Lån til etablering av bedrift

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Se her for flere banker

Å starte for seg selv er en prosess preget av spenning og høye forventninger. Utallige arbeidstimer og utfordringer står på vent, med potensiale for å tjene gode penger.

Oppstarten er ofte kapitalintensiv med behov for investeringer i maskinelt utstyr, ansatte og eget varelager.

Uten oppsparte midler blir det nødvendig å skaffe penger til veie på andre måter, enten i form av tilskudd, investeringer eller lån.

Hvilket alternativ du bør velge avhenger av organisasjonsform, kapitalbehov og hva pengene skal benyttes til.

Skaff deg finansiering til lavest mulig kostnad

Med en nyoppstartet bedrift kan du ha vansker med å skaffe finansiering med mindre du stiller personlig sikkerhet for lånet.

Det viktigste er å skaffe finansiering til lavest mulig kostnad samtidig som du unngår høy risiko.

Her ser du noen av de alternativene du kan velge mellom når du leter etter lån til etablering av firma.

 • Lån eller investeringer fra familie og venner.
 • Investorer eller banker låner bedriften penger (kan også konverteres til aksjekapital).
 • Statlige tilskudd og lån (du kan lese mer om Innovasjon Norge sitt tilskudd i et senere avsnitt).

Å starte bedrift kan være risikabelt, der undersøkelser viser at kun én av ti lykkes. Den biten er viktig å tenke på før du signerer en avtale om lån. Det gjelder spesielt hvis du stiller personlige garantier for gjelden.

Les også: Dette kan du kreve i skattefradrag når du låner penger.

bygge opp eget firma

Å bygge opp en bedrift krever tålmodighet, risikovilje og tilstrekkelig kapital. Et lån til etablering av firma kan være den rette løsningen.

Lån uten sikkerhet til etablering av firma

Hvilket lån det lønner seg å ta opp avhenger av hvordan bedriften er organisert. Blant nyoppstartede bedrifter er for eksempel majoriteten enkeltmannsforetak (ENK), med kun én eier.

Et lån uten sikkerhet vil være den enkleste løsningen hvis du starter et ENK. Her er det viktig å huske at du selv står ansvarlig for den gjelden som selskapet pådrar seg.

Nedenfor har vi listet opp noen viktige punkter knyttet til denne finansieringsformen:

 • Lån uten sikkerhet (forbrukslån) leveres med effektive renter omkring 10-12%. Det kan være nok til å stable bedriften på beina, uten at du pådrar deg for høy risiko.
 • Du kan for øyeblikket låne fra 5 000 til 600 000 kroner, avhengig av hvilken bank du søker hos.
 • Rentenivået forutsetter at du har en god kredittverdighet.
 • Vær forsiktig med å pådra deg for mye økonomisk risiko.

Lendo tilbyr lav startrente

En aktør som anbefales er Lendo. De tilbyr usikrede lån med en effektiv rente fra 6,86 prosent og maks 5 års nedbetaling. Lendo opptrer kun som et mellomledd mellom deg og bankene der målet er å hente inn et tilbud til lavest mulig pris. Fordelen med denne løsningen er todelt:

 • Gjennom å søke hos flere långivere øker sjansen din for å motta et godt rentetilbud (Lendo har 15 partnerbanker).
 • Du sparer tid på selve søkeprosessen. Du behøver kun å søke én gang, hvorpå lånemegleren gjør resten av jobben.

For å søke om firmalån uten sikkerhet krever Lendo at du har fylt 20 år. Du må i tillegg kunne dokumentere en årsinntekt på minimum 120 000 kroner, samt være oppført i Folkeregisteret.

bedriftsansatte hopper

Lån til firma leveres i forskjellige utgaver. Vær forsiktig med å pådra deg for mye gjeld dersom du stiller personlige garantier.

