Søk lån gjennom lånemeglere

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Å bruke en lånemegler er en smart løsning når du skal ha forbrukslån. Det går raskere å innhente et høyt antall lånetilbud når du søker via en megler. Dermed blir det også lettere å finne det billigste alternativet. I denne artikkelen får du fullstendig oversikt over alt du bør kjenne til når du skal søke om lån uten sikkerhet via megler.

Riktig lån til riktig pris med lånemeglere

lånemegler kundeservice

Mange lånemeglere gir deg personlig oppfølging og guider deg gjennom prosessen.

Alle som tar opp lån er naturligvis opptatte av å holde rente- og gebyrkostnadene så lave som mulige. Dette er ikke alltid like lett når det gjelder usikrede lån, i og med de store variasjonene i rentebetingelser.

Den beste løsningen er derfor å alltid innhente så mange tilbud som mulig. Da ser du selv hvilken av bankene som har det mest gunstige tilbudet. Det er her lånemeglere kommer mest til sin rett. Fordelene med å bruke en megler kan du lese om i de neste tre avsnittene.

Søknader om lån uten sikkerhet er uforpliktende

Du forplikter deg ikke til noe som helst når du søker om lån. Bankene vil heller ikke forsøke å presse deg til å signere låneavtalen på noe vis. Det samme gjelder når du sender søknaden via en lånemegler. Megleren skaffer bare tilveie et høyt antall tilbud, slik at du selv kan foreta den beste vurderingen.

Det du bør være oppmerksom på er at tilbudene som regel gjelder i inntil 30 dager. Det vil si at dersom du aksepterer innen fristen, får du de rentene som er spesifisert i tilbudet.

Dersom du ønsker å låne etter at fristen er utgått må du sende inn en ny søknad. Deretter vil bankene foreta en ny kredittvurdering, og eventuelt gi deg et nytt tilbud.

Du kan få lavere renter med lånemeglere

En søker som er kredittverdig er naturligvis en attraktiv kunde for bankene. Det igjen gir bankene et insentiv til å tilby bedre renter til potensielle kunder som de gjerne vil ha. Når søknaden da kommer via en lånemegler, vet bankene at de har konkurranse om kunden. Det igjen gjør at noen banker kan komme til å tilby lavere renter enn de kanskje ellers ville gjort.

Både banker og lånemeglere må ha konsesjon fra Finanstilsynet for å kunne tilby tjenestene sine i Norge.

Du trenger ikke betale lånemegleren

I henhold til Finansavtaleloven har ikke lånemeglerne rett til å kreve betalt for arbeidet de gjør for låntakere. All formidling av denne typen finansielle tjenester skal foregå vederlagsfritt. Meglerselskapene får i stedet en provisjon av bankene for formidlingen av hvert enkelt lån.

Dette betyr ikke at du trenger bekymre deg for at meglerne prioriterer de bankene som betaler høyest provisjon. Du vil alltid motta samtlige tilbud, og kan selv se hvilket av tilbudene som har de beste betingelsene.

Velge riktig lånemegler

De beste lånemeglerne i Norge har veldrevne kundesentre med erfarne rådgiver. Det er vanlig at kundesentrene er åpne lenge om kveldene.

Det er relativt mange selskap som formidler forbrukslån i Norge. Alle er ikke like dyktige, og det kan være store forskjeller på hvilke lånetilbud de klarer å innhente.

Dette er faktorene du bør være oppmerksom på når du velger lånemegler:

 • Hvor mange banker samarbeider megleren med? Antallet partnerbanker er den viktigste faktoren for hvor mange tilbud på lån du mottar. Du vil helst ha så mange som mulig. De beste lånemeglerne har et sted mellom 15 og 20 banker i porteføljen sin. Andre meglere kan samarbeide med et langt lavere antall, og i noen tilfeller representerer de kun 3 til 4 banker.
 • Hvilke lån tilbyr bankene? Antallet banker er ikke det eneste du bør tenke på når du skal velge lånemegler. Det er naturligvis avgjørende at bankene tilbyr lån som du faktisk har behov for. Skal du for eksempel søke om 500 000 kroner, hjelper det lite om megleren kun representerer banker som tilbyr lave lånesummer. Gode meglerselskap samarbeider med banker som til sammen dekker de fleste behov.
 • Hvilke krav stiller bankene? På samme vis som at bankene må tilby den lånesummen du trenger, er også minstekravene hos bankene en faktor. Er du for eksempel 18 år, og lånemegleren representerer kun banker med 20 eller 23 år som laveste aldersgrense, er dette feil megler for deg.
 • Har meglerselskapet erfarne rådgivere? Mange søkere mangler kunnskaper om hva en medlåner er, hva som kan regnes som gode og dårlige renter, om de bør ha låneforsikring, og så videre. Gode meglerselskap har erfarne rådgivere som hjelper deg når du trenger det.
 • Har megleren et veldrevet kundesenter? Det er også viktig at det faktisk er mulig å nå frem til en rådgiver. De beste meglerselskapene har egne kundesentre som er åpne lenge om kvelden, og gjerne også i helgene.
 • Hvor lang tid bruker megleren på å innhente tilbudene? I prinsippet skal det ikke ta ekstra tid å få svar på søknaden som går via en lånemegler, sammenlignet med direkte søknader til en bank. Et veldrevet meglerforetak har automatiserte prosesser som gjør at de aktuelle bankene mottar søknaden så snart den er sendt inn.

