Lån til etablering av bedrift

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Se her for flere banker

Har du en god forretningsidé og trenger et lån til å starte en bedrift? Er du allerede i gang, men trenger kapital for å kunne investere? I denne artikkelen viser vi deg mange ulike måter å skaffe finansiering når behovet er knyttet til selskapet ditt.

Dette fokuserer artikkelen på:

 • Lån til bedrift uten krav til sikkerhet.
 • Kostnader på usikrede lån.
 • Innhenting av lånetilbud.
 • Låner du til et ENK eller et AS?
 • Krav for å få låne.
 • Kredittvurdering når du søker.
 • Skattefradrag på lån.
 • Bedriftslån med krav til sikkerhet.
 • Støtteordninger og andre finansieringsmuligheter.
 • Typiske lånebehov.
 • Slik reduserer du lånekostnadene.

Hva trenger du penger til?

Hvilket behov for finansiering du har vil påvirke hvor du søker om lån. Det er for eksempel ikke noe poeng å be om støtte fra Innovasjon Norge når alt du trenger er en bærbar PC til en jobb som frilans-skribent.

Dersom pengebehovet er betydelig vil det mest nærliggende være å søke om et lån til bedrift med sikkerhet i en eller annen form. Er behovet mindre, for eksempel til utstyr eller småting du behøver for å komme i gang med et enkeltpersonforetak, kan et usikret lån være løsningen.

Vi går igjennom de mest vanlige finansieringsmulighetene, og starter med små lån som er mest relevante for de som er selvstendig næringsdrivende.

Den største summen du kan låne uten sikkerhet er per i dag 600 000 kroner. Lånet må tilbakebetales i løpet av maksimum 5 år.

Lån til bedrift uten sikkerhet

bygge opp eget firma

Å bygge opp en bedrift krever tålmodighet, risikovilje og tilstrekkelig kapital. Et lån til etablering av firma kan være den rette løsningen.

Et lån til bedrift uten sikkerhet er teknisk sett det samme som et forbrukslån eller blankolån. Dette betyr at banken ikke tar pant i noe du eier, for eksempel boligen din. Fordelen utover dette er at kravene for å få låne er overkommelige, og det kan gå relativt raskt å skaffe finansiering. Ulempen er først og fremst det at et usikret lån koster mer enn et sikret lån.

Det er også begrenset hvor store lån en bank er villig til å yte uten at de har pantesikring. Her kommer det an på hvilket finansieringsselskap du sender søknaden til.

Noen eksempler fra de rundt 30 bankene du kan låne fra:

 • Bank Norwegian – lån mellom 5 000 kroner og 600 000 kroner.
 • Easybank – lån mellom 10 000 kroner og 500 000 kroner.
 • Komplett Bank – lån mellom 10 000 kroner og 500 000 kroner.
 • Instabank – lån mellom 5 000 kroner og 500 000 kroner.
 • Ikano Bank – lån mellom 30 000 kroner og 400 000 kroner.
 • Santander Consumer Bank – lån mellom 30 000 kroner og 350 000 kroner.
 • Thorn – lån mellom 10 000 kroner og 100 000 kroner.

Kostnadene på et usikret bedriftslån

De aller fleste utlånere beregner rentene på usikrede lån i forhold til søkerens kredittscore og betalingsevne. Beregningen foretas samtidig som du blir kredittvurdert. Derfor vet du ikke hva betingelsene blir før du faktisk har søkt og mottatt lånetilbudet.

Prinsippet bankene følger er at sikre betalere får bedre rentebetingelser enn låntakere som det hersker mer usikkerhet rundt.

 • Per i dag ligger de billigste nominelle rentene på omtrent 6%.
 • De dyreste nominelle rentene ligger på omtrent 20%.

Lånesummen har også ganske stor innvirkning på rentebetingelsene du vil få. Låner du en liten sum må du regne med at de prosentvise kostnadene blir høyere enn om du låner en stor sum.

