Billån uten sikkerhet eller egenkapital

Her tar vi for oss de vanligste måtene å finansiere en bil på. Mulighetene dine er ikke bare tradisjonelle billån med og uten sikkerhet. Hvilken løsning du bør velge kommer an på både økonomiske og praktiske aspekter.

Lån til bil uten sikkerhet

Skal du kjøpe en rimelig bil kan et lån uten sikkerhet være et godt alternativ. Fellestrekkene ved disse lånene er at du kan;

 • Bruke pengene slik du vil
 • Du trenger ikke stille med pant
 • Du skaffer finansieringen raskt
 • De fleste søkere oppfyller bankenes krav for å få låne.

Rentene er imidlertid høyere enn på et sikret billån. Hvor mye høyere de blir avhenger av flere faktorer. Generelt sett er det slik at jo større lånet er, desto lavere blir rentene. Din kredittscore er også sterkt innvirkende. Har du lav kredittscore blir rentene høyere enn om du har høy kredittscore.

Dette er de omtrentlige rentene du kan forvente på et billån uten sikkerhet:

LånesumEffektive renter
50 000 fra 13% til 20%.
100 000 fra 9% til 14%.
150 000 fra 7% til 12%.
200 000fra 6% til 11%
300 000+fra 5% til 10%

På bankenes nettsider oppgis det alltid en eksempelrente for lån på rundt 150 000 kroner, nedbetalt over 5 år. Som regel er denne mellom 8% til 15%.

Tilbud på lån uten sikkerhet til bil

Den eneste måten å finne de nøyaktige kostnadene på et usikret billån er å søke. Bankene vil da beregne et rentetilbud i forhold til kredittscoren din, betalingsevnen, lånesummen og nedbetalingstiden.

Fordi det kan være store variasjoner mellom tilbudene lønner det seg å innhente flere, og deretter sammenligne. Dette kan du gjøre raskt ved å bruke en låneagent. Normalt mottar du alle tilbudene agenten skaffer i løpet av noen timer.

Låneagenter krever ikke betalt fra søkeren, men får i stedet provisjon av bankene. Du avgjør selvsagt selv hvilket av tilbudene du ønsker å slå til på.

Nedbetalingstid på billån uten sikkerhet

Et usikret lån kan ikke ha lenger nedbetalingstid enn 5 år.

Merk deg at et lån uten sikkerhet har alltid flytende renter. Det betyr at du har rett til å både betale større avdrag, og innfri lånet før tiden om du har råd. I begge tilfeller vil banken ikke kunne kreve noe annet enn påløpte rente- og gebyrkostnader.

Et tilbud på lån uten sikkerhet er uforpliktende. Tilbudene du får er som regel gyldige i 30 dager.

Billån uten egenkapital med medsøker

Det er ikke bare ektepar og samboere som investerer i bil sammen. Av både miljømessige- og økonomiske hensyn er det en økning i antall venner som deler både eierskap og utgifter på bil. Å låne sammen til bilkjøpet kan også gi noen fordeler avhengig av hvilket lån det er snakk om.

Å søke med medsøker kan være spesielt gunstig når lånet er uten sikkerhet. Medlåneren gir banken lavere risiko, og derfor øker sjansene for å få lånesøknaden innvilget. Rentebetingelsene kan også bli bedre av samme årsak.

Begge parter bør sette seg inn i det juridiske på forhånd. Det kan lønne seg å skrive en bindende avtale, både i forhold til lånet og i forhold til bruken av bilen.

Les også: Søk lån til motorsykkel uten sikkerhet

Jo mer egenkapital du har, desto bedre rentebetingelser får du på et billån.

Lån til egenkapital for bil

Mange låner til egenkapital for å få et så rimelig pantesikret billån som mulig. Har du selv tenkt å låne til egenkapitalen bør du først vurdere dette:

 • Du vil måtte betjene to lån. Har du inntekter nok?
 • Låner du uten sikkerhet til egenkapital blir dette lånet sannsynligvis dyrest. Derfor bør du betale så raskt ned på det usikrede lånet som mulig.
 • Husk også at jo mer du låner desto lavere blir låneevnen din. Om du planlegger å også låne til bolig vil både billånet og det usikrede lånet redusere størrelsen du kan få i boliglån.