Kredittvurderingen foretas automatisk av bankenes datamaskiner. Derfor kan svaret på søknaden komme etter kun noen minutter eller timer.

Fire anbefalte lånemeglere

Inntil nylig kunne det se ut som at det var nesten like mange lånemeglere i Norge, som antallet banker med forbrukslån. Heldigvis kom det en innskjerpelse fra Finanstilsynet som luket bort de mest useriøse aktørene. Dette var selskap som strengt tatt kun drev en nettside for videresending av lånesøknadene, og som ikke hadde rådgivere og kundebehandlere.

De fleste som driver med låneformidling i dag er pålitelige selskap som har vært i bransjen lenge. De samarbeider med mange banker, de har erfarne rådgivere, og de driver effektive og serviceinnstilte kundesentre.

Du kan lese omtaler av meglerne vi anbefaler her ved å klikke på navnet.

Axo Finans – Axo er et av meglerselskapene som trygt kan anbefales. De er alltid blant meglerne som representerer flest banker, og der bankenes lånetilbud er varierte. Per i dag kan du potensielt motta hele 21 tilbud når du søker om lån via Axo Finans. Denne lånemegleren har et særdeles veldrevet kundesenter, og får gjennomgående gode tilbakemeldinger fra kundene sine.

Lendo – Lånemegleren Lendo eies av Schibsted ASA, det samme selskapet som står bak blant annet VG, Aftenposten og Finn.no. De er i dag blant landets mest erfarne formidlere av usikrede lån. Antallet banker Lendo samarbeider med er som regel rundt 20. Søker du via denne megleren er det vanlig å motta inntil 15 ulike lånetilbud. Bankene Lendo samarbeider med har god variasjon i typer lån og betingelser. Selskapet har også et meget veldrevet kundesenter, kjent for god service.

Sambla – Dette meglerselskapet er relativt nytt i Norge, men likevel blant de største aktørene. Sambla formidler også lån i de andre skandinaviske landene. Antallet partnerbanker ligger som regel mellom 15 og 20. Her også vil du kunne motta rundt 15 tilbud basert på kun den ene søknaden. Sambla er også blant lånemeglerne som har et veldrevet og dyktig kundesenter.

Scoopr – Scoopr har drevet med formidling av lån uten sikkerhet omtrent like lenge som Lendo. Selskapet er også blant de som til enhver tid har flest partnerbanker i porteføljen. Per i dag innhenter Scoopr rundt 15 tilbud på vegne av søkeren. Kundesenteret til megleren er blant de bedre, med mange erfarne rådgivere, og rask behandling av lånesøknadene.

Ikke send søknader via flere lånemeglere

Det kan være fristende å sende lånesøknader via flere meglere. Du vil jo helst motta så mange tilbud som mulig, både for å øke sjansene for å få søknaden akseptert, og for å finne det billigste lånet. Problemet er at du risikerer at enkelte banker vil motta flere søknader fra samme person. For eksempel samarbeider både Lendo og Scoopr med blant annet Ikano Bank og Santander Consumer Bank.

Søker du via begge meglerne vil det bli uklart hvilken søknad bankene skal forholde seg til. Slike uklarheter vil føre til forsinkelser i behandlingen av søknaden.

Lånemeglernes minstekrav

Så lenge du er myndig kan du ta opp lån i Norge. Noen banker setter også en øvre aldersgrense for låntakerne.

Lånemeglerne oppgir som regel egne minstekrav til alder og inntekt. Disse stemmer ikke nødvendigvis alltid med kravene du finner hos bankene som megleren representerer. For eksempel er alderskravet hos Lendo 20 år, selv om megleren formidler lån fra banker der tilsvarende grense er 18 år.