De fleste tilbud på usikrede lån til bedrift er gyldige i inntil 30 dager. Vil du låne etter dette må du normalt sende inn en ny søknad.

Skaffe tilbud på bedriftslån

Den enkleste og som regel raskeste måten å innhente lånetilbud på er å bruke en låneagent. Her også er det mange selskap å velge blant. De beste alternativene er de agentene som samarbeider med mange banker, og som har veldrevne kundesentre der du får hjelp. Agentenes tjenester er gratis for deg som er låntaker. Du mottar alle lånetilbudene like raskt som om du søkte direkte til bankene.

Sambla er blant de mest populære agentselskapene i Norge, til tross for at de er ganske nye her til lands (etablert i 2014). De skaffer som regel et høyt antall lånetilbud fra banker med varierte lånesummer. En av fordelene med Sambla og de andre agentene vi anbefaler er at de har et godt bemannet kundesenter med erfarne rådgivere.

 • Lån til bedrift på mellom 5 000 kroner og 500 000 kroner.
 • Agenten innhenter inntil 15 tilbud fra bankene de samarbeider med.

Axo Finans er den låneagenten vi aldri kommer utenom i anbefalingene våre. Selskapet er så godt som alltid fremst når det gjelder antall partnerbanker. Derfor vil også sjansene for å motta mange tilbud være meget gode når du søker via Axo Finans. Enkelte av partnerbankene er nisjeselskap som tilbyr lån til privatpersoner med betalingsanmerkninger, men majoriteten av de vil kunne hjelpe de som trenger lån til bedrift.

 • Lån til bedrift på mellom 10 000 kroner og 500 000 kroner.
 • Agenten innhenter inntil 21 tilbud fra bankene de samarbeider med.

Lendo er et av landets eldste og mest erfarne agentselskap som formidler usikrede lån. Her også er antallet partnerbanker meget høyt. Du får også god hjelp og rådgivning fra Lendo dersom du trenger det. Kundesenteret er åpent lenge på hverdagene, og tar imot henvendelser også i helgene.

 • Lån til bedrift på mellom 10 000 kroner og 500 000 kroner.
 • Agenten innhenter inntil 18 tilbud fra bankene de samarbeider med.

NB! Vi har skrevet en mer omfattende omtale av hver enkelt låneagent. Denne finner du ved å klikke på lenken i navnet.

Vil du innhente enda flere tilbud på lån?

Det er spesielt viktig i oppstartsfasen å holde utgiftene nede. Du bør ha en klar plan for det inntektsbringende arbeidet, og inntektene må være mer enn nok til å betjene firmalånet.

Å bruke litt tid på å innhente tilbud er åpenbart smart. Jo flere tilbud desto bedre blir sammenligningsgrunnlaget, og da finner du den rimeligste løsningen.

Imidlertid bør du ikke sende søknaden til flere enn én låneagent. Flere av bankene samarbeider nemlig med flere av agentene. Da kan det skje at en rekke banker mottar like mange søknader fra deg som det antallet agenter du sendte søknaden til. Da blir det uklart hvilket agentselskap bankene skal forholde seg til

Søk heller via én agent først, og send deretter søknader til eventuelle andre banker som agenten ikke representerer.

I dag kan bankene kredittvurdere deg i løpet av få minutter. Dette fordi alle opplysninger innhentes digitalt av bankenes datamaskiner. Selve kredittvurderingen foretas ofte av selvlærende programvare.

Lån til bedrift uten sikkerhet er personlig

Låner du uten sikkerhet til bedriften vil lånet måtte stå i ditt eget navn. Det er med andre ord du personlig som blir kredittvurdert, og som vil stå ansvarlig for tilbakebetalingen av lånet.

Siden pengene skal gå til bedriften kan det være noen utfordringer med dette dersom selskapet er et AS. Driver du et enkeltpersonforetak (ENK) spiller dette liten rolle. Firmaet ditt er den samme økonomiske aktøren som du selv.

