Skattefri inntekt

Vi må alle betale skatt av inntekten vår. Imidlertid gjelder ikke det all inntekt. Her forklarer vi deg hvilken inntekt du ikke skal skatte av. Dette er det viktig at du følger med på selv.

Inntekt som alltid er skattefri

Vi skiller mellom inntekt som er skattefri inntil et visst beløp, og inntekten du uansett aldri skal skatte av.

Inntekt som det ikke skal trekkes skatt av uansett beløp er:

 • Barnetrygd
 • Kontantstøtte
 • Barnebidrag
 • Engangsstøtte ved fødsel eller adopsjon
 • Sosialhjelp
 • Grunnstønad og hjelpestønad
 • Bostøtte

Denne inntekten vil vanligvis være innrapportert til skatteetaten, og komme på ligningsattesten din automatisk. Som med andre poster som fylles ut automatisk i ligningen din automatisk, så bør du se over at den stemmer før du sender inn selvangivelsen din.

Ytelser som barnetrygd er en skattefri inntekt. Det finnes andre slike ytelser, som for eksempel kontantstøtte og bostøtte.

Skattefrie inntekter med frikort

Et såkalt frikort er særlig aktuelt for studenter og elever som har helgejobber og sommerjobber. Denne gruppen har ofte ikke fast inntekt hele året, men heller småjobber og vikariater. Dermed blir det ofte ikke veldig høye beløp gjennom året.

Det kan imidlertid gjelde andre også. For eksempel kan det være hjemmeværende mødre som tar småjobber i helger eller kvelder.

Det er imidlertid viktig at man skaffer seg et frikort fra Skatteetaten. Alle har nemlig anledning til å tjene inntil 65 000 kr uten å betale skatt. Du må levere inn et frikort hos arbeidsgiveren for å unngå at arbeidsgiveren automatisk trekker skatt fra lønnen din.

Det er viktig å huske på at dersom du ikke leverer inn frikort plikter arbeidsgiveren å trekke deg 50 % i skatt.

Dette er penger du vil kunne få tilbake ved skatteoppgjøret året etter. Det kan imidlertid være lenge å vente, dersom det for eksempel utgjør halvparten av det en student hadde tenke å tjene en sommer.

Lesetips: Se også vår artikkel om skattefradrag på forbrukslån og gjeldsrenter.

Dersom du har sommerjobb eller lørdagsjobb, som til sammen ikke fører til inntekt over 65 000 kr, er det viktig at du ber om et frikort fra Skatteetaten.

Sammenlagt skattefri grense

Grensen på 65 000 kr som kan tjenes skattefritt gjelder til sammen i løpet av et helt år.

Hvis man har flere jobber hos ulike arbeidsgivere, legges inntekten fra alle jobbene sammen.

Frikort automatisk

Ifølge Skatteetaten får alle som har benyttet frikort et år, automatisk tilsendt frikort året etter. Imidlertid er det enkelt å be om å få tilsendt frikort, hvis du ikke har det. Det gjør du raskt på Skatteetatens sider.

Frikortet du mottar må du dele med alle arbeidsgiverne dine.

Hvis du overskrider frikortet

Det er ikke alltid så lett å vite hvor mye man kommer til å tjene i løpet av et år. Hvis man ikke jobber fast, og bare har sommerjobb og helgejobber, kan det uansett lønne seg å starte med et frikort.

Dersom man ser at man kommer til å tjene mer enn 65 000 kr, kan man enkelt bestille et skattekort hos Skatteetaten. Så leverer man det til arbeidsgiveren i stedet for frikortet, når man har nådd grensen for maksimal skattefri inntekt.

Da er det også lurt å huske på at det er et minstefradrag på 31 800 kr. Kanskje har man også noen andre fradrag man er berettiget til. Dermed er ikke alltid den øvre grensen akkurat på 65 000 kr i praksis.

Likevel er det viktig å levere inn et skattekort i tide til arbeidsgiveren. For dersom man overskrider grensen på 65 000 kr er arbeidsgiveren pliktig å trekke 50 %, hvis det ikke foreligger et skattekort.

Når man ber om skattekort hos Skatteetaten fyller man inn hvor mye man regner med å tjene. Dermed beregnes en skatteprosent. Det endelige trekket regnes ut ved skatteoppgjøret året etter. Det man eventuelt har betalt for mye, blir da tilbakebetalt. I motsatt fall får man et etterkrav, dersom man har betalt for lite.

Det er mange måter å finne sommerjobber og helgejobber på. Blant annet har både NAV og Finn.no jobbsøkersider på nett.

Tilby skattefrie tjenester

Det er også fullt mulig å gjøre noen småjobber, for venner og naboer, uten å skatte av det. Da er det en grense på 6 000 pr jobb. Det er imidlertid et endelig beløp. Det er ikke anledning til å gjøre flere jobber for samme person for mer enn 6 000 kr i løpet av et år.

Hvis du for eksempel måker snø for naboen kan ikke naboen betale deg mer enn 6 000 kr til sammen, hvis det skal være skattefritt.

Slike jobber kan være for eksempel:

 • Snømåking
 • Rengjøring
 • Barnepass
 • Hundepass

Mange steder finnes det lokale Facebook-grupper, eller andre nettsteder, hvor man tilbyr slike små oppdrag. Eller man kan henge opp lapper på den lokale matbutikken om at man tilbyr oppdrag som for eksempel barnepass eller hundepass.

