Søk lån gjennom lånemeglere

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Se her for flere lånemeglere

Det er ingen dum idé å bruke en låneagent/lånemegler når du er på jakt etter et forbrukslån. En erfaren formidler kan gi gode råd underveis, men den største fordelen ligger i tidsbesparelsen. De beste låne agentene innhenter nemlig opp mot 20 tilbud på lån av gangen, og som regel innen et døgn.

Målet er å finne det billigste lånet

For å se nytten av det å bruke en lånemegler, bør du først sette deg inn i hvordan du går frem for å finne det billigste lånet.

lånemegler kundeservice

Mange lånemeglere gir deg personlig oppfølging og guider deg gjennom prosessen.

Det gjør du slik:

Innhent så mange tilbud som mulig (det er over 30 nisjebanker i Norge som tilbyr usikrede forbrukslån, i tillegg til alle sparebankene).

Søknadene bør inneholde samme lånesum og samme nedbetalingstid (for å få et reelt sammenligningsgrunnlag).

Lånet med laveste totalkostnader er det billigste (ikke heng deg opp i hva bankene oppgir som nominelle renter – gebyrene kommer på toppen).

Når vi ser på hvordan rentebetingelsene på forbrukslån fastsettes, blir det klart hvorfor du bør følge denne punktlisten.

Rentebetingelsene fastsettes individuelt

Så godt som samtlige nisjebanker, og mange av sparebankene, gir ulike rentetilbud alt ettersom hvem søkeren er. De foretar først en kredittvurdering som bestemmer først om lånet skal godkjennes. Deretter ser de på hvilke renter de er villige til å tilby.

Dette baseres på kredittscoren og betalingsevnen til søkeren. Anses søkeren som en sikker betaler, får hun eller han som regel bedre rentetilbud, enn om søkeren anses som en mindre sikker betaler.

Når spennet mellom de laveste og høyeste rentene er mellom cirka 6% og 20%, blir denne praksisen svært avgjørende. I tillegg er det store variasjoner mellom hvor rause bankene er. Ergo vil det ofte lønne seg å hente inn så mange tilbud som mulig.

Fordelen med en låneagent

lån norske kroner

Du kan søke om lån til forbruk og refinansiering fra 5.000 til 500.000 kroner.

Antallet tilbud du potensielt kan få via en låneagent, tilsvarer antallet banker agenten samarbeider med. De beste agentene representerer gjerne 15 eller flere banker. Hvor mange tilbud du vil få avhenger imidlertid av flere faktorer.

Lånesummen – Har alle banker den lånesummen du søker om? Hos noen er minstelånet på 5 000 kroner, hos andre 25 000 kroner. Søker du om for eksempel 15 000 kroner, vil noen av bankene ikke kunne hjelpe deg. Likeledes er det kun 7-8 banker som tilbyr forbrukslån på over 350 000 kroner.

Medlåner – Søker du sammen med en medlåner, får du kun tilbud fra de bankene som aksepterer denne ordningen.

Minstekrav – Alderen og inntekten din kan også begrense antallet tilbud. Er du for eksempel 18 år, mottar du ikke tilbud fra banker som har høyere alderskrav. Det samme kan gjelde inntektene, der de strengeste bankene gjerne har 250 000 kroner i året som minstekrav.

I praksis vil dette si at en person som er for eksempel 30 år, og tjener 400 000 kroner i året, vil motta flere tilbud enn en 18-åring med begrenset inntekt. På samme vis vil en søknad om forbrukslån på 80 000 kroner (en sum som nesten alle banker tilbyr), gi flere tilbud enn en søknad på 450 000 kroner (en sum som omtrent 7-8 banker tilbyr).

Unngå å bruke flere lånemeglere

Merk deg at du ikke bør søke via flere låneagenter, da dette kan skape uklarheter dersom agentene representerer noen av de samme bankene. Det er bedre å søke via kun én dyktig agent, og eventuelt supplere med direkte søknader til banker du også vil ha tilbud fra, men som agenten ikke representerer.

Blir rentene lavere?

Det er rimelig å anta at en søknad om forbrukslån som kommer via en agent, kan resultere i et bedre rentetilbud enn en direkte søknad til en bank. Dette fordi bankene vil se at søknaden kom via en agent, og dermed vet at de konkurrerer med andre banker om kundeforholdet.

Det er imidlertid neppe noen automatikk i dette, og den individuelle vurderingen vil uansett ha mest innvirkning.

Ingen kostnader for deg

finansagent svar

Du får som regel svar på søknaden din innen 0-2 virkedager.