Dersom lånet er til et aksjeselskap

Driver du et aksjeselskap (AS) må du videreføre pengene til selskapet etter at lånet er utbetalt. Det kan du gjøre på to måter.

 • Du kan låne pengene til selskapet – I så fall må det foreligge en låneavtale mellom deg som utlåner og selskapet som låntaker. Avtalen må inkludere rentebetingelsene. Her er det vanlig at rentene settes lik den såkalte skjermingsrenten, noe som gjør det enklere regnskapsmessig.
 • Du kan forhøye aksjekapitalen – Forhøyer du aksjekapitalen må du følge retningslinjene for nytegning av aksjer, og kapitalforhøyelsen skal meldes til Foretaksregisteret.

Personer som ikke er norske statsborgere kan også få lån i norske banker. I slike tilfeller kreves det at du har et D-nummer, og har hatt skattepliktig inntekt i Norge en viss tid.

Krav for å få lån uten sikkerhet

For å få et usikret lån til bedrift må du som et minimum oppfylle bankenes minstekrav. Disse går på alder, inntekt, nasjonalitet/bosted og betalingshistorikk.

Som regel ser kravene slik ut:

 • Alder – minst 18 år i enkelte banker, men kravet kan også være inntil 25 år.
 • Inntekt – Noen banker spesifiserer ikke annet enn at inntekten din må være registrert. Et vanlig minstekrav er at du må tjene mellom 100 000 kroner og 200 000 kroner per år.
 • Betalingshistorikk – Du vil få avslag dersom du har betalingsanmerkninger. Det kan også være krav til at du ikke har aktive inkassosaker.

Disse minstekravene kan du se på som det som skal til for at banken i det hele tatt skal vurdere søknaden din. Dernest vil banken vurdere søknaden i forhold til både egne retningslinjer og krav fra myndighetene.

Slik er kredittvurderingen

Å ha god kredittscore er viktig både for deg og firmaet ditt. Scoren innvirker ikke bare på rentene du får på firmalån. Den kan også avgjøre om leverandører vil kreve betalt kontant eller sende faktura når du investerer i noe firmaet trenger.

Når du kredittvurderes må banken ta hensyn til en rekke lovbestemte forhold. For å gjøre dette innhenter de relevante opplysninger fra offentlige registre, samt kredittscoren og betalingshistorikken din som er registrert hos kredittopplysningsbyråene.

Retningslinjene fra Finanstilsynet for utlånere som er relevant for denne typen lån vil innvirke både på om du får låne, og hvor stort lånet kan bli.

 • Betalingsevne – Banken kan ikke gi deg et lån som gjør at du vil slite med tilbakebetalingen. Din totale gjeld skal ikke overstige 5 ganger årsinntektene dine. Du skal ha inntekt nok til øvrig livsopphold, og du skal kunne tåle en renteøkning på minimum 5%.
 • Krav til avdrag – Lånet skal ha faste avdrag, og lånetiden kan ikke overstige 5 år.

Krav når du er selvstendig næringsdrivende

Generelt sett er det en smule vanskeligere å få innvilget lånesøknaden dersom du er selvstendig næringsdrivende og driver et enkeltpersonforetak. Årsaken er kort og godt den at inntektene til de som driver ENK ofte er mer varierende og usikre.

Dette vil uansett avhenge mye av både summen du søker om og resultatet av kredittvurderingen. Det er naturligvis enklere å få låne til for eksempel egenkapital til et AS, enn til en større investering på flere hundre tusen kroner.

Du må ha BankID for å kunne signere en låneavtale. Banken du bruker til vanlig vil hjelpe deg i løpet av kun noen minutter dersom du ikke har BankID allerede.

Du må dokumentere inntektene dine

Selv om alle bankene innhenter det meste av relevant informasjon om økonomien din, må du normalt sende inn dokumentasjon på inntekt. For de som er ansatte er dette veldig enkelt, og du blir som regel bedt om følgende:

 • Kopi av din siste lønnsslipp.
 • Noen banker ber om kopi av lønnsslipp for de siste 3 måneder.
 • Kopi av siste års skattemelding.