Det er imidlertid viktig å være klar over at dette skal være små oppdrag, som ikke er innenfor det man jobber med profesjonelt.

Det betyr at dersom man er snekker, kan man ikke ta små skattefrie oppdrag som snekker. Men man kan ta oppdrag med å måke snø eller vaske.

Hvis slike oppdrag etter hvert blir så mye at man får en større inntekt av det, kan det hende det blir regnet som skattepliktig jobb etter hvert. Hvis man er usikker på hvor grensen går bør man kontakte Skatteetaten. De skal kunne veilede deg i om du bør betale skatt, og i så fall hvor mye.

Småjobber for venner og naboer er ofte hyggelig å utføre, og kan gi litt ekstra inntekt. Så lenge den inntekten ikke overstiger 6 000 kr er det også skattefritt.

Hobby som skattefri inntekt

Mange har hobbyer som de er dyktige i. Noen ganger kan det føre til at man kan selge varer eller tjenester. Da har man mulighet til å tjene små beløp, fordi inntekter på hobbyvirksomhet i utgangspunktet er skattefritt.

Det kan være noen som er ivrige gamere, som hjelper naboer med å sette opp PC-er og datautstyr på si. Men dersom de jobber i en databedrift til daglig, har de antagelig ikke anledning til å gjøre det skattefritt.

Andre eksempler kan være noen som er gode til å strikke, som kan strikke gensere og sjal som de selger. Dersom det er noe helt annet enn det de jobber med til daglig, vil det være skattefri inntekt.

Også ved slike inntekter er det viktig å være klar over at det går en grense. Dersom det er en hobby som utvikler seg til å bli så innbringende at det tilsvarer en inntekt, så skal det skattes av. Det er fordi det da ikke lenger anses som en hobby.

Skatteetaten vil i skatteoppgjøret gjøre egne vurderinger av slike inntekter. Dersom man ikke har meldt fra at man har hatt store inntekter på en hobby, vil man da kunne få et skattesmell. Det er viktig å være klar over at man har selv ansvar for å melde fra om endringer i inntekten sin til Skatteetaten.

I den tiden da influencere vokste frem var det en del eksempler på bloggere som plutselig fikk etterkrav fra Skatteetaten, fordi de hadde betydelige inntekter på bloggen sin. Likevel er det ikke automatisk nødvendig å skatte av inntekter fra en blogg, hvis den kun er et hobbyprosjekt og handler om noe annet enn det man tjener penger på til daglig.

Mange bruker mye tid på hobbyer, og blir både dyktige og produktive. Er man glad i å strikke kan det for eksempel være gøy å selge noen gensere eller sokker på et marked. Det er også skattefritt, så lenge det ikke blir en høy og fast inntekt.

Skattepliktig hobby

Hvis du har inntekt fra hobbyen din, kan det være lurt å ta kontakt med Skatteetaten for å avklare om og når du bør begynne å betale skatt. Det er fordi det ikke finnes en klar grense for når slik inntekt blir skattepliktig.

Ifølge Skatteetaten bør man betale inn skatt fra hobbyvirksomheten når den:

 • Har et visst omfang, men grensen er ikke klart definert
 • Man regner med å fortsette å tjene penger på den
 • Man driver med den selv, og betaler selv for utgiftene

Skattefri inntekt fra arbeidsgiver

Det trengs faktisk heller ikke å skatte av alt man får fra arbeidsgiveren.

Det gjelder hvis man mottar gaver fra arbeidsgiveren. Det kan være i forbindelse med jubileum, jul eller andre oppmerksomhetsgaver. Dette kan du lese mer om på Skatteetatens nettsider.

Fra 2021 gjelder det en øvre grense på skattefrie gaver på 5 000 kr.

Men dersom arbeidsgiveren din er så gavmild at du mottar gaver av høyere verdi, så blir det skattlagt.

Denne regelen brukes av mange firmaer til for eksempel å gi ansatte gratis telefon, eller fri bruk av firmahytte og lignende.

Oppsummert

I utgangspunktet skal det skattes av all inntekt. Imidlertid finnes det en del unntak. Det er:

 • Skattefri inntekt
 • Betaling med frikort
 • Inntekt fra hobby
 • Småjobber
 • Gaver inntil 5 000 kr fra arbeidsgiver
 • Skattefri inntekt i form av ytelser som for eksempel barnetrygd og kontantstøtte

Med frikort kan man tjene inntil 65 000 kr skattefritt i året. Det benyttes særlig av studenter og elever i forbindelse med sommerjobb og helgejobber.

Det er også mulig å tjene litt penger på en hobby man har. Da skal man imidlertid passe på at inntekten ikke blir for høy, for da kan Skatteetaten komme til å regne det som en fast og skattbar inntekt.

Det er også mulig å tjene inntil 6 000 kr på småjobber til venner og naboer. Det kan ikke være det samme som man arbeider med til daglig. Slike typiske jobber er snømåking, plenklipping og hundepass.

Man har selv ansvar for å melde inn inntekt til Skatteetaten. Dersom man er i tvil om hvorvidt en inntekt skal skattes av, er det derfor lurt å ta kontakt med Skatteetaten.