Beste kredittlån

Slik disponerer du kreditten i et kredittlån

Så snart søknaden godkjennes, oppretter banken en egen kredittkonto i ditt navn. Denne får du tilgang til gjennom nettbankløsningen.

Derfra kan du selv overføre penger til din egen bruks- eller lønnskonto. Beløpet som er tilgjengelig vil i utgangspunktet være det samme som beløpet du søkte om, for eksempel et kredittlån på 100 000 kroner.

Eksempel: Overfører du 20 000 kroner til lønnskontoen din, gjenstår det da 80 000 kroner på kontoen med kredittlånet.

Slik beregnes rentene

Det blir ikke beregnet renter før du overfører penger til din egen konto og da kun av dette beløpet.

Rentene beregnes kun på den delen du overfører til egen konto, og dermed disponerer aktivt.

Fortsetter vi med eksempelet fra avsnittet ovenfor, vil dette si at det beregnes renter av de 20 000 kronene du overførte. De resterende 80 000 kronene som står på kontoen i banken, har ingen rentekostnader.

Det du betaler tilbake i avdrag på neste regning, vil deretter ikke være rentebærende. Om du for eksempel overfører hele den brukte kreditten tilbake, betaler du ikke renter fra da av.

Eksempel: Overfører du 10 000 kroner (halvparten av brukt kreditt), er din rentebærende gjeld de resterende 10 000 kronene du fortsatt skylder.

Dette er kanskje den viktigste av fordelene sammenlignet med et vanlig nedbetalingslån, der rentene beregnes på hele lånebeløpet fra første dag.

Et kredittlån kalles gjerne fleksibelt lån, brukskreditt, eller personlån avhengig av hvilken bank du låner fra. Denne låneformen kan være den beste (om ikke billigste) i mange tilfeller, men har også noen ulemper. Her er det du trenger å kjenne til før du gjør din egen test.

Et kredittlån er ikke et nedbetalingslån

Bankene bruker begrepet nedbetalingslån om vanlige billån, boliglån, hyttelån og så videre, samt de fleste forbrukslån.

Som navnet indikerer får du hele lånesummen utbetalt, og betaler deretter avdrag og renter til gjelden er oppgjort. Rentene beregnes av den summen du til enhver tid fortsatt skylder.

Et kredittlån er annerledes på flere viktige områder enn andre lån. Lånesummen gjøres tilgjengelig for deg, men det koster deg ingen renter før du begynner å bruke av kreditten.

Resten av artikkelen forklarer hvordan dette virker, hva kostnadene er, fordelen og ulempene, i tillegg til andre momenter du bør kjenne til.

PS: Kredittlån slettes ikke, men forblir tilgjengelig etter innfrielse. Det er derfor veldig likt et vanlig kredittkort.

Vanlige renter og gebyrer på kreditt uten sikkerhet

Rentene og gebyrene på kredittlånene er temmelig lik de du finner på vanlige forbrukslån.

Les også: Hva er et forbrukslån?

De laveste nominelle rentene er for tiden gjerne ned mot 6%, mens de høyeste er på opp mot 20%. Tilbudet du mottar baseres på en individuell vurdering, der kredittverdigheten og betalingsevnen er avgjørende.

Størrelsen på etableringsgebyr og terminomkostninger er også omtrent det samme som på de fleste forbrukslån. Det vil si henholdsvis cirka 900 kroner for etablering, og cirka 50 kroner per termin.

Hos noen banker justeres etableringsgebyret i forhold til størrelsen på kredittrammen. Mer kreditt betyr da noe høyere gebyr enn en lavere kreditt.

[/us_message]

PS: Renter kalkuleres kun på den delen av kreditten du har disponert.

Betaling av avdrag på kredittlån

Sørg for å betale ned kredittlånet ditt i et jevnt tempo. Hvis ikke kan banken måtte konvertere det til et nedbetalingslån.

Tidligere sto man fritt til å bestemme selv hvor store avdrag man betalte tilbake på et kredittlån. Dette ble til dels endret i 2017, da myndighetene innførte nye retningslinjer for alle typer usikret gjeld (lån og kreditter uten pantesikring).

De nye retningslinjene sier følgende:

Det månedlige avdraget må være minst det som tilsvarer avdraget du ville hatt, dersom kreditten var et lån med fem års nedbetalingstid.

Har du brukt 20 000 kroner av kreditten, blir dermed det minste månedlige avdraget du kan betale omtrent 334 kroner (20 000 delt på fem år, delt på 12 måneder).

De fleste banker som tilbyr kredittlån oppgir en tilsvarende minimumsprosent. I tillegg har de gjerne et krav om at minste avdrag skal være på omtrent 250 kroner. Har du null i benyttet kreditt, betaler du naturligvis verken renter eller avdrag.

Relatert artikkel (ekstern link): Var for gammel for kredittlån – Dinside.no.