Video som forklarer billån

Billån med pant i kjøretøyet

De fleste som kjøper en relativt kostbar bil tar opp et vanlig billån fra en bank eller finansieringsselskap. Kjøper du ny bil vil du sannsynligvis få tilbud om lån hos bilforhandleren.

Noen velger dette mens andre innhenter ulike tilbud på egenhånd. Kjøper du brukt må du selv ta initiativ til å skaffe finansiering. Selskapet du låner fra vil ta pant i bilen slik at de har sikkerhet for lånet.

Pantet blir deretter registrert i Brønnøysundregisteret. Pengene du låner vil ikke bli overført til kontoen din. I stedet er det banken som foretar oppgjør med selgeren.

Rentene du kan få på et pantesikret billån skal vi se nærmere på i neste avsnitt som handler om egenkapital. Disse to faktorene henger nøye sammen.

Pass på å sammenligne de effektive rentene og totalkostnadene når du vurderer hvilket finansieringstilbud du vil slå til på.


Hvilket billån du bør velge avhenger i stor grad av din privatøkonomiske situasjon og hvor mye penger bilen koster.

Egenkapital på billån

Rentebetingelsene du får på et pantesikret billån avhenger naturligvis av hvilken bank eller finansieringsselskap du velger. Noen av de er alltid billigere enn andre. Den største faktoren er likevel hvor mye egenkapital du kan stille med.

Det er mulig å få billån uten egenkapital, men da må du anses som godt over middels kredittverdig. Du må også ha god inntekt og betalingsevne. Lånet vil uansett bli dyrere dersom du har 100% finansiering av bilen.

Vanligvis skiller bankene slik i forhold til egenkapital og renter:

 • Egenkapital på 35% eller mer – effektive renter cirka 3% til 3,5%
 • Egenkapital på 20% til 35% – effektive renter på cirka 3,5% til 4%
 • Egenkapital på under 20% – effektive renter på cirka 4,5% til 5,5%

Dette er omtrentlige renter du kan få i 2021. De effektive rentene blir høyere enn de nominelle, og er avhengige av hvor lang nedbetalingstid på lånet du har, samt størrelsen på etableringsgebyr og terminomkostninger.

Les også: Informasjon om kredittlån

Nedbetalingstid på billån

De fleste finansieringsselskap eller banker som tilbyr billån setter 10 år som den maksimale nedbetalingstiden du kan velge. Samtidig vil nedbetalingstiden også avhenge av bilens alder.

For eksempel sier noen banker at bilens alder og nedbetalingstiden ikke kan overstige 14 år sammenlagt. Kjøper du da en 5 år gammel bruktbil vil du ikke få mer enn 9 års nedbetalingstid.

Forbrukerøkonomer anbefaler at avdragene bør som et minimum følge verdifallet på bilen.

Eksempel:

 • Kjøpesum – 250 000 kroner
 • Salgsverdi den dagen du vil kvitte deg med bilen – 100 000 kroner.
 • Du bør da ha betalt minst 150 000 kroner i avdrag når du selger bilen.

Grønt billån

Flere av bankene tilbyr såkalte grønne billån. Lånene er øremerket de som kjøper biler som er miljøvennlige, noe banken premierer med litt bedre rentebetingelser.

Hva som regnes som miljøvennlige biler varierer, men som regel er det snakk om følgende:

 • Elbiler
 • Biler som går på etanol (E85).
 • Biler som går på enten natur- eller biogass.

Det er vanlig at bankene også beregner rentene i forhold til utslippsmengden. Kjøper du elbil vil lånet med andre ord bli litt billigere enn om du kjøper en bil som går på naturgass.

Bankene tilbyr som regel grønt billån dersom CO2-utslippet er på under 120 g/kilometer. Dermed kan enkelte diesel- og bensindrevne biler også kvalifisere.

Kaskofritt billån

Mange banker og finansieringsselskap tilbyr såkalte kaskofrie lån dersom du skal kjøpe en bruktbil med begrenset verdi. Som regel settes grensen ved 150 000 kroner.