Er du selvstendig næringsdrivende må du normalt dokumentere inntektene dine slik:

 • Kopi av siste tre års næringsoppgaver.
 • Kopi av regnskap så langt i år.
 • Kopi av siste års skattemelding.

Kopiene laster du opp i nettbanken i forbindelse med signering av låneavtalen.

Søknad og utbetaling oppsummert

I mange tilfeller er det ikke så store investeringer som skal til for å komme i gang med egen bedrift. Litt verktøy, en PC, en nettbutikk, og vips så er man i gang med å både produsere og selge.

Mange lurer på hvor lang tid det tar å få på plass finansieringen, og hva de bør ha klart på forhånd. Hele prosessen kan vi oppsummere slik:

 • Svar på søknaden – Etter at du sender inn søknaden går det vanligvis 1 til 4 timer før banken svarer deg. Det er svært sjelden det tar over 24 timer. Det samme gjelder dersom du søker via en låneagent.
 • Akseptere lånetilbudet – Dersom du får et lånetilbud du vil slå til på kan du akseptere tilbudet umiddelbart. Dette gjøres som regel ved at du guides til en side i bankens nettbankløsning. Der kan du lese låneavtalen og signere den elektronisk med BankID.
 • Innsendelse av dokumentasjon – I forbindelse med signering av låneavtalen kan du også laste opp den påkrevde dokumentasjonen på inntekt. Ha kopiene klare på datamaskinen.
 • Utbetaling av lånet – Lånet utbetales som regel ikke før det er gått 24 timer etter at du aksepterte låneavtalen. Skjer alt på en ukedag vil det likevel neppe gå mer enn 2 til 3 dager totalt fra du søker til pengene er på din egen konto.

Et bedriftslån der banken har sikkerhet vil alltid gi deg lavere renter enn et usikret lån til bedrift. Kan firmaet ditt stille med pantesikring bør du låne i en vanlig sparebank.

Bedriftslån fra sparebanker

I Norge er DNB den største aktøren når det gjelder vanlige lån til bedrift. Sparebanker som dette har som regel flere typer løsninger de tilbyr, for eksempel lån til næringseiendom, salgsfinansiering, eksportfinansiering, kassakreditter, og rene bedriftslån til diverse driftsmessig formål.

Kravene for å få finansiering gjennom banker som DNB er normalt at selskapet har god betalingsevne, god betalingshistorikk, og egenkapital som står i forhold til lånet det søkes om. Et bedriftslån betyr at selskapet må kunne stille med sikkerhet. Sikkerheten er ofte pant i bedriftens eiendeler, for eksempel eiendom, maskineri, kjøretøy, eller noe annet som er lett omsettelig og som har høy verdi.

Crowdfunding via sparebank

Såkalt folkefinansiering, eller crowdfunding er litt i vinden for tiden, og spesielt innen bedriftsmarkedet. Kort fortalt er dette omtrent det samme som å finne en investor som skyter inn kapital i forretningsidéen din. Er idéen god og verdt å satse på kan det godt hende du får hjelp. Crowdfunding er imidlertid ikke noen hensiktsmessig løsning dersom du kun trenger lån til for eksempel verktøy eller annet utstyr som må til for å drive et Enkeltpersonforetak.

DNB har en egen plattform for de som vil forsøke å skaffe finansiering gjennom crowdfunding.

Formidlere av større lån til bedrifter

Det finnes egne selskap som spesialiserer seg på å hjelpe bedrifter med å skaffe lån til bedrifter. Som regel er det da snakk om større summer. Denne typen lån krever som oftest at selskapet allerede er i drift, med relevant erfaring og egenkapital på plass. Bankene som lånene formidles fra vil også kreve sikkerhet for lånene. Et eksempel på denne typen formidlere av bedriftslån er meglerselskapet Fundingpartner.