I praksis betyr dette at meglernes krav kan ses på som retningsgivende. En 18-åring kan sende søknaden sin til Lendo, men vil da sannsynligvis motta tilbud kun fra de bankene som har 18 år som alderskrav.

Det samme gjelder dersom meglerens inntektskrav er annerledes enn bankenes. Inntekten vil uansett ha mest å si for summen du kan låne.

Bankenes minstekrav til alder og inntekt

 • Alder – Alle som søker om lån i Norge må være myndige. 18 år er derfor minstekravet som du finner hos noen banker, men flere er noe strengere enn dette. Det vanligste kravet til alder er 20 år. Det strengeste kravet vi kjenne til, og som du finner hos kun noen få banker, er 25 år. Merk deg at mange banker har også en øvre aldersgrense, for eksempel 70 eller 75 år.
 • Inntekt – Noen banker oppgir kun at søkeren må ha fast inntekt, uten å spesifisere sum. Dette er gjerne de bankene som tilbyr kun smålån, for eksempel inntil 50 000 kroner. Det strengeste kravet til inntekt du finner er 250 000 kroner per år før skatt. Tjener du over denne summen, oppfyller du inntektskravet hos samtlige nisjebanker som tilbyr lån til forbruk.
 • Krav til nasjonalitet eller bosted – Alle som vil ha lån i norske banker må være enten statsborgere i landet, eller bosatt her. Dersom du ikke er norsk kreves det vanligvis at du har bodd og betalt skatt i Norge i de siste 3 årene.

Du kan låne i norske banker selv om du studerer eller jobber i utlandet, så lenge du har norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Krav til betalingshistorikk med en lånemegler

Som en hovedregel vil alle som har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker få avslag på søknader om lån eller kreditter. Det er likevel en merkbar forskjell på inkasso og anmerkninger, og det kan gis unntak for begge typer forhold.

Har du inkassosaker?

Enkelte banker gjør unntak fra regelen om at du ikke kan ha inkassosaker som er aktive. Vanligvis gjøres unntakene i de tilfellene der lånet skal brukes til å refinansiere den gjelden som forårsaket inkassosaken. Det finnes også tilfeller der en inkassosak gjelder et relativt ubetydelig forhold. Er søkerens betalingshistorikk ellers god og betalingsevnen tilstrekkelig, kan bankene være villige til å yte lånet.

Får du likevel nei på søknaden på grunn av en inkassosak er den eneste løsningen å kvitte deg med saken først. Deretter kan du sende en ny søknad via lånemegleren eller direkte til bankene.

Har du betalingsanmerkninger?

Gjeld som er vanskelig å betale tilbake bør refinansieres før du får inkassovarsler. Så snart en betalingsanmerkning er registrert blir det omtrent umulig å få lån.

Betalingsanmerkninger er langt mer alvorlige enn inkassosaker. Som hovedregel vil disse alltid gi avslag på søknader om lån eller kreditter. Ofte vil anmerkninger også bety avslag på kredittbaserte tjenester som avbetaling og mobilabonnement.

Løsningen er da som regel å kvitte deg med gjelden som forårsaket anmerkningen. Anmerkninger skal slettes umiddelbart etter at gjelden er gjort opp. Deretter vil du kunne få ja på en ny lånesøknad, såfremt du oppfyller de øvrige kravene fra bankene og myndighetene.

Du kan sjekke selv om du er registrert med betalingsanmerkninger ved å henvende deg til kredittopplysningsbyråer som Bisnode og Experian.

Lån med sikkerhet

For de som har betalingsanmerkninger er det også et alternativ å søke om lån med sikkerhet. Det finnes et knippe banker som spesialiserer seg på nettopp denne typen lån. Bankene det er snakk om låner vanligvis ikke ut penger til rent forbruk. Kravet er som regel at lånet skal brukes til å refinansiere annen gjeld.

Som sikkerhet for lånet aksepteres bolig eller fritidseiendom som du selv eier. Eiendommen må kunnes omsettes uten problemer ved eventuelt mislighold. Kravene i forhold til maksimal belåningsgrad på det pantesikrede objektet er som regel inntil 85% av markedsverdien for en bolig, og inntil 75% for en fritidseiendom.

Banker som tilbyr lån med betalingsanmerkning:

 • Bank2
 • Kraft Bank
 • MyBank
 • Bluestep
 • Svea Finans

De beste lånemeglerne representerer som regel én eller flere av bankene som tilbyr lån for de med betalingsanmerkning.