Dette er et tilbud til de som kun trenger ansvarsforsikring eller delkasko. Kaskofrie lån er normalt en god del dyrere enn vanlige billån.

Rentebetingelsene kan i noen tilfeller bli høyere enn det du kan få på noen av de billigste forbrukslån uten sikkerhet. I tillegg er gjerne etableringsgebyret en god del dyrere. Derfor bør du undersøke hvilke tilbud du kan få på begge typer lån før du bestemmer deg.

Låne på boligen til bilkjøp

Å låne med pant i boligen er en av de aller rimeligste måtene å finansiere bilkjøpet på. Som vi så ovenfor er de nominelle rentene på et billån fra cirka 3% til cirka 6%. De billigste nominelle rentene på et boliglån kan i dag komme ned i under 2%.

Men, her er det mange utfordringer.

 • Du må naturligvis ha bolig og boliglån.
 • Du må ha tilstrekkelig igjen på lånerammen din – du får ikke låne utover 85% av boligens markedsverdi.
 • Du vil ikke få sparebankens laveste renter med mindre den gjenstående gjelden er under 60% av boligens verdi (noen banker setter skillet ved 50%).
 • Du må ha tilstrekkelig inntekter til å kunne betjene lånet.
 • Banken må være villige til å la deg utvide lånet.
 • Husk at rammelån kan være et alternativ dersom rentene er lave nok, og dersom du oppfyller bankens krav til å få rammelån.
Pass deg for å låne for mye på boligen. Selv om rentene her er lavere blir totalkostnadene høye når lånet går over lang tid. Det er ikke uvanlig at folk bruker 30 år på nedbetalingen.

Hvis utfordringene ikke er noe problem bør du vurdere å søke om å få utvide boliglånet. Samtidig bør du være oppmerksom på følgende:

 • Sannsynligvis vil gjenstående nedbetalingstid på boliglånet være lenger enn det du hadde hatt på et normalt billån.
 • Derfor vil den økte gjelden være rentebærende lenger.
 • Totalkostnadene for summen du lånte til bil vil dermed kunne ”spise opp” rentefordelen.
 • Løsningen er å betale ekstra avdrag inntil andelen du brukte til bil er oppgjort.
 • Det ekstra avdraget bør tilsvare det du ville betalt på et normalt billån.

En av ulempene med leasing er at du ikke har en bil å selge etter at leasingperioden er ferdig. Bilen eies av leasingselskapet.

Leasing kan være et godt alternativ

Leasing av et kjøretøy er nesten det samme som å leie det. De fleste forbinder ordningen med bilavtaler gjennom et firma, men også privatpersoner kan lease en bil.

Du inngår en avtale med et leasingselskap om å disponere bilen et visst antall år eller måneder. For dette betaler du en månedlig avgift til leasingselskapet.

Forskjellen på leasing og leie er fortrinnsvis dette:

 • Når du leier bilen er alt av forsikring og vedlikehold inkludert. Så lenge du ikke forårsaker skade på bilen er du kun ansvarlig for drivstoffet.
 • Når du leaser bilen har du rett til å disponere kjøretøyet, men står selv ansvarlig for alt vedlikehold og drift av bilen.
 • En leasingavtale inkluderer forsikring av kjøretøyet.

Lån til leasing

For å få lease en bil er det vanlig at du må stille med egenkapital. Dette kan du bruke et lån uten sikkerhet til dersom du ikke har oppsparte midler. Husk at du da må betale ned på lånet samtidig som du får månedlige leasingutgifter.

Billån med finansieringsbevis

Både kontanter på konto og finansieringsbevis gjør det enklere å kunne slå til raskt når du har funnet bilen du ønsker deg. Bruk likevel tid på å sjekke tilstanden på kjøretøyet før du inngår en avtale.

Hvis du har fått innvilget et billån vil banken kunne utstede et finansieringsbevis (kalles også lånebevis). Noen banker gjør dette automatisk, og legger da finansieringsbeviset tilgjengelig for deg i nettbanken. Andre banker utsteder bevis dersom du ber om det.