Støtte fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr hjelp på mange forskjellige måter. Du kan blant annet søke om oppstartslån, innovasjonslån og forskjellige tilskudd.

Innovasjon Norge hjelper en rekke bedrifter med både finansiering, tilskudd, garantier og rådgivning. Kravene for å få støtte derfra er imidlertid ganske strenge. Selskapet må blant annet være registrert som AS, det må være yngre enn fem år, og søkeren må demonstrere at selskapet har vekstpotensial. Selskapet må også vise at det opererer i et betalingsvillig marked.

Søknadsprosessen er med andre ord ganske omfattende. Derfor vil det for de fleste være lite aktuelt å søke om oppstartslån eller annen støtte fra Innovasjon Norge.

Kommunale næringsfond

Mange norske kommuner har næringsfond som gründere kan søke støtte fra. Ofte er midlene øremerket spesielle typer næringsutvikling som anses som viktige for kommunen. Dette kan være for eksempel lån og tilskudd til bedriftsetablering innen reiseliv, til innovasjon, til samarbeidsprosjekter mellom etablerte bedrifter, utvikling av produkter og tjenester som ikke finnes i kommunen, med mer. Sjekk selv med kommuneadministrasjonen der du bor.

Kommunen du bor i har sannsynligvis egne næringsrådgivere som hjelper de som planlegger å etablere bedrift i regionen. Å ta et møte met den rette personen kan være klokt både finansielt og rent praktisk.

Offentlige støtteordninger

Du finner en god oversikt på Altinn over ulike støtteordningene i Norge som er ment for næringsutvikling. Velg formål eller bransje, så får du en liste over alle organisasjoner og fond som er aktuelle for forretningsidéen din.

Dagpenger når du starter bedrift

Et alternativ til å låne dersom du er arbeidsledig og vil starte din egen bedrift er å søke om dagpenger via NAV. I utgangspunktet skal du være på jobbjakt når du mottar dagpenger, men det gis unntak dersom du skal etablere deg på egenhånd. Du kan også søke om såkalte arbeidsavklaringspenger på samme grunnlag. Oversikt og søknadsskjema finner du her.

Lån til utstyr

En frilanser trenger kanskje bare en bærbar PC, mens en snekker trenger ofte dyrt verktøy i stort omfang. Det lønner seg å sette opp en oversikt over investeringsbehovet, og deretter låne til kun det mest nødvendige. Ta de større investeringene senere når inntektene begynner å kommer.

De fleste som skal starte for seg selv i det små bruker lånet til å investere i nødvendig utstyr. For noen dreier det seg kun om en PC og mobiltelefon, mens andre må foreta mer betydelige investeringer. Sett opp en liste over hva du trenger for å komme i gang med det inntektsbringende arbeidet, og gi det viktigste prioritet. Det er mange som klarer seg med det mest grunnleggende i begynnelsen, og bruker deretter inntektene til å utvide verktøykassen.

Lån til firmabil

Dersom behovet ditt for finansiering dreier seg om et kjøretøy som skal brukes i bedriften bør du lese denne artikkelen. Det er mange typer lån som kan være aktuelle, herunder også leasing.

Lån til egenkapital for aksjeselskap

Kravet til aksjekapital når du skal starte et AS er for tiden minimum 30 000 kroner. Om du låner pengene du trenger til aksjekapital er dette et helt uproblematisk forhold. Dette anses da som en helt enkelt investering på samme vis som om du lånte penger for å investere i et fond eller i enkeltaksjer på børsen.

Her også blir da låneforholdet kun mellom deg og banken, og har således ingenting med selskapet å gjøre, uansett om du lånte med eller uten sikkerhet.

For 2020 er satsen for skattefradraget for gjeldsrenter satt til 22%. For å få effekt av fradraget må nettoinntekten din overstige personfradraget, som per 2020 er på 51 300 kroner.  

