Refinansiering kalkulator

[lrc]

Når du skal refinansiere er det til stor nytte å bruke en kalkulator for refinansiering. Den hjelper deg med å sammenligne banker, finne frem til estimert rentesats på lånet, og til ønsket nedbetalingstid.

Her ser du hvordan du bruker vår refinansieringskalkulator

I vår lånekalkulator for refinansiering viser vi til effektiv rente når de månedlige utgiftene og de totale kostnadene regnes ut. Det er fordi den effektive renten inkluderer alle utgifter til lånet, og dermed er det beste sammenligningsgrunnlaget.

  • Først velger du beløpet du ønsker å låne
  • Deretter velger du din ønskede nedbetalingstid
  • Du legger så inn din estimerte kredittscore
Lånekalkulatorer er nyttige verktøy å benytte før man søker om lån til refinansiering.

Mange kalkulatorer for refinansiering

De fleste finansinstitusjonene som tilbyr refinansiering, har en lånekalkulator på nettsiden sin. Disse kalkulatorene kan være litt forskjellige, og vise ulike resultater. Et eksempel på en slik lånekalkulator finner du på DNBs nettsider.

Når man benytter disse kalkulatorene er det alltid viktig å være klar over at de kun viser estimater. En lånesøknad vil alltid bli behandlet individuelt. Derfor får du ikke de endelige tallene over lånekostnadene før du har søkt om lån, og mottatt et tilbud.

Bankene er lovpålagt å vise et låneeksempel

I Norge kreves det gjennom Finansavtaleloven at banker i sin markedsføring oppgir hva gjennomsnittsrenten vil være på et vanlig lån fra dem.

Derfor har finansinstitusjoner et låneeksempel på sine nettsider. Der bruker de ofte et lån på om lag 70 000 kroner med nedbetalingstid på fem år.

Likevel vil et lånetilbud du mottar fra samme bank kunne ha helt andre rentebetingelser. Det kommer i hovedsak av to grunner:

  • Individuell behandling av låntakere
  • Lånebeløpet

Tips: Se også vår forbrukslånkalkulator her: forbrukslån.no/forbrukslån-kalkulator/

Individuell behandling av låntakere

Bankene er pålagt å vurdere hver låntaker individuelt.

Renten du tilbys blir fastsatt etter en individuell vurdering av deg som kunde. Da ser banken på hvor stor risiko de mener det er forbundet med å låne ut penger til refinansiering av din gjeld. Et viktig element i den vurderingen er din kredittscore.

Kredittscoren innhenter bankene fra kredittratingbyråer. De samler blant annet inn informasjon om din gjeld, formue, inntekt, alder og tidligere betalingsvilje. Deretter kommer de frem til en score mellom 0 og 100.

Jo høyere kredittscore du har, jo bedre sjanse har du for å bli tilbudt et lån og til å oppnå gode rentebetingelser.

Du kan selv sjekke din egen kredittscore hos kredittratingbyråene, som for eksempel på nettsidene til Bisnode.

Det er kostnadsfritt og uforpliktende å innhente din kredittscore. Når du har sjekket den, kan du bruke resultatet i lånekalkulatoren.

Dersom du finner ut at din kredittscore er lav, kan det være lurt å forsøke å bedre den før du søker om refinansiering.

Lånebeløpet

Renten som fastsettes vil være påvirket av hvor stort beløp du søker om å låne.

Bankene tilbyr gjerne lavere rente jo høyere lånesum det er snakk om, og tilsvarende høy rente ved lave lånebeløp.

Dette er en av grunnene til at det ofte lønner seg å refinansiere. Da samler man dyre smålån til ett større lån som vil kunne oppnå lavere rente.

Refinansieringskalkulatoren kan vise om banken er konkurransedyktig

Selv om beløpene du får oppgitt i en lånekalkulator er estimater, kan de være til god nytte.

Hvis du bruker refinansieringskalkulatorene hos de forskjellige bankene så ser du hvem som kommer best ut, før du tar deg tid til å søke om lån der. Når du samtidig vet om lag hvordan din kredittscore er, så vil det gi deg en anelse om hvordan du kan forvente at banken vurderer deg.

Det er likevel viktig å søke til mange banker når du går i gang med selve søkeprosessen. På den måten får du flere tilbud med eksakte rentesatser, og kan lett velge det beste tilbudet.

Se forskjellen ved rask tilbakebetaling

En annen nyttig side ved lånekalkulatorer er at de viser deg tydelig forskjellene på lang og kort nedbetalingstid.

Det er alltid slik at det lønner seg å betale ned et lån så raskt som mulig, for at den rentebærende tiden skal være kortest mulig. Det er likevel ikke alltid så lett å se for seg hva dette vil utgjøre i kroner og øre.

Ved å bruke vår refinansieringskalkulator med noen ulike nedbetalingstider, kan du raskt se hva de vil utgjøre i ulike månedlige kostnader totalkostnader av hele lånet.

Oppsummering

Lånekalkulator for refinansiering er et nyttig verktøy. Imidlertid bør du huske på følgende når du benytter dem:

  • Kalkulatorene viser kun et estimat, som regel beregnet på en gjennomsnittlig rente hos den gjeldende banken.
  • Bankene er pålagt å vise et låneeksempel i sin markedsføring, vanligvis brukes den samme renten i lånekalkulatoren. Når du søker om lån kan du likevel bli tilbudt en helt annen rente, basert på en individuell behandling av deg.
  • Lånekalkulatorene er nyttige for å sammenligne banker før du søker om lån.
  • For å finne det lånet som er best for deg bør du likevel alltid søke til mange banker samtidig, for å få et reelt og godt sammenligningsgrunnlag.