Lån med sikkerhet

I motsatt ende finner vi lån med sikkerhet, som har et lavere rentenivå. Bedrifter organisert som aksjeselskap (AS) velger ofte denne løsningen. Vær oppmerksom på følgende:

 • Banken krever salgspant i bedriftens eiendeler. Det blir et vanskelig krav å etterleve ved etablering av et nytt firma.
 • Banken kan overta eierskapet i bedriften, noe DNB nylig valgte å gjøre med Nille.
 • Betalingshistorikk er et vanlig krav fra bankenes side.

En alternativ løsning på problemet kan være å stille egen bolig som sikkerhet, men det er forbundet med mye risiko. Skulle firmaet gå over ende kan banken tvangsselge boligen din, gitt at du ikke overholder betingelsene i låneavtalen.

Hovedregelen er den at du burde begrense hvor mye penger du låner ved oppstart av firma, og særlig hvis du stiller personlig garanti for lånene. Start heller i det små, og lån mindre beløp til å begynne med.

Søke gjennom Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er en statlig aktør som jobber med å fremme verdiskapning i den innenlandske økonomien. De tilbyr forskjellige former finansiering til nyetablerte bedrifter.

Innovasjon Norge har som mål om å styrke økonomien utenfor de største byene og legger ekstra vekt på søknader om støtte til bedrifter i distriktene.

Det inkluderer blant annet investeringer i maskinelt utstyr, videreutvikling av eksisterende produkter og diverse omstillingsprosesser.

For å søke om finansiering må du kunne dokumentere følgende:

 1. At prosjektet har potensiale for vekst. Innovasjon Norge er ikke villige til å støtte et prosjekt de mener vil tape penger over tid.
 2. At prosjektet har en viss tilknytning til Norge. Du vil f.eks ikke kunne søke om støtte til å etablere et firma i England.
 3. At prosjektet ikke ble påbegynt før bedriften søkte om penger.

Et innovasjonslån har en maksimal nedbetalingstid på 10 år, og skal i utgangspunktet ikke finansiere mer enn 50% av firmaets kapitalbehov.

Les mer om innovasjonslånet her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/

Undersøk om du oppfyller vilkårene for å kunne få et etableringslån fra Innovasjon Norge

Kassakreditt bedrer kontantstrømmen

Blant lån til etablering av firma er kassekreditt et annet alternativ du bør vurdere. Det er et verktøy som gjør det enklere å ivareta en positiv kontantstrøm.

Positiv kontantstrøm betyr i enkle ordelag at det ikke går mer penger ut av kontoen din, enn det kommer inn.

Negativ kontantstrøm er blant de vanligste problemene du vil møte som bedriftseier. Som oftest skyldes det at kundene betaler regningene sine for sent, og at bedriften går tom for likvide midler.

Kassekreditt gir deg tilgang til en kredittlinje som ikke avsluttes etter nedbetaling. Løsningen kan sammenlignes med et kredittkort, og gir deg kortsiktig finansiering inntil kundene har betalt regningene sine.

Kassekreditt har en høyere effektiv rente enn vanlige bedriftslån, og det skyldes at avtalen ikke avsluttes umiddelbart. De fleste bedrifter av betydelig størrelse har i dag tilgang på dette. Til forskjell fra andre lån er de også kortsiktige, med bankens forventning om at lånet nedbetales innen kort tid.

Verdt å huske når bedriften låner penger

Egenkapitalkravet for å starte AS er i 2018 satt til 30 000 kroner. Vi fraråder deg å låne penger til å dekke egenkapitalen. Spar heller opp disse midlene over tid.

Vær konservativ og lån aldri mer penger enn du behøver. Det kan være fristende å “makse” et lån, men det er aldri noe som lønner seg.

Skattefradrag på lån gjelder også for deg som nettopp har etablert en bedrift. Vær forsiktig med hvilke rentefradrag du krever på selvangivelsen. Lånets omkostninger kan kun kreves som fradrag dersom det har blitt benyttet til et bedriftsformål.

Vurder å søke sammen med kausjonist dersom du skal etablere firma med flere partnere. Når flere individer står ansvarlig for gjelden vil banken premiere firmaet med lavere rente.

Vurderinger av Forbrukslån.no

Gjennomsnitt: 5/5

Meny