Gebyrer og kostnader med et forbrukslån

Her får du en lettfattelig forklaring på hvilke gebyr og kostnader du får på et forbrukslån. Sett deg spesielt inn i hvordan effektive renter beregnes. Da slipper du å bli overrasket når regningen kommer.

Nominell og effektiv rente på forbrukslån

Det viktigste du må forstå om kostnadene på et forbrukslån, er forskjellen på nominell og effektiv rente.

  1. Nominell rente er det du betaler for å låne pengene.
  2. Banken krever også gebyr for administrativt arbeid.
  3. Effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyr.
  4. Den effektive renten er derfor lånets egentlige kostnad.

Her er det mulig å begå tabber. De nominelle rentene på et lån kan nemlig være misvisende for hva lånet egentlig koster.

Se på eksempelet under:

Dette lånet har en kostnad på  2 500 kroner hvis du kun hadde betalt renter.

Hva om banken også krever gebyrer som vist i tabellen under?

Etter etableringebyr og termingebyr stiger kostnaden til 4 350 kroner.

Den effektive renten har doblet seg, og er på 30%. Eksempelet viser viktigheten av å se på effektiv rente når du sammenligner forbrukslån.

LånesumNominell renteEffektiv renteNedbetalingstidKostnad
30 00015%15%12 mnd2 500
+ Etab.geb. – 950 kr
+ Term.geb. – 75 kr
30 00015%30%12 mnd4 350

Det er vanlig at bankene tilbyr ulik nominell rente til kundene sine. Vanligvis ligger nivået mellom cirka 5% og 20%. De beste effektive rentene på forbrukslån uten sikkerhet er per i dag 5,00%.

Tips: Se også vår artikkel om forskjell på nominell og effektiv rente her.

Gebyrene har ulik effekt på små og store forbrukslån

Effekten av gebyrene på effektiv rente blir høyere på små forbrukslån enn på store. Dette ser du i tabellen under. Her sammenligner vi tre lån hvor alle har de samme betingelsene.

LånesumEtableringsgebyrTermingebyrNominell renteEffektiv rente
30 000 kr950 kr40 kr10%20,77%
100 000 kr950 kr40 kr10%13,43%
300 000 kr950 kr40 kr10%11,45%

Merk deg at et lite lån kan bli rimelig, selv med høy effektiv rente. Kostnadene kommer an på hvor lang nedbetalingstid du velger. Husk også at et stort lån med lav rente kan bli forholdsvis dyrt hvis du ikke betaler tilbake raskt nok.

Se video om lånets reelle kostnader

Etableringsgebyr betales kun én gang

Etableringsgebyret betaler du når lånet opprettes. Majoriteten av bankene krever enten 900 eller 950 kroner. Det finnes imidlertid unntak.

  • Noen banker halverer etableringsgebyret dersom lånesummen er lav.
  • Enkelte banker har ingen etableringsgebyr for lån til refinansiering.
  • Et fåtall banker krever omtrent mellom 400 og 1 500 kroner, alt ettersom hvor mye du låner.

Legg merke til hvilket etableringsgebyr banken krever. Lavt eller ingen gebyr betyr ofte at banken har gode tilbud på forbrukslån.

Vanligvis betaler du kun etableringsgebyr og termingebyr på et forbrukslån. Andre lån krever at du stiller med sikkerhet, og da må du også betale gebyr for blant annet tinglysning av pantet.

Termingebyr hver måned

Banker som tilbyr kun mikrolån krever rundt 200 kroner i termingebyr. De effektive rentene blir da skyhøye.

Termingebyret skal dekke bankens månedlige administrative kostnader på lånet. Prisforskjellene kan være store. Banker med høye termingebyr har som regel de dyreste forbrukslånene.

  • Rimelig termingebyr – cirka 30 til 40 kroner.
  • Dyrt termingebyr – cirka 75 til 200 kroner.

Det du må huske på når det gjelder termingebyr er at selv små beløp kan bli høye summer når lånetiden er lang. Du kommer til å betale termingebyret hele 60 ganger hvis du har et forbrukslån som nedbetales over 5 år.

Fakturagebyr hver måned

De fleste banker krever ikke fakturagebyr. Vanligvis mottar du faktura per epost, og derfor har ikke banken administrative utgifter de kan ta seg betalt for.

Sjekk likevel før du aksepterer låneavtalen. Hvis banken er blant de få som krever fakturagebyr, er sannsynligheten høy for at lånene deres er blant de dyreste.

Har du flere lån og kreditter? 5 kreditorer betyr 5 termingebyr, og det kan koste deg 2 000 til 3 000 mer i året enn ett lån med samme lånebeløp. De som samler gjelden reduserer både rentekostnadene og gebyrkostnadene.

Uttaksgebyr på kredittlån

Merk deg at det kan være et uttaksgebyr eller overføringsgebyr på såkalte kredittlån. Disse lånene har i tillegg gjennomgående høyere renter enn vanlige forbrukslån.

Andre kostnader på forbrukslån

Det er ingen skjulte kostnader på et forbrukslån, men det hender at låntakeren ber om tjenester som utløser et særskilt gebyr.

Et eksempel på dette er hvis du søker om avdragsfrihet eller betalingsutsettelse. Husk også at du kan få purregebyr hvis du er sen med å betale fakturaen.