Kredittvurdering når du søker om lån

Alle som søker om lån blir kredittvurdert. Dette er banker og kredittytere pålagt å gjøre i henhold til norsk lov. Sjekken er ganske grundig og baseres på opplysninger som innhentes fra en rekke forskjellige registre. Tiden det tar å kredittsjekke noen er likevel svært rask. Både innhentingen av opplysninger og selve vurderingen foretas av bankenes datamaskiner.

I korte trekk vil en kredittsjekk avdekke hvor mye, og til hvem, du skylder penger, for eksempel til andre banker og kredittkortselskap. Den vil også avdekke om du har betalingsanmerkninger. Dette gir banken et grunnlag for å vurdere om det er forsvarlig å gi deg et lån.

Bankene må også forholde seg til retningslinjer fra myndighetene som regulerer alle lån uten sikkerhet.

Krav fra myndighetene

Du kan se på bankenes minstekrav og kredittsjekken som en slags grovvurdering som du må igjennom for å få låne. Deretter vil banken vurdere om du kan få låne den summen du faktisk søkte om. Her vil myndighetens krav bli det mest avgjørende.

 • Du skal ha nok inntekter til å kunne betjene gjelden. Inntektene må også være nok til at du tåler en renteøkning på inntil 5% på all gjeld du har.
 • Dersom det nye lånet gjør at din totale gjeld blir på mer enn fem ganger årsinntekten, skal bankene ikke innvilge lånet. Tjener du 300 000 i året, kan du med andre ord ha maksimalt 1,5 millioner i gjeld.
 • Det skal være faste månedlige avdrag på lånet. Avdragene skal i tillegg være på en sum som gjør at hele lånet er tilbakebetalt innen fem år.

Noen av kravene i forbindelse med forbrukslån gjelder imidlertid ikke dersom du skal refinansiere.

Særskilte regler når du låner til refinansiering

Du kan kombinere lån til vanlig forbruk og lån til refinansiering, men da kan ikke bankene fravike fra Finanstilsynets retningslinjer.

Dersom du skal bruke et forbrukslån til å refinansiere annen gjeld trenger ikke bankene være like strenge i forhold til myndighetenes krav. De har blant annet anledning til å yte lån som gjør at den totale gjelden din blir høyere enn fem ganger inntekten. De kan også gi deg lenger nedbetalingstid enn fem år.

I så fall må lånet være slik:

 • Hele lånesummen må gå til nedbetaling av gjeld. Det kan ikke gis unntak dersom deler av lånet skal gå til forbruk.
 • Lånet til refinansiering må gi deg lavere rentekostnader totalt sett.
 • Nedbetalingstiden når du låner til refinansiering kan være på inntil 15 år. Imidlertid skal nedbetalingstiden ikke være lenger enn den lengste nedbetalingstiden som gjenstår på gjelden du refinansierer.

Så lenge lånet har flytende renter har du rett til å betale større avdrag eller innfri lånet førtids.

Fastsettelse av renter på forbrukslån

Samtlige av de omtrent 30 nisjebankene i Norge som tilbyr forbrukslån fastsetter rentene på individuell basis. Det betyr at din kredittscore og betalingsevne er avgjørende for hvilke renter du tilbys. Anser banken at du har høy kredittverdighet, vil du få bedre renter enn en person med lav kredittverdighet.

Summen på lånet er også avgjørende. Låner du mye penger vil rentene som regel bli lavere enn ved småsummer, selv om det er snakk om samme kredittscore og betalingsevne.

I praksis vil derfor rentene ligge mellom cirka 6% og cirka 20% når lånet er uten sikkerhet. Les mer her om hvordan bankene beregner rentetilbudene.

Hvem er lånemeglernes partnerbanker?

Det er omtrent 30 nisjebanker i Norge som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet i en eller annen variant. Forskjellen mellom bankene går for det meste på lånesum og på rentenivåer. Her er noen eksempler:

 • Lån på inntil 600 000 kroner – kun Bank Norwegian
 • Lån på inntil 500 000 kroner – banker som OPP Finans, Instabank, Easybank, re:member, BraBank og yA Bank.
 • Lån på inntil 400 000 kroner – Ikano Bank og Nordax (Nordax tilbyr lån på inntil 500 000 kroner for søkere med medlåner).
 • Lån på inntil 350 000 kroner – kun Santander Consumer Bank
 • Mindre forbrukslån – banker som L’EASY, KlikkLån og Thorn Privat Finans tilbyr lån på mellom 40 000 kroner og 100 000 kroner.