Et finansieringsbevis er greit å ha i hånda når du er i en forhandlingssituasjon. Da kan du dokumentere for selgeren at du har pengene klare, noe som kan være nyttig om du ønsker å prute ned prisen på bilen.

Tar du opp et lån uten sikkerhet trenger du ikke finansieringsbevis. Summen du låner utbetales umiddelbart til din egen konto, og du må dermed selv stå for oppgjøret med den som selger bilen.

Er det heftelser på bilen?

Hvis selgeren av bilen tok opp billån for å kjøpe kjøretøyet vil bilen blitt stilt som sikkerhet for gjelden. Pantet ble deretter registrert i Brønnøysundregistrene.

Pantet følger bilens eier, noe som betyr at du kan bli sittende igjen med selgerens gjeld dersom du ikke er oppmerksom. Dette er det som menes når vi snakker om heftelser.

Det kan koste deg mye tid og energi og i verste fall en god del penger, dersom du ikke sjekker om det er heftelser på bruktbilen du kjøper.

For å unngå å ”arve” gjelden når du kjøper bilen må selgerens kreditor (finansieringsselskapet eller banken som har pant i bilen) få oppgjør før bilen overdras til deg. Prosessen er enkel og grei, men avhenger noe av hvordan du selv finansierer bilkjøpet.

Vanlig billån med pant

Dersom du tar opp et normalt pantesikret billån vil banken aldri overføre pengene til selgeren før eventuelle heftelser er oppgjorte. Du bør likevel sjekke selv om det er heftelser på bilen.

Dette bør også være i dialog med banken du låner av. Sjekken bør du ta før du skriver under på en kjøpskontrakt. Se i punktet under om hvordan du gjør dette.

Dette må du vanligvis oppgi til banken slik at de kan håndtere eventuelle heftelser:

 • Bilmerke og årsmodell.
 • Bilens registreringsnummer.
 • Kilometerstand på bilen.
 • Selgerens navn.

Når du kjøper ny bil fra en forhandler er det ikke nødvendig å sjekke om bilen har heftelser.

Billån uten pantesikring

Kjøper du bilen med oppsparte midler eller penger fra et lån uten sikkerhet, må du selv sørge for at heftelsen er innfridd før du foretar oppgjør med selgeren.

Gjør dette først:

 • Sjekk hos Statens vegvesen at du har rett registreringsnummer på bilen du skal kjøpe.
 • Når du har kontrollert at du har rett registreringsnummer bruker du nummeret til å sjekke heftelser i Brønnøysundregisteret.

Dersom det er ingen heftelser går du frem slik:

 • Bestill en panteattest fra Brønnøysundregisteret. Dette er gratis, og du får attesten tilsendt med en gang per epost. Da har du dokumentasjon på at du kjøpte bilen i god tro dersom det oppstår uenighet om oppgjøret senere.
 • Du bør overføre til bankkontoen til selgere slik at du kan dokumentere kjøpet.
 • Måten dere foretar oppgjør på bør nedfelles i en kjøpekontrakt.

Dersom det er heftelser på bilen går du frem slik:

 • Kontakt selgerens kreditor (banken eller finansieringsselskapet som har heftelser i bilen) og be om å få oppgitt eksakt gjeld som gjenstår, inkludert renter.
 • Be om å få oppgitt hvordan du skal betale.
 • Betal beløpet direkte til banken eller finansieringsselskapet.
 • Betal eventuelt resten av kjøpesummen til selgeren, helst via bankoverførsel slik at du har dokumentasjon.
 • Her også bør oppgjørsmåten beskrives i en kjøpekontrakt.

Oppgjør og omregistrering av bruktbil

Omregistrering og eierskifte av bil er enkelt i Norge. Det aller meste kan gjøres på stedet når du kjøper bilen, så lenge du har tilgang til Internett.

Når du og selger har blitt enige, inkludert blitt enige om en kjøpekontrakt som også spesifiserer oppgjørsmetoden, gjenstår eierskiftet av bilen. Gangen i dette er følgende:

 • Selgeren skal sende inn en salgsmelding til Statens vegvesen. Dette kan gjøres på nettsiden til vegvesenet.
 • Du som kjøper bilen skal godkjenne salgsmeldingen, noe som gjøres på samme nettside.
 • Bilen må deretter omregistreres på nettsiden til Statens vegvesen.
 • Du som kjøper må også betale avgift for omregistreringen.
 • Husk at for å få omregistrert bilen må kjøretøyet være forsikret.
 • Bilen må også ha EU-godkjenning.

