Gebyrer og kostnader med et forbrukslån

Flere gebyrer og kostnader følger med et forbrukslån. De er ment å dekke kostnadene i forbindelse med opprettelse og vedlikehold av gjeldsbrevet. På toppen av dette ønsker bankene en viss profittmargin.

Her går vi gjennom de vanligste gebyrer og kostnader som forbindes med et forbrukslån. Artikkelen kan oppsummeres med disse punktene:

  • Hvordan forbrukslånets rente uttrykker kostnadene.
  • Informasjon omkring etableringsgebyr, termingebyr, og fakturagebyr.

Forholdet mellom lånets rente og kostnader

Forskjellen mellom nominell og effektiv rente er noe du bør kjenne til før du låner penger.

Den nominelle renten inkluderer kun den isolerte rentekostnaden. Av den grunn gir den ikke et representativt bilde av lånets virkelige kostnad.

Forhold deg alltid til den effektive renten når du skal søke om eller vurdere ulike tilbud om forbrukslån.

Her tas det høyde for alle gebyrer (som vi kommer tilbake til senere), i tillegg til lånets nedbetalingstid.

Nedbetalingstiden er svært viktig å vurdere når det kommer til forbrukslån. Innen finans er det slik at rentene alltid beregnes på bakgrunn av en 1 år lang periode.

Det er en viktig årsak til at mikrolån har en såpass høy rente. Når nedbetalingstiden forkortes til f.eks 3 måneder, vil rentesatsen også måtte justeres.

Med 3 måneders nedbetalingstid vil en nominell rente på 15% måtte multipliseres med 4. Resultatet blir derfor (12 måneder/ 3 måneders nedbetalingstid = 4).

Gebyrer og kostnader med et forbrukslån kan føre til en høy rente. Forhold deg til det effektive rentenivået for å lese lånets “virkelige kostnad”.

Rentene varierer mye

Hos de største bankene ligger den effektive renten som regel mellom 10-15% (for de med god kredittscore). Renten avgjøres i tråd med bankenes priser, pluss kredittvurderingen.

Av den grunn er det viktig at du sammenligner så mange tilbud som mulig. Husk at det ikke koster deg noe å søke om et lån uten sikkerhet, og at du heller ikke må godta et tilbud.

Det er også viktig å huske på at selv om en bank tilbyr en lavere effektiv rente enn sine konkurrenter, så er det ikke sikkert at du vil få denne renten på ditt forbrukslån.

Sammenlign alltid renter og gebyrer fra flere banker før du sender inn en lånesøknad.

Hva er et termingebyr?

De aller fleste banker og finansselskaper opererer med et termingebyr på sine forbrukslån. Her finnes det riktignok ett unntak, som du kan lese mer om nedenfor.

Termingebyret kan sammenlignes med en administrasjonskostnad og belastes hver “termin”.

Tilnærmet alle lån i Norge bruker én måned som terminlengde.

Gebyrets størrelse varierer mellom bankene, men ligger som oftest mellom 30 til 50 kroner. På fakturaen vil beløpets størrelse fremkomme.

Over tid vil termingebyret kunne bli en betydelig økonomisk belastning. Noen banker krever termingebyr opp til 80 kroner, som kan multipliseres med 12 for å finne den årlige kostnaden.

Med en nedbetalingstid på 5 år, vil du ende opp med å betale 4 800 kroner, kun i termingebyr! (80 x 12 x 5 = 4 800 kroner).

Vær derfor ekstra bevisst på dette gebyret før du slår til på en søknad.

Santander lånet

Som den eneste banken i Norge kan Santander tilby forbrukslån helt uten gebyrer.

Lånets rente avgjøres på bakgrunn av din kredittverdighet og hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Lån fra 10 000 til 350 000 kroner, med 1-5 års nedbetaling.

For å ta opp et lån hos Santander må du oppfylle følgende vilkår:

  • Må være fylt 23 år.
  • Kan ikke være registrert med inkassosaker eller betalingsanmerkning.
  • Ha en årlig inntekt på min. 200 000 kroner.
  • Være bosatt i Norge.

Hva er et etableringsgebyr?

Etableringsgebyr er den viktigste posten (etter lånets nominelle rente) når du inngår en avtale om forbrukslån.

Dette er verdt å vite om gebyret:

  • Gebyret trekkes fra lånebeløpet før pengene utbetales. Låner du f.eks 25 000 kroner med 1 000 kroner i etableringsgebyr, vil du kun motta 24 000 kroner.
  • Mange banker justerer størrelsen på etableringsgebyret i takt med beløpet du låner.
  • Kun et lite knippe banker tilbyr forbrukslån uten etableringsgebyr (inklusive Santander og Bank Norwegian.
  • Etableringsgebyret er årsaken til at små lån ofte har en mye høyere rente. Låner du f.eks 10 000 kroner, vil et etableringsgebyr på 1 000 kroner gi store renteutslag.

Blant gebyrer og kostnader med et forbrukslån, er etableringsgebyret den største enkeltkostnaden.

Faktureringsgebyr

Fakturagebyr er også en ekstra kostnad som kan dukke opp når du tar opp et forbrukslån. Det er vanlig å kreve fakturagebyr dersom regningen sendes via posten.

Størrelsen på gebyret fastsettes av Finansdepartementet, og er per 2018 satt til maks 70 kroner.

Det er imidlertid mulig å slippe å betale dette gebyret, dersom banken tilbyr eFaktura. Legg merke til at et lite antall banker krever fakturagebyr, uavhengig av hvilken metode du velger.

Meny