Rentes rente

 1. Hjem
 2. chevron_right
 3. Lån
 4. chevron_right
 5. Rentes rente

Effekten av rentes rente kan gjerne sammenlignes med måten en snøball legger på seg når du ruller den i kram snø. I sammenheng med sparing betyr effekten at du tjener renter også på det du tidligere har hatt i renteinntekter. For et lån er effekten negativ, det vil si rentes rente fører til at kostnadene dine blir en smule høyere etterhvert. Effekten er ikke spesielt viktig så lenge du betaler avdrag, men du bør uansett kjenne til den. Les mer om dette, og få tips om hva du bør tenke på når det gjelder rentekostnadene på lånet ditt.

Rentes rente enkelt forklart

Enkelt forklart er rentes rente det at det beregnes renter også av tidligere renter. Vi kan illustrere dette med et eksempel der vi tenker oss at du setter inn 10 000 kroner på en sparekonto. Du får 5% renter fordi dette er en BSU-konto med lukrative betingelser.

 • Innskudd 10 000 kroner.
 • Renter 5%.  
 • Etter 1 år er saldoen dermed 10 500 kroner.
 • Neste år beregnes det 5% renter av 10 500 kroner, det vil si 525 kroner.
 • Saldoen er nå 11 025 kroner.
 • Året etter beregnes det 5% av 11 025 kroner, det vil si 551,25 kroner.
 • Og så videre.

Rentes rente-effekten er som vi ser det at du hele tiden tjener noen ekstra kroner i renter også på det du tidligere tjente i renter. Dersom du sparer over lang tid, og summene er relativt store, vil rentes rente kunne utgjøre svært mye penger.  

Kapitalisering blir også kalt godskriving. Når du får beskjed om at rentene er godskrevet kontoen, betyr det at banken har kapitalisert.

Betydningen av kapitalisering

Såkalt kapitalisering er når banken beregner og legger til det du har tjent i renter på den opprinnelige saldoen, dersom det er snakk om et sparing. Kapitalisering på et lån er når banken beregner de påløpte rentene du skal betale. Dette skjer i bestemte intervaller, og kan være årlig, halvårlig, kvartalsvis, eller månedlig. Jo oftere kapitaliseringen skjer desto større effekt blir det av rentes rente. 

I vårt eksempel ovenfor tok vi utgangspunkt i at banken kapitaliserer kun én gang i året. For et lån er det ikke uvanlig at kapitaliseringen skjer månedlig, det vil si ved terminforfall. 

I sammenheng med sparing vil du helst at banken skal kapitalisere ofte, slik at du får mer ut av rentes rente-effekten. For et lån er det motsatt. Jo oftere banken kapitaliserer desto mer renter betaler du.

Lavere effekt av rentes rente på lån

Rentes rente-effekten er mest viktig for de som sparer langsiktig, for eksempel i fond eller pensjonssparing. Når innskuddene forrentes i lang tid blir det mye penger til slutt.

De fleste banker og kredittselskap kapitaliserer som regel lån og kreditter ved hver terminbetaling, altså månedlig. De tjener dermed noen kroner mer på rentene på et lån, enn det de betaler i renter på et innskudd dersom renteprosenten hadde vært den samme. 

På et lån er likevel ikke dette spesielt viktig. Rentes rente og kapitalisering er inkludert i de effektive rentene som banken bruker, og du har ikke noe skjulte kostnader å bekymre deg for. 

Effekten av rentes rente vil uansett utebli så lenge du betaler renter og avdrag. Dette igjen gjør at summen du betaler i renter synker for hver termin, mens avdraget utgjør en stadig større andel av terminbetalingen. 

Avdragsfritak eller betalingsutsettelser gjør at totalkostnadene på et lån øker, både fordi rentene da løper lenger og fordi du må betale et gebyr.

Dyrere dersom du ikke betaler avdrag

Rentes rente er en viktig faktor så snart du ikke betaler renter og avdrag. Gjelder dette for eksempel et kredittkort eller smålån med effektive renter på omkring 25%, vil det å ikke betale avdrag kunne bli ekstra dyrt. Jo høyere rentene er i utgangspunktet, og jo større lånesummen er, desto mer effekt.

Dette kan også illustreres enkelt. Tenk deg at du skylder 100 000 kroner fra kredittkort der årsrenten er 25%. Av en eller annen grunn lar du være å betale renter og avdrag i 12 måneder. Kredittkortselskapet kapitaliserer månedlig.

 • Første måned koster dette deg 25% av 100 000 kroner delt på 12 måneder = 2 083 kroner.
 • Neste måned beregnes det renter av 102 083 kroner delt på 12 måneder = 2 126 kroner.
 • Slik fortsetter det hver måned, og etter 12 måneder skylder du kredittselskapet i overkant av 128 000 kroner.
 • Rentes rente her utgjør med andre ord over 3 000 kroner når kreditor kapitaliserer månedlig.
 • Hadde kreditor kapitalisert kun én gang i året ville rentekostnadene blitt cirka 3 000 kroner lavere. 

