Kortsiktig lån

Velg lånebeløp: 123

Et kortsiktig lån dreier seg ofte om små summer. Slike pengebehov kan løses med både kredittkort og forbrukslån uten sikkerhet. Her tar vi for oss fordelene og ulempene med begge låneformer.

Kredittkort er det dyreste kortsiktige lånet

Generelt sett er kredittkort det dyreste kortsiktige lånet på markedet. Det finnes riktignok kort som har nominelle renter ned mot 13-14%, men disse er unntakene. ”Lave” effektive renter på kredittkort er gjerne på omtrent 23%, mens dyre kort kan ha renter på over 35%.

PS: Husk å undersøke priser hos flere aktører før du velger et kortsiktig lån. Ovenfor finner du noen av de billigste tilbudene i dagens marked.

Til sammenligning gis det nominelle renter på et kortsiktig lån uten sikkerhet på mellom 6% og 20%. Gjennomsnittet i de fleste banker er rundt 13-14%. Her praktiserer bankene et system med individuell vurdering, der personer med høy kredittverdighet og god betalingshistorikk får de laveste rentene.

Når kredittkort lønner seg

I noen tilfeller er kredittkort den beste løsningen for et kortsiktig lån. Årsaken er at du normalt har en rentefri periode på rundt 5-6 uker. Betales all kreditt tilbake innen forfallsdato vil du slippe rentekostnadene. Betaler du kun deler av gjelden, vil hele summen bli renteberegnet.

Kortsiktig finansiering innvilges oftest innen noen få minutter. Du må derimot vente opptil 24 timer før pengene utbetales til din konto.

 

Skal du ha et kortsiktig lån som du vet du garantert vil betale tilbake snarlig, og helst innen forfall på første regning, vil kredittkort være den beste løsningen. Dersom du ikke klarer å betale hele kreditten, blir det ofte forbrukslånet den rimeligste løsningen.

Når forbrukslån lønner seg

Et forbrukslån som skal nedbetales over flere måneder, blir normalt rimeligere enn kredittkortet fordi rentene så godt som alltid er lavere. Dette kan vi illustrere med følgende eksempler:

Lån på 50 000 kroner, over 12 måneder, nedbetalt etter annuitetsprinsippet, det vil si med like store terminbeløp:

  • Rimelige kredittkort – Effektiv rente cirka 22%, kostnad over 1 år = cirka 6 100 kroner.
  • Dyre kredittkort – Effektiv rente cirka 35%, kostnad over 1 år = cirka 10 000 kroner.
  • Rimelige forbrukslån – Effektiv rente cirka 10%, kostnad over 1 år = cirka 3 200 kroner.
  • Gjennomsnittlig forbrukslån – Effektiv rente cirka 14%, kostnad over 1 år = cirka 4 400 kroner.
  • Dyre forbrukslån – Effektiv rente cirka 20%, kostnad over 1 år = cirka 6 100 kroner.
Hvor lenge trenger du å låne pengene? Hvis det er snakk om over 40 dager burde du velge et mindre forbrukslån fremfor kredittkort.

Banker med små lån

Det er mer enn nok av banker å velge blant når lånebehovet er lavt. Vår generelle anbefaling er at du bør styre unna de aktørene som utelukkende fokuserer på de minste lånesummene (beløp på inntil 20 000 kroner). Der er de effektive rentene nesten alltid de dyreste.

Samtidig lønner det seg å innhente flere tilbud, slik at du får et godt sammenligningsgrunnlag. Her er et utvalg banker og låneagenter som bør kunne dekke de fleste behov:

Easybank – Lån fra 10 00 kroner til 500 000 kroner.
Bank Norwegian – Lån fra 5 000 kroner til 600 000 kroner.
Santander Consumer Bank – Lån fra 10 000 kroner til 350 000 kroner.
Komplett BankFlexilån (kredittlån) fra 10 000 kroner til 500 000 kroner.
Lendo – Låneagent som innhenter tilbud fra inntil 16 banker.
Sambla – Låneagent som innhenter tilbud fra inntil 15 banker.

PS: Pass på etableringsgebyret når du søker om et kortsiktig forbrukslån.

Viktig om eksemplene

Det dyreste forbrukslånet får cirka samme kostnad som det billigste kredittkortet, selv om rentene er litt høyere på kredittkortet. Her har vi lagt til grunn at det kreves et etableringsgebyr på 500 kroner for lånet (størrelsen varierer fra bank til bank). Dette gebyret har ikke kredittkortene, og dermed blir kostnadene omtrent like i disse to eksemplene.

Merk deg at det finnes kortsiktige forbrukslån på små summer, der aktører som Santander Consumer Bank ikke krever etableringsgebyr. Et slikt lån uten etableringsgebyr blir dermed naturligvis en smule rimeligere, så fremt rentetilbudet er like godt som hos konkurrentene.

Husk også at dersom summen på lånet øker, vil de illustrerte forskjellene bli enda større.

Rask nedbetaling lønner seg ved kortsiktig lån

Det lønner seg alltid å betale tilbake pengene så raskt som mulig. Jo kortere tid du har rentebærende gjeld, desto lavere blir kostnadene. Du har rett til å foreta ekstra innbetaling (eller innfri i sin helhet) alle lån eller kreditter som ytes av en norsk bank eller kredittselskap.

Ekstra innbetaling, eller førtids innfrielse, skal ikke medføre økte kostnader utover de rentene du er pålagt å betale i henhold til låneavtalen. Har du fått mer i lønn enn forventet, feriepenger, eller arv, er dette gode muligheter for å redusere kostnadene på lånet.

Forsøk å betale tilbake hele det kortsiktige lånet så raskt du kan for å spare penger.

Unngå flere små forbrukslån og kreditter

Statistikk fra bankene og kredittopplysningsbyråer viser at små kreditter og lån er en gjenganger blant folk som sliter med gjeld. Da er det som regel også snakk om at personen har tatt opp et kortsiktig lån hos flere banker samtidig, og gjerne i kombinasjon med uvettig bruk av kredittkort.

Å låne for å komme seg ut av ei knipe er greit i mange tilfeller. Å låne for å betale ned annen gjeld, er derimot noe man bør passe seg for. Da kan gjelden hope seg opp, og du vil i alle tilfeller få høye renteutgifter. Unntaket er dersom du låner billigere for å betale annen gjeld, såkalt refinansiering.

Refinansier lån som blir dyre

Personer med flere smålån og kredittgjeld har som regel mye å spare på å refinansiere. Når gjelden samles i et større lån, får man ofte lavere renter totalt sett. Det er også en del kroner å spare på færre gebyrer. I tillegg er det enklere og mer oversiktlig med ett kontra flere lån. Dette gjør det lettere å forholde seg til gjelden, både administrativt og psykologisk.

Vurder å refinansiere dersom dette er en situasjon som gjelder deg. Pass på at refinansieringen foretas før den gamle gjelden misligholdes. Har du allerede fått betalingsanmerkning, vil du neppe få låne for å betale deg ut av knipa.

Oppsummering av kortsiktig lån

I noen tilfeller er et kredittkort en grei løsning, så lenge lånet skal betales tilbake innen få uker. Normalt er rentene på et usikret forbrukslån betydelig lavere enn på kredittkortene. Derfor bør disse lånene prioriteres når tidshorisonten er lengre. Å ha mange små lån samtidig er dyrt, og setter deg i fare for å få betalingsproblemer.

Vurder å samle alle gjeldskrav dersom du skylder penger til flere kreditorer. Innhent også mange tilbud når du trenger et lån. Da får du et bedre sammenligningsgrunnlag når du skal velge det billigste alternativet.

Meny