Lån til skade eller sykdom

Skader og sykdom kan medføre uventede utgifter. Her viser vi deg hvordan du kan gå frem for å minimere utgiftene, og hvordan du på rimeligste måte kan låne penger ved skade eller sykdom, dersom det blir nødvendig.

Behandling av skade eller sykdom

Det kan være store forskjeller på typer sykdom og skader man opplever gjennom livet. Likevel er det ofte et fellestrekk at det kan ha innvirkning på arbeidssituasjonen, og ofte også privatøkonomien.

Mange skader eller sykdommer påvirke arbeidsevnen, enten helt eller delvis. Ofte kan det også være lange ventelister for å få den behandlingen man ønsker hos det offentlige helsevesenet.

Ulike typer helseforetak

Skader og sykdom er alltid ubeleilig. Noen ganger kan det være nødvendig å benytte private helseforetak for å kommer raskt på beina igjen.

I slike tilfeller leter mange etter behandling hos private helseforetak, for å komme raskere tilbake i fullt arbeid. I noen tilfeller kan man i ettertid få refusjon fra det offentlige for hele eller deler av utlegget til behandling hos private medisinske behandlingssentre.

Når man leter etter behandlingssted, kan man velge mellom:

  • Offentlige behandlingssteder
  • Private behandlingssteder som har avtale med det offentlige
  • Private behandlingssteder som er godkjent av Helfo

Du kan lese mer om hvordan du kan søke om refusjon for behandling, og hvilke steder som er godkjent, på nettsidene til HelseNorge.

Trenger du lån til skade eller sykdom

Når du vet hvilken behandling som er best for deg, kan du finne ut hvor og hvordan det er mulig å få den utført.

For å avklare hva det vil koste deg bør du:

  • Undersøke om behandlingen dekkes helt eller delvis av forsikring du har. Husk å sjekke både privat forsikring og eventuell forsikring gjennom jobben
  • Undersøk om du får dekket behandlingen helt eller delvis av det offentlige
  • Undersøk om du må legge ut for behandlingen, og søke om refusjon fra det offentlige i etterkant

Da ser du hvor mye penger du vil trenge. Hvis du ikke har tilstrekkelig med oppsparte midler, kan det være fornuftig med et forbrukslån.

Tips: Se også artikkelen vår om lån til tannbehandling.

Hjelpemidler ved skade og sykdom

En annen utgift ved skade eller sykdom er hjelpemidler. Det kan være alt fra krykker ved et beinbrudd, til hjelpemidler i hjemmet for å klare seg selv i en rehabiliteringsperiode.

Også hjelpemidler kan man søke om støtte til. Hva man får låne gratis, og hva man må kjøpe, kan variere noe fra kommune til kommune.

Det kan være lurt å sjekke hva som gjelder der du bor, og for det utstyret du trenger. Dette kan du finne ut mer om på nettsidene til Behandlingshjelpemidler.

Sørg for å sjekke hva du kan få støtte til fra det offentlige, når du vurderer å benytte private helseforetak.

Finn det billigste lånet til skade og sykdom

Når du vet hvor mye du trenger å låne bør du følge noen enkle trinn for å finne det lånet som er rimeligst for deg.

Det aller viktigste er å søke til mange banker. På den måten kan du motta flere lånetilbud, og lett sammenligne hvilken bank som tilbyr lavest rente.

Du må da sammenligne effektiv rente, siden det inkluderer alle kostnadene ved et lån. Derfor er det den som gir et mest mulig riktig sammenligningsbilde.

Samtidig må du også være nøye med å søke om samme beløp, og samme nedbetalingstid.

Riktig nedbetalingstid

Nedbetalingstiden er også svært viktig. Jo kortere nedbetalingstid du velger, jo rimeligere blir totalkostnaden for lånet.

Det er fordi renten da løper minst mulig tid. Tilsvarende blir lånet dyrere dersom du velger lang nedbetalingstid.

Likevel er det ikke en automatikk i hvor lang nedbetalingstid man skal velge. Det er viktig at du sørger for at de månedlige utgiftene ikke blir større enn at du fint klarer det hver måned. Du kan benytte lånekalkulator for å beregne hva et lån vil koste deg i måneden, og hva det vil koste totalt.

Dersom du vet at du vil få refundert kostnadene fra det offentlige, men du har trang privatøkonomi, kan det lønne seg å velge en lengre nedbetalingstid. Som regel vil banken uansett gi deg anledning til å betale inn mer en måned dersom du klarer det. Og, du vil kunne betale ned hele lånet når du mottar refusjonen.

Oppsummert

Hvis du opplever å få en skade eller sykdom som du trenger hjelp til fra private helseforetak, og som du må dekke helt eller delvis selv, kan det være nyttig med et forbrukslån.

Hva du velger vil blant annet avhenge av hvor lang ventetid det er i det offentlige helsevesenet. En annen faktor er hvor mye skaden hindrer deg i å utføre ditt daglige arbeid. Det kan da være nyttig å:

  • Undersøke om forsikringen din kan dekke utleggene
  • Undersøke om du kan få utleggene dekket av det offentlige i ettertid
  • Søke om lån til mange banker for å finne det forbrukslånet som har best betingelser for deg