Lån til traktor

Traktorer hører hjemme på alle gårder, men de benyttes også mange andre steder. Felles for alle er at det kan være en økonomisk utfordring å anskaffe seg traktor. Her viser vi deg hvordan du kan gå frem for å låne penger til å kjøpe traktor.

Ulike typer traktorlån

  • Lån med sikkerhet
  • Lån uten sikkerhet

Lån til traktor med sikkerhet

Det skilles gjerne mellom sikrede og usikrede lån til traktor.

Lån med sikkerhet vil si at lånet gis med pant i selve traktoren du kjøper. Sikkerhet tas i traktoren uavhengig om den er ny eller brukt. Samme vilkår gjelder også om du kjøper traktoren fra en forhandler eller av en privatperson.

Kjøretøyet må være registrert og kun brukes til næringsvirksomhet for at banken skal kunne ta pant i traktoren. I tillegg kreves som oftest både kaskoforsikring og ansvarsforsikring. Vanlig nedbetalingstid for et traktorlån med sikkerhet er syv år.

Fordelen med et traktorlån med sikkerhet, er du ofte kan oppnå en bedre rente ettersom slike lån anses å ha lavere risiko for banken.

Traktorlån uten sikkerhet

Et forbrukslån til traktor kan være nyttig hvis du trenger penger til ny traktor raskt.

Selv om man eier fast eiendom er det ikke sikkert at den kan benyttes som sikkerhet. Det er for eksempel ikke lov å belåne en bolig med mer enn 85 % av verdien, i henhold til Boliglånsforskriften.

Dersom man har belånt den faste eiendommen maksimalt, er det likevel mulig å søke om lån til traktor. Da kan man søke om forbrukslån eller et bedriftslån uten sikkerhet.

Med slike lån vil renten kunne bli litt høyere, siden det anses som en større risiko å gi lån uten sikkerhet. Likevel vil hver enkelt kunde alltid bli vurdert individuelt, blant annet ut i fra hvilken kredittscore de har.

Det betyr at dersom du har en god kredittscore kan du oppnå noe lavere rente enn dersom du har lav kredittscore. Se en oversikt over slike lån her.

Traktorer i mange sektorer

Det finnes i dag mer enn 260 000 registrerte traktorer i landet. Mens noen store traktorer kjører milevis i åkeren vår og høst, er mindre maskiner i drift i gartnerier og borettslag. Bruksområdet til denne «moderne hesten» er svært bredt og variert.

Ingen gårdsbruk kan fungere uten en eller flere traktorer. De er selvskrevne i alle onner, uansett størrelse på gårdens jorder. De brukes i skogsdrift og frakt av fôr, for å nevne noe.

Samtidig er traktoren en arbeidsmaskin som skyver, trekker og bærer tungt i mange sammenhenger. Den er selvskreven i anleggsvirksomhet, og i mange industri og entreprenørbedrifter.

En så allsidig arbeidsmaskin er dermed også uunnværlig. Samtidig kan den være dyr i anskaffelse. Da kan løsningen være å låne penger.

Uforutsette hendelser

Et forbrukslån er en type lån som gjerne brukes når uforutsette hendelser gjør at man trenger penger raskt. Dersom man får behov for ny traktor for å kunne fullføre innhøstingen, kan det være en slik situasjon.

Dersom man står midt i en innhøsting, eller er i gang med anleggsarbeid, er det ikke alltid et alternativ å vente noen måneder mens man sparer opp tilstrekkelig med kapital til å kjøpe en traktor.

Da kan et lån uten sikkerhet være en nyttig løsning. Hvis man låner penger til å kjøpe en traktor, må kostnaden av lånet regnes med som en del av innkjøpskostnaden for traktoren.

Samtidig er det viktig å sørge for at man finner det lånet som har lavest kostnad.

Vi hjelper deg med å få lav rente på lån til traktor

Du kan gjøre mye selv for å få lavest mulig rente på traktorlånet.

Her gir vi deg noen råd om hvordan du kan gå frem for å finne det lånet som gir nettopp deg lavest mulig rente på et lån til traktor.