Varighet av et kredittlån

I motsetning til et nedbetalingslån, har ikke kredittlånene noen spesifikk sluttdato.

Lånet virker i stedet på samme vis som kreditten i et kredittkort, og lånemuligheten er tilgjengelig så lenge du selv ønsker.

Du kan låne og betale tilbake ubegrenset innenfor den kredittrammen du har.

Likevel opererer bankene med en grense for hvor lenge kreditten kan stå ubenyttet. Dette er normalt 6 måneder. En kreditt som er ubenyttet utover den satte grensen, anses dermed som avsluttet.

Kredittlån har ingen spesifikk avslutningsdato.

Kan bli omgjort til nedbetalingslån

Retningslinjene fra Finanstilsynet inkluderer det at et kredittlån kan bli omgjort til et nedbetalingslån. For at dette skal skje må kreditten være fullt oppbrukt. I så tilfelle er banken pålagt å omgjøre kreditten til et nedbetalingslån, med maksimum 5 års nedbetalingstid.

I praksis vil ikke dette skje med mindre du har en kreditt som står fullt opptrukket over en viss tid. Retningslinjene her er ment for å redusere faren for at folk har dyr gjeld som forrenter seg i mange år.

Banker med kredittlån

Søker du om et fleksilån via en megler vil sjansen øke for å oppnå en lav rente.

De fleste sparebanker tilbyr flere typer kredittlån, men disse kreves det som regel pantesikring for. Eksempler er de såkalte rammelånene og seniorlånene som du finner hos blant annet DNB.

For å få et kredittlån uten sikkerhet er det primært Komplett Bank og Instabank du må henvende deg til. Lånerammen hos disse bankene er fra 10 000 kroner til 500 000 kroner. Du vil også kunne få tilbud om kredittlån når du søker via låneagenter som Scoopr og Sambla, i tillegg til tilbud om vanlige forbrukslån (nedbetalingslån).

Når passer det med et kredittlån?

Hva som er best av et vanlig forbrukslån uten sikkerhet eller et kredittlån kommer mest an på behovet. Her er noen av de vanligste årsakene til at folk velger kredittløsningen:

 • Lånet skal gå til oppussing – Når du pusser opp er det vanskelig å beregne de eksakte kostnadene. Med et kredittlån kan du låne trinnvis og nøyaktig i forhold til de reelle utgiftene.
 • Lånet skal brukes til kjøp av bruktbil – Her kan et kredittlån virke på samme vis som en lånegaranti.
 • Lånet brukes som et kredittkort – Det kan være kjekt å alltid ha penger klare dersom du kommer over et tilbud du vil slå til på. Noen ganger er det ikke mulig eller hensiktsmessig å vente til neste lønningsdag.
 • Lånet er ment som en buffer – Med en kreditt har du alltid midlene klare dersom bilen må repareres, vaskemaskinen byttes, eller andre uforutsette utgifter dumper ned i fanget ditt.
Det kan være vanskelig å forutse de nøyaktige kostnadene ved oppussing.

Noen fordeler og ulemper

Om du vurderer et kredittlån fremfor et forbrukslån, bør du tenke igjennom fordelene og ulempene. Her er noen av de viktigste vi kjenner til:

Fordeler

 • Du betaler bare renter for faktisk brukt kreditt.
 • Du har kontinuerlig tilgang til midler dersom du får uforutsette utgifter.
 • Du har fleksibilitet i tilbakebetalingen fordi du bestemmer selv størrelsen på avdragene (innenfor minstekravene).
 • Som med forbrukslån kan du bruke kredittlånet til hva du selv vil, også til refinansiering.

Ulemper

 • Det kan være vanskelig for enkelte å begrense forbruket, dersom de alltid har tilgang til kreditt.
 • En kreditt kan bli dyrt i lengden dersom du ikke betaler tilbake nok månedlige avdrag.
 • Antallet banker som tilbyr usikret kredittlån er lavt. Manglende konkurranse kan påvirke bankenes vilje til å gi lavere rentetilbud på lån.
En av fordelene med kredittlån er at du har fleksibilitet i tilbakebetalingen.

Sammendrag av kredittlån

Et kredittlån virker på samme vis som et kredittkort når det gjelder lånemuligheten. Lånet er fleksibelt, og du bestemmer i stor grad selv hvor store avdragene skal være.

Rentene beregnes kun på den delen av kreditten som du faktisk disponerer og bruker. Lånetypen egner seg for personer som er usikre på hvor stort lånebehov de har, og som en buffer i tilfelle en får uforutsette utgifter.

Vurderinger:

Gjennomsnitt: 4,5/5

Strong Testimonials form submission spinner.

Required

Hva er ditt navn?
Skriv inn en passende overskrift for din vurdering
rating fields
Gi oss fra 1 til 5 stjerner hvor 5 er best