Det koster ikke ei krone å bruke en låneagent, uansett hvor mye rådgivning og hjelp du skulle komme til å motta. I henhold til Finansavtaleloven kan ikke selskap som formidler lån og kreditter ta seg betalt av låntakeren.

Agenter får i stedet betalt provisjon fra de bankene de representerer. Dette vil ikke innvirke på hvordan de rådgir deg, for eksempel ved at de anbefaler forbrukslån fra banker der de får mest provisjon. Du mottar nemlig selv alle tilbudene, og kan enkelt se hvilket av de som er det beste.

Søknaden er uforpliktende

En søknad som sendes via en låneagent er naturligvis akkurat like uforpliktende, som om du sendte den direkte til bankene på egen hånd. Du blir ikke mast på, og kan forkaste alle tilbudene om du vil.

Det du imidlertid bør være klar over er varigheten på et lånetilbud. Det vanlige er at tilbudet står i 30 dager etter at det ble sendt ut. Etter at denne fristen går ut må du eventuelt søke på nytt.

Hva er en god låneagent?

glass med mynter

Søk hos flere banker og spar penger med lavere rente.

Om du søker litt på nettet finner du et høyt antall låneagenter som spesialiserer seg på å formidle usikrede forbrukslån. Alle disse er ikke nødvendigvis like dyktige. Her er fem faktorer vi mener er avgjørende for hvilket selskapet du bør velge:

  • Agenten bør representere mange banker og finansieringsselskap.
  • Utvalget av typer lån og kreditter bør være bredt.
  • Agenten bør ha et kundesenter med erfarne rådgivere.
  • Det bør være enkelt å komme i kontakt med agenten.
  • Agenten bør ha gode tilbakemeldinger når det gjelder servicenivået.  

De beste selskapene har som regel et sted rundt 15 banker eller flere som de samarbeider med. Det vil si at du kan potensielt motta like mange lånetilbud som dette antallet.

Den største forskjellen ser vi når det gjelder rådgivning og kundeservice. Det finnes agenter som strengt tatt kun driver en nettside, og som ikke yter noen form for rådgivning eller service i det hele tatt. Forretningsmodellen er kun å være et mellomledd mellom deg og banken, med en automatisert prosess som egentlig ikke bidrar med noe spesielt.

Anbefalte lånemeglere

Basert på de kriteriene vi har satt opp her, er det et knippe låneagenter som utmerker seg. Her er tre av de vi anbefaler spesielt:

aconto logoVår erfaring tilsier at Aconto er blant de bedre alternativene man kan velge mellom i Norge. De samarbeider med en lang rekke banker og tilbyr rask oppfølging av lånesøknaden. En av fordelene med å velge Aconto er det fleksible lånebeløpet som lar deg søke om finansiering fra 10.000,- til 500.000,-, med opptil 15 års nedbetaling for refinansieringslån og 5 år for forbrukslån.

lendo logoLendo er et annet godt alternativ hvis du leter etter en megler med bred dekning og lang erfaring. De kan vise til et samarbeid med 16 ulike banker og finanstjenester. Lendo formidler lån uten sikkerhet til refinansiering og forbruk med en konkurransedyktig rente som begynner fra 6,86%. Du kan forvente personlig oppfølging av søknaden, kombinert med effektiv behandlingstid.

Sambla logoSambla er et tredje alternativ for de som ønsker rask oppfølging og en fleksibel kredittramme. Til forskjell fra Lendo og Aconto har Samla et noe lavere antall samarbeidspartnere. For øyeblikket formidler Sambla søknaden din til 11 ulike banker, med en kredittramme fra kr 5.000,- til kr 500.000,-. Lånerammen hos Sambla er derfor mer fleksibel enn de to ovenstående alternativene. Hos Sambla kan du få innvilget et lån med rente fra 6,86%.

Alle tre innhenter rundt 15 eller flere tilbud, og har egne kundesentre. Der sitter det saksbehandlere som gir råd og hjelper med søknadsprosessen. Ofte er åpningstidene til langt på kveld på hverdagene, og de har gjerne åpent også noen timer i helgene.

Oppsummering

En god låneagent kan innhente så mange som 15 til 20 tilbud på forbrukslån, basert

på den ene søknaden du sender inn. Tilbudene vil normalt komme fra de mest kjente bankene. Du ser da selv hvilket lån som er det mest gunstige. Tjenestene til en låneagent er gratis.

Du bør unngå å bruke mer enn én låneagent av gangen. Vil du innhente tilbud fra banker som agenten ikke representerer, kan du supplere med en direkte søknad til den aktuelle banken. På samme vis som det finnes banker med bedre tilbud enn andre, finnes det også låneagenter som yter bedre service enn konkurrentene.

Meny