Viktig om skattefradrag

Alle normale gjeldsrenter gir deg rett til skattefradrag. Det vil si de avtalte rentene og gebyrene, inkludert kostnadene for opptak av lånet (etableringsgebyr). Du har også krav på fradrag for kostnader forbundet med refinansiering, og for eventuelle forsinkelsesrenter. Du får imidlertid ikke fradrag for eventuelle omkostninger for inndrivelse av gjelden (inkasso).

 • For deg som driver ENK er dette en enkel affære når det gjelder et lån til bedrift. Firmaets økonomi er din personlige, og skattefradraget føres i din egen skattemelding.
 • Driver du et aksjeselskap er det selskapet som utgiftsfører gjeldsrentene som gjelder for låneforholdet mellom deg og selskapet. Har du tatt opp lån som du låner videre til et AS bør du be en regnskapsfører om hjelp til denne biten.

Gjør bedriftslånet billigere

Å holde utgiftene nede kan bli like viktig som å sørge for gode inntekter. All reduksjon av rentebærende gjeld er en god investering for fremtiden.

Før vi oppsummerer vil vi gi noen tips om hvordan du kan kutte kostnadene når du har tatt opp et lån til bedrift. Alle lån som ikke har fastrenteavtale gir deg fleksibilitet, og du kan enkelt redusere lånekostnadene dersom inntektene strekker til.

 • Lånesum – Først og fremst bør du tenke nøye igjennom hvor mye du skal låne. Jo mindre rentebærende gjeld du har desto lavere blir utgiftene. Lån minst mulig dersom du kan.
 • Betingelser – Bruk også tid på å finne det billigste lånet, enten det er usikret eller sikret. Det er alltid forskjell mellom bankenes tilbud, og du kan ofte forhandle deg frem til lavere rentebetingelser.
 • Nedbetalingstid – Jo kortere nedbetalingstid lånet har desto lavere blir kostnadene. Ha et realistisk budsjett og betal så mye du kan i månedlige avdrag.
 • Øk avdragene om du kan – Du står fritt til å betale ekstra avdrag kostnadsfritt dersom du får råd til det. Pass på at nedbetalingstiden reduseres tilsvarende, ellers mister du noe av effekten. Husk også å si i fra til banken på forhånd før du betaler ekstra avdrag.
 • Førtids innfrielse av lån – Du kan innfri et lån når som helst dersom du har midler til det. Førtids innfrielse er også kostnadsfritt. Husk å melde fra til banken på forhånd, så får du instruksjon om hvordan dette gjøres.
 • Lån til aksjekapital – Låner du til aksjekapital for et AS bør du vurdere å bruke aksjekapitalen til å innfri lånet så snart selskapet er etablert. Pass likevel på at du ikke bruker opp alle midlene du trenger til driften.

Trenger du mer informasjon og nyttige tips om finansiering og lån? På bloggen vår har vi en rekke artikler som kanskje de svarene du trenger!

Oppsummering

Et lån til bedrift uten sikkerhet finner du i minst 30 forskjellige nisjebanker i Norge. Dette vil være et vanlig blankolån som du tar opp personlig. Finansieringsformen egner seg mest til de som for eksempel skal starte et ENK og trenger penger til små investeringer.

Rentebetingelsene på et usikret lån kan variere veldig, og mellom omtrent 6% og opp til 20%. Dette beror på hvem som søker, lånesummen og hvilken bank du låner fra. Du kan innhente mange tilbud via en låneagent, noe som gir deg et bredt sammenligningsgrunnlag.

Dersom finansieringsbehovet er betydelig og du driver et aksjeselskap vil det lønne seg å ta opp et bedriftslån fra sparebankene. Dette krever at selskapet kan stille med sikkerhet, og har en ryddig betalingshistorikk.

Vurder å søke om offentlig støtte dersom dette er relevant for det du driver med. Det finnes mange slike ordninger i Norge, og kanskje også spesifikt i den kommunen du bor i.

Vurderinger av Forbrukslån.no

Gjennomsnitt: 5/5

Meny