Lån 200 000 kr

Hvis man planlegger å ta opp et forbrukslån i størrelsesorden 200 000 kr er det ekstra viktig å finne det lånet som tilbyr lavest rente. Her ser vi på grunnen til det, og hvordan du da går frem.

Lån 200 000 kr uten sikkerhet

Det går fint an å låne 200 000 kr i forbrukslån uten sikkerhet. Mange banker og finansinstitusjoner tilbyr lån helt opp til 500 000 kr. Slike lån regnes imidlertid som store forbrukslån.

Uno Finans er en av lånemeglerne som tilbyr både små og store lån. De tilbyr forbrukslån helt fra 5 000 kr til 600 000 kr, men hvor mye hver enkelt kunde får låne vurderes alltid individuelt.

Rentekostnader ved lån på 200 000 kr

Det er ekstra viktig å være nøye med å få så lav rente som mulig, når det er store beløp som blir rentebærende.

Renten settes individuelt, og derfor vet man ikke hva man tilbys før man mottar lånetilbudet fra banken. Imidlertid har alle banker noen eksempler.

Sambla viser et eksempel på å låne 200 000 kroner til en effektiv rente på 12,76 %. Med en nedbetalingstid på fem år, vil det lånet da totalt koste 67 336 kroner.

Dette er kostnader som det er viktig å regne inn, når man skal vurdere om det man skal bruke forbrukslånet på er verdt prisen.

Det er fullt mulig å søke om større forbrukslån allerede fra 18-årsalderen. Imidlertid må man ha en fast inntekt å vise til.

Høyere beløp, lavere rente

Når man låner et høyere beløp, får man som regel lavere rente enn om man låner et lavt beløp. Det er fordi de fleste banker ønsker å låne ut større beløp.

Samtidig vil rentekostnadene være høyere hver måned for et stort lån, siden de beregnes av et høyere beløp.

Derfor er det viktig å ikke låne mer enn man trenger. Du kan også lese mer om hvordan både store forbrukslån og smålån her.

Lavest mulig rente når du skal låne 200 000 kr.

Siden renten beregnes fra det lånte beløpet, blir renteutgiftene betydelige når man låner store beløp. Da gir det også tilsvarende store utslag dersom man klarer å få rentenivået litt ned. Det lønner seg derfor å gjøre det man kan for å få lavest mulig rente.

Den sikreste måten å gjøre det på er å søke om lån til mange banker samtidig.

Det kan man enten gjøre ved å sende samme søknad til mange banker samtidig, eller ved å benytte lånemegler.

Hos en lånemegler trenger du kun å fylle ut ett søknadsskjema. Deretter benytter de dette skjemaet til mange banker og finansinstitusjoner som de samarbeider med. På den måten får du mange tilbud, selv om du kun fyller ut en søknad.

Når du mottar de ulike tilbudene, kan du enkelt velge ut det som har lavest rente. Husk da at du må sammenligne den effektive renten. Det er den som inkluderer alle kostnadene ved lånet.

Hvorfor låne 200 000 kr uten sikkerhet

Det er flere grunner til at kunder tar opp forbrukslån på 200 000 kr eller mer. Likevel er det noen årsaker som går igjen:

  • Renovering av bolig eller hytte
  • Kjøp av bil, mc eller campingvogn
  • Refinansiering
Det er mange grunner til å søke om større forbrukslån. Mange kunder tar opp slike lån med tanke på å refinansiere forbruksgjeld, mens andre benytter dem til oppussing og bilkjøp.

Renovering av bolig eller hytte

Dersom du vurderer å ta opp forbrukslån på 200 000 kr for å pusse opp hjemme, er det viktig å regne lånekostnaden inn i prisen på oppussingen. Det gir deg et realistisk bilde av kostnaden.

Samtidig får du kanskje en økt verdi på boligen. I så fall kan du i neste omgang be om ny verdivurdering, og i beste fall få lavere rente på boliglånet på lengre sikt.

Kjøp av bil, mc eller campingvogn

Større lån uten sikkerhet på 200 000 kr eller mer, brukes også til kjøp av bil eller campingvogn. Som ved oppussing, så er det også da viktig å regne inn lånekostnadene i prisen for dette kjøpet.

For å gjøre tilbakebetalingen litt enklere ved kjøp av campingvogn, kan man vurdere å leie ut campingvognen i perioder når man ikke benytter den selv.

Refinansiering av gjeld på 200 000 kr eller mer

Refinansiering er mye benyttet på lån omkring 200 000 kr, fordi større lån ofte gir lavere rente enn smålån. Dersom man har flere ulike kreditter og avbetalinger, vil det da lønne seg å samle alle til et, større forbrukslån.

Hvis dette er formålet med å ta opp lånet, er det viktig å si i fra om når man søker. Det er fordi lån til refinansiering har litt andre regler enn øvrige forbrukslån. Blant annet har man anledning til å søke om lengre nedbetalingstid.

Oppsummert

  • Forbrukslån på 200 000 kr benyttes ofte til refinansiering. Det lønner seg som regel å samle smålån og kreditter i et, større lån, for å få bedre rente.
  • Det går også an å søke om slike lån til oppussing av boligen, eller kjøp av bil. Det er imidlertid uansett viktig å sette opp en realistisk og god nedbetalingsplan, for å unngå å havne i et økonomisk uføre.