Sjekkliste for kjøp av bruktbil

Det er en rekke ting du bør forsikre deg om før du kjøper bruktbil, uansett om kjøpet er privat eller gjennom en bilforhandler. Sjekklisten nedenfor kan du se på som et minimum.

Er bilen dyr bør du vurdere å gå mer grundig til verks. Spør en bekjent som har relevant erfaring dersom du selv mangler kunnskap om det tekniske.

 • Sjekk hvem som er registrert som eier av bilen.
 • Sjekk bilens servicehefte og verkstedhistorikk.
 • Spør om bilen har vært utsatt for store skader.
 • Sjekk at bilen er EU-godkjent.
 • Be om en tilstandsrapport fra NAF eller Viking.
 • Du kan tilby å betale for en tilstandsrapport selv dersom selgeren ikke allerede har fått utført dette.
 • Prøvekjør bilen før du kjøper. Vurder å ta med deg en person som er bilkyndig på kjøreturen.
 • Husk å sjekke bilens kilometerstand og at årsmodellen stemmer med det du fikk oppgitt.
 • Skriv en kjøpekontrakt med selgeren.
 • Husk å få med deg alle nøkler når bilen overdras.

Tips om kostnadene på et billån

Du blir nok mer fornøyd med bilkjøpet dersom du klarer å redusere finansieringskostnadene.

Med litt forarbeid og kunnskap blir du bedre rustet til å finne det billigste billånet. Det er også mulig å redusere finansieringskostnadene på bilen etter at oppgjøret er foretatt. Her er noen momenter du bør ha i minnet når du søker om lån, og når du går i gang med tilbakebetalingen.

 • Uansett om du skal låne med eller uten sikkerhet bør du innhente flere tilbud.
 • Sammenlign effektive renter og totalkostnader, ikke bare de nominelle rentene.
 • Skaff deg så mye egenkapital som mulig dersom du skal ha et billån med sikkerhet.
 • Noen bilmerker har egne finansieringsløsninger for nye biler som er billigere enn bankenes tilbud på billån.
 • Sjekk om du har medlemskap noe sted som kan gi deg billigere billån.
 • Velg kortest mulig nedbetalingstid på billånet.
 • Du vil helst unngå at bilens restgjeld er høyere enn salgsverdien den dagen du skal selge den.
 • Husk at et usikret lån har som regel flytende renter. Det gjør det enklere å betale ekstra avdrag eller innfri lånet førtids dersom du får råd.

Du finner mange nyttige og informative artikler på vår blogg om du lurer på noe i forbindelse med finansiering.

Oppsummering

 1. Du kan ta opp billån uten sikkerhet (ingen pant), noe som egentlig er et vanlig forbrukslån. Lånet blir noe dyrere enn et pantesikret lån. Rentene avhenger av både lånesummen og din egen kredittscore. Dersom du tar opp lån til egenkapital for et vanlig billån bør du sørge for å betale så raskt ned som mulig.
 2. Et vanlig billån med pant i bilen er vanligvis den rimeligste finansieringsløsningen, med mindre du utvider boliglånet. Rentene på billånet avhenger av hvor mye egenkapital du kan stille med. Høy egenkapital betyr lavere renter. Et grønt billån er ofte mer gunstig, men da må bilen ha lavt nok utslipp av CO2.
 3. Sett deg inn i hvordan du kan redusere lånekostnadene etter at billånet er tatt opp. Restgjelden på bilen bør helst ikke overstige salgsverdien den dagen du vil selge den.
 4. Sett deg grundig inn i hvordan du sjekker om det er heftelser på bilen, før du foretar oppgjør med selgeren. Bruk tid på å undersøke bilens tilstand. Bilen skal være EU-godkjent, men du bør vurdere å også få en tilstandsrapport på kjøretøyet.