De laveste lånesummene du kan få fra disse bankene ligger som regel fra 5 000 kroner og opp til 30 000 kroner. Bankenes nominelle renter ligger vanligvis mellom 6% og inntil 20%. En normal gjennomsnittsrente er som regel mellom 12% og 15%.

Lånemeglere med smålån og mikrolån

Såkalte mikrolån kan ha årsrenter på mange hundre prosent, både fordi de er dyre og fordi de skal gjøres opp på få terminer. Folk som har flere slike lån er gjengangere blant de som får betalingsproblemer.

Det er nesten ingen lånemeglere som representerer banker med såkalte mikrolån, for eksempel Folkia og Ferratum. Dette er lån på noen få tusenlapper, og gjerne med 20 000 kroner som den høyeste tilgjengelige lånesummen. Mikrolånene skal tilbakebetales på kun få måneder. De har derfor effektive årsrenter som kan komme opp i flere hundre prosent.

Om du kun trenger å låne en liten sum vil som regel bankene som også tilbyr høye lån være mer konkurransedyktige alternativer.

Hvor er sparebankene?

Sparebankene er også sjelden å finne i porteføljene til lånemeglerne. Unntaket er at noen meglere tilbyr lån fra DNB eller Nordea, men dette er ikke vanlig. Årsaken har med sparebankenes krav å gjøre, og hvordan de fastsetter rentene. De fleste har faste og ganske høye renter på usikrede lån, uansett hvilken kredittscore søkeren har.

Derfor er ofte sparebankene ikke konkurransedyktige når søkeren har relativt grei økonomi. Mange sparebanker yter heller ikke lån til søkere som ikke har et kundeforhold til banken fra før.

Har du forbedret din egen kredittscore? Da kan det godt hende du får lavere renter om du refinansierer lånene dine.

Slik søker du hos lånemeglere

Å søke via en lånemegler er like enkelt som å søke direkte til en bank. Som regel er søknadsskjemaet slik:

 • Du oppgir ønsket lånesum og nedbetalingstid.
 • Du oppgir navn, personnummer, epostadresse og telefonnummer.

Det er også vanlig at du i søknadsskjemaet kan spesifisere om du søker sammen med en medlåner. I så tilfelle skal du oppgi navn, personnummer, epostadresse og telefonnummer også for den du skal låne sammen med.

I tillegg er det et eget felt for de som søker om lån til refinansiering. Her er det vanlig at du må oppgi hva gjelden er (sum), og hvilken bank eller kredittselskap du skylder pengene.

Når du mottar tilbudene fra lånemegleren

Selv om lånemegleren innhenter så mange som 15 tilbud vil du normalt ha mottatt samtlige svar innen 24 timer. Det er heller ikke uvanlig at de første e-postene kommer etter kun noen minutter.

Når du har sammenlignet tilbudene og bestemt deg for å slå til på ett av de, er prosessen slik:

 • Svaret fra banken inneholder normalt en lenke til nettbanken deres.
 • Du logger inn på nettbanken i henhold til instruksene du får i e-posten.
 • Du signerer låneavtalen med Bank-ID.
 • En eventuell medlåner signerer også med egen Bank-ID.

I tillegg må du sende inn påkrevd dokumentasjon.

Ha klar dokumentasjon

De fleste mottar lønnsslipper og skattemelding elektronisk. Dermed er den påkrevde dokumentasjonen tilgjengelig uansett hvor du er, så lenge du har nettforbindelse.

Dokumentasjonen som bankene krever er noe de fleste har på datamaskinen sin. Dette er det som vanligvis er påkrevd:

 • Kopi av siste lønnsslipp eller trygdeutbetaling.
 • Noen banker krever kopi av de 3 siste lønnsslippene eller trygdeutbetalingene.
 • Kopi av siste års skattemelding.

Dokumentene bør være elektroniske slik at du kan laste de opp i nettbanken når du signerer låneavtalen. Alternativet er å sende inn papirversjoner med vanlig postgang. Sender du dokumentasjonen på papir med posten vil saksbehandlingen og utbetalingen av lånet ta betydelig lenger tid.

Er du selvstendig næringsdrivende?

Søkere som er selvstendig næringsdrivende har ikke nødvendigvis fast lønnsinntekt, og kan dermed ikke sende inn kopi lønnsslipp. I slike tilfeller krever de fleste banker at søkeren i stedet sender inn kopi av næringsoppgaven for de siste tre årene. I tillegg kreves det som regel kopi av regnskapet hittil for inneværende år, samt siste års skattemelding.

