekravene hos bankene en faktor. Er du for eksempel 18 år, og lånemegleren representerer kun banker med 20 eller 23 år som laveste aldersgrense, er dette feil megler for deg.
 4. Har meglerselskapet erfarne rådgivere? Mange søkere mangler kunnskaper om hva en medlåner er, hva som kan regnes som gode og dårlige renter, om de bør ha låneforsikring, og så videre. Gode meglerselskap har erfarne rådgivere som hjelper deg når du trenger det.
 5. Har megleren et veldrevet kundesenter? Det er også viktig at det faktisk er mulig å nå frem til en rådgiver. De beste meglerselskapene har egne kundesentre som er åpne lenge om kvelden, og gjerne også i helgene.
 6. Hvor lang tid bruker megleren på å innhente tilbudene? I prinsippet skal det ikke ta ekstra tid å få svar på søknaden som går via en lånemegler, sammenlignet med direkte søknader til en bank. Et veldrevet meglerforetak har automatiserte prosesser som gjør at de aktuelle bankene mottar søknaden så snart den er sendt inn.

Kredittvurderingen foretas automatisk. Derfor kan svaret på søknaden komme etter kun noen minutter eller timer.

Slik søker du hos en lånemegler

Å søke via en lånemegler er like enkelt som å søke direkte til en bank. Som regel er søknadsskjemaet slik:

 • Du oppgir ønsket lånesum og nedbetalingstid.
 • Du oppgir navn, personnummer, epostadresse og telefonnummer.

Det er også vanlig at du i søknadsskjemaet kan spesifisere om du søker sammen med en medlåner. I så tilfelle skal du oppgi navn, personnummer, epostadresse og telefonnummer også for den du skal låne sammen med.

I tillegg er det et eget felt for de som søker om lån til refinansiering. Her er det vanlig at du må oppgi hva gjelden er (sum), og hvilken bank eller kredittselskap du skylder pengene.

Når du mottar tilbudene fra lånemegleren

Selv om lånemegleren innhenter så mange som 23 tilbud vil du normalt ha mottatt samtlige svar innen 24 timer. Det er heller ikke uvanlig at de første e-postene kommer etter kun noen minutter.

Når du har sammenlignet tilbudene og bestemt deg for å slå til på ett av de, er prosessen slik:

 • Svaret fra banken inneholder normalt en lenke til nettbanken deres.
 • Du logger inn på nettbanken i henhold til instruksene du får i e-posten.
 • Du signerer låneavtalen med Bank-ID.
 • En eventuell medlåner signerer også med egen Bank-ID.

I tillegg må du sende inn påkrevd dokumentasjon.

Utbetalingen av lånet

En søknad som er godkjent av banken blir som regel utbetalt så snart låneavtalen er signert og dokumentasjon innsendt. I praksis kan dette bety samme dag som søknaden ble innsendt. Det vanlige er likevel at det går mellom 1 til 3 dager totalt, til pengene står på søkerens konto.

Låneforholdet er mellom deg og banken

Om du har spørsmål som gjelder et lån du allerede har mottatt må du henvende deg til banken. Lånemegleren har ingen ting å gjøre med selve avtaleforholdet.

Lånemeglere er kun et mellomledd som formidler lånet. Dersom du har spørsmål etter at du har inngått en låneavtale er det fortrinnsvis banken du lånte fra du må forholde deg til.

Skal du imidlertid flytte lånet på et senere tidspunkt, noe som ofte er aktuelt blant folk som alltid jakter på de laveste rentene, er det naturlig å kontakte en megler igjen.

Hold kostnadene nede på forbrukslån

Hovedregelen for å redusere kostnadene på et forbrukslån er naturligvis å skaffe seg så lave renter som mulig.

Det er gode muligheter for å kutte kostnader etter at du har tatt opp lånet. Her er noen tips;

 1. Betal større avdrag når du kan.
 2. Innfri lånet i sin helhet dersom du har midler til det.
 3. Husk at du må varsle banken på forhånd, både når du vil betale ekstra avdrag, og ved førtids innfrielse av lånet.
 4. Banken har ikke anledning til å kreve annet enn påløpte renter og gebyrer frem til betalingstidspunktet.
 5. Husk at om du har flere lån og kreditter vil det være mest lønnsomt å betale ned på det dyreste lånet først.

Oppsummering

En lånemegler er et selskap som samarbeider med et visst antall banker, og som innhenter lånetilbud på vegne av søkeren. Fordelene med å bruke en lånemegler er fortrinnsvis disse:

 1. Du sparer tid på å skaffe tilveie mange tilbud.
 2. Det blir enklere å vurdere hvilket av lånene som er billigst.
 3. Du får hjelp med søknaden dersom du trenger det.
 4. Lånemeglerens tjenester er gratis for søkeren, og søknadene er helt uforpliktende.
 5. De beste meglerselskapene innhenter gjerne inntil 23 eller flere tilbud, fordi de samarbeider med mange banker. Det vanlige er at lånet utbetales innen en til to dager etter at søknaden er innsendt.
 6. For å få tildelt lånet må du oppfylle bankenes minstekrav til alder, inntekt, bosted og betalingshistorikk. Banken må også ta hensyn til betalingsevnen din, hva du har i gjeld fra før, og lånet skal ha månedlige avdrag.
Meny