Før du søker om lån bør du ha satt opp et realistisk budsjett, hvor inntekter og utgifter føres opp. Det kan hjelpe deg til å se hvor mye du har råd til å betale på et lån hver måned.

Du kan så benytte lånekalkulator som viser hva et lån vil koste hver måned, samt totalkostnaden. Deretter bør du;

  1. Velge lånesum
  2. Sende søknaden til flere banker
  3. Velg tilbudet med laveste rente

1. Velg lånesum

Når du søker om et traktorlån må du først velge hvor stor lånesum til skal søke om.

Samtidig velger du hvor lang tid du skal bruke på å betale det ned. Det lønner seg å betale ned et lån raskt som mulig. Renten løper hele tiden du har lånet, derfor ønsker man gjerne at den tiden skal være så kort som mulig.

Samtidig må du være realistisk og ikke sette nedbetalingstiden til kortere enn det du kan klare.

Det er viktig å huske på at de fleste bankene gir deg anledning til å betale inn mer enn avtalt månedsbeløp på lånet, uten ekstra gebyrer. Det gjør det tryggere å velge noe lengre nedbetalingstid. For da kan du når som helst betale inn litt ekstra på lånet, hvis du ser at du får råd til det.

2. Send søknaden til flere banker

Det er svært viktig å søke om traktorlån i flere banker samtidig, med samme lånebeløp og nedbetalingstid. Da vil du motta flere tilbud som øker sjansen for et godt tilbud.

Tilbudene du får kan variere en del, av flere grunner. Bankene har litt ulik tilnærming til hvordan de vurderer risiko hos kundene.

Hver enkelt kunde skal dessuten behandles individuelt. Uansett hvor du søker, så er det kostnadsfritt og uforpliktende å søke. Du forplikter deg først når du signerer på en låneavtale. Det gjør du etter at du har vurdert alle tilbudene, og funnet frem til det som gir lavest rente.

Søk hos flere banker når du skal søke om lån uten sikkerhet. Dette bedrer sjansene for et godt tilbud med lav rente.

3. Velg tilbudet med laveste rente

Det er viktig å sammenligne den effektive renten og ikke den nominelle renten. Den effektive renten inkluderer alle gebyrer og andre utgifter ved lånet og gir et mer helhetlig bilde av hva lånet vil koste.

Kredittsjekk deg selv før du søker om traktorlån

Når bankene vurderer lån til traktor for hver enkelt kunde spiller kredittscoren til kunden en stor rolle. Den baserer seg på flere faktorer, som eksisterende gjeld, alder, inntekt og betalingshistorikk.

Det er fornuftig sjekke kredittscoren sin på forhånd. Det kan du gjøre enkelt og gratis hos for eksempel https://www.minexperian.no/

På denne måten er du forberedt på hvilken informasjon bankene får om deg. Dersom din score er litt lav kan du på forhånd ta grep for å bedre den.

Hvis du for eksempel har en åpen inkassosak vil det telle negativt inn. Da bør du forsøke å betale den og avslutte den saken før du søker om lån.

Tips: Se også vår side om oppussingslån.

Vurder å kjøpe en brukt traktor for lavere lånesum

Hvis det er for kostbart å låne nok penger til en ny traktor, kan det være et fornuftig alternativ å vurdere innkjøp av en brukt traktor. Akkurat som med biler og annet utstyr er det et stort marked for brukte traktorer.

For å vurdere kvaliteten på traktoren kan det hende du bør ta med en fagkyndig, dersom du ikke selv har lang erfaring med traktorer. Det kan hende du kan spørre noen på et verksted i nærheten om å bli med deg når du skal se på traktoren. Alternativt kan du be om å få prøvekjøre den til et verksted for en sjekk.

Selv om du må betale for en sjekk av traktoren, kan det lønne seg i det lange løp for å forsikre deg om at du gjør et godt kjøp.

Oppsummert

  • Et traktorlån kan være nyttig når behovet melder seg raskere enn man kan spare opp penger.
  • Ved å følge våre trinn over kan du føle deg sikker på at du finner det traktorlånet som gir lavest mulig rente.