Husk at eksempelet kun er relevant for å illustrere effekten av rentes rente og intervall for kapitalisering. I den virkelige verden ville det å ikke betale ned på gjelden vært mislighold, og dermed ført til rettslig inndrivelse. Det igjen ville gjort gjelden enda dyrere, og du ville nok endt opp med en plagsom betalingsanmerkning i tillegg.

Hva er viktig når det gjelder renter på lån?

Pass deg for såkalte mikrolån med skyhøye renter, selv om du har tenkt å betale tilbake raskt. Hvis du ikke klarer rentene og avdragene vil grunnrenter og rentes rente-effekten bli høy på disse lånene.

Det er greit å være klar over rentes rente også i sammenheng med lån, men så veldig viktig er det ikke. Det som koster deg penger er grunnrentene, og spesielt hvis det er snakk om lån uten sikkerhet. På et forbrukslån kan de nominelle rentene være alt fra 6% til flere hundre prosent, alt ettersom hvem du er, hvor du har lånt, og hvor mye penger det er snakk om. 

Ditt fokus når du skal låne bør ligge på det å få så lave grunnrenter som mulig. Det finnes det en oppskrift på som du skal få her, men først må vi se på hvordan bankene fastsetter rentetilbudene sine.  

Kredittscore beregnes av mange faktorer, der en av de viktigste er betalingshistorikken din. Betal regninger i tide så unngår du minuspoeng. 

Slik bestemmes rentene på lån uten sikkerhet

Hvis du ser på tilbudene fra de ulike bankene så oppdager du at kun noen få av de tilbyr de samme renten til alle kunder. Dette er gjerne bankene som kun låner ut småbeløp, med årsrenter som er særdeles høye.

Majoriteten av bankene har et annet system for dette. De har en laveste og en høyeste rentesats, og tilbyr renter til hver enkelt søker basert på en individuell vurdering. 

Dette er de viktigste faktorene som bestemmer rentene:

 • Personer med høy (god) kredittscore får tilbud om lavere rente enn motsatt.
 • Personer med god betalingsevne får tilbud om lavere rente enn motsatt.
 • Store lån har lavere renter enn små lån. 

Derfor kan det hende at du får langt bedre renter enn kameraten din, selv om dere søker om akkurat den samme lånesummen fra samme bank. Du vil også få tilbud om ulike renter dersom du søker om et lån på 30 000 kroner, og deretter om et lån på 300 000 kroner i samme bank. 

I tillegg til dette er det et faktum at noen banker er billigere enn andre. Hvem som har de beste tilbudene endrer seg imidlertid ofte. 

Omtrent alle banker gir svar på lånesøknadene i løpet av noen timer. Du får like raskt svar om du søker via en låneagent som når du søker direkte til banken.

Finne det billigste lånet

Par som låner sammen får ofte bedre rentebetingelser fordi bankens risiko er lavere. Husk at medlåntakere har likt juridisk ansvar for tilbakebetalingen av lånet.

Oppskriften på å finne det billigste lånet for deg er enkel. Den gjelder ikke bare for forbrukslån uten sikkerhet, men også når du skal hente finansiering til for eksempel bil eller bolig. Kredittscoren og lånesum vil også innvirke på et tilbud om billån eller boliglån, i tillegg til at det også her er variasjoner mellom bankene.

 • Hent inn så mange tilbud som mulig.
 • Sammenlign effektive renter og totalkostnader. 
 • Husk å sammenligne like lånestørrelser med like lang nedbetalingstid.

For et forbrukslån vil dette si at du bør forsøke å skaffe tilbud fra så mange av de over 30 nisjebankene for forbrukerfinansiering som mulig. Bruk gjerne en av de bedre låneagentene, eller søk selv direkte til hver bank. Oversikt over de mest konkurransedyktige bankene og låneagentene finner du på forsiden.

Oppsummering

På en sparekonto eller fondskonto vil rentes rente bety at du får renter også på det du allerede har tjent i renter. På lang sikt vil denne andelen kunne utgjøre en betydelig mengde penger. 

På et lån har rentes rente en negativ effekt. Hvis grunnbeløpet vokser fordi du ikke betaler renter og avdrag vil det etter hvert bli beregnet renter på allerede påløpte renter. Summen av kostnadene fra rentes rente kan da bli høy dersom også grunnrentene er høye.

Når du søker om forbrukslån, billån, boliglån og så videre, vil du få oppgitt effektiv rente på lånet. Effektiv rente er den reelle kostnaden på lånet, og du trenger derfor ikke forholde deg til andre tall.

For låntakere er det viktigst å fokusere på å skaffe så lave grunnrenter som mulig. Det betyr i praksis å innhente et høyt antall lånetilbud, og deretter velge det rimeligste alternativet. For at sammenligningen av tilbud skal være reell må lånesummen og nedbetalingstiden være den samme på alle søknader. Det du må sammenligne er effektiv rente og totalkostnader. Nominelle renter kan være misvisende. 

Meny