Lån til depositum

Hvis du skal leie egen leilighet, må du regne med å betale et depositum. Det kan være vanskelig å skaffe tilstrekkelig med penger til depositum, men her viser vi deg her hvordan du kan gå frem for å få et depositumslån.

Hva er depositum

Før man vurderer å låne penger til å betale depositum, er det viktig å vite hva depositum på en leilighet er. Man bør være klar over tre ting:

  • Depositumet er en pengesum som utleier kan bruke dersom leietaker forårsaker betydelige skader på leiligheten.
  • Depositum tilsvarer som regel tre måneder leie, og skal ikke være mer enn seks måneder.
  • Depositumet skal betales inn på en felles depositumskonto, som både utleier og leietaker har tilgang til.
Dersom du skal leie leilighet må du regne med å betale et depositum. Det er en sikkerhet utleieren har, i tilfelle utleier forårsaker skade på boligen.

Betydelig skade

Depositumet er en pengesum som utleier kan bruke dersom leietaker forårsaker betydelige skader på leiligheten.

Når en utleier leier ut en leilighet er det alltid en risiko for at leietakeren kan gjøre ting som fører til at leiligheten blir skadet. Depositumet kan ses som som en sikkerhet for utleieren.

Hvis leietakeren behandler leiligheten på en forsvarlig måte, vil det som regel ikke være nødvendig å bruke depositumet. Da vil leietakeren få tilbake pengene når vedkommende flytter ut.

Det er viktig å være klar over at vanlig slitasje ikke regnes som skade som skal dekkes av depositumet. Hvis man bor i en leilighet over lengre tid, vil det nødvendigvis være noe normal slitasje. Hva som konkret dekkes av depositumet vil være omtalt i en standard utleiekontrakt. Derfor er det tilrådelig å gå nøye gjennom leiekontrakten før man signerer den, og betaler depositumet.

På den måten kan man føle seg trygg på at hvis man utøver vanlig forsiktighet, kan man få tilbake depositumspengene når man flytter ut.

Tre måneders leie

Depositum tilsvarer som regel tre måneder leie, og skal ikke tilsvare mer enn seks måneder.

Det er en fordel å måtte betale så lavt depositum som mulig, hvis man skal låne penger til det. Jo mer man må låne til depositumet, jo høyere rentebærende beløp får man.

Felles depositumskonto

Depositumet skal betales inn på en felles depositumskonto, som både utleier og leietaker har tilgang til.

Det er svært viktig at depositumet betales inn på en felles depositumskonto, og ikke den samme kontoen som husleien går til. Den kontoen har kun utleier tilgang til, og ikke leietaker.

Selv om utleieren er svært hyggelig, og det er vanskelig å se for seg at det kan oppstå uenigheter, så er det lurt å ha dette i orden.

Det er den ryddige måten å gjøre det på, både for utleier og leietaker.

Ved utflytting kan da utleier sjekke leiligheten, og godkjenne at leietaker får tilbake pengene. Dersom det skulle oppstå uenighet om hvorvidt leietakeren skal få tilbake hele summen, kan ingen få pengene før tvisten er avgjort.

Et depositum tilsvarer som regel tre måneders leie, noen ganger mer. Det er imidlertid viktig at det ikke betales inn på samme konto som husleien, men inn på en felles depositumskonto.

Lån til depositum uten sikkerhet

Størrelsen på depositumet henger sammen med utleieprisene. Mange steder kan det koste 15 000 kroner eller mer i måneden å leie en bolig. Da kan det fort bli en høy sum man må betale i depositum.

Hva du må regne med å måtte betale i leie og depositum der du bor, kan du undersøke på nett. For eksempel kan du se statistikk for Oslo på nettsidene til Hybel.no.

Hvis man ikke har tilstrekkelig med penger, kan man låne penger selv om man ikke har sikkerhet.

Det er også viktig å huske på at selv om man i de fleste tilfeller får tilbake depositumspengene, så skjer ikke det før man flytter. Pengene er altså bundet opp. Hvis man har tilstrekkelig med penger på sparekontoen, men tenker at man kanskje skal bruke dem til noe annet før man flytter, kan det være en løsning å låne pengene i stedet.

Et depositumslån uten sikkerhet er i praksis det samme som andre forbrukslån. Imidlertid har du god sjanse til å få tilbake beløpet, når du flytter. I så fall er det kun rentekostnadene du betaler.

Man skal likevel være klar over at rentesatsen på forbrukslån uten sikkerhet er relativt høy.

Betale tilbake depositumslån

For å gjøre kostnaden ved å låne til depositum litt lavere, er det lurt å betale det ned så raskt man kan.

I utgangspunktet kan man ta opp et depositumslån som kan løpe over fem år. For mange vil det være lenge nok til at man flytter videre, og dermed får tilbake depositumet, før hele lånet forfaller.

Likevel kan det være økonomisk lurt å betale det ned raskere. Det er alltid rimeligst å betale lån hurtigst mulig. På den måten løper renten kortest mulig tid.

En god måte å gjøre det på, kan være å sette opp en fast betaling samtidig som man betaler husleie.

Hvis man leier en bolig som koster litt mindre enn det man egentlig har råd til, klarer man lettere å betale tilbake et depositumslån raskt.

Hvis du betaler tilbake depositumslånet før du skal flytte ut, og hvis du tar vare på leiligheten, vil depositumet være dine penger når du flytter. Da har du for eksempel depositum til neste leieforhold, eller en start på egenandel til å kjøpe bolig.

Depositumet som sparepenger

Dersom du klarer å betale ned hele lånet gjennom den tiden du leier en bolig, vil hele depositumet være ditt når det betales ut igjen.

Da har du sparepenger som du enten kan benytte til depositum på en ny bolig, eller det kan være en del av egenandel ved kjøp av bolig. Hvis du ikke trenger å benytte depositumet når du får det utbetalt, kan det være fornuftig å sette det inn på en BSU-sparekonto.

Hvem kan få depositumslån

Det er mange banker som tilbyr lån til depositum. Blant dem er Ikano Bank og Sparebank1.

Det stilles litt ulike krav hos de forskjellige bankene. Men stort sett kan du få et slik lån hvis du:

  • Er over 18 år, noen krever 20 år.
  • Har fast inntekt.
  • Blir godkjent i en kredittsjekk.

Du bør uansett søke til flere banker. På den måten kan du motta flere tilbud, og velge det som har lavest effektiv rente.

Tips: Se også vår artikkel om lån av penger til aksjer: forbrukslån.no/lån-til-aksjer

Oppsummert

For mange kan det være krevende å stille nok penger til depositum når man skal leie bolig. Da kan en løsning være å ta opp et depositumslån. Hvis du betaler det tilbake så raskt som mulig, kan depositumet være ditt når du flytter. Ting du bør være nøye med ved depositumslån er:

  • Betal depositumet inn på en felles konto for utleier og deg.
  • Betal depositumslånet tilbake så raskt som mulig.
  • Vær forsiktig med leiligheten, slik at du får tilbake depositumet.