Når du får avslag på grunn av for høy lånesum

Det er ikke uvanlig at et avslag skyldes at søkeren ba om en for høy lånesum. I slike tilfeller vil de fleste banker tilby lån på en lavere sum, og du opplyses klart og tydelig om dette i svaret du mottar.

Det er imidlertid ikke alltid begrunnelse gis, blant annet fordi mange banker har helautomatisert søknadsvurderingen. Dette kan du finne ut av ved å kontakte banken direkte eller be lånemegleren om hjelp.

Husk at kredittrammen i kredittkortene regnes som gjeld, selv om du ikke skylder kortselskapet penger. Et kredittkort kan dermed redusere lånemulighetene dine.

Utbetalingen av lånet

En søknad som er godkjent av banken blir som regel utbetalt så snart låneavtalen er signert og dokumentasjon innsendt. I praksis kan dette bety samme dag som søknaden ble innsendt. Det vanlige er likevel at det går mellom 1 til 3 dager totalt, til pengene står på søkerens konto.

Dette avhenger av tidspunktet søknaden ble sendt på. En søknad som sendes mandag morgen går naturligvis raskere enn en søknad som sendes fredag kveld.

Det kan gå litt lenger tid dersom det oppstår uklarheter i forbindelse med dokumentasjonen. Det er også vanlig at en av bankens ansatte går mer grundig igjennom søknader om lån på store summer. Skal du låne flere hundre tusen må du derfor påregne litt ekstra tidsbruk fra bankens side.

Låneforholdet er mellom deg og banken

Om du har spørsmål som gjelder et lån du allerede har mottatt må du henvende deg til banken. Lånemegleren har ingen ting å gjøre med selve avtaleforholdet.

Lånemeglere er kun et mellomledd som formidler lånet. Dersom du har spørsmål etter at du har inngått en låneavtale er det fortrinnsvis banken du lånte fra du må forholde deg til. Skal du imidlertid flytte lånet på et senere tidspunkt, noe som ofte er aktuelt blant folk som alltid jakter på de laveste rentene, er det naturlig å kontakte en megler igjen.

Hold kostnadene nede

Hovedregelen for å redusere kostnadene på et usikret lån er naturligvis å skaffe seg lave renter som mulig. Den biten løses best med å innhente mange tilbud, og gjerne via en lånemegler.

Det er også gode muligheter for å kutte kostnader etter at du har tatt opp lånet. I henhold til Finansavtaleloven har du nemlig rett til å redusere den rentebærende gjelden når som helst, så lenge lånet ikke har en fastrenteavtale. Det er det ingen forbrukslån som har.

 • Betal større avdrag når du kan.
 • Innfri lånet i sin helhet dersom du har midler til det.
 • Husk at du må varsle banken på forhånd, både når du vil betale ekstra avdrag, og ved førtids innfrielse av lånet.
 • Banken har ikke anledning til å kreve annet enn påløpte renter og gebyrer frem til betalingstidspunktet.

Husk at om du har flere lån og kreditter vil det være mest lønnsomt å betale ned på det dyreste lånet først.

Å betale ned på lån er en sikker og effektiv investering som du vil nyte godt av i fremtiden.

Oppsummering

En lånemegler er et selskap som samarbeider med et visst antall banker, og som innhenter lånetilbud på vegne av søkeren. Fordelene med å bruke en lånemegler er fortrinnsvis disse:

 • Du sparer tid på å skaffe tilveie mange tilbud.
 • Det blir enklere å vurdere hvilket av lånene som er billigst.
 • Du får hjelp med søknaden dersom du trenger det.
 • Lånemeglerens tjenester er gratis for søkeren, og søknadene er helt uforpliktende.

De beste meglerselskapene innhenter gjerne inntil 15 eller flere tilbud, fordi de samarbeider med mange banker. Det tar ikke lenger tid å søke via en megler enn direkte til bankene. Det vanlige er at lånet utbetales innen to til tre dager etter at søknaden er innsendt.

For å få tildelt lånet må du oppfylle bankenes minstekrav til alder, inntekt, bosted og betalingshistorikk. Banken må også ta hensyn til betalingsevnen din, hva du har i gjeld fra før, og lånet skal ha månedlige avdrag. Reglene for tildeling av lån som skal brukes til refinansiering er ikke like strenge som når lånet skal brukes til